Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

≈коном≥чн≥ теми > –еформа оплати прац≥ cтимулюючого типу в ”крањн≥


–еформа оплати прац≥ cтимулюючого типу в ”крањн≥

—тор≥нка: 1/5

јктуальним завданн¤м економ≥чноњ науки в сучасних умовах Ї всеб≥чне досл≥дженн¤ проблем оплати прац≥ з точки зору подоланн¤ кризи ≥ стимулюванн¤ економ≥чного зростанн¤ в ”крањн≥. ¬≥д наукового обірунтуванн¤ зм≥сту реформи оплати прац≥, правильного вибору шл¤х≥в реформуванн¤ зароб≥тноњ плати багато в чому залежать перспективи майбутн≥х економ≥чних перетворень у наш≥й крањн≥. –еформуванн¤ оплати прац≥ Ї важливою складовою курсу реформ у нац≥ональн≥й економ≥ц≥ ”крањни.

Ќеобх≥дн≥сть ≥ суть реформи оплати прац≥

« огл¤ду на кризовий характер сучасноњ економ≥ки ”крањни процес реформуванн¤ оплати прац≥ повинен характеризуватис¤ справд≥ глибоким зм≥стом, охоплювати вс≥ економ≥чн≥ та ≥нституц≥ональн≥ структури, повТ¤зан≥ з≥ сферою формуванн¤ ≥ розпод≥лу доход≥в. ¬се б≥льше стаЇ очевидним, що реформа оплати прац≥ Ц це не одноразовий зах≥д, а тривалий процес, синхронний за зм≥стом ≥ часом загальному ходу економ≥чних реформ.

–еформа оплати прац≥ Ї комплексом взаЇмоповТ¤заних заход≥в еволюц≥йного характеру, ¤к≥ зд≥йснюютьс¤ ¤к на макроеконом≥чному (державному), так ≥ на м≥кроеконом≥чному (п≥дприЇмство) р≥вн¤х, мета ¤ких в сучасн≥й економ≥ц≥ ”крањни Ц забезпечити ефективне матер≥альне стимулюванн¤ розвитку нац≥онального виробництва. –еформа в цьому випадку Ї св≥домим ц≥льовим спр¤мованим впливом держави на систему оплати прац≥ на п≥дприЇмствах (ф≥рмах). Ќар≥жне питанн¤ реформи: чи вдастьс¤ дос¤гнути високоњ мотивац≥њ до прац≥ ≥ економ≥чного зростанн¤ й одночасно не допустити надм≥рноњ ≥нфл¤ц≥њ. ѕри цьому важливо правильно визначити не т≥льки стратег≥чний напр¤мок проведенн¤ реформи оплати прац≥, але й вид≥лити нев≥дкладн≥ антикризов≥ (тактичн≥) заходи, ¤ких необх≥дно вжити.

—проби провести реформу оплати прац≥, що були зроблен≥, починаючи з 1993 р., ви¤вилис¤ невдалими. ” звТ¤зку з цим законом≥рно постаЇ питанн¤: Уј чи потр≥бна реформа оплати прац≥ в ”крањн≥ в принцип≥?Ф. ћожливо, вона надумана ≥ не потр≥бна, адже головне дл¤ економ≥чного зростанн¤ Ц це кап≥тал, його виробниче нагромадженн¤ й ≥нвестиц≥њ. ј пот≥м вже п≥дприЇмець-роботодавець сам розберетьс¤ ≥ вир≥шить: ск≥льки, за що ≥ ¤к платити найманому роб≥тнику. ѕри такому розум≥нн≥ проблеми взаЇмов≥дносин м≥ж роботодавцем ≥ найманими прац≥вниками реформа зупин¤Їтьс¤ на формуванн≥ ранньокап≥тал≥стичноњ модел≥ оплати прац≥. ” сучасному сусп≥льств≥ п≥дприЇмець (роботодавець) не може волод≥ти повною економ≥чною владою стосовно прац≥вник≥в, не п≥дконтрольною н≥ УзверхуФ (з боку держави), н≥ УзнизуФ (з боку самих найманих прац≥вник≥в), позбавленою соц≥альних противаг.

як правило, на¤вн≥ розробки концептуальних засад реформи оплати прац≥ зосереджуютьс¤ переважно на нормативно-правових ≥ процедурних сторонах реформуванн¤ зароб≥тноњ плати. Ќа м≥й погл¤д, необх≥дно розробити таку концепц≥ю реформи оплати прац≥, в ¤к≥й би зароб≥тна плата була науково проанал≥зована з позиц≥й сучасноњ перех≥дноњ економ≥ки ”крањни, тобто була увТ¤зана з реальним функц≥онуванн¤м украњнськоњ економ≥ки.

–еформа оплати прац≥ зд≥йснюЇтьс¤ в ”крањн≥ в кризових економ≥чних умовах, характерною рисою ¤ких Ї пост≥йна загроза переходу придушеноњ ≥нфл¤ц≥њ витрат у в≥дкриту ≥нфл¤ц≥ю попиту. Ѕез сумн≥ву, чим вищ≥ темпи ≥нфл¤ц≥њ, тим б≥льшою м≥рою послаблюютьс¤ економ≥чн≥ стимули до прац≥ та ≥нвестуванн¤. –еформа оплати прац≥ в ”крањн≥ буде усп≥шною т≥льки в умовах ф≥нансовоњ стаб≥льност≥, коли п≥дтримуЇтьс¤ такий р≥вень ≥нфл¤ц≥њ, при ¤кому п≥дприЇмства (ф≥рми) можуть планувати свою комерц≥йну д≥¤льн≥сть.

” процес≥ реформуванн¤ оплати прац≥ необх≥дно подолати т≥ кризов≥ ¤вища, що нагромадилис¤ в ц≥й сфер≥. ќсобливо негативне значенн¤ дл¤ розвитку нац≥ональноњ економ≥ки маЇ низький р≥вень зароб≥тноњ плати ( див. табл.1 ).

“аблиц¤ 1

–≥вень зароб≥тноњ плати у народному господарств≥ ”крањни (1992-1999рр.)[1]

ѕоказник

1992 р.

1993 р.

1994 р.

1995 р.

1996 р.

1997 р.

1998 р.

1999 р.

(червень)

—ередн¤ зароб≥тна плата в ц≥лому (без колгосп≥в), грн./м≥с.

0,07

1,70

15,32

80,58

137,81

156,20

167,47

198,59

—ередн¤ зароб≥тна плата в промисловост≥ грн./м≥с.

0,08

2,06

17,04

88,74

151,67

172,03

185,64

223,58

–еальна зароб≥тна плата в ц≥лому (1990=100), %

83,6

36,8

33,5

36,9

35,0

34,2

33,2

32,1

ƒоларовий екв≥валент середньоњ зароб≥тноњ плати дол./м≥с.

Ц

Ц

24,7

49,6

76,1

84,7

71,3

50,3

Ќазва: –еформа оплати прац≥ cтимулюючого типу в ”крањн≥
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-17 (3914 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
miracle prescription - yahoo quest - in dealers - eating disorder xenical - las trick - loan consolidation - insurance insurance
Page generation 0.292 seconds
Хостинг от uCoz