Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

Ѕанк≥вська справа > «овн≥шньоеконом≥чна д≥¤льн≥сть комерц≥йних банк≥в


«овн≥шньоеконом≥чна д≥¤льн≥сть комерц≥йних банк≥в

—тор≥нка: 1/12

ѕлан

стор.

¬ступ

–озд≥л 1. ќснови зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ в ”крањн≥

1.1. ’арактеристика зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ в ”крањн≥

1.2. ѕравов≥ основи валютного регулюванн¤ зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥

1.3. Ћ≥цензуванн¤ зовн≥шньоеконом≥чних операц≥й

1.4. ”крекс≥мбанк у систем≥ банк≥в ”крањни

–озд≥л 2. ћ≥жнародн≥ розрахунки, њхнЇ оформленн¤, обл≥к, контроль ≥ анал≥з в ”крекс≥мбанку

2.1. ’арактеристика ћ≥жнародних розрахунк≥в по експорно-≥мпорним операц≥¤м

2.2. ќформленн¤, обл≥к, контроль операц≥й по банк≥вському переказу

2.3. ќформленн¤, обл≥к, контроль операц≥й по документарному акредитиву

2.4. ќформленн¤, обл≥к, контроль операц≥й по ≥нкасо

–озд≥л 3. јнал≥тична оц≥нка результативност≥ р≥зних форм м≥жнародних розрахунк≥в та шл¤хи забезпеченн¤ ефективност≥ њх широкого впровадженн¤ ≥ використанн¤ в ”крањн≥

3.1. јнал≥з м≥жнародних розрахунк≥в; сучасний етап ≥ напр¤мки п≥двищенн¤ прибутковост≥ банку в≥д њх зд≥йсненн¤

3.2. Ќедол≥ки та переваги окремих вид≥в м≥жнародних розрахунк≥в.

–озд≥л 4 ќхорона прац≥

4.1. јтестац≥¤ робочих м≥сць

4.2. “руднощ≥ нормуванн¤ фактор≥в трудовоњ д≥¤льност≥

4.3. –озумова працездатн≥сть та особливост≥ њњ психоф≥з≥олог≥чного забезпеченн¤

¬исновок

¬икористана л≥тература


¬ступ

ѕолгибленн¤ економ≥чних реформ, розвиток ф≥нансово-кредитноњ ≥ банк≥вськоњ систем, введенн¤ нац≥ональноњ валюти украњни спри¤ли становленню ≥ змицненню валютно ринку ”крањни.

ѕродовженн¤ процесу економ≥чних перетворень, ≥нтеграц≥¤ ”крањни у св≥тову економ≥чну систему, вих≥д на м≥жнародн≥ ф≥нансов≥ ринки, удосконаленн¤ валютного законодавства ≥ нормативних баз спри¤ли тому, що розвиток валютного ринку в останн≥ роки характеризувавс¤: зб≥льшенн¤м обс¤г≥в операц≥й в ≥ноземн≥й валют≥ у вс≥х сегментах; удосконалененн¤м його стрктури ≥ спр¤мованост≥ на дозв≥л конкретних економ≥чних ≥ ф≥нансових проблем субТЇкт≥в господарюванн¤ ≥ держави в ц≥лому; розширенн¤м вид≥в валют, по ¤ких провод¤тьс¤ операц≥њ на валютному ринку; в≥дсутн≥стю р≥зких коливань валютних курс≥в; удосконаленн¤м законодавчоњ ≥ нормативноњ д≥¤льност≥ субТЇкт≥в валютного ринку; введенн¤м нових вид≥в валютнимх операц≥й ≥ форм розрахунк≥в; врегулюванн¤м д≥¤льност≥ нерезидент≥в на украњнському ринку ≥ т.д.

¬их≥д на св≥товий зовн≥шн≥й ринок - законом≥рн≥сть розвитку ринковоњ економ≥ки. ƒ≥¤ль≥сть п≥дприЇмств на св≥товому ринку повТ¤зана з м≥жнародною виробничою та науково-техн≥чною кооперац≥Їю, експортом ≥ ≥мпортом товар≥в ≥ послуг. ¬она також включаЇ вив≥з кап≥талу в форм≥ ≥нвестуванн¤ в ≥ноземн≥ п≥дприЇмства ≥ залученн¤ ≥ноземних ≥нвестиц≥й. ” законодавчих актах ”крањни зовн≥шньоеконом≥чна д≥¤льн≥сть визначаЇтьс¤ ¤к д≥¤льн≥сть субТЇкт≥в господарськоњ д≥¤льност≥ ”крањни та ≥ноземних субТЇкт≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥, побудована на взаЇмов≥дносинах м≥ж ними що маЇ м≥сце ¤к на територ≥њ ”крањни, так ≥ за њњ межами.

«аконодавством ”крањни передбачен≥ р≥зн≥ види, форми ≥ способи м≥жнародних розрахунк≥в, що зд≥йснюють уповноважен≥ банки, маючи в≥дпов≥дн≥ на це л≥ценз≥њ.

¬ ”крањн≥ використовуютьс¤ наступн≥ форми розрахунк≥в: банк≥вський переказ, акредитив, ≥нкасо.

ƒипломна робота складаЇтьс¤ з чотирьох розд≥л≥в, вступа ≥ висновк≥в.

¬ першому розд≥л≥ зг≥дно законодавства ”крањни розгла¤нут≥ питанн¤ що стосуютьс¤ валютного регулюванн¤.

” другому розд≥л≥ на основ≥ практичних матер≥ал≥в в≥дд≥ленн¤ ”крекс≥мбанку м.ќдеси розгл¤нуто пор¤док оформленн¤, обл≥ку ≥ контролю операц≥й по м≥жнародних розрахунках, проведений анал≥з стуктури ≥ динам≥ки м≥жнародних розрахунк≥в, що дозволив внести де¤к≥ рекомендац≥њ, спр¤мован≥ на удосконаленн¤ в≥дносин з ≥ноземними партнерами.

” третьому розд≥л≥ розгл¤даЇтьс¤ анал≥тична оц≥нка результативност≥ р≥зних форм м≥жнародних розрахунк≥в та шл¤хи забезпеченн¤ ефективност≥ њх широкого впровадженн¤ ≥ використанн¤ в ”крањн≥.

¬ четвертому розд≥л≥ розгл¤даЇтьс¤ охорона прац≥ на робочому м≥сц≥.

ѕри написанн≥ роботи використовувавс¤ «акон ”крањни Уѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥стьФ, ƒекрет  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни Уѕро систему валютного регулюванн¤ ≥ валютного контролюФ, нормативн≥ акти Ќац≥онального банку ”крањни, обл≥кових ≥ зв≥тних даних в≥дд≥ленн¤ ”крекс≥мбанку в м.ќдеса, економ≥чна л≥тература за даними проблемами.


–озд≥л 1. ќснови зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ в ”крањн≥.

’арактеристика зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ в ”крањн≥.

«овн≥шньоеконом≥чна д≥¤льн≥сть Ї одн≥Їю з основних форм економ≥чних в≥дносин ”крањни з ≥ноземними державами.

 онституц≥Їю, ƒекларац≥Їю про державний суверен≥тет ”крањни ≥ «аконом ”крањни Ђѕро економ≥чну самост≥йн≥сть ”крањниї установлено, що одн≥Їю з основ реал≥зац≥њ державного суверен≥тету ”крањни Ї њњ самост≥йн≥сть при зд≥йсненн≥ ≥ регулюванн≥ зовн≥шньоеконом≥чних в≥дносин.

«овн≥шньоеконом≥чна д≥¤льн≥сть п≥дприЇмств ”крањни регулюЇтьс¤ «аконом ”крањни в≥д 16.04.1991р. Ђѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥стьї, «аконом ”крањни в≥д 23.09.1994р. Ђѕро пор¤док зд≥йсненн¤ розрахунк≥в у зовн≥шньоеконом≥чних в≥дносинахї, наказом ћ≥н≥стерства зовн≥шн≥х економ≥чних зв'¤зк≥в ≥ торг≥вл≥ ”крањни в≥д 05.10.1995р. є 75 Ђѕро затвердженн¤ положенн¤ про форму зовн≥шньоеконом≥чних договор≥в (контракт≥в)ї ≥ т.д.

¬едуче м≥сце серед вищевказаних нормативних акт≥в займаЇ «акон ”крањни Ђѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥стьї, що визначаЇ зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть ¤к д≥¤льн≥сть суб'Їкт≥в господарськоњ д≥¤льност≥ ”крањни й ≥ноземних суб'Їкт≥в господарськоњ д≥¤льност≥, побудовану на взаЇминах м≥ж ними, що маЇ м≥сце, ¤к на територ≥њ ”крањни, так ≥ за њњ межами. «овн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть можуть зд≥йснювати ≥ ф≥зичн≥ особи, ¤к≥ тим чи ≥ншим способом зв'¤зан≥ з зовн≥шньоеконом≥чною д≥¤льн≥стю.

—уб'Їктами зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ в ”крањн≥ Ї:

- експортери, продаючи товари ≥ноземним суб'Їктам господарськоњ д≥¤льност≥ з вивозом або без вивозу цих товар≥в через митний кордон ”крањни, украњнськ≥ суб'Їкти зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ зд≥йснюють експорт товар≥в;

- ≥мпортери, купуючи товари в ≥ноземних суб'Їкт≥в господарськоњ д≥¤льност≥ з перетинанн¤м або без перетинанн¤ цими товарами митного кордону ”крањни, украњнськ≥ суб'Їкти зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ зд≥йснюють ≥мпорт товар≥в на територ≥ю ”крањни, включаючи покупку товар≥в, призначених дл¤ власного споживанн¤ установами й орган≥зац≥¤ми ”крањни, розташованими за њњ межами;

- ≥нвестори, вв≥з або вив≥з кап≥талу;

- ф≥нансов≥ посередники, комерц≥йн≥ банки, страхов≥ сусп≥льства ≥ т.д. ќсновна в≥дм≥нн≥сть ф≥нансового посередника банку в≥д посередника небанк≥вського типу пол¤гаЇ в тому, що банки випускають власн≥ зобов'¤занн¤;

- р≥зн≥ м≥жнародн≥ орган≥зац≥њ, що зд≥йснюють консалтингов≥ послуги по р≥зних питанн¤х.

”с≥ суб'Їкти зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ мають р≥вн≥ права зд≥йснювати ¤к≥-небудь види ц≥Їњ д≥¤льност≥ визначен≥ «аконом ”крањни Ђѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥стьї.

ѕо валютному законодавству вс≥ суб'Їкти зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ п≥дрозд≥л¤ютьс¤ з погл¤ду валютних обмежень на дв≥ групи :

резиденти:

ф≥зичн≥ особи (громад¤ни ”крањни, ≥ноземн≥ громад¤ни, особи без громад¤нства), що мають пост≥йне м≥сц¤ проживанн¤ на територ≥њ ”крањни, у тому числ≥ т≥, котр≥ тимчасово перебувають за кордоном;

юридичн≥ особи, суб'Їкти п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, що не мають статусу юридичноњ особи (ф≥л≥њ, представництва), з м≥сцезнаходженн¤м на територ≥њ ”крањни, що зд≥йснюють свою д≥¤льн≥сть на основ≥ закон≥в ”крањни;

-дипломатичн≥, консульськ≥, торгов≥ й ≥нш≥ оф≥ц≥йн≥ представництва ”крањни за кордоном, що мають ≥мун≥тет ≥ дипломатичн≥ прив≥лењ, а також ф≥л≥њ представництв ≥ орган≥зац≥й ”крањни за кордоном, що не зд≥йснюють п≥дприЇмницьку д≥¤льн≥сть;

нерезиденти:

ф≥зичн≥ особи (≥ноземн≥ громад¤ни, громад¤ни ”крањни, особи без громад¤нства), що мають пост≥йне м≥сц¤ проживанн¤ за межами ”крањни, у тому числ≥ т≥, котр≥ тимчасово перебувають на територ≥њ ”крањни;

юридичн≥ особи, суб'Їкти п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, що не мають статусу юридичноњ особи (ф≥л≥њ, представництва), з м≥сцезнаходженн¤м за межами ”крањни. —творено ≥ д≥ють в≥дпов≥дно до законодавства ≥ноземноњ держави, у тому числ≥ юридичн≥ особи й ≥нш≥ суб'Їкти п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ при участ≥ юридичних ос≥б ≥ ≥нших суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ ”крањни;

розташован≥ на територ≥њ ”крањни ≥ноземн≥ дипломатичн≥, консульськ≥, торгов≥ й ≥нш≥ оф≥ц≥йн≥ представництва, м≥жнародн≥ орган≥зац≥њ ≥ њхн≥ ф≥л≥њ, що мають ≥мун≥тет ≥ дипломатичн≥ прив≥лењ, а також представництва ≥нших орган≥зац≥й ≥ ф≥рм, що не зд≥йснюють п≥дприЇмницьку д≥¤льн≥сть на основ≥ закон≥в ”крањни.

”с≥ суб'Їкти зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ мають р≥вн≥ права зд≥йснювати ¤к≥-небудь види ц≥Їњ д≥¤льност≥, визначен≥ «аконом ”крањни Ђѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥стьї.

”крањна ¤к держава захищаЇ ≥нтереси вс≥х суб'Їкт≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ й ≥ноземних суб'Їкт≥в господарськоњ д≥¤льност≥ на њњ територ≥њ.

ќсновн≥ види зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ передбачен≥ «аконом ”крањни Ђѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥стьї ≥ до них можна в≥днести:

експорт ≥ ≥мпорт товар≥в, кап≥талу ≥ робочоњ сили;

наданн¤ суб'Їктами зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ ”крањни послуг ≥ноземним суб'Їктам господарськоњ д≥¤льност≥, у тому числ≥: виробничих, транспортно-експедиц≥йних, посередницьких, брокерських, агентських, обл≥кових, аудиторських, юридичних ≥ ≥н., що пр¤мо не заборонен≥ законами ”крањни, а також наданн¤ перерахованих вище послуг ≥ноземними суб'Їктами господарськоњ д≥¤льност≥ суб'Їктам зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ ”крањни;

наукова, науково-техн≥чна, виробнича й ≥нша кооперац≥¤ з ≥ноземними суб'Їктами господарськоњ д≥¤льност≥;

м≥жнародн≥ ф≥нансов≥ операц≥њ й операц≥њ з ц≥нними паперами у випадках, передбачених законами ”крањни;

кредитн≥ ≥ розрахунков≥ операц≥њ м≥ж суб'Їктами зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ й ≥ноземних суб'Їкт≥в господарськоњ д≥¤льност≥; створенн¤ суб'Їктами зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ банк≥вських, страхових ≥ кредитних установ за межами ”крањни;

сп≥льна п≥дприЇмницька д≥¤льн≥сть м≥ж суб'Їктами зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ й ≥ноземних суб'Їкт≥в господарськоњ д≥¤льност≥, що включаЇ створенн¤ сп≥льних п≥дприЇмств р≥зних вид≥в ≥ форм власност≥, проведенн¤ сп≥льних господарських операц≥й ≥ сп≥льне волод≥нн¤ майном ¤к на територ≥њ ”крањни так ≥ за њњ межами;

п≥дприЇмницька д≥¤льн≥сть на територ≥њ ”крањни, пов'¤зана з видачею л≥ценз≥й, патент≥в, ноу-хау, торгових марок ≥ ≥нших нематер≥альних об'Їкт≥в власност≥ з боку ≥ноземних суб'Їкт≥в господарськоњ д≥¤льност≥; аналог≥чна д≥¤льн≥сть суб'Їкт≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ за межами ”крањни;

орган≥зац≥¤ ≥ зд≥йсненн¤ д≥¤льност≥ в област≥ проведенн¤ виставок, аукц≥он≥в, торг≥в, симпоз≥ум≥в, сем≥нар≥в, ≥ ≥нших под≥бних заход≥в, що зд≥йснюютьс¤ на комерц≥йн≥й основ≥, при участ≥ суб'Їкт≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥;

товарообм≥нн≥ (бартерн≥) операц≥њ й ≥нша д≥¤льн≥сть, побудована на формах зустр≥чноњ торг≥вл≥;

операц≥њ по покупц≥, продажу й обм≥ну валюти на валютних аукц≥онах, орендн≥, у тому числ≥ л≥зингов≥, операц≥њ;

операц≥њ на валютних б≥ржах ≥ на м≥жбанк≥вському валютному ринку;

≥нш≥ види зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥, не заборонен≥ законодавством ”крањни.

—уб'Їкти зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ одержують право на зд≥йсненн¤ њх вид≥в п≥сл¤ державноњ реЇстрац≥њ њх ¤к учасник≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ в ћ≥н≥стерств≥ зовн≥шн≥х економ≥чних зв'¤зк≥в ≥ торг≥вл≥ ”крањни. «овн≥шньоеконом≥чн≥ договори або контракти , що Ї нев≥д'Їмною умовою зд≥йсненн¤ зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥, складаютьс¤ в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни ≥ м≥жнародних договор≥в, при цьому можливо використанн¤ рекомендац≥й м≥жнародних орган≥зац≥й ≥ в≥домих м≥жнародних пор¤дк≥в .

—труктура експорту-≥мпорту в ”крањн≥ по систем≥ м≥жнародноњ торговоњ класиф≥кац≥њ (S≤“—) приведена в таблиц≥ 1.1.

“аблица 1.1.

—труктура експорту-≥мпорту в ”крањн≥ в 1998-2000 роках по систем≥ SITC*.

(у % в≥д загального обс¤гу)

–оки

ѕо SITC

≈кспорт

≤мпорт

1998

0 - 1

25,38

2,60

2 - 4

3,83

56,37

3

52,28

19,76

5 - 9

18,51

21,27

1999

0 - 1

26,98

2,50

2 - 4

3,91

57,01

3

51,02

18,49

5 - 9

18,08

22,00

2000

0 - 1

27,96

2,38

2 - 4

4,01

56,00

3

49,46

19,12

5 - 9

18,56

22,51

Ќазва: «овн≥шньоеконом≥чна д≥¤льн≥сть комерц≥йних банк≥в
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-01-03 (21705 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
-->
Page generation 0.274 seconds
Хостинг от uCoz