Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

≈коном≥ка п≥дприЇмства > Ћ≥цензуванн¤ п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥


Ћ≥цензуванн¤ п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥

—тор≥нка: 1/2

«г≥дно з чинним законодавством л≥цензуванню п≥дл¤гають т≥ види п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, ¤к≥ безпосередньо впливають на здоровТ¤ людини, навколишнЇ середовище ≥ безпеку держави.

ƒл¤ зд≥йсненн¤ п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, що п≥дл¤гаЇ л≥цензуванню, необх≥дно одержати в≥дпов≥дну л≥ценз≥ю ≥ додержуватис¤ л≥ценз≥йних умов, ¤к≥ встановлюЇ  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

Ћ≥ценз≥¤ Ц це документ, що видаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни або уповноваженим ним органом виконавчоњ влади, в≥дпов≥дно до ¤кого власник л≥ценз≥њ маЇ право займатис¤ даним видом господарськоњ д≥¤льност≥.

Ћ≥ценз≥йн≥ умови Ц установлений з урахуванн¤м вимог закон≥в вичерпний перел≥к орган≥зац≥йних, квал≥ф≥кац≥йних та ≥нших спец≥альних вимог, обовТ¤зкових дл¤ виконанн¤ при провадженн≥ вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥, що п≥дл¤гають л≥цензуванню.


¬иди господарськоњ д≥¤льност≥, що п≥дл¤гають л≥цензуванню

¬ ”крањн≥ л≥цензуванню п≥дл¤гають наступн≥ види господарськоњ д≥¤льност≥:

1) пошук (розв≥дка) корисних копалин;

2) виробництво, ремонт ≥ реал≥зац≥¤ вогнепальноњ зброњ та боЇприпас≥в до нењ, холодноњ зброњ, пневматичноњ зброњ кал≥бру понад 4,5 м≥л≥метра ≥ швидк≥стю польоту кул≥ понад 100 метр≥в на секунду;

3) виробництво особливо небезпечних х≥м≥чних речовин, вибухових речовин ≥ матер≥ал≥в (за перел≥ком, ¤кий визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни);

4) видобуванн¤ уранових руд;

5) видобуток ≥ виробництво дорогоц≥нних метал≥в, дорогоц≥нного й нап≥вдорогоц≥нного кам≥нн¤, виготовленн¤ та реал≥зац≥¤ вироб≥в з њх використанн¤м;

6) виробництво ≥ реал≥зац≥¤ л≥карських засоб≥в, ветеринарних медикамент≥в ≥ препарат≥в, пестицид≥в та агрох≥м≥кат≥в;

7) виробництво спец≥альних засоб≥в, зар¤джених речовинами сльозоточивоњ та драт≥вноњ д≥њ, засоб≥в ≥ндив≥дуального захисту та активноњ оборони;

8) розробленн¤, виготовленн¤ та реал≥зац≥¤ спец≥альних техн≥чних засоб≥в дл¤ зн¤тт¤ ≥нформац≥њ з канал≥в звТ¤зку, ≥нших засоб≥в негласного отриманн¤ ≥нформац≥њ;

9) розробленн¤, виробництво, впровадженн¤, експлуатац≥¤, реал≥зац≥¤ систем ≥ засоб≥в криптограф≥чного ≥ техн≥чного захисту ≥нформац≥њ, голограф≥чних захисних елемент≥в;

10) виготовленн¤ бланк≥в ц≥нних папер≥в, документ≥в сувороњ зв≥тност≥;

11) транспортуванн¤ нафти, нафтопродукт≥в маг≥стральним трубопроводом, транспортуванн¤, розпод≥л; постачанн¤ та збер≥ганн¤ природного газу за певних умов;

12) централ≥зоване водопостачанн¤ та водов≥дведенн¤;

13) розробленн¤, випробуванн¤, виробництво, експлуатац≥¤ ракет-нос≥њв, косм≥чних апарат≥в, наземноњ косм≥чноњ ≥нфраструктури, обладнанн¤, що входить до складу косм≥чного сегмента супутникових систем;

14) ус≥ види д≥¤льност≥, повТ¤зан≥ з наркотичними засобами, психотропними речовинами ≥ прекурсорами; культивуванн¤, використанн¤ рослин, що м≥ст¤ть наркотичн≥ засоби, дл¤ промислових ц≥лей;

15) проведенн¤ дез≥нфекц≥йних, дез≥нсекц≥йних, дератизац≥йних роб≥т;

16) медична та ветеринарна практика;

17) переробка донорськоњ кров≥ та њњ компонент≥в, виготовленн¤ з них препарат≥в;

18) орган≥зац≥¤ та утриманн¤ тотал≥затор≥в, гральних заклад≥в, випуск та проведенн¤ лотерей;

19) буд≥вельна д≥¤льн≥сть (вишукувальн≥ та проектн≥ роботи дл¤ буд≥вництва, зведенн¤ несучих та огороджуючих конструкц≥й, буд≥вництво та монтаж ≥нженерних ≥ транспортних мереж);

20) наданн¤ послуг з перевезенн¤ пасажир≥в ≥ вантаж≥в пов≥тр¤ним, р≥чковим, морським, зал≥зничним, транспортом та автомоб≥льним транспортом загального користуванн¤;

21) загот≥вл¤, переробка металобрухту кольорових ≥ чорних метал≥в; збиранн¤, первинна обробка в≥дход≥в ≥ брухту дорогоц≥нних метал≥в, дорогоц≥нного й нап≥вдорогоц≥нного кам≥нн¤;

22) загот≥вл¤, обробка окремих вид≥в ресурсоц≥нних в≥дход≥в, збиранн¤, загот≥вл¤ окремих вид≥в в≥дход≥в ¤к вторинноњ сировини (за перел≥ками, ¤к≥ визначаютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни);

23) операц≥њ у сфер≥ поводженн¤ з небезпечними в≥дходами;

24) проектуванн¤, монтаж, техн≥чне обслуговуванн¤, випробуванн¤ на в≥дпов≥дн≥сть встановленим вимогам засоб≥в протипожежного захисту та систем опаленн¤, оц≥нка протипожежного стану обТЇкт≥в; проведенн¤ випробувань на пожежну небезпеку речовин, матер≥ал≥в, буд≥вельних конструкц≥й, вироб≥в ≥ обладнанн¤;

25) наданн¤ послуг з охорони громад¤н, державноњ та ≥ншоњ власност≥;

26) виконанн¤ ав≥ац≥йно-х≥м≥чних роб≥т;

27) виконанн¤ топографо-геодезичних, картограф≥чних роб≥т;

28) пересиланн¤ поштових переказ≥в, простих та реЇстрованих лист≥в, поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 к≥лограм≥в;

29) наданн¤ послуг рад≥озвТ¤зку (з використанн¤м рад≥очастот) та послуг телефонного звТ¤зку (кр≥м в≥домчих обТЇкт≥в);

30) техн≥чне обслуговуванн¤ мереж теле-, рад≥о- ≥ проводового мовленн¤ в межах промисловоњ експлуатац≥њ;

31) орган≥зац≥¤ ≥ноземного, внутр≥шнього, заруб≥жного туризму; екскурс≥йна д≥¤льн≥сть;

32) ф≥зкультурно-оздоровча та спортивна д≥¤льн≥сть: орган≥зац≥¤ та проведенн¤ спортивних зан¤ть профес≥онал≥в та любител≥в спорту; д≥¤льн≥сть з п≥дготовки спортсмен≥в до змагань з р≥зних вид≥в спорту, визнаних в ”крањн≥;

33) д≥¤льн≥сть арб≥тражних керуючих (розпор¤дник≥в майна, керуючих санац≥Їю, л≥кв≥датор≥в);

34) посередництво у працевлаштуванн≥ на роботу за кордоном;

35) профес≥йна д≥¤льн≥сть на ринку ц≥нних папер≥в;

36) проведенн¤ землевпор¤дних та землеоц≥ночних роб≥т;

37) проектуванн¤, буд≥вництво нових ≥ реконструкц≥¤ ≥снуючих мел≥оративних систем та окремих обТЇкт≥в ≥нженерноњ ≥нфраструктури;

38) д≥¤льн≥сть, повТ¤зана з промисловим виловом риби на промислових д≥л¤нках рибогосподарських водойм, кр≥м ставк≥в;

39) посередницька д≥¤льн≥сть митного брокера та митного перев≥зника;

40) виробництво диск≥в дл¤ лазерних систем зчитуванн¤; експорт, ≥мпорт обладнанн¤ та диск≥в дл¤ лазерних систем зчитуванн¤;

41) виготовленн¤ парфумерно-косметичноњ продукц≥њ з використанн¤м спирту етилового.

Ћ≥цензуванн¤ наступних вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥ зд≥йснюЇтьс¤ зг≥дно з законами, що регулюють в≥дносини у цих сферах:

банк≥вська д≥¤льн≥сть;

д≥¤льн≥сть з наданн¤ ф≥нансових послуг;

зовн≥шньоеконом≥чна д≥¤льн≥сть;

канали мовленн¤;

електроенергетика та використанн¤ ¤дерноњ енерг≥њ;

осв≥та;

≥нтелектуальна власн≥сть;

виробництво ≥ торг≥вл¤ спиртом етиловим, конь¤чним ≥ плодовим, алкогольними напо¤ми та тютюновими виробами.

Ћ≥цензуванн¤ вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥, провадженн¤ ¤ких повТ¤зане з використанн¤м обмежених ресурс≥в, у раз≥ надходженн¤ к≥лькох за¤в про видачу л≥ценз≥й, зд≥йснюЇтьс¤ т≥льки за результатами в≥дкритих конкурс≥в. ƒо таких вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥ в≥днос¤тьс¤:

видобуванн¤ уранових руд;

видобуток дорогоц≥нних метал≥в ≥ дорогоц≥нного кам≥нн¤;

постачанн¤ природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;

збер≥ганн¤ природного газу в обс¤гах, що перевищують р≥вень, встановлюваний л≥ценз≥йними умовами;

наданн¤ послуг рад≥озв'¤зку (з використанн¤м рад≥очастот).

ќдержанн¤ л≥ценз≥њ

ѕраво видач≥ л≥ценз≥й мають в≥дпов≥дн≥ м≥н≥стерства, в≥домства, державн≥ адм≥н≥страц≥њ ≥ виконкоми м≥сцевих рад народних депутат≥в в≥дпов≥дно до перел≥ку орган≥в, що видають л≥ценз≥њ на окрем≥ види д≥¤льност≥, ¤кий затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

ƒл¤ одержанн¤ л≥ценз≥њ до в≥дпов≥дного органу л≥цензуванн¤ необх≥дно подати так≥ документи:

за¤ву, в ¤к≥й зазначають:

1) в≥домост≥ про за¤вника:

дл¤ ф≥зичноњ особи Ч пр≥звище, ≥мТ¤, по батьков≥, паспортн≥ дан≥ (сер≥¤, номер паспорта, ким ≥ коли виданий, м≥сце проживанн¤), ≥дентиф≥кац≥йний номер ф≥зичноњ особи Ц платника податк≥в та ≥нших обовТ¤зкових платеж≥в;

дл¤ юридичноњ особи Ч найменуванн¤, м≥сцезнаходженн¤, банк≥вськ≥ рекв≥зити, ≥дентиф≥кац≥йний код;

2) вид д≥¤льност≥, на ¤кий за¤вник хоче отримати л≥ценз≥ю;

засв≥дчену коп≥ю св≥доцтва про державну реЇстрац≥ю субТЇкта п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ або коп≥ю дов≥дки про внесенн¤ до ™диного державного реЇстру п≥дприЇмств та орган≥зац≥й ”крањни;

дл¤ окремих вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥ також подаютьс¤ документи, вичерпний перел≥к ¤ких встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни (це можуть бути коп≥њ установчих документ≥в, документ≥в про р≥вень осв≥ти ≥ квал≥ф≥кац≥њ прац≥вник≥в, про право власност≥ субТЇкта господарськоњ д≥¤льност≥ на виробнич≥ площ≥ (або њх оренду), в≥домост≥ про на¤вн≥сть та стан техн≥чного обладнанн¤ тощо).

–≥шенн¤ про видачу л≥ценз≥њ або про в≥дмову у њњ видач≥ приймаЇтьс¤ у строк не п≥зн≥ше н≥ж 10 робочих дн≥в з дати надходженн¤ документ≥в, за де¤кими вин¤тками зг≥дно з чинним законодавством. ѕов≥домленн¤ про прийн¤тт¤ р≥шенн¤ надсилаЇтьс¤ (видаЇтьс¤) за¤вников≥ в письмов≥й форм≥ прот¤гом 3 робочих дн≥в з дати його прийн¤тт¤.

ѕ≥дставами дл¤ в≥дмови у видач≥ л≥ценз≥њ Ї:

недостов≥рн≥сть даних у документах, поданих за¤вником дл¤ отриманн¤ л≥ценз≥њ;

нев≥дпов≥дн≥сть за¤вника зг≥дно з поданими документами л≥ценз≥йним умовам, встановленим дл¤ обраного ним виду господарськоњ д≥¤льност≥.

Ћ≥ценз≥¤ оформлюЇтьс¤ не п≥зн≥ше н≥ж за 3 робоч≥ дн≥ з дн¤ надходженн¤ документа, що п≥дтверджуЇ внесенн¤ плати за видачу л≥ценз≥њ.

Ќа п≥дстав≥ л≥ценз≥њ, виданоњ центральним органом виконавчоњ влади, господарська д≥¤льн≥сть провадитьс¤ на вс≥й територ≥њ ”крањни, а на п≥дстав≥ л≥ценз≥њ, виданоњ м≥сцевим органом виконавчоњ влади, Ц на територ≥њ в≥дпов≥дноњ адм≥н≥стративно-територ≥альноњ одиниц≥

12

Ќазва: Ћ≥цензуванн¤ п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-15 (1395 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
-->-->
Page generation 0.279 seconds
Хостинг от uCoz