Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

≈коном≥ка п≥дприЇмства > јнал≥з беззбитковост≥ проекту


јнал≥з беззбитковост≥ проекту

—тор≥нка: 1/2

ѕлан

—труктура витрат проекту та њњ управл≥нн¤.

–озрахунок точки беззбитковост≥ та методи оц≥нки ефективност≥ проект≥в.

 ритер≥њ ефективност≥ проект≥в (чиста тепер≥шн¤ варт≥сть; внутр≥шн¤ норма рентабельност≥; коеф≥ц≥Їнт виг≥д/витрат).
2.

ћета анал≥зу беззбитковост≥ à визначенн¤ обс¤гу продукц≥њ, дл¤ ¤кого обс¤г виручки в≥д продаж≥в дор≥внюЇ - витратам.

јнал≥з беззбитковост≥ передбачаЇ так≥ допущенн¤:

Х не враховуютьс¤ зм≥ни виробничих запас≥в з пер≥оду в пе≠р≥од (обс¤г виробництва дор≥внюЇ обс¤гов≥ продаж≥в);

Х пост≥йн≥ операц≥йн≥ витрати однаков≥ дл¤ будь-¤кого об≠с¤гу виробництва;

Х зм≥нн≥ цитрати зм≥нюютьс¤ пропорц≥йно обс¤гу вироб≠ництва, а отже, загальний обс¤г витрат також зм≥нюЇтьс¤ про≠порц≥йно обс¤гу виробництва;

Х ц≥на продукту вважаЇтьс¤ пост≥йною величиною прот¤гом циклу проекту;

Х частка продажу продукту в обс¤з≥ виручки не зм≥нюЇтьс¤;

Х незм≥нн≥ витрати вважаютьс¤ пост≥йними.

“очка беззбитковост≥ = ѕост≥йн≥ витрати

(в натуральних одиниц¤х) ћаржинальний доход

ћаржинальний доход на одиницю продукц≥њ Ч це р≥зниц¤ м≥ж ц≥ною одиниц≥ продукц≥њ та середн≥ми зм≥нними витратами.

 оеф≥ц≥Їнт маржинального доходу Ц це в≥дношенн¤ маржинального доходу в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ до њњ ц≥ни.

ƒл¤ визначенн¤ впливу на прибуток зниженн¤ обс¤гу реал≥зац≥њ продукц≥њ використовують:

запас м≥цност≥ Ц це величина, на ¤ку фактичний обс¤г реал≥зац≥њ перевищуЇ критичний обс¤г реал≥зац≥њ.

ѕриклад.

‘≥рма виробл¤Ї один вид продукц≥њ, ¤ку реал≥зуЇ за ц≥ною 50 грн.

зм≥нн≥ витрати на одиницю Ц 20 грн.

загальн≥ пост≥йн≥ витрати Ц 2400 грн.

¬изначити точку беззбитковост≥ у грошовому ≥ натуральному показниках.

–≥шенн¤: маржинальний доход на одиницю: 50-20=30 грн.

“очка беззбитковост≥ у натуральних одиниц¤х: 2400:30=800 (одиниць).

 оеф≥ц≥Їнт маржинального доходу: 30:50=0,6

“очка беззбитковост≥ у грошових одиниц¤х: 2400:0,6=4000 грн.


3.

¬иб≥р кон≠кретного критер≥ю дл¤ висновку про ефек≠тивн≥сть проекту залежить в≥д певних чинник≥в Ч на¤вноњ рин≠ковоњ перспективи, ≥снуванн¤ обмежень на ресурси дл¤ ф≥нансуванн¤ проекту, коливань грошових поток≥в та можливост≥ одержанн¤ прибутку.

„иста тепер≥шн¤ варт≥сть Ц NPV - поточна варт≥сть доход≥в або виг≥д в≥д зроблених ≥нвестиц≥й).

NPV = (майбутн¤ варт≥сть оч≥куваних виг≥д Ц поточна варт≥сть нин≥шн≥х ≥ наступних витрат).

ƒл¤ розрахунку NPV проекту необх≥дно визначити ставку дисконту,

—тавка дисконту ¤вл¤Ї собою закладену варт≥сть ка≠п≥талу, тобто прибуток, ¤кий м≥г би бути одержаний при ≥нвес≠туванн≥ найприбутко≠в≥ших альтернативних проект≥в.

–озрахунок NPV робитьс¤ за такими формулами:

NPV =,

NPV =

де ¬t Ч вигоди проекту в р≥к t,

—t Ч витрати на проект у р≥к t,

≥ Ч ставка дисконту;

n Ч тривал≥сть (строк житт¤) проекту.

NPV

+

рекомендовано до ф≥нансуванн¤

0

лише в≥дновитьс¤ вкладений кап≥тал

-

проект не приймаЇтьс¤

NPV

переваги

- вс≥ розрахунки провод¤тьс¤ на основ≥ грошових поток≥в, а не чистих доход≥в;

- ефективн≥сть головного проекту можна оц≥нити шл¤хом п≥дсумуванн¤.

вади

- розрахунок вимагаЇ детального прогнозу грошових поток≥в на строк житт¤ проекту;

- робитьс¤ припущенн¤ про пост≥йн≥сть ставки дисконту.

ѕравила роботи з критер≥Їм NPV

- проекти приймаютьс¤ коли NPV б≥льша нул¤;

- за на¤вност≥ бюджетних обмежень обираЇтьс¤ такий проект, ¤кий максим≥зуЇ NPV.

¬нутр≥шн¤ норма рентабельност≥ (IRR)

IRR Ї ставкою дисконту, при ¤к≥й NPV проекту дор≥внюЇ нулю.

≤RR дор≥внюЇ максимальному проценту за позиками, ¤кий можна платити за використанн¤ необх≥дних ресурс≥в, залиша≠ючись при цьому на беззбитковому р≥вн≥.

–озрахунок IRR проводитьс¤ за формулою: = 0

Ќа практиц≥ визначенн¤ IRR проводитьс¤ за допомогою такоњ

формули: ,

де ј Ч величина ставки дисконту, при ¤к≥й NPV позитивна;

¬ Ч величина ставки дисконту, при ¤к≥й NPV негативна;

а Ч величина позитивноњ NPV, при ставц≥ ј;

в Ч величина негативноњ NPV, при ставц≥ ¬.


12

Ќазва: јнал≥з беззбитковост≥ проекту
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-15 (4046 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
-->-->
Page generation 0.168 seconds
Хостинг от uCoz