Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

≈коном≥ка п≥дприЇмства > Ћегал≥зац≥¤ субТЇкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥


Ћегал≥зац≥¤ субТЇкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥

—тор≥нка: 1/2

–еЇстрац≥¤ субТЇкта п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ Ц це т≥льки перший крок на шл¤ху до п≥дприЇмництва. Ќеобх≥дно памТ¤тати, що дата одержанн¤ св≥доцтва про державну реЇстрац≥ю Ї початком в≥дл≥ку ≥нших вид≥в реЇстрац≥й, передбачених законодавством. ўо ж необх≥дно зробити дал≥?

—тати на обл≥к в управл≥нн≥ статистики

—тати на обл≥к в органах податковоњ служби

—тати на обл≥к ¤к платник ѕƒ¬

«ареЇструватис¤ в ѕенс≥йному фонд≥

«ареЇструватис¤ в фондах соц≥ального страхуванн¤

ќдержати дозв≥л на виготовленн¤ печаток ≥ штамп≥в

¬≥дкрити рахунки в банку

—тати на обл≥к в управл≥нн≥ статистики

—убТЇкти господарськоњ д≥¤льност≥ Ц юридичн≥ особи в 10-денний терм≥н п≥сл¤ њх державноњ реЇстрац≥њ (перереЇстрац≥њ) зобовТ¤зан≥ звернутис¤ до в≥дпов≥дного органу державноњ статистики дл¤ включенн¤ до ™диного державного реЇстру п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й ”крањни (™ƒ–ѕќ”). ƒл¤ цього необх≥дно подати так≥ документи:

обл≥кову картку встановленого зразка (њњ ви отримаЇте ≥ заповните в управл≥нн≥ статистики);

коп≥ю реЇстрац≥йноњ картки з в≥дм≥ткою про державну реЇстрац≥ю (њњ одержують за м≥сцем державноњ реЇстрац≥њ)

«аповнена обл≥кова картка проходить в статуправл≥нн≥ контроль на повноту ≥ в≥дпов≥дн≥сть нормативним та установчим документам, ≥ њњ дан≥ занос¤тьс¤ до бази даних ƒержавного реЇстру. ƒов≥дка про включенн¤ до ™ƒ–ѕќ” видаЇтьс¤ органом державноњ статистики субТЇкту господарськоњ д≥¤льност≥ за його запитом у 5-денний терм≥н.


—тати на обл≥к в органах податковоњ служби

—убТЇкти п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ п≥сл¤ одержанн¤ св≥доцтва про державну реЇстрац≥ю зобовТ¤зан≥ звернутис¤ до органу державноњ податковоњ служби за своњм м≥сцем проживанн¤ (м≥сцезнаходженн¤м) дл¤ вз¤тт¤ на податковий обл≥к.

ƒл¤ цього ф≥зичн≥ особи в 5-денний терм≥н п≥сл¤ одержанн¤ св≥доцтва про державну реЇстрац≥ю подають до районноњ податковоњ адм≥н≥страц≥њ так≥ документи:

за¤ву за встановленою формою;

коп≥ю св≥доцтва про державну реЇстрац≥ю;

документ, що посв≥дчуЇ особу (паспорт).


ёридичн≥ особи у 20-денний терм≥н подають так≥ документи:

за¤ву за встановленою формою;

зав≥рен≥ в нотар≥альному пор¤дку коп≥њ статуту (¤кщо це потр≥бно дл¤ створюваноњ орган≥зац≥йноњ форми п≥дприЇмства), установчих договор≥в з в≥дм≥ткою органу, що зд≥йснив державну реЇстрац≥ю;

коп≥ю св≥доцтва про державну реЇстрац≥ю;

коп≥ю дов≥дки про включенн¤ до ™ƒ–ѕќ” з присвоЇним њй ≥дентиф≥кац≥йним кодом.

¤кщо власниками, засновниками платника податк≥в Ї юридичн≥ особи, що перебувають на обл≥ку в ≥нших органах державноњ податковоњ служби Ц коп≥ю дов≥дки з органу державноњ податковоњ служби за м≥сцезнаходженн¤м про вз¤тт¤ њх на обл≥к ¤к платник≥в податк≥в;

¤кщо ц¤ юридична особа Ц нерезидент, то подаЇтьс¤ документ, що св≥дчить про його реЇстрац≥ю в держав≥ м≥сцезнаходженн¤. ÷ей документ повинен бути засв≥дчений у крањн≥ видач≥, перекладений украњнською мовою та легал≥зований у консульськ≥й установ≥, або засв≥дчений в посольств≥ держави в ”крањн≥ та легал≥зований в ћ«—.

”с≥ документи подаЇ особисто власник, засновник або уповноважена ним особа (за¤вник), або призначений кер≥вник, або головний бухгалтер. ƒокументи приймаютьс¤ лише за на¤вност≥ паспорта особи, ¤ка подаЇ документи, дов≥док про присвоЇнн¤ ≥дентиф≥кац≥йного номера з ƒ–‘ќ власник≥в, засновник≥в (ф≥зичних ос≥б), директора та головного бухгалтера.

“ерм≥н вз¤тт¤ на обл≥к субТЇкта п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ органами державноњ податковоњ служби, за на¤вност≥ вс≥х документ≥в, не повинен перевищувати 2 дн≥в.

ѕ≥сл¤ вз¤тт¤ платника податк≥в на обл≥к орган державноњ податковоњ служби ставить на прим≥рнику статуту платника податк≥в в≥дм≥тку про вз¤тт¤ його на податковий обл≥к за п≥дписом в≥дпов≥дальноњ особи ≥ видаЇ йому дов≥дку про вз¤тт¤ на обл≥к платника податк≥в.

—тати на обл≥к ¤к платник ѕƒ¬

—убТЇкти п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, що п≥дпадають п≥д визначенн¤ платник≥в податку на додану варт≥сть, зобовТ¤зан≥ зареЇструватис¤ ¤к платники такого податку в орган≥ державноњ податковоњ служби за њх м≥сцезнаходженн¤м (м≥сцем проживанн¤).

ќсоби, ¤к≥, зг≥дно з чинним законодавством, не Ї платниками податку на додану варт≥сть, та особи, ¤к≥ зд≥йснюють ≥мпорт товар≥в ≥ сплачують податок на додану варт≥сть при ввезенн≥ цих товар≥в, але не п≥дпадають п≥д визначенн¤ платник≥в податку, не повинн≥ проходити таку реЇстрац≥ю.

ƒл¤ реЇстрац≥њ особи ¤к платника податку на додану варт≥сть потр≥бно, щоб вона була вз¤та на обл≥к в орган≥ державноњ податковоњ служби за њњ м≥сцезнаходженн¤м або м≥сцем проживанн¤.

–еЇстрац≥¤ зд≥йснюЇтьс¤ за за¤вою встановленого зразку, до ¤коњ додаЇтьс¤ плат≥жний документ про сплату встановленоњ суми за —в≥доцтво.

ѕри включенн≥ до –еЇстру платник≥в податку на додану варт≥сть будь-¤коњ особи, д≥¤льн≥сть ¤коњ п≥дл¤гаЇ оподаткуванню, њй присвоюЇтьс¤ ≥ндив≥дуальний податковий номер платника податку на додану варт≥сть.

ќрган державноњ податковоњ служби в 10-денний терм≥н видаЇ чи надсилаЇ поштою з пов≥домленн¤м про врученн¤ за рахунок за¤вника —в≥доцтво платника податку на додану варт≥сть, ¤ке виготовлене на спец≥альному папер≥, що забезпечуЇ захист в≥д п≥дробки, або письмову в≥дмову у видач≥ —в≥доцтва у випадку поданн¤ недостов≥рних даних.

«ареЇструватис¤ в ѕенс≥йному фонд≥

—убТЇкти п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ Ц юридичн≥ и ф≥зичн≥ особи зобовТ¤зан≥ в 10-денний терм≥н з дн¤ одержанн¤ —в≥доцтва про державну реЇстрац≥ю зареЇструватис¤ в органах ѕенс≥йного фонду за своњм м≥сцезнаходженн¤м (м≥сцем проживанн¤) ¤к платники збору на обовТ¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤.

ƒл¤ реЇстрац≥њ в органах ѕенс≥йного фонду субТЇкти п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ Ц юридичн≥ особи подають:

за¤ву за встановленою формою;

зав≥рену коп≥ю —в≥доцтва про державну реЇстрац≥ю суб'Їкта п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥;

зав≥рену коп≥ю дов≥дки про внесенн¤ до ™ƒ–ѕќ”, присвоЇнн¤ ≥дентиф≥кац≥йного коду органом статистики дл¤ юридичних ос≥б.

‘≥зичн≥ особи Ц субТЇкти п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ дл¤ реЇстрац≥њ в органах ѕенс≥йного фонду подають:

за¤ву за встановленою формою;

зав≥рену коп≥ю —в≥доцтва про державну реЇстрац≥ю субТЇкта п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥;

зав≥рену коп≥ю дов≥дки про присвоЇнн¤ ≥дентиф≥кац≥йного номера з ƒержавного реЇстру ф≥зичних ос≥б Ц платник≥в податк≥в та ≥нших обовТ¤зкових платеж≥в;

зав≥рену коп≥ю угоди про найманн¤ на роботу ф≥зичноњ особи (дл¤ платник≥в, ¤к≥ використовують працю найманих прац≥вник≥в).

ѕ≥сл¤ реЇстрац≥њ субТЇктам п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ видаютьс¤ пов≥домленн¤ про реЇстрац≥ю субТЇкта п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ в ѕенс≥йному фонд≥ ”крањни за встановленою формою та дов≥дка дл¤ предТ¤вленн¤ в банк при в≥дкритт≥ рахунк≥в.

«ареЇструватис¤ в фондах соц≥ального страхуванн¤

—убТЇкти п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ Ц юридичн≥ особи, а також ф≥зичн≥ особи, ¤к≥ використовують працю найманих прац≥вник≥в, зобовТ¤зан≥ зареЇструватис¤ ¤к платники страхових внеск≥в у районному або м≥ському в≥дд≥ленн≥ наступних фонд≥в:

‘ду загальнообовТ¤зкового державного соц≥ального страхуванн¤ ”крањни на випадок безроб≥тт¤ (центр≥ зайн¤тост≥);

‘онду соц≥ального страхуванн¤ з тимчасовоњ втрати працездатност≥;

‘онду соц≥ального страхуванн¤ в≥д нещасних випадк≥в.

—убТЇкти п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ Ц ф≥зичн≥ особи, ¤к≥ не використовують найману працю, реЇструютьс¤ ¤к платники страхових внеск≥в до зазначених фонд≥в за власним бажанн¤м (на добров≥льних засадах).

—убТЇкти п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ Ц юридичн≥ особи реЇструютьс¤ в зазначених фондах за м≥сцем свого знаходженн¤ у 10-денний строк з дн¤ отриманн¤ ними —в≥доцтва про державну реЇстрац≥ю, а субТЇкти п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ Ц ф≥зичн≥ особи, ¤к≥ використовують найману працю, Ц за м≥сцем њх проживанн¤ у 10-денний строк п≥сл¤ укладенн¤ трудового договору (контракту) з першим ≥з найманих прац≥вник≥в.

ƒл¤ реЇстрац≥њ до кожного з зазначених фонд≥в подають так≥ документи:

за¤ву за встановленою формою;

зав≥рен≥ в≥дпов≥дальною особою в≥дд≥ленн¤ фонд≥в коп≥њ:

св≥доцтва про державну реЇстрац≥ю субТЇкта п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥;

дов≥дки органу статистики про включенн¤ до ™ƒ–ѕќ” (дл¤ юридичних ос≥б);

дов≥дки про присвоЇнн¤ ≥дентиф≥кац≥йного номера з ƒержавного реЇстру ф≥зичних ос≥б Ц платник≥в податк≥в та ≥нших обовТ¤зкових платеж≥в (дл¤ ф≥зичних ос≥б);

додатково до ‘онду соц≥ального страхуванн¤ в≥д нещасних випадк≥в Ц коп≥ю угоди про найманн¤ на роботу прац≥вника (дл¤ ф≥зичних ос≥б).


ѕ≥сл¤ реЇстрац≥њ субТЇкту п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ видаютьс¤:

у ‘онд≥ соц≥ального страхуванн¤ на випадок безроб≥тт¤ й у ‘онд≥ соц≥ального страхуванн¤ з тимчасовоњ втрати працездатност≥ Ц пов≥домленн¤, в ¤ких проставл¤ютьс¤ його реЇстрац≥йн≥ номера;

у ‘онд≥ соц≥ального страхуванн¤ в≥д нещасних випадк≥в Ц страхове св≥доцтво.

ќдержати дозв≥л на виготовленн¤ печаток ≥ штамп≥в

ƒл¤ одержанн¤ дозволу на виготовленн¤ печаток ≥ штамп≥в субТЇкт п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ (уповноважена ним особа) подаЇ м≥ському або районному органу внутр≥шн≥х справ так≥ документи:

за¤ву, де вказуЇтьс¤: к≥льк≥сть печаток та штамп≥в, ¤к≥ передбачаЇтьс¤ виготовити; уперше чи н≥ виготовл¤ютьс¤ печатки та штампи (при виготовленн≥ печаток не вперше зазначаЇтьс¤ п≥дстава њх виготовленн¤); м≥сцезнаходженн¤; пр≥звище, ≥мТ¤, по батьков≥, паспортн≥ дан≥ особи, в≥дпов≥дальноњ за отриманн¤ дозволу на виготовленн¤ печаток ≥ штамп≥в, ≥ кер≥вника або уповноваженоњ ним особи, що подаЇ клопотанн¤ до органу внутр≥шн≥х справ;

12

Ќазва: Ћегал≥зац≥¤ субТЇкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-15 (877 прочитано)

–еклама



яндекс цитировани¤
-->-->
Page generation 0.251 seconds
Хостинг от uCoz