Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

≈коном≥чна теор≥¤ > –инкова система ≥ орган≥зац≥¤ п≥дприЇмництва


–инкова система ≥ орган≥зац≥¤ п≥дприЇмництва

—тор≥нка: 1/12

–инкова система ≥ орган≥зац≥¤ п≥дприЇмництва

–инкова система ≥ важлив≥ питанн¤ економ≥ки.

—убТЇкти ринковоњ економ≥ки.

ѕриватизац≥¤ ≥ њњ форми.

Ћ≥тература, тести, контрольн≥ питанн¤.

–инкова система ≥ важлив≥ питанн¤ економ≥ки.

–инкова система Ц це система в≥льноњ п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥. ¬она охоплюЇ питанн¤:

—к≥льки товар≥в ≥ послуг необх≥дно виробл¤ти.

ўо треба виробл¤ти.

як треба виробл¤ти продукц≥ю.

 уди ≥ кому реал≥зувати продукц≥ю.

як удосконалювати виробництво.

–инкова система Ц це механ≥зм звТ¤зку попиту ≥ пропозиц≥њ через систему ц≥н ≥ ринк≥в, ¤кий побудований на мотивах отриманн¤ прибутку.

 онкурентна ринкова економ≥ка стимулюЇ техн≥чний розвиток.

¬ ринков≥й економ≥ц≥ в≥дсутн≥й адм≥н≥стративний контроль за виробництвом ≥ споживанн¤м. ‘ункц≥њ контролю виконуЇ механ≥зм конкуренц≥њ. ¬она створюЇ певну в≥дпов≥дн≥сть м≥ж приватними ≥ сусп≥льними ≥нтересами. ‘≥рми домагаютьс¤ зб≥льшити своњ власн≥ вигоди (отриманн¤ прибутк≥в) ≥ тим самим спри¤ють забезпеченню державних чи сусп≥льних ≥нтерес≥в.

ўо виробл¤ти ≥ ск≥льки по ¤ких ц≥нах продавати, кому ≥ де Ц визначаЇтьс¤ механ≥змом попиту ≥ пропозиц≥њ, нормою прибутку, курсом акц≥й, курсом валют, позичковим процентом. « розвитком сусп≥льства ринкова економ≥ка розвиваЇтьс¤ ≥ удосконалюЇтьс¤, робл¤чи курс на соц≥альний захист населенн¤. соц≥альна ринкова економ≥ка шл¤хом антимонопольноњ пол≥тики держави захищаЇ споживач≥в в≥д розгулу п≥дприЇмц≥в, резулюЇ њњ, створюЇ умови дл¤ приватного п≥дприЇмництва, конкуренц≥њ, отриманн¤ прибутку.

2.—убТЇкти ринковоњ економ≥ки Ц це в≥докремлен≥ власники. ¬ласник маЇ право волод≥ти, користуватис¤ ≥ розпор¤джатись своњм майном. ≤снуЇ 2 форми власност≥: державна ≥ приватна.

ѕриватна Ц це одноос≥бн≥ власники, група власник≥в(р≥зн≥ товариства, кооперативи) ≥ орендатори (власники своЇњ продукц≥њ).

ѕриватне п≥дприЇмництво переважно ≥снуЇ у 3-х формах:

ќдноос≥бне п≥дприЇмство. Ќим волод≥Ї одна людина, ¤ка сама соб≥ Ї господарем ≥ маЇ великий стимул до прац≥, але обмежена ф≥нансовими можливост¤ми дл¤ великого розвитку.

“овариства. ƒва або б≥льше окремих ос≥б ¤к≥ узаконили волод≥нн¤ п≥дприЇмством ≥ його управл≥нн¤м.

 орпорац≥њ. ¬олод≥нн¤ визначаЇтьс¤ в пакетах акц≥й. ¬ласники корпорац≥њ називаютьс¤ акц≥онерами.

3.ѕриватизац≥¤ ≥ њњ форми.

ѕриватизац≥¤ Ц це перех≥д у власн≥сть громад¤нина або громад¤нина вс≥х або частини акц≥й (поњв) акц≥онерних товариств, товариств, п≥дприЇмств.

‘орми приватизац≥њ:

а) куп≥вл¤-продаж п≥дприЇмства продаж на аукц≥он≥, продаж на конкурс≥ комерц≥йному ≥ некомерц≥йному Ц ≥нвестиц≥йному.

б)перетворенн¤ п≥дприЇмств у акц≥онерн≥ товариства з подальшим продажем акц≥й.

«а приватизац≥ю в≥дпов≥дають державн≥ органи.

–инкова економ≥ка ≥ приватизац≥¤

“ест ≤-1: –инков≥й економ≥ц≥ характерн≥:

а)тотожн≥сть приватних ≥ сусп≥льних ≥нтерес≥в;

б)протир≥чч¤ м≥ж приватними ≥ сусп≥льними ≥нтересами.

“ест ≤-2: ¬ ринков≥й економ≥ц≥ продукт розпод≥л¤Їтьс¤ м≥ж споживачами:

а)на основ≥ њх бажанн¤ ≥ здатност≥ оплати за нього ≥снуючу ринкову ц≥ну;

б)на основ≥ њх бажанн¤ придбати даний продукт.

“ест ≤-3: ƒл¤ сучасних умов характерн≥:

а)соц≥альна ринкова економ≥ка, ¤ка включаЇ соц≥альну захищен≥сть труд≥вника ≥ гарант≥њ нормальних умов ≥снуванн¤ дл¤ кожноњ людини;

б)ФƒикаФ ринкова економ≥ка без соц≥альних регул¤тор≥в ≥ гарант≥й;

в)ринкова економ≥ка при ¤к≥й немаЇ вс≥х умов дл¤ захисту людини ≥ нормальних умов дл¤ проживанн¤.

“ест≤-4: –инкова економ≥ка в≥дображаЇ:

а)систему хаосу ≥ анарх≥њ;

б)складний механ≥зм координац≥њ, ¤кий д≥Ї через систему ц≥н ≥ ринк≥в.

“ест ≤-5: ѕ≥д приватизац≥Їю розум≥Їмо:

а)процес придбанн¤ громад¤нами у власн≥сть або њх обТЇднань вс≥х або частини акц≥й колишн≥х державних п≥дприЇмств;

б)передача п≥дприЇмств дл¤ веденн¤ господарюванн¤ трудовому колективу.

“ест ≤-6: ¬ласн≥сть Ц це:

а)приналежн≥сть права користуванн¤;

б)право волод≥нн¤, розпор¤дженн¤, користуванн¤ в сукупност≥.

“ест ≤-8: ≤нвестиц≥њ у розвитку п≥дприЇмства забезпечують:

а)ваучерну приватизац≥ю;

б)грошову приватизац≥ю.

Ќеправильну в≥дпов≥дь викреслити.

Ћ≥тература. ѕос≥бник по економ≥чн≥й теор≥њ. ћочерний УЁкономистФ  .ћаккоменлл, —.Ѕрло. УЁкономикаФ —.‘ишер, ≥ ≥н.

 онтрольн≥ питанн¤ дл¤ виступ≥в.

1.Ќазв≥ть основн≥ питанн¤ економ≥ки.

2.¬иди п≥дприЇмництва.

3.‘орми приватизац≥њ.

4.—оц≥ально ор≥Їнтовна ринкова економ≥ка.

ѕопит ≥ пропозиц≥¤

—таб≥льн≥сть ринковоњ ц≥ни

ѕопит: ѕропозиц≥¤:

÷≥на за 1 т. в тис. грн. «агальна к≥льк≥сть «агальна к≥льк≥сть

ѕопиту в т. пропозиц≥њ товару в т

..............................................................................................

5 2 7

4 3 6,5

3 5 5

2 9 4

÷≥на падаЇ Ц попит?

÷≥на зб≥льшуЇтьс¤ Ц попиту?

 рива попиту (функц≥¤ попиту в≥д ц≥ни)

ц≥на

÷≥на падаЇ Ц пропозиц≥¤?

÷≥на зб≥льшуЇтьс¤ Ц пропозиц≥¤?

–≥вновага ц≥ни

÷≥на за 1 кг.

«агальна к≥льк≥сть попиту

«агальна к≥льк≥сть пропозиц≥й

5

2500 кг.

15000 кг.

4

5000 кг.

12500 кг.

3

8500 кг.

8500 кг.

2

14000 кг

5000 кг.

1

20000 кг.

1000 кг.

“ес ≤-9: ƒл¤ ¤коњ модел≥ ринку характерно застосуванн¤ наступних прийом≥в зм≥цненн¤ своњх позиц≥й дл¤ зб≥льшенн¤ прибутку?

а)ман≥пул¤ц≥¤ к≥льк≥стю пропозиц≥й товару ≥ ц≥ною;

б)орган≥зац≥¤ картерл≥в;

в)л≥дерство у ц≥нах;

г)реклама з акцептом на особлив≥ ¤кост≥ свого товару. “оварн≥ знаки, торгов≥ марки;

д)зниженн¤ витрат, п≥двищенн¤ ¤кост≥.

ѕоставне У+Ф у потр≥бному стовпчику:

а

б

в

г

д

1.чиста монопол≥¤

2.монопольна конкуренц≥¤

3.ол≥гопол≥¤

4.чиста конкуренц≥¤

Ќазва: –инкова система ≥ орган≥зац≥¤ п≥дприЇмництва
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-15 (14969 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
-->
Page generation 0.176 seconds
Хостинг от uCoz