Sort-ref.narod.ru - реферати, курсові, дипломи
  Головна  ·  Замовити реферат  ·  Гостьова кімната ·  Партнери  ·  Контакт ·   
Пошук


Рекомендуєм

Математика

  Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин

  Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

  Степеневі ряди. Теорема Абеля. Область збіжності степеневого ряду

  Тригонометричні функції

  Формула Ньютона – Лейбніца

  Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

  Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

  Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

  Функції та способи їх задання

  Функція Гріна

  Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

  Теореми про диференціальні функції

  Теорія імовірностей та математична статистика

  Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

  Елементи комбінаторики

  Еліпсоїд

  Диференціал

  Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції

  Диференціальні рівняння вищих порядків

  Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)

Перейти на сторінку номер:

|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |

Всього рефератів: 89
Реклама



Яндекс цитирования
-->
Page generation 0.143 seconds
Хостинг от uCoz