Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

≈коном≥ка п≥дприЇмства > ќбл≥к та анал≥з у зовн≥шньоеконом≥чн≥й д≥¤льност≥ п≥дприЇмств


ќбл≥к та анал≥з у зовн≥шньоеконом≥чн≥й д≥¤льност≥ п≥дприЇмств

—тор≥нка: 1/21

¬—“”ѕ

–еформуванн¤ системи бухобл≥ку Ї складовою частиною заход≥в, ор≥Їнтованих на впровадженн¤ економ≥чних в≥дносин ринкового спр¤муванн¤. ” ѕосланн≥ ѕрезидента ”крањни до ¬ерховноњ –ади в≥д 22 лютого 2000 року зазначаЇтьс¤ необх≥дн≥сть переходу п≥дприЇмств у 2000 - 2001 рр. на св≥тов≥ —тандарти бухгалтерського обл≥ку. “акий перех≥д зд≥йснюЇтьс¤ в рамках реал≥зац≥њ стратег≥чного курсу ”крањни на ≥нтеграц≥ю з≥ св≥товим економ≥чним простором, ¤ка передбачаЇ адаптац≥ю законодавства ”крањни до законодавств розвинутих крањн.

Ќа виконанн¤ ѕрограми реформуванн¤ системи бухобл≥ку ≥з застосуванн¤м м≥жнародних стандарт≥в, затвердженоњ постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни N 1706 в≥д 28.10.98, в 1998 - 99 рр. розробл¤лис¤, обговорювалис¤ напр¤мки реформуванн¤ ≥ затверджувалис¤ необх≥дн≥ ≥нструменти (положенн¤ тощо) забезпеченн¤ реформуванн¤ обл≥ку ≥ ф≥нансовоњ зв≥тност≥. ѕрийн¤тий в 1999 роц≥ «акон ”крањни "ѕро бухгалтерський обл≥к та ф≥нансову зв≥тн≥сть в ”крањн≥", ¤к ≥ ѕрограма, передбачаЇ зд≥йсненн¤ регулюванн¤ бухобл≥ку у напр¤мку гармон≥зац≥њ з м≥жнародними —тандартами бухгалтерського обл≥ку та зв≥тност≥. —аме цей «акон встановив основн≥ принципи бухгалтерського обл≥ку, визнавши його дан≥ базовими дл¤ складанн¤ будь-¤коњ зв≥тност≥, в ¤к≥й м≥ст¤тьс¤ варт≥сн≥ показники.

—уб'Їкти п≥дприЇмництва матимуть змогу самост≥йно визначати обл≥кову пол≥тику п≥дприЇмства; обирати форму бухгалтерського обл≥ку ¤к певну систему рег≥стр≥в обл≥ку, пор¤дку ≥ способу реЇстрац≥њ та узагальненн¤ ≥нформац≥њ в них; затверджувати правила документообороту ≥ технолог≥ю обробки обл≥ковоњ ≥нформац≥њ; встановлювати меж≥ та форми веденн¤ обл≥ку дл¤ внутр≥шн≥х потреб управл≥нн¤, включаючи веденн¤ в окрем≥й систем≥ рахунк≥в ≥ рег≥стр≥в обл≥ку доход≥в, витрат, актив≥в, зобов'¤зань у потр≥бному п≥дприЇмству аспект≥ детал≥зац≥њ та регламентац≥њ (управл≥нський обл≥к).

¬иконанн¤ ѕрограми реформуванн¤ бухгалтерського обл≥ку передбачаЇ розробку ≥ запровадженн¤ ѕоложень (стандарт≥в) бухгалтерського обл≥ку (дал≥ - ѕЅќ). « метою розробки та врахуванн¤ б≥льш широкого спектру думок ≥ пропозиц≥й, ухваленн¤ проект≥в положень, ≥нших нормативно-правових акт≥в з бухгалтерського обл≥ку ≥ зв≥тност≥ при ћ≥н≥стерств≥ ф≥нанс≥в ”крањни утворено дорадчий орган - ћетодолог≥чну раду з бухгалтерського обл≥ку, у робот≥ ¤коњ беруть участь представники ƒержкомстату, ƒѕј, ƒержавноњ ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку, ЌЅ”, јнтимонопольного ком≥тету, —п≥лки орендар≥в ≥ п≥дприЇмц≥в,  ом≥тету у справах нагл¤ду за страховою д≥¤льн≥стю, ƒержавного ком≥тету промисловоњ пол≥тики, ƒержп≥дприЇмництва, –ади п≥дприЇмц≥в ”крањни, ћ≥н≥стерств юстиц≥њ, енергетики, јѕ , транспорту, осв≥ти, ф≥нанс≥в, ЌјЌ ”крањни, пров≥дних вищих учбових заклад≥в економ≥чного проф≥лю, ”крањнського товариства ф≥нансових анал≥тик≥в, ”—ѕѕ та  оординац≥йно-експертного центру об'Їднань п≥дприЇмц≥в.

” б≥льшост≥ прийн¤тих ѕЅќ м≥ст¤тьс¤ норми, ¤к≥ знайом≥ фах≥вц¤м за в≥дпов≥дною нормативною базою. ¬одночас вони доповнен≥ де¤кими новими методами оц≥нки, розпод≥лу, складу р≥чноњ бухгалтерськоњ зв≥тност≥. «бережен≥ нац≥ональн≥ традиц≥њ щодо затвердженн¤ ун≥ф≥кованих форм бухгалтерськоњ зв≥тност≥.

Ќаказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в N 291 в≥д 30.11.99 р. затверджено ѕлан рахунк≥в бухгалтерського обл≥ку актив≥в, кап≥талу, зобов'¤зань ≥ господарських операц≥й п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й. ƒл¤ полегшенн¤ практичного застосуванн¤ ѕоложень (стандарт≥в) з≥ складанн¤ балансу та переходу до нового ѕлану рахунк≥в листами ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни N 18-424 в≥д 04.02.2000 р. та N 18-432 в≥д 23.02.2000 р. оприлюднен≥:

¾ ћетодичн≥ рекомендац≥њ з перенесенн¤ сальдо рахунк≥в ≥ субрахунк≥в попереднього ѕлану рахунк≥в бухгалтерського обл≥ку виробничо-господарськоњ д≥¤льност≥ об'Їднань, п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й на рахунки ≥ субрахунки ѕлану рахунк≥в бухгалтерського обл≥ку актив≥в, кап≥талу, зобов'¤зань ≥ господарських операц≥й п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й, затвердженого наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни N 291 в≥д 30.11.99 р., та

¾ ћетодичн≥ рекомендац≥њ щодо визначенн¤ п≥дприЇмствами й орган≥зац≥¤ми показник≥в вступного сальдо Ѕалансу (графа 3) у 2000 роц≥.

ƒл¤ спрощенн¤ процедури визначенн¤ показник≥в зв≥тност≥ наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни N 37 в≥д 24.02.2000 р. п≥дприЇмствам дозволено не подавати показники за аналог≥чний пер≥од 1999 року у формах ф≥нансового зв≥ту.

ѕостановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни N 419 в≥д 28.02.2000 р. затверджено ѕор¤док поданн¤ ф≥нансовоњ зв≥тност≥. «окрема, строк поданн¤ квартального ф≥нансового зв≥ту встановлено на 25 число м≥с¤ц¤, наступного за зв≥тним кварталом, а р≥чного - 20 лютого.

¬≥дпов≥дно до ст. 11 «акону ”крањни "ѕро бухгалтерський обл≥к та ф≥нансову зв≥тн≥сть в ”крањн≥" до р≥чноњ ф≥нансовоњ зв≥тност≥ п≥дприЇмств включен≥ Ѕаланс, «в≥т про ф≥нансов≥ результати, «в≥т про рух грошових кошт≥в, «в≥т про власний кап≥тал, ѕрим≥тки ≥ по¤сненн¤. ѕри цьому сл≥д вз¤ти до уваги, що дл¤ суб'Їкт≥в малого п≥дприЇмництва ≥ представництв ≥ноземних суб'Їкт≥в господарськоњ д≥¤льност≥ наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни N 39 в≥д 25.02.2000 р. встановлена скорочена за показниками р≥чна ≥ квартальна ф≥нансова зв≥тн≥сть в обс¤з≥ т≥льки Ѕалансу ≥ «в≥ту про ф≥нансов≥ результати. ѕрим≥тки повинн≥ подаватис¤ п≥дприЇмствами (кр≥м малих) лише у склад≥ р≥чного зв≥ту, ≥ вони також будуть укладен≥ ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни в ун≥ф≥ковану таблицю ¤к додаток до р≥чного зв≥ту, що спростить роботу п≥дприЇмств з розкритт¤ ≥нформац≥њ.

“аким чином, п≥дприЇмства прот¤гом трьох квартал≥в 2000 року складають ф≥нансовий зв≥т у склад≥ т≥льки двох форм Ц Ѕалансу та «в≥ту про ф≥нансов≥ результати, структура ¤ких вдосконалювалас¤ прот¤гом останн≥х двох - трьох рок≥в ≥ не маЇ значних розб≥жностей ≥з затвердженою на 2000 р≥к. ќсобливих труднощ≥в з≥ складанн¤ такоњ зв≥тност≥ у п≥дприЇмств не повинно виникнути через те, що к≥льк≥сть показник≥в у квартальн≥й бухгалтерськ≥й (ф≥нансов≥й) зв≥тност≥ 2000 року проти квартального зв≥ту 1999 року скорочено на 142, або майже у 2 рази. “ака ж тенденц≥¤ характерна дл¤ квартальноњ ф≥нансовоњ зв≥тност≥ суб'Їкта малого п≥дприЇмництва.

Ќовий ѕлан рахунк≥в бухгалтерського обл≥ку запроваджуватиметьс¤ п≥дприЇмствами в м≥ру њх готовност≥ до цього. јле на користь найшвидшого застосуванн¤ нового ѕлану рахунк≥в бухобл≥ку Ї концепц≥¤ його побудови, за ¤кою назви ≥ призначенн¤ рахунк≥в ≥ субрахунк≥в зб≥гаютьс¤ з назвою ≥ зм≥стом показник≥в Ѕалансу ≥ «в≥ту про ф≥нансов≥ результати 2000 року, що дозвол¤Ї безпосередньо з рахунк≥в ≥ субрахунк≥в нового ѕлану рахунк≥в отримувати ≥нформац≥ю дл¤ складанн¤ ф≥нансовоњ зв≥тност≥. јле ≥ у випадку використанн¤ попереднього ѕлану рахунк≥в можна майже без будь-¤ких перешкод скласти квартальний ф≥нансовий зв≥т.

Ќа рахунках старого ѕлану рахунк≥в п≥дприЇмства отримають потр≥бну ≥нформац≥ю дл¤ заповненн¤ у Ѕаланс≥ 2000 року показник≥в про основн≥ фонди, нематер≥альн≥ активи, грошов≥ кошти, готову продукц≥ю, товари, статутний, додатковий ≥ резервний кап≥тал, прибуток, деб≥торську ≥ кредиторську заборгован≥сть, кредити банку та ≥нш≥ зобов'¤занн¤ п≥дприЇмств.

¬иход¤чи з норм ѕЅќ 9 "«апаси" зрозум≥ло, що вс¤ варт≥сть малоц≥нних та швидкозношуваних предмет≥в, ¤к≥ передан≥ (передаютьс¤) в експлуатац≥ю, розгл¤даЇтьс¤ ¤к витрати п≥дприЇмства, тобто в баланс≥ ≥ на рахунках не може бути показника про варт≥сть малоц≥нних предмет≥в в експлуатац≥њ, про нарахуванн¤ зносу за ними. “акий розр≥з ≥нформац≥њ схожий з тим, що був у 1999 роц≥ ≥ ран≥ше в≥дносно малоц≥нних та швидкозношуваних предмет≥в в експлуатац≥њ варт≥стю до 10 грн. за одиницю.  р≥м того, з 1996 року за наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни N 112 в≥д 31.05.96 р. мал≥ п≥дприЇмства зд≥йснювали списанн¤ малоц≥нних та швидкозношуваних предмет≥в незалежно в≥д вартост≥ за повною варт≥стю на витрати при передач≥ в експлуатац≥ю без нарахуванн¤ зносу, тобто ¤к ≥ передбачено ѕЅќ 9 "«апаси". ќтже, застосуванн¤ такоњ методики не Ї новим, а лише поширюЇ меж≥ њњ застосуванн¤.

„астина малоц≥нних та швидкозношуваних предмет≥в у 2000 роц≥ включаЇтьс¤ до складу статт≥ "ќсновн≥ засоби". ¬ищенаведен≥ ћетодичн≥ рекомендац≥њ по¤снюють нескладну техн≥ку такоњ трансформац≥њ.

” склад≥ статт≥ "Ќезавершене виробництво" не повинно бути частини загальногосподарських (накладних) витрат (рахунок 26) та витрат об≥гу (рахунок 44), оск≥льки так≥ витрати за ѕЅќ 16 "¬итрати" розгл¤даютьс¤ повн≥стю ¤к витрати зв≥тного пер≥оду ≥ не п≥дл¤гають розпод≥лу м≥ж незавершеним виробництвом ≥ випуском готовоњ продукц≥њ, м≥ж варт≥стю реал≥зованих ≥ нереал≥зованих товар≥в ≥ готовоњ продукц≥њ.

—прощен≥ процедури в≥дображенн¤ на рахунках та у баланс≥ операц≥й з придбанн¤, вибутт¤ основних засоб≥в, нарахуванн¤ амортизац≥њ тепер не передбачають в≥дображенн¤ джерел, використаних на придбанн¤ основних засоб≥в. ѕод≥бн≥ операц≥њ тепер не стосуютьс¤ (за старим ѕланом рахунк≥в) оборот≥в на рахунках 85 "—татутний фонд", а також рахунках 86 "јмортизац≥йний фонд", 87 "‘онди економ≥чного стимулюванн¤", 88 "‘онди спец≥ального призначенн¤" (де¤ких субрахунк≥в), 93 "‘≥нансуванн¤ кап≥тальних вкладень", 94 "‘≥нансуванн¤ формуванн¤ основного стада".

” зв≥т≥ про ф≥нансов≥ результати сл≥д звернути увагу на так≥ зм≥ни:

¾ виключен≥ розд≥ли з показниками про розшифруванн¤ прибутк≥в ≥ збитк≥в, про використанн¤ прибутку, про платеж≥ до бюджету;

¾ показник "—об≥варт≥сть реал≥зованоњ продукц≥њ" дл¤ п≥дприЇмств виробничоњ сфери зазнав зм≥н на суму загальногосподарських витрат (рахунок 26), ¤ка у зв≥т≥ 2000 року в≥дображаЇтьс¤ у статт≥ "‘≥нансов≥ витрати" (в частин≥ процент≥в за користуванн¤ кредитами) та у статт≥ "јдм≥н≥стративн≥ витрати" (решта);

Ќазва: ќбл≥к та анал≥з у зовн≥шньоеконом≥чн≥й д≥¤льност≥ п≥дприЇмств
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-15 (31144 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
-->-->
Page generation 0.149 seconds
Хостинг от uCoz