Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

≈коном≥чна теор≥¤ > ѕредмет, методи ≥ завданн¤ економ≥чноњ статистики


ѕредмет, методи ≥ завданн¤ економ≥чноњ статистики

ѕлан:

ѕредмет економ≥чноњ статистики

ћетод ≥ завданн¤ економ≥чноњ статистики

1. ≈коном≥чна статистика Ї наукою, ¤ка маЇ р¤д суттЇвих специф≥чних особливостей, що в≥др≥зн¤ють њњ в≥д ≥нших сусп≥льних наук. ÷≥ особливост≥ повТ¤зан≥ з п≥знанн¤м сусп≥льно-економ≥чних ¤вищ, тобто характеристикою к≥льк≥сноњ њњ визначеност≥, наприклад характеристика чисельност≥ населенн¤, його природнього та механ≥чного руху ≥ структури, виробництва продукц≥њ ≥ наданн¤ послуг у р≥зних галуз¤х економ≥ки. “рудових ресурс≥в та њх використанн¤, товарних та ф≥нансових ринках, анал≥з показник≥в ефективност≥, та њх зм≥ни ≥ взаЇмозвТ¤зк≥в м≥ж галуз¤ми ринковоњ економ≥ки тощо. ≈коном≥чна статистика розкриваЇ конкретну сторону ≥ особливост≥ цих ¤вищ ≥ процес≥в в умовах визначеного м≥сц¤ (територ≥њ) та часу. «а допомогою р≥зних показник≥в та метод≥в економ≥чна статистика охоплюЇ всю сферу економ≥чноњ д≥йсност≥, вс≥ галуз≥ економ≥ки, характеризуЇ пропозиц≥њ м≥ж ними, дос¤гнутий р≥вень розвитку на даний момент або ж за визначений пер≥од, що даЇ можлив≥сть краще п≥знати суть, характер, масштаби та швидк≥сть зм≥н у структурн≥й перебудов≥ галузей економ≥ки в умовах переходу до ринкових метод≥в господарюванн¤.

≈коном≥чна статистика ¤к ≥ економ≥чна теор≥¤ (пол≥тично-економ≥чно) вивчаЇ економ≥чну д≥йсн≥сть. ѕроте, ¤кщо предметом економ≥чноњ теор≥њ Ї виробнич≥ в≥дносини, становленн¤ внутр≥шнього зм≥сту загальних та специф≥чних економ≥чних закон≥в. ¬исв≥тленн¤ њх характерних особливостей та способ≥в про¤вленн¤, то економ≥чна статистика вивчаЇ не т≥льки виробнич≥ в≥дносини, але ≥ продуктивн≥ сили: населенн¤ та ринок прац≥ Ц головного аспекту продуктивних сил, техн≥чноњ п≥дготовки та квал≥ф≥кац≥њ робочоњ сили, нац≥онального багатства, основних фонд≥в ≥ оборотних засоб≥в та ступеню њх ефективного використанн¤ тощо.

ѕредметом економ≥чноњ статистики Ї к≥льк≥сн≥ ≥ ¤к≥сн≥ в≥дношенн¤ масових сусп≥льно-економ≥чних ¤вищ. ¬исв≥тленн¤ про¤вленн¤ ≥ д≥њ економ≥чних закон≥в ≥ категор≥й в конкретних умовах м≥сц¤ ≥ часу даЇ змогу економ≥чн≥й статистиц≥ не т≥льки ≥люструвати економ≥чну д≥йсн≥сть цифрами, але ≥ встановлювати нов≥ висновки та положенн¤, вступаючи важливим засобом п≥знанн¤ тенденц≥њ та законом≥рностей розвитку економ≥чних та соц≥альних процес≥в.

2. ≈коном≥чна статистика ірунтуЇтьс¤ на методолог≥њ теор≥њ статистики, використовуючи при вивченн≥ д≥йсност≥ вс≥ статистичн≥ методи та способи опрацюванн¤ даних: групувань статистичних даних та њх табличного ≥ граф≥чного зображенн¤; в≥дносних та середн≥х величин; показник≥в вар≥ац≥њ; регрес≥йного, корел¤ц≥йного ≥ дисперс≥йного анал≥зу; статистичних р≥вн¤нь залежностей; статистичних ≥ндекс≥в; показник≥в динам≥ки тощо.

≈коном≥чна статистика використовуЇ дл¤ анал≥зу соц≥альних та економ≥чних ¤вищ систему показник≥в галузевих статистики ≠≠≠Ц промисловост≥, статистики с≥льського господарства, статистики торг≥вл≥, статистики транспорту та ≥нших при вивченн≥ основних фонд≥в ≥ устаткуванн¤, виробництва продукц≥њ, продуктивност≥ прац≥, соб≥вартост≥ продукц≥њ.

≈коном≥чна статистика орган≥чно повТ¤зана з менеджментом господарсько-ф≥нансовоњ д≥¤льност≥. ¬≥домо, що той, хто добре про≥нформований, той краще керуЇ. ≈коном≥чна статистика розробл¤ючи статистичн≥ показники ≥ методи њх анал≥зу забезпечуЇ процес обірунтуванн¤ управл≥нських р≥шень.

«авданн¤ економ≥чноњ статистики нерозривно повТ¤зан≥ ≥з загальними завданн¤ми переходу ”крањни до ринковоњ економ≥ки:

все стороннЇ ≥ глибоке вивченн¤ стану ≥ розвитку ус≥х галузей економ≥ки, р≥зних соц≥альних ≥ економ≥чних процес≥в, њх тенденц≥й та законом≥рностей, на основ≥ науково обірунтованоњ системи показник≥в;

своЇчасне забезпеченн¤ господарських ≥ кер≥вних орган≥в, а також сусп≥льства в ц≥лому ≥нформац≥Їю;

анал≥з структури економ≥ки ≥ техн≥чно-економ≥чних зрушень в н≥й;

анал≥з даних ≥ оц≥нка екстенсивних та ≥нтенсивних чинник≥в розвитку економ≥ки та њњ галузей;

ви¤вленн¤ взаЇмозвТ¤зку ≥ пропорц≥й у сусп≥льному виробництв≥;

оц≥нка резерв≥в росту сусп≥льного виробництва;

характеристика стану соц≥ально-економ≥чного розвитку крањни у м≥ж-

державному пор≥вн¤нн≥.

«авданн¤м статистики Ї њњ орган≥зац≥¤ за системою нац≥ональних рахунк≥в. «авданн¤м статистики Ї також складанн¤ зв≥тних баланс≥в матер≥альних, ф≥нансових ≥ трудових ресурс≥в, м≥жгалузевих баланс≥в, доход≥в ≥ витрат населенн¤.

1

Ќазва: ѕредмет, методи ≥ завданн¤ економ≥чноњ статистики
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-15 (1221 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
-->
Page generation 0.138 seconds
Хостинг от uCoz