Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

≈коном≥ка п≥дприЇмства > ќбл≥к готовоњ продукц≥њ та њњ реал≥зац≥њ


ќбл≥к готовоњ продукц≥њ та њњ реал≥зац≥њ

—тор≥нка: 1/2

√отова продукц≥¤ Ц повн≥стю зак≥нчен≥ на даному п≥дприЇмств≥ ≥ в даному пер≥од≥ готов≥ вироби, що в≥дпов≥дають стандартам, техн≥чним умовам ≥ готов≥ до реал≥зац≥њ, здан≥ на склад.

” бух.обл≥ку дл¤ узагальненн¤ ≥нформац≥њ про на¤вн≥сть рух готовоњ продукц≥њ використовуЇтьс¤ рах. 26 У√отова продукц≥¤Ф.

«а ƒт 26 в≥дображаЇтьс¤ надходженн¤ готовоњ продукц≥њ власного виробництва за фактичною виробничою соб≥варт≥стю. јнал≥тичний обл≥к готовоњ продукц≥њ ведетьс¤ за њњ видами. ѕри реал≥зац≥њ продукц≥њ, вона по методу середньозваженоњ списуЇтьс¤ на рах. 90 в кореспонденц≥њ з  т 26 по середн≥й соб≥вартост≥.

–ах. 26 У√отова продукц≥¤Ф кореспондуЇ:

за дебетом з кредитом рахунк≥в:

23 Уќсновне виробництвоФ

25 Уѕ≥вфабрикатиФ

37 У–озрахунки з р≥зними деб≥торамиФ та ≥н.

за кредитом з дебетом рахунк≥в:

20 У¬иробнич≥ запасиФ

23 У¬иробництвоФ

37 У–озрахунки з деб≥торамиФ

90 У—об≥варт≥сть реал≥зац≥њФ та ≥н.

—хема реал≥зац≥њ готовоњ продукц≥њ

¬иробництво  →ƒ √отова продукц≥¤  →ƒ —/в реал≥зованоњ

23 рах. 26 рах. продукц≥њ рах. 90

Text Box: ƒох≥д в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ рах. 701 Text Box:  →ƒText Box: ‘≥нансов≥ результати 791 рах

ƒл¤ узагальненн¤ в бух.обл≥ку ≥нформац≥њ про доходи в≥д реал≥зац≥њ готовоњ продукц≥њ у ѕлан≥ рахунк≥в бух.обл≥ку передбачено рахунок 70 Уƒоходи в≥д реал≥зац≥њФ субрахунок 701 Уƒох≥д в≥д реал≥зац≥й готовоњ продукц≥њФ.

¬изнанн¤ доходу повТ¤зане з визначенн¤м де¤ких умов ѕ(—)Ѕќ 15 Уƒох≥дФ:

передача покупцев≥ ризик≥в ≥ вигод, повТ¤заних з правом власност≥ на продукц≥ю;

управл≥нн¤ ≥ контроль за реал≥зованою продукц≥Їю;

сума доходу достов≥рно визначена;

упевнен≥сть у тому, що в результат≥ операц≥њ в≥дбудетьс¤ зб≥льшенн¤ економ≥чних вигод, а витрати, пов'¤зан≥ з реал≥зац≥Їю продукц≥њ, достов≥рно визначен≥.


2.5. ќбл≥к грошових кошт≥в

обл≥к грошових кошт≥в на п≥дприЇмств≥, ≥нформац≥¤ про њх поступленн¤, на¤вн≥сть та вибутт¤ ведетьс¤ на рахунках класу 3 Укошти, розрахунки та ≥нш≥ активиФ. ѕри робот≥ п≥дприЇмства г≥ршоњ перебувають в безперервному процес≥ оплати прац≥, реал≥зац≥њ продукц≥њ ≥ товар≥в, розрахунк≥в за матер≥али, послуги ≥ ≥нш≥ платеж≥. «а допомогою руху грошей вони виконують свою функц≥ю засобу платежу ≥ засобу обл≥ку.

 асов≥ операц≥њ на п≥дприЇмств≥ проводить касир, що несе повну матер≥альну в≥дпов≥дальн≥сть за збереженн¤ грошей. Ќа основ≥ первинних документ≥в ≥ зв≥т≥в касира бухгалтер≥Їю ведетьс¤ ж/о є 1 У асаФ (рах. 301).

ѕ≥дприЇмство маЇ в≥дкритий поточний розрахунковий рахунок. Ќа основ≥ виписок банку про рух грошових кошт≥в на розрахунковому рахунку ≥ первинних документ≥в заповнюЇтьс¤ ж/о є 2 У–озрахунковий рахунокФ.

«г≥дно з пор¤дком веденн¤ касових операц≥й через касу провод¤тьс¤ розрахунки з роб≥тниками по оплат≥ прац≥, з п≥дзв≥тними особами, по оплат≥ за матер≥али (не б≥льше ¤к 3000 грн./день). ¬ касу п≥дприЇмства поступають грош≥ за готову продукц≥ю.

« розрахункового рахунка (рах. 311) провод¤тьс¤ виплати поставниками за матер≥али ≥ послуги, розрахунки по податках та зборах. Ќа розрахунковий рахунок поступають грош≥ в≥д покупц≥в, за послуги та ≥нш≥ доходи.

¬с≥ операц≥њ по руху кошт≥в на рахунку в банках зд≥йснюютьс¤ на п≥дстав≥ розрахункових документ≥в (плат≥жних доручень, розрахункових чек≥в, акредитив≥в, вексел≥в), форми ¤ких затверджен≥ ЌЅ”. Ѕанк реЇструЇ вс≥ зд≥йснен≥ операц≥њ по руху кошт≥в на рахунку в спец≥альн≥й виписц≥ з особового рахунку. ƒо виписки додаютьс¤ виправдовуючи документи. ѕри отриманн≥ виписки бухгалтер робить њњ кот≥ровку. ƒан≥ з виписок банку перенос¤тьс¤ в ж/о є 2≥ пот≥м в головну книгу.


ќбл≥к орендних в≥дносин.

ѕор¤док обл≥ку оренди необоротних актив≥в та розкритт¤ ≥нформац≥њ щодо оренди у ф≥нансов≥й зв≥тност≥ орендар¤ ≥ орендодавц¤ визначаЇ ѕ(—)Ѕќ 14 УќрендаФ.

ќренда Ц угода, за ¤кою орендар набуваЇ права користуванн¤ необоротним активом за плату прот¤гом погодженого з орендодавцем строку.

ќренда вважаЇтьс¤ ф≥нансовою за на¤вност≥ хоча б одн≥Їњ з ознак:

право власност≥ п≥сл¤ зак≥нченн¤ строку оренди переходить до орендар¤;

строк оренди б≥льше половини строку корисного використанн¤ обТЇкта;

орендар маЇ можлив≥сть ≥ нам≥р придбати обТЇкт оренди за ц≥ною нижнього, ¤к його справедлива варт≥сть.

–озрахунок орендних платеж≥в залежить при ф≥нансов≥й оренд≥ в≥д строку сплати цих платеж≥в. якщо орендар зд≥йснюЇ пол≥пшенн¤ обТЇкта, внасл≥док чого зростають майбутн≥ економ≥чн≥ вигоди, то витрати на таке пол≥пшенн¤ включають до вартост≥ обТЇкта оренди.

Ќарахуванн¤ амортизац≥њ зд≥йснюЇ орендар. «а умови операц≥йноњ оренди обТЇкт оренди в≥дображаЇтьс¤ на позабалансовому рахунку 01 Уќрендован≥ необоротн≥ активиФ за варт≥стю, що вказана в угод≥. ¬итрати орендар¤ на пол≥пшенн¤ обТЇкта операц≥йноњ оренди, що призводить до зб≥льшенн¤ економ≥чних вигод, повинн≥ в≥дображатис¤ в обл≥ку орендар¤ ¤к кап≥тальн≥ ≥нвестиц≥њ в ≥нш≥ необоротн≥ активи ≥ так≥ витрати п≥дл¤гають амортизац≥њ.

¬≥дображенн¤ орендних операц≥й в бухгалтерському обл≥ку:

‘≥нансова оренда:

одержано в оренду обТЇкт ƒ 152   531

введено його в експлуатац≥ю ƒ 10   152

частина заборгованост≥, що припадаЇ на наступний р≥к включаЇтьс¤ до складу поточних зобовТ¤зань ƒ 531   61

нарахована амортизац≥¤ ƒ 23, 91, 92, 93  т 131

в≥дображено витрати на пол≥пшенн¤ обТЇкта ƒ 152  т 20, 63, 66, 31

зб≥льшенн¤ перв≥сноњ вартост≥ обТЇкта ф≥нансовоњ оренди ƒ 10  т 152

нараховано в≥дсоток, що п≥дл¤гаЇ сплат≥ ƒ 952   684

перераховано орендодавцю в погашенн¤ заборгованост≥ за обТЇкт оренди ƒ 61   31

сплачен≥ в≥дсотки ƒ 684   31

субТЇкт оренди стаЇ власн≥стю орендар¤ ƒ 10   10

на суму зносу ƒ 131   131

ќперац≥йна оренда:

нараховано орендну плату ƒ 23, 91, 92, 93   685

зд≥йснено витрати на пол≥пшенн¤ обТЇкта оренди ƒ 15   20, 31, 63, 65, 66

зб≥льшенн¤ перв≥сноњ вартост≥ обТЇкта оренди ƒ 117   15

нараховано амортизац≥ю на кап≥тальн≥ ≥нвестиц≥њ в обТЇкт оренди ƒ 23, 91, 92, 93   132

¬ обл≥ку орендодавц¤ ф≥нансов≥ доходи в≥д оренди зб≥гаютьс¤ з валовими доходами у бухгалтерському обл≥ку.


ќбл≥к статутного кап≥талу

—татутний кап≥тал Ц це зареЇстрована варт≥сть простих ≥ прив≥лейованих акц≥й дл¤ акц≥онерних товариств та розм≥р статутного кап≥талу дл¤ ≥нших п≥дприЇмств, заф≥ксований в статутних документах.

ƒжерелами формуванн¤ статутного кап≥талу господарських товариств Ї грошов≥ та матер≥альн≥ внески засновник≥в. —ума статутного кап≥талу ≥ р≥шенн¤ про його зб≥льшенн¤ або зменшенн¤ приймаЇтьс¤ лише засновниками товариства т обовТ¤зково реЇструютьс¤ в ƒержавному реЇстр≥ господарських одиниць.

ƒл¤ узагальненн¤ ≥нформац≥њ про стан та рух статутного кап≥талу призначений пасивний рахунок 40 У—татутний кап≥талФ. ѕо дебету рах. 40 в≥дображаЇтьс¤ зменшенн¤ статутного кап≥талу, а по кредиту Ц зб≥льшенн¤.

—ума кредитового сальдо по рах. 40 повинна в≥дпов≥дати розм≥ру статутного кап≥талу, заф≥ксованому у статут≥ п≥дприЇмства ≥ в≥дображаЇтьс¤ в баланс≥ п≥дприЇмства.

—татутний кап≥тал може зб≥льшуватис¤ а рахунок: додаткових внеск≥в учасник≥в; належних учасникам див≥денд≥в, нерозпод≥леного прибутку.

ƒл¤ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про зменшенн¤ статутного кап≥талу необх≥дна згода вс≥х його учасник≥в та в≥дсутн≥сть заперечень з боку кредитор≥в п≥дприЇмства, дл¤ цього публ≥куЇтьс¤ пов≥домленн¤ в прес≥.

«б≥льшенн¤ статутного кап≥талу в≥дображаЇтьс¤ записами:

ƒ 46   40 Ц реЇстрац≥¤ статуту;

ƒ 443   40 Ц зб≥льшенн¤ за рахунок нерозпод≥леного прибутку;

ƒ 671   40 Ц за рахунок належних учасникам див≥денд≥в.

«меншенн¤ статутного кап≥талу:

ƒ 40   672 Ц зменшено статутний кап≥тал в розм≥р≥ внеску учасника

јкц≥онерн≥ товариства мають своњ особливост≥ при формуванн≥ та зм≥н≥ статутного кап≥талу. ÷е формуванн¤ зд≥йснюЇтьс¤ шл¤хом випуску певноњ к≥лькост≥ акц≥й р≥вною ном≥нальною варт≥стю. јкц≥онерне товариство маЇ право зб≥льшувати статутний кап≥тал при умов≥, що ран≥ше випущен≥ акц≥њ повн≥стю оплачен≥ за варт≥стю не нижче ном≥нальноњ.

«б≥льшенн¤ статутного кап≥талу акц≥онерного товариства зд≥йснюЇтьс¤ шл¤хом:

зб≥льшенн¤ к≥лькост≥ акц≥й ≥снуючоњ ном≥нальноњ вартост≥

за рахунок внеск≥в засновник≥в ƒ 46   40

див≥денд≥в ƒ 671   40

≥ндексац≥њ основних фонд≥в ƒ 423   40

зб≥льшенн¤ вартост≥ акц≥й:

за рахунок внеск≥в засновник≥в ƒ 46   40

за рахунок ≥ндексац≥њ основних фонд≥в ƒ 423   40

обм≥ну обл≥гац≥й на акц≥њ ем≥тента: ƒ 46   40, ƒ 521   46

«меншенн¤ статутного кап≥талу акц≥онерного товариства може зд≥йснюватис¤ шл¤хом:

зменшенн¤ вартост≥ акц≥й: ƒ 40   672

зменшенн¤ к≥лькост≥ акц≥й

при њх викуп≥: ƒ 451   30, 31

при анулюванн¤: ƒ 40   451

—татутний кап≥тал Ї частиною власного кап≥талу п≥дприЇмства.


ќбл≥к кап≥тальних вкладень ≥ ≥нвестиц≥й.

12

Ќазва: ќбл≥к готовоњ продукц≥њ та њњ реал≥зац≥њ
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-15 (1748 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
-->-->
Page generation 0.254 seconds
Хостинг от uCoz