Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

≈колог≥¤ > јнал≥з географ≥чних карт


јнал≥з географ≥чних карт

—тор≥нка: 1/4

якщо подивитись на географ≥чну карту ≤вано-‘ранк≥вськоњ област≥ (за онкозахворюванн¤ми), то вперше що впадаЇ у в≥ч≥ Ц це велика мозањка показник≥в захворюваност≥ та смертност≥ населенн¤.

—ан≥тарно-еколог≥чний стан навколишнього середовища визначаЇтьс¤ ¤к природними так ≥ антропогенними факторами Ц х≥м≥чними, б≥олог≥чними, ф≥зичними, соц≥ально-економ≥чними. “ому оц≥нюючи стан здоров'¤ людини залежно в≥д еколог≥чного стану середовища р≥вн≥в забрудненн¤, необх≥дно врахувати можлив≥сть одночасного впливу на нього сукупност≥ фактор≥в.

ќсновними показниками, ¤к≥ характеризують демограф≥чну ситуац≥ю ≥ р≥вень здоров'¤ населенн¤ ≤вано-‘ранк≥вськоњ област≥ Ї динам≥ка чисельност≥ населенн¤, захворюван≥сть, ф≥зичний розвиток, народжуван≥сть, смертн≥сть.

«агальна захворюван≥сть в област≥ за цей пер≥од зросла майже на 60 в≥дсотк≥в. Ќайвища захворюван≥сть спостер≥гаЇтьс¤ в м≥стах ≤вано-‘ранк≥вську ≥  алуш≥, а також в “исменицькому, √алицькому, √ороденк≥вському ≥ —н¤тинському районах, де еколог≥чна ситуац≥¤ Ї надзвичайно складною.

јле така картина впливаЇ т≥льки з загального вигл¤ду. якщо продовжити анал≥з з медико-географ≥чноњ ситуац≥њ всередин≥ кожноњ ф≥зико-географ≥чних областей за ландшафтними районами, то характеристика дещо зм≥нитьс¤.

¬ид≥л¤ютьс¤ райони з б≥льшою чи меншою ≥нтенсивн≥стю захворюванн¤ та к≥льк≥стю хворих на онкозахворюванн¤.

¬ид≥л¤ютьс¤ райони з найб≥льш ≥нтенсивним показником захворюванн¤ (на 100 000) ос≥б, за пер≥од в≥д 1996 р. до 2000 р. ÷е в √ороденк≥вському район≥, де захворюван≥сть коливаЇтьс¤ в≥д 323,5 до 242,2 чолов≥к,  алузькому Ц в≥д 250,5 до 213,4 чолов≥к, √алицькому - в≥д 324,1 до 260, 3 чолов≥к, —н¤тинському в≥д 284,5 до 225,1 чолов≥к. ѕ≥двищена захворюван≥сть також у –огатинському район≥, Ѕогородчанському. Ќайменша захворюван≥сть Ц це в таких районах ¤к ¬ерховинський, ¬олинський,  осовський, Ќадв≥рн¤нський.

«а к≥льк≥стю ви¤влених хворих на онкозахворюванн¤ за пер≥од в≥д 1996 р. по 2000 р. можна побачити таку картину, що найб≥льше ви¤влених хворих у таких районах ¤к у  алузькому 400 чолов≥к (2000 р.),  оломийський 300 чолов≥к (2000 р.), в м. ≤вано-‘ранк≥вську ситуац≥¤ по онкозахворюваност≥ найвища 678 чолов≥к. ј по област≥ взагал≥ за пер≥од в≥д 1996 р. по 2000 р. в≥д 3532 у 1998 р. Ц 3490 у 2000 р.

—еред причин, що спричинили до такоњ к≥лькост≥ захворюванн¤ в цих районах Ї р≥зн≥. јле найпоширен≥ша з них це еколог≥чн≥, х≥м≥чн≥, це вм≥ст ≥ рухлив≥сть х≥м≥чних елемент≥в в цих районах. Ќайб≥льшим забруднювачем серед х≥м≥чних елемент≥в, що впливають на захворюванн¤, Ї бензап≥рен, вуглеводнев≥ сполуки та синтетичних сполук з ј“ ДЌафтох≥м≥к ѕрикарпатт¤Ф. ј найб≥льше викид≥в в атмосферу в ц≥лому по област¤х залежить в≥д викид≥в  алузькоњ ƒ–≈—.

≤снуЇ пр¤ма залежн≥сть м≥ж наднормативним забрудненн¤м пов≥тр¤ ≥ захворюван≥стю онколог≥чними хворобами.


—пр¤жений анал≥з м≥ж ≥нтенсивними показниками

захворюваност≥ в≥д онкозахворювань ≥ ландшафтними районами.

÷ей анал≥з дозволив ви¤вити де¤к≥ медико-географ≥чн≥ законом≥рност≥ розпод≥лу показник≥в захворюваност≥ в≥д онкозахворювань (табл.1).

Ќайб≥льш високий сумарний середн≥й показник за пер≥од 1996-2000 рр. ви¤влений у ф≥зико-географ≥чн≥й област≥ ќп≥сл¤ у комплекс≥ заплав ≥ терас. “ут ≥нтенсивний показник у 1998 р. (на 100 000 чолов≥к) за зв≥тн≥й пер≥од становить 340,1.

ƒл¤ ѕередкарпатт¤ це переважають комплекси межир≥ч, характерний показник онкозахворюваност≥ Ц 314,4.

Ќайменший показник захворюваност≥ в≥д онкозахворювань в≥дм≥чена у ¬оодод≥льн≥й-¬ерховинськ≥й област≥, де переважають комплекси низьког≥рТњв - 198,2 чол.

ћи бачимо, що спостер≥гаЇтьс¤ законом≥рн≥сть в зменшенн≥ ≥нтенсивних показник≥в, починаючи в≥д ќп≥сл¤ заплав ≥ терас ≥ зак≥нчуючи –ах≥всько-„ивчинським комплексом середньог≥рТ¤.

 р≥м вказаноњ диференц≥ац≥њ спостер≥гаЇтьс¤ ≥ де¤ка диференц≥ац≥¤ всередин≥ ф≥зико-географ≥чних областей по адм≥н≥стративним районам. ¬ ѕрутсько-ƒн≥стровськ≥й област≥ найб≥льший середн≥й показник спостер≥гаЇтьс¤ в  оломийському район≥ у комплекс≥ межир≥ч.

“акож високий показник характеризуЇтьс¤ в ѕередкарпатт≥ в комплекс≥ заплав ≥ терас Ц 289,2 чол., де поширен≥ широколист¤н≥ л≥сов≥ деформац≥њ в поЇднанн≥ з дубово-грабовими л≥сами.

ќбласть ѕрутсько-ƒн≥стровська. ¬ середин≥ ф≥зико-географ≥чноњ област≥ можна вид≥лити район, де спостер≥гаЇтьс¤ найвищий показник захворюваност≥. ÷е √ороденк≥вський район з показником 323,5 чол.

ќбласть «овн≥шн≥х  арпат, сюди вход¤ть так≥ райони ¤к:  осовський з ≥нтенсивним показником 213,3 чолов≥к, м. яремча Ц 144,1 чол., Ќадв≥рн¤нський район Ц з показником 204,5 чолов≥к.

ќбласть ¬одод≥льно-¬ерховинська, сюди вход¤ть –ожн¤т≥вський район з показником 178,6 чолов≥к.

ќбласть ѕолонинсько-„орног≥рська з районом ¬ерховинським ≥ показником 131,7 чолов≥к. ” цьому район≥ найнижчий показник захворюваност≥, а повТ¤зано це з природним навколишн≥м середовищем. “ут розташован≥ складчасто-покривн≥ середньог≥рТ¤ з полонинами, зайн¤т≥ смерековими й буково-смерековими л≥сами на крутосхилах та бурих л≥сових ірунтах.


“абл.є1. ≤нтенсивний показник захворюваност≥

(в≥д онкозахворювань, населенн¤ ≤вано-‘ранк≥вськоњ област≥

по районах у 1996 Ц 2000 рр.)

є

–айони (захворюван≥сть на 100 тис. чол.)

1996 р.

1997 р.

1998 р.

1999 р.

2000 р.

1

2

3

4

5

6

7

Ѕогородчанський

220,8

204,9

202,3

190,5

289,2

¬ерховинський

184,9

131,7

167,7

163,5

198,2

√алицький

284,5

274,4

324,1

271,3

260,3

√ороденк≥вський

242,2

279,4

280,3

300,6

323,5

ƒолинський

168,5

196,6

224,7

241,9

238,0

 алузький

213,4

225,2

222,7

248,5

250,5

 оломийський

261,1

205,3

228,7

236,3

259,7

 осовський

247,8

250,5

213,3

260,5

257,7

Ќадв≥рн¤нський

208,8

207,1

204,5

206,0

232,4

–огатинський

261,9

284,7

340,1

307,9

316,3

–ожн¤т≥вський

186,4

178,6

188,3

320,9

218,6

—н¤тинський

263,6

225,1

259,8

284,5

247,2

“исменицький

262,2

268,5

252,7

285,4

314,4

“лумац≥ький

285,2

266,0

269,7

281,5

265,1

м. Ѕолех≥в

255,7

210,0

204,5

176,5

135,8

м. ≤вано-‘ранк≥вськ

247,2

250,7

268,6

275,8

294,4

м. яремча

144,1

193,7

165,3

171,9

280,1

ѕо област≥

237,9

231,7

241,4

251,4

257,7


Ќазва: јнал≥з географ≥чних карт
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-14 (2413 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
-->-->
Page generation 0.144 seconds
Хостинг от uCoz