Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

≈колог≥¤ > ¬плив атомних електростанц≥й (ј≈—) на навколишнЇ середовище


¬плив атомних електростанц≥й (ј≈—) на навколишнЇ середовище

—тор≥нка: 1/3

«ћ≤—“

Ќеобх≥дн≥сть захисту навколишнього середовища

¬плив атомних станц≥й на навколишнЇ середовище

перем≥щенн¤ рад≥оактивност≥ в навколишньому середовищ≥

вплив рад≥ац≥њ на орган≥зм людини

/види рад≥оактивного випром≥нюванн¤

/шл¤хи проникненн¤ рад≥ац≥њ в орган≥зм людини

ќбмеженн¤ небезпечних вплив≥в ј— на екосистеми

«нищенн¤ небезпечних в≥дход≥в

ѕро нормуванн¤ р≥вн¤ забрудненн¤ навколишнього середовища

Ћ≥тература


Ќеобх≥дн≥сть захисту навколишнього середовища в≥д небезпечних техногенних вплив≥в промисловост≥ на екосистеми

≈колог≥чний стан багатьох район≥в нашоњ крањни викликаЇ законну тривогу громадськост≥. ” численних публ≥кац≥¤х показано, що в багатьох рег≥онах нашоњ крањни спостер≥гаЇтьс¤ ст≥йка тенденц≥¤ до багаторазового, у дес¤тки ≥ б≥льш раз перевищенню сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних норм по вм≥сту в атмосфер≥ окисл≥в вуглецю, азоту, пилу, токсичних з'Їднань метал≥в, ам≥н≥в ≥ ≥нших шк≥дливих речовин. ћаютьс¤ серйозн≥ проблеми з мел≥орац≥Їю земель, безконтрольним застосуванн¤м у с≥льському господарств≥ м≥неральних добрив, надм≥рним використанн¤м пестицид≥в, герб≥цид≥в. ¬≥дбуваЇтьс¤ забрудненн¤ ст≥чними водами промислових ≥ комунальних п≥дприЇмств великих ≥ малих р≥к, озер, прибережних морських вод. „ерез пост≥йне забрудненн¤ атмосферного пов≥тр¤, поверхневих ≥ п≥дземних вод, ірунт≥в, рослинност≥ в≥дбуваЇтьс¤ деградац≥¤ екосистем, скороченн¤ продуктивних можливостей б≥осфери.

«абрудненн¤ середовища проживанн¤ шк≥дливо в≥дбиваЇтьс¤ на здоров'њ людей, приносить значн≥ збитки народному господарству. ќстанн≥м часом обстановка пог≥ршилас¤ наст≥льки, що багато район≥в оголошен≥ районами еколог≥чного нещаст¤. «агальн≥ викиди двоокису азоту оц≥нюютьс¤ в 6,5х108 т/р≥к, викиди с≥рки складають 2,4х108 т/р≥к, промислов≥сть викидаЇ 5,2х107 т/р≥к ус≥л¤ких в≥дход≥в. ¬икиди вуглекислого газу, с≥рчистих з'Їднань в атмосферу в результат≥ промисловоњ д≥¤льност≥, функц≥онуванн¤ енергетичних, металург≥йних п≥дприЇмств ведуть до виникненн¤ парникового ефекту ≥ зв'¤заного з ним потепл≥нн¤ кл≥мату. ѕо оц≥нках учених глобальне потепл≥нн¤ без уживанн¤ заход≥в по скороченню викид≥в парникових газ≥в складе в≥д 2-х до 5 градус≥в прот¤гом наступного стор≥чч¤, що з'¤витьс¤ безпрецедентним ¤вищем за останн≥ десть тис¤ч рок≥в. ѕотепл≥нн¤ кл≥мату, зб≥льшенн¤ р≥вн¤ океану на 60-80 см до к≥нц¤ наступного стор≥чч¤ приведуть до еколог≥чноњ катастрофи небаченого масштабу, що загрожуЇ деградац≥Їю людському сп≥втовариству.

≤нша небезпека зв'¤зана з деф≥цитом чистоњ пр≥сноњ води. ¬≥домо, що промислов≥сть споживаЇ 3000 куб. км пр≥сноњ води в р≥к, з ¤ких приблизно 40% повертаЇтьс¤ в цикл, але з р≥дкими в≥дходами, що м≥ст¤ть продукти короз≥њ, частки золи, смол, технолог≥чн≥ в≥дходи, у тому числ≥ шк≥длив≥ компоненти типу важких метал≥в ≥ рад≥оактивних речовин. ÷≥ р≥дини розт≥каютьс¤ по вод¤них системах, причому шк≥длив≥ речовини депонуютьс¤ у ф≥тоценозах, донних в≥дкладенн¤х, рибах, поширюютьс¤ по харчових ланцюгах, попадають на ст≥л людини. ¬итрата пр≥сноњ води на с≥льськогосподарськ≥ нестатки - зрошенн¤, ≥ригац≥ю став у де¤ких районах наст≥льки великий, що викликав велик≥ необоротн≥ зрушенн¤ в еколог≥чн≥й р≥вноваз≥ ц≥лих рег≥он≥в. —еред ≥нших еколог≥чних проблем, зв'¤заних з антропогенним впливом на б≥осферу, варто згадати ризик порушенн¤ озонового шару, забрудненн¤ —в≥тового океану, деградац≥ю ірунт≥в ≥ спустошенн¤ зернових район≥в, окисленн¤ природних середовищ, зм≥на електричних властивостей атмосфери.

’арактерн≥ антропогенн≥ рад≥ац≥йн≥ впливи на навколишнЇ середовище:

забрудненн¤ атмосфери ≥ територ≥й продуктами ¤дерних вибух≥в при ≥спитах ¤дерноњ зброњ

отруЇнн¤ пов≥тр¤ного басейну викидами пилу, забрудненн¤ територ≥й шлаками, що м≥ст¤ть рад≥оактивн≥ речовини при спалюванн≥ викопних палив у казанах електростанц≥й,

забрудненн¤ територ≥й при авар≥¤х на атомних станц≥¤х ≥ п≥дприЇмствах.

Ѕ≥льш локальн≥, але не менш неприЇмн≥ насл≥дки - загибель озер, р≥к через неочищен≥ рад≥оактивн≥ скиданн¤ промислових п≥дприЇмств.

«начну небезпеку дл¤ живих ≥стот, дл¤ попул¤ц≥й орган≥зм≥в у екосистемах представл¤ють авар≥њ на п≥дприЇмствах х≥м≥чноњ, атомноњ промисловост≥, при транспортуванн≥ небезпечних ≥ шк≥дливих речовин. ¬≥дом≥ авар≥њ на х≥м≥чному завод≥ в Ѕхопале (≤нд≥¤), на „орнобильськоњ ј≈—, на ѕќ Ђћа¤кї, авар≥њ з нафтоналивними судами. √овор¤ть про те, що необх≥дний радикальний перегл¤д наших в≥дносин ≥з природою, посиленн¤ заход≥в впливу нормативних важел≥в на господарську практику. «овс≥м неприпустимо, щоб установлен≥ нормативами граничн≥ концентрац≥њ шк≥дливих речовин у пов≥тр≥, вод≥ реально перевищувалис¤ в сотн≥ раз≥в. ѕотр≥бно зробити невиг≥дною чи нав≥ть руйн≥вною зневагу до охорони навколишнього середовища. ѕраво людей на чисте пов≥тр¤, чист≥ р≥ки й озера повинне не т≥льки декларуватис¤, але ≥ реально забезпечуватис¤ вс≥ма доступними дл¤ держави засобами.

ќсобливо актуальними стають питанн¤ регулюванн¤ в≥дпов≥дальност≥ за збиток, у тому числ≥ за еколог≥чний збиток при створенн≥ в наш≥й крањн≥ основ правовоњ держави, при переход≥ до ринкових в≥дносин в економ≥ц≥. “ут важливо знайти розумн≥ економ≥чн≥ важел≥, правильно сп≥вв≥дносити вигоди ≥ втрати, доходи ≥ витрати на компенсац≥ю збитку. ¬ажливою задачею Ї розробка питань нормативного розмежуванн¤ припустимих ≥ неприпустимих вплив≥в, оц≥нюванн¤ вартост≥ еколог≥чного збитку.

ќсновними напр¤мками в обмеженн≥ шк≥дливих техногенних вплив≥в на б≥осферу Ї ресурсозбереженн¤ ≥ розробка еколог≥чно чистих чи безв≥дх≥дних технолог≥й. „истоту вод можна пол≥пшити методами б≥отехнолог≥њ. –адикальний шл¤х оздоровленн¤ еколог≥чноњ обстановки - скороченн¤ шк≥дливих викид≥в, зб≥льшенн¤ безавар≥йност≥ ≥ безпеки небезпечних виробництв, перех≥д на безв≥дх≥дн≥ технолог≥њ, концентрац≥¤ ≥ над≥йне похованн¤ шк≥дливих в≥дход≥в, розумне сп≥вроб≥тництво ≥ м≥жнародна взаЇмодопомога при еколог≥чних катастрофах.

” робот≥ з оздоровленн¤ навколишнього середовища, обмеженню вплив≥в шк≥дливих речовин на б≥осферу важливу роль грають служби контролю стану природи, середовища проживанн¤ людей, локального ≥ рег≥онального мон≥торингу навколишнього середовища. ÷≥ служби, озброЇн≥ сучасною вим≥рювальною техн≥кою ≥ приладами контролю повинн≥ оперативно опов≥щати населенн¤ про ус≥ випадки наближенн¤ параметр≥в навколишнього середовища до небезпечного р≥вн¤. ¬ажливу роль у захист≥ середовища проживанн¤ людини в≥д забрудненн¤ повинна з≥грати глобальна система мон≥торингу стану навколишнього середовища, що охоплюЇ —в≥товий океан ≥ вс≥ континенти, заснований на нац≥ональних системах, але знаходитьс¤ п≥д ег≥дою ќќЌ. ” скороченн≥ викид≥в вуглекислого газу усе б≥льш ≥стотну роль граЇ зам≥щенн¤ традиц≥йноњ енергетики на енергетику атомну. ¬ даний час загальновизнано, що атомн≥ електростанц≥њ можуть бути створен≥ з високими показниками над≥йност≥ ≥ безпеки, що забезпечують виконанн¤ самих строгих вимог нагл¤дових орган≥в, у тому числ≥ по охорон≥ б≥осфери в≥д забрудненн¤ рад≥оактивними й ≥ншими шк≥дливими речовинами. ќднак варто почати додатков≥ зусилл¤ дл¤ того, щоб знизити ризик авар≥й на ј≈—. «окрема р≥шенн¤ ц≥Їњ задач≥ бачитьс¤ на шл¤ху розробки нового покол≥нн¤ реактор≥в ≥з внутр≥шньо властивою безпекою, тобто реактор≥в з могутн≥ми внутр≥шн≥ми зворотними зв'¤зками самозахисту ≥ самокомпенсац≥њ.

¬плив атомних станц≥й на навколишнЇ середовище

“ехногенн≥ впливи на навколишнЇ середовище при буд≥вництв≥ й експлуатац≥њ атомних електростанц≥й р≥зноман≥тн≥. «вичайно говор¤ть, що маютьс¤ ф≥зичн≥, х≥м≥чн≥, рад≥ац≥йн≥ й ≥нш≥ фактори техногенного впливу експлуатац≥њ ј≈— на об'Їкти навколишнього середовища.

Ќайб≥льш ≥стотн≥ фактори -

локальний механ≥чний вплив на рельЇф - при буд≥вництв≥,

ст≥к поверхневих ≥ ірунтових вод, що м≥ст¤ть х≥м≥чн≥ ≥ рад≥оактивн≥ компоненти,

зм≥на характеру землекористуванн¤ й обм≥нних процес≥в у безпосередн≥й близькост≥ в≥д ј≈—,

зм≥на м≥крокл≥матичних характеристик прилеглих район≥в.

¬иникненн¤ могутн≥х джерел тепла у вид≥ градирень, водойм - охолоджувач≥в при експлуатац≥њ ј≈— звичайно пом≥тним образом зм≥нюЇ м≥крокл≥матичн≥ характеристики прилеглих район≥в. –ух води в систем≥ зовн≥шнього теплов≥дводу, скиданн¤ технолог≥чних вод, що м≥ст¤ть р≥зноман≥тн≥ х≥м≥чн≥ компоненти впливають на попул¤ц≥њ, флору ≥ фауну екосистем.

ќсобливе значенн¤ маЇ поширенн¤ рад≥оактивних речовин у навколишн≥м простор≥. ” комплекс≥ складних питань по захисту навколишнього середовища велику сусп≥льну значим≥сть мають проблеми безпеки атомних станц≥й (ј—), що йдуть на зм≥ну тепловим станц≥¤м на орган≥чному викопному палив≥. «агальновизнано, що ј— при њхн≥й нормальн≥й експлуатац≥њ набагато - не менш чим у 5-10 раз≥в "чист≥ше" в еколог≥чному в≥дношенн≥ теплових електростанц≥й (“≈—) на кут≥. ќднак при авар≥¤х ј— можуть робити ≥стотний рад≥ац≥йний вплив на людей, екосистеми. “ому забезпеченн¤ безпеки екосфери ≥ захисту навколишнього середовища в≥д шк≥дливих вплив≥в ј— - велика наукова ≥ технолог≥чна задача ¤дерноњ енергетики, що забезпечуЇ њњ майбутнЇ.

¬≥дзначимо важлив≥сть не т≥льки рад≥ац≥йних фактор≥в можливих шк≥дливих вплив≥в ј— на екосистеми, але ≥ теплове ≥ х≥м≥чне забрудненн¤ навколишнього середовища, механ≥чний вплив на мешканц≥в водойм-охолоджувач≥в, зм≥ни г≥дролог≥чних характеристик прилеглих до ј— район≥в, тобто весь комплекс техногенних вплив≥в, що впливають на еколог≥чне благополучч¤ навколишнього середовища.

¬икиди шк≥дливих речовин при експлуатац≥њ ј—. ѕерем≥щенн¤ рад≥оактивност≥ в навколишн≥м середовищ≥

Ќазва: ¬плив атомних електростанц≥й (ј≈—) на навколишнЇ середовище
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-14 (7037 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
-->-->
Page generation 0.181 seconds
Хостинг от uCoz