Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

≈коном≥чна теор≥¤ > ќптов≥ ц≥ни, њх р≥зновиди


ќптов≥ ц≥ни, њх р≥зновиди

ќптова ц≥на виробника утворюЇтьс¤ приЇднанн¤м до повноњ соб≥вартост≥ продукц≥њ нормального прибутку, тобто такоњ, котра забезпечуЇ п≥дприЇмствам можлив≥сть розширеного в≥дтворенн¤ в основному за рахунок власних кошт≥в.

÷≥на оптовоњ торг≥вл≥ м≥стить у соб≥ оптову ц≥ну виробника, власн≥ витрати ≥ прибуток.

ѕом≥рна ≥нфл¤ц≥¤ (2Ч3%) у пер≥оди пожвавленн¤ економ≥чних процес≥в може в≥дбивати здорове п≥двищенн¤ попиту на сировину матер≥али, устаткуванн¤, робочу силу ≥ тд. ≥ Ї стимулом дл¤ розширенн¤ виробництва ≥ незначного п≥двищенн¤ ц≥н.

–озр≥зн¤ють оптов≥ ц≥ни на продукц≥ю виробничо-техн≥чного призначенн¤ ≥ на предмети народного споживанн¤. ќптов≥ ц≥ни на продукц≥ю виробничого призначенн¤ мають широку сферу д≥њ ≥ Ї к≥нцевими, а на товари народного споживанн¤ Ч пром≥жними. ѓхн¤ сфера д≥њ звужена рамками окремих галузей (розгалужень) ≥ виробництв, тому що на ринку безпосередн≥ споживач≥ здобувають њх по ринкових к≥нцевих ц≥нах

“овари виробничого призначенн¤ можуть реал≥зовуватис¤ безпосередньо споживачам (за оптовою ц≥ною виробника) ≥ через посередник≥в (за ц≥ною оптовоњ торг≥вл≥).

«а оптовими ц≥нами виробника п≥дприЇмство продаЇ свою продукц≥ю ≥ншим п≥дприЇмствам, а також п≥дприЇмствам оптовоњ торг≥вл≥ (постачальницько-збутовим орган≥зац≥¤м). ÷≥ ц≥ни використовуютьс¤ на п≥дприЇмствах при плануванн≥, обл≥ку й анал≥з≥ товарноњ ≥ реал≥зованоњ продукц≥њ, прибутку й ≥нших варт≥сних показник≥в д≥¤льност≥ п≥дприЇмства, а також у розрахунках економ≥чноњ ефективност≥ виробництва, ≥нвестиц≥йних проект≥в його техн≥чного переустаткуванн¤, доц≥льност≥ одержанн¤ кредит≥в ≥ ≥н.

÷≥ни оптовоњ торг≥вл≥ м≥ст¤ть у соб≥ оптову ц≥ну виробника, а також витрати ≥ прибуток постачальницько-збутовоњ орган≥зац≥њ, що зд≥йснюЇ оптовий продаж товар≥в. ƒо витрат таких орган≥зац≥й в≥днос¤тьс¤ навантаженн¤, розвантаженн¤, складуванн¤, збереженн¤, п≥дсортовка, доведенн¤ продукц≥њ до вимог споживач≥в (нар≥зка р≥зьбленн¤, розкр≥й, заточенн¤ ≥ т п), амортизац≥¤ основних засоб≥в, витрати на опаленн¤, висв≥тленн¤, енергетичн≥ витрати на технолог≥чн≥ нестатки й ≥н.

ƒо оптових в≥днос¤тьс¤ ц≥ни, по ¤ких зд≥йснюЇтьс¤ закуп≥вл¤ с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ в с≥льгоспп≥дприЇмств. ¬они називаютьс¤ закуп≥вельними ќсоблив≥стю цих ц≥н Ї диференц≥ац≥¤ њхнього р≥вн¤ по природнокл≥матичних зонах, а в окремих випадках Ч ≥ внутр≥зональна диференц≥ац≥¤.

–≥зновидом оптових ц≥н на ринков≥й економ≥ц≥ Ї ц≥ни форвардних угод, використовуван≥ при операц≥¤х на б≥рж≥. ¬они пор¤д з≥ сп≥вв≥дношенн¤м попиту та пропозиц≥њ до моменту постачанн¤ товару враховують також в≥дсоток за кредит, витрати на ф≥нансуванн¤ б≥ржовоњ операц≥њ, витрати по страхуванню ≥ збереженню товару, ком≥с≥йн≥ брокерам. ѕри нормальн≥й кон'юнктур≥ ц≥ни форвардних угод звичайно вище ц≥ни за на¤вний товар.

÷≤Ќ» ѕ–» ќѕ“ќ¬»’ ѕ–ќƒј∆ј’

ќптов≥ продаж≥ зд≥йснюютьс¤, ¤к правило, за конкретними ц≥нами, що можуть бути заф≥ксован≥ в укладеному контракт≥ на момент його оформленн¤, прот¤гом терм≥ну д≥њ чи контракту до моменту його виконанн¤. ” залежност≥ в≥д способу ф≥ксац≥њ (price fixing) розр≥зн¤ють к≥лька вид≥в ц≥н.

“верда (стаб≥льна, ф≥ксована, гарантована) ц≥на (firm price, fixed price) встановлюЇтьс¤ в момент п≥дписанн¤ контракту, не п≥дл¤гаЇ зм≥н≥ прот¤гом усього терм≥ну його д≥њ ≥ не залежить в≥д терм≥н≥в ≥ пор¤дку постачанн¤ товарноњ парт≥њ. ” контрактах ≥з тривалими терм≥нами постачанн¤ звичайно робитьс¤ ц≥нове застереженн¤ Ђц≥на тверда, зм≥н≥ не п≥дл¤гаЇї.

–ухлива ц≥на (flexible price) Ч заф≥ксована при висновку контракту ц≥на, що може бути перегл¤нута надал≥, ¤кщо ринкова ц≥на даного товару до моменту його постачанн¤ зм≥нитьс¤. ѕри встановленн≥ рухливоњ ц≥ни в контракт вноситьс¤ ц≥нове застереженн¤, що передбачаЇ зм≥ну ц≥ни, заф≥ксованоњ в контракт≥, у залежност≥ в≥д чи п≥двищенн¤ зниженн¤ ц≥ни на ринку до моменту виконанн¤ угоди. “ака ремарка зветьс¤ застереженн¤ про п≥двищенн¤ ≥ зниженн¤.

«вичайно в контракт≥ обмовл¤Їтьс¤ припустимий м≥н≥мум в≥дхиленн¤ ринковоњ ц≥ни (market fluctuation), наприклад, у межах 2-5% щодо ц≥ни, прийн¤тоњ в контракт≥. ” даних межах вар≥юванн¤ ознаки перегл¤д контрактноњ ц≥ни не виробл¤Їтьс¤. ѕри встановленн≥ рухливоњ ц≥ни в контракт≥ обов'¤зково повинно бути зазначене оф≥ц≥йне джерело статистичних даних, по ¤кому варто судити про зм≥ну ринковоњ ц≥ни. –ухлив≥ ц≥ни найчаст≥ше встановлюютьс¤ на промислов≥, сировинн≥ ≥ продовольч≥ товари, що поставл¤ютьс¤ по довгострокових контрактах.

–озрахунки в такому випадку ведутьс¤ за поточними ц≥нами (current price) Ч ц≥нам, що д≥ють на даний пер≥од.

«м≥нна ц≥на (sliding price) Ч ц≥на, обчислена в момент виконанн¤ контракту шл¤хом перегл¤ду догов≥рноњ (базисноњ) ц≥ни з урахуванн¤м зм≥н у витратах виробництва, що створились в пер≥од виконанн¤ контракту. якщо контрактом передбачаютьс¤ частков≥ постачанн¤, зм≥нна ц≥на розраховуЇтьс¤ окремо на кожне постачанн¤.

«м≥нн≥ ц≥ни застосовуютьс¤ в контрактах на продукц≥ю, що вимагаЇ тривалого терм≥ну виготовленн¤. ѕ≥д час п≥дписанн¤ контракту сторони встановлюють базисну ц≥ну ≥ включають застереженн¤ про њњ структуру, тобто частковий розклад складових ц≥ни у в≥дсотках пост≥йних витрат (прибуток, накладн≥ витрати, амортизац≥йн≥ в≥драхуванн¤ й ≥нш≥), витрат на сировину ≥ матер≥али, а також витрат на зароб≥тну плату.

” додатках до контракту кр≥м протокол≥в узгодженн¤ догов≥рних ц≥н може приводитис¤ погоджений сторонами метод розрахунку зм≥нноњ ц≥ни. ѕри встановленн≥ зм≥нноњ ц≥ни в ≥нтересах ≥мпортера в контракти можуть бути внесен≥ де¤к≥ обмежувальн≥ умови. «окрема, може бути встановлений у в≥дсотках до догов≥рноњ ц≥ни межа, у рамках ¤кого перегл¤д ц≥ни не виробл¤Їтьс¤, а також межа можливоњ зм≥ни догов≥рноњ ц≥ни (наприклад, не понад 10% в≥д загальноњ вартост≥ замовленн¤), що називають л≥м≥том ковзанн¤ (limit of escalation).

” контракт≥ може бути передбачено, що ковзанн¤ поширюЇтьс¤ не на всю суму витрат виробництва, а лише на визначен≥ елементи з указ≥вкою њхньоњ величини у в≥дсотках в≥д загальноњ вартост≥ замовленн¤. «м≥нна ц≥на може застосовуватис¤ не на весь терм≥н д≥њ контракту, а на б≥льш короткий пер≥од, наприклад, на перш≥ к≥лька м≥с¤ц≥в в≥д дати висновку чи контракту на пер≥од постачанн¤ визначеноњ к≥лькост≥ товару.

÷≥на, що ф≥ксуЇтьс¤ в процес≥ виконанн¤ контракту (вар≥ац≥йна, регульована, гнучка), може уточнюватис¤ сторонами безпосередньо перед постачанн¤м кожноњ парт≥њ чи товару (при довгострокових контрактах) Ч щор≥чно перед початком чергового господарського/ф≥нансового року. ѕокупцю може бути надане п≥льгове право вибору моменту ф≥ксац≥њ ц≥ни прот¤гом терм≥ну виконанн¤ угоди з застереженн¤м про джерела ≥нформац≥њ про ц≥ни. ” контракт≥ в цьому випадку обмовл¤ютьс¤ умови ф≥ксац≥њ ≥ принцип визначенн¤ р≥вн¤ ц≥ни (price level).

ѕри постачанн≥ товар≥в застосовуютьс¤ застереженн¤ про коливанн¤ ц≥ни в залежност≥ в≥д ринкових ц≥н. Ќаприклад, застереженн¤ Ђп≥двищенн¤ї Ч будь-¤ке п≥двищенн¤ ринковоњ ц≥ни спричин¤Ї п≥двищенн¤ ц≥ни товару. «астереженн¤ Ђзниженн¤ї спричин¤Ї зниженн¤ ц≥ни в залежност≥ в≥д зниженн¤ ринкових ц≥н. «астереженн¤ Ђп≥двищенн¤/зниженн¤ї дозвол¤Ї встановлювати будь-¤к коливанн¤ ц≥ни, ¤к зниженн¤, так ≥ п≥двищенн¤, у залежност≥ в≥д стану ринкових ц≥н. “аке застереженн¤ застосовуЇтьс¤ в основному до товар≥в, що котируЇтьс¤ на б≥ржах.

“ак, при угодах на б≥ржов≥ товари обмовл¤Їтьс¤, по котируванн¤х ¤коњ б≥рж≥ ≥ по ¤к≥й рубриц≥ котирувального бюлетен¤ буде визначатис¤ ц≥на, а також терм≥н, прот¤гом ¤кого покупець зобов'¤заний пов≥домити продавц¤ про своЇ бажанн¤ заф≥ксувати ц≥ну в контракт≥. “ак≥ угоди називаютьс¤ онкольними (ссаl transaction).

1

Ќазва: ќптов≥ ц≥ни, њх р≥зновиди
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-15 (473 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
-->
Page generation 0.248 seconds
Хостинг от uCoz