Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

≈коном≥чн≥ теми > –≥зновиди ц≥н дл¤ виробника


–≥зновиди ц≥н дл¤ виробника

—тор≥нка: 1/2

«алежно в≥д способу встановленн¤, суб'Їкт≥в ц≥ноутворенн¤, сфери застосуванн¤ тощо та в≥дпов≥дно до чинного законодавства в ”крањн≥ застосовуютьс¤ р≥зн≥ види ц≥н ≥ тариф≥в. «а способом встановленн¤ ц≥ни ≥ тарифи под≥л¤ютьс¤ на:

в≥льн≥ ц≥ни ≥ тарифи, що в свою чергу под≥л¤ютьс¤ на догов≥рн≥ та ц≥ни, що њх встановлюють самост≥йно п≥дприЇмства та орган≥зац≥њ. ¬≥льн≥ ц≥ни ≥ тарифи встановлюютьс¤ на вс≥ види продукц≥њ, товар≥в ≥ послуг, за вин¤тком тих, щодо ¤ких зд≥йснюЇтьс¤ державне регулюванн¤ ц≥н ≥ тариф≥в;

державн≥ ф≥ксован≥ та регульован≥ ц≥ни ≥ тарифи. ƒержавне регулюванн¤ ц≥н ≥ тариф≥в зд≥йснюЇтьс¤ шл¤хом встановленн¤: а) державних ф≥ксованих ц≥н (тариф≥в); б) граничних р≥вн≥в ц≥н (тариф≥в) або граничних в≥дхилень в≥д державних ф≥ксованих ц≥н ≥ тариф≥в. ƒержавн≥ ф≥ксован≥ та регульован≥ ц≥ни ≥ тарифи встановлюютьс¤ на ресурси, ¤к≥ справл¤ють визначальний вплив на загальний р≥вень ≥ динам≥ку ц≥н, на товари ≥ послуги, що мають вир≥шальне соц≥альне значенн¤, а також на продукц≥ю, товари ≥ послуги, виробництво ¤ких зосереджено на п≥дприЇмствах, що займають монопольне становище на ринку.

ѕостановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни "ѕро ц≥ноутворенн¤ в умовах реформуванн¤ економ≥ки" в≥д 21 жовтн¤ 1994 р. є 733 нам≥чено скоротити обс¤ги державного регулюванн¤ ц≥н ≥ тариф≥в, обмеживши њх т≥льки природними та окремими штучними монопол≥¤ми.

ƒержавн≥ ф≥ксован≥ та регульован≥ ц≥ни встановлюють державн≥ органи ”крањни. ѕостановою в≥д 25 грудн¤ 1996 р. є 1548  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в затвердив ѕовноваженн¤ центральних орган≥в виконавчоњ влади, –ади м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласних,  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ських державних адм≥н≥страц≥й, виконавчих орган≥в м≥ських рад щодо регулюванн¤ ц≥н ≥ тариф≥в на окрем≥ види продукц≥њ, товар≥в ≥ послуг (додаток до постанови). ƒо орган≥в, над≥лених повноваженн¤ми щодо встановленн¤ ц≥н ≥ тариф≥в, ц≥Їю постановою в≥днесено ћ≥неконом≥ки, ћ≥нтранс, ћ≥нф≥н, ћ≥носв≥ти, ≥нш≥ м≥н≥стерства та в≥домства, а також –ада м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласн≥ та м≥ськ≥ (м≥ст  иЇва ≥ —евастопол¤) державн≥ адм≥н≥страц≥њ.
ƒержавн≥ ц≥ни повинн≥ враховувати середньогалузеву соб≥варт≥сть продукц≥њ ≥ забезпечувати м≥н≥мальний р≥вень рентабельност≥ продукц≥њ, на ¤ку вони поширюютьс¤. якщо цей р≥вень рентабельност≥ не забезпечуЇтьс¤ державними ц≥нами, то держава повинна забезпечити його дотац≥ю за умови, що продукц≥¤ п≥дприЇмства Ї сусп≥льне необх≥дною.

 р≥м розгл¤нутих вище,  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни може вводити ≥нш≥ методи державного регулюванн¤ ц≥н.

ѕевн≥ особливост≥ маЇ ц≥ноутворенн¤ при зд≥йсненн≥ експортних та ≥мпортних операц≥й. ¬≥дпов≥дно до п. 1 ст. 23 «акону ”крањни "ѕро п≥дприЇмства в ”крањн≥" та ст. 11 «акону ”крањни "ѕро ц≥ни ≥ ц≥ноутворенн¤" у розрахунках ≥з заруб≥жними партнерами застосовуютьс¤ контрактн≥ (зовн≥шньоторговельн≥) ц≥ни, що формуютьс¤ в≥дпов≥дно до ц≥н ≥ умов св≥тового ринку.

¬ажливе значенн¤ дл¤ впор¤дкуванн¤ ц≥ноутворенн¤ при зд≥йсненн≥ експортно-≥мпортних операц≥й суб'Їктами зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ ”крањни маЇ ”каз ѕрезидента ”крањни "ѕро заходи щодо вдосконаленн¤ кон'юнктурно-ц≥новоњ пол≥тики у сфер≥ зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥" в≥д 10 лютого 1996 р. та затверджене ним ѕоложенн¤ про ≥ндикативн≥ ц≥ни у сфер≥ зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥.

«а загальним правилом, контрактн≥ ц≥ни у сфер≥ зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ визначаютьс¤ њњ суб'Їктами на догов≥рних засадах з урахуванн¤м попиту та пропозиц≥њ, а також ≥нших фактор≥в, ¤к≥ д≥ють на в≥дпов≥дних ринках на час укладанн¤ зовн≥шньоеконом≥чних угод (контракт≥в).

ѕроте у р¤д≥ випадк≥в ћ≥н≥стерство зовн≥шн≥х економ≥чних зв'¤зк≥в ≥ торг≥вл≥ ”крањни може запроваджувати ≥ндикативн≥ ц≥ни на товари, ¤к≥ Ї обов'¤зковими до використанн¤ суб'Їктами зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ ус≥х форм власност≥ при укладанн≥ та зд≥йсненн≥ зовн≥шньоеконом≥чних угод.
ѕ≥д ≥ндикативними розум≥ють ц≥ни на товари, ¤к≥ в≥дпов≥дають ц≥нам, що склалис¤ чи складаютьс¤ на в≥дпов≥дний товар на ринку експорту або ≥мпорту на момент зд≥йсненн¤ експортноњ (≥мпортноњ) операц≥њ з урахуванн¤м умов поставки та умов зд≥йсненн¤ розрахунк≥в, визначених зг≥дно з законодавством ”крањни.

ћ≥н≥стерство зовн≥шн≥х економ≥чних зв'¤зк≥в ≥ торг≥вл≥ ”крањни може запроваджувати ≥ндикативн≥ ц≥ни на товари:

щодо експорту ¤ких застосовано антидемп≥нгов≥ заходи або розпочато антидемп≥нгов≥ розсл≥дуванн¤ чи процедури в ”крањн≥ або за њњ межами;
щодо ¤ких застосовуютьс¤ спец≥альн≥ ≥мпортн≥ процедури в≥дпов≥дно до ст. 19 «акону ”крањни "ѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть";

щодо експорту ¤ких встановлено режим квотуванн¤, л≥цензуванн¤;
щодо експорту ¤ких встановлено спец≥альн≥ режими;

експорт ¤ких зд≥йснюЇтьс¤ у пор¤дку, передбаченому ст. 20 «акону ”крањни "ѕро зовн≥шньреконом≥чну д≥¤льн≥сть";

в ≥нших випадках на виконанн¤ м≥жнародних зобов'¤зань ”крањни? ≤ндикативн≥ ц≥ни розробл¤Ї ћ≥н≥стерство зовн≥шн≥х економ≥чних зв'¤зк≥в ≥ торг≥вл≥ ”крањни та уповноважен≥ ним орган≥зац≥њ на баз≥ результат≥в анал≥зу ≥нформац≥њ, одержаноњ в≥д митних, ф≥нансових, статистичних державних орган≥в, банк≥вських, ≥нформац≥йних та ≥нших установ та орган≥зац≥й ”крањни, з ≥нших джерел, за в≥дпов≥дними методиками. ѕри цьому враховуютьс¤ стандарти ¤кост≥ товар≥в, чинн≥ в ”крањн≥ та визнан≥ у св≥тов≥й практиц≥, передбачен≥ законодавством ”крањни умови поставки ≥ розрахунк≥в, стан кон'юнктури зовн≥шн≥х та внутр≥шн≥х ринк≥в, ц≥нова ≥нформац≥¤ та прогнози щодо можливих ц≥нових коливань, контрактна практика щодо певного товару на в≥дпов≥дному ринку та ≥нша ≥нформац≥¤ кон'юнктурно-ц≥нового характеру.

–≥шенн¤ про запровадженн¤ ≥ндикативних ц≥н на в≥дпов≥дн≥ товари приймаЇ та перел≥ки ≥ндикативних ц≥н затверджуЇ ћ≥н≥стерство зовн≥шн≥х економ≥чних зв'¤зк≥в ≥ торг≥вл≥ ”крањни.

“аке р≥шенн¤ та перел≥ки ≥ндикативних ц≥н публ≥куютьс¤ ћ≥н≥стерством зовн≥шн≥х економ≥чних зв'¤зк≥в ≥ торг≥вл≥ ”крањни або уповноваженими ним орган≥зац≥¤ми в газет≥ "”р¤довий кур'Їр" не менш ¤к раз на м≥с¤ць.

« огл¤ду на те, коли ≥ кому реал≥зуютьс¤ продукц≥¤ та товари, вс≥ ц≥ни (≥ в≥льн≥, ≥ державн≥ ф≥ксован≥ та регульован≥) под≥л¤ютьс¤ на оптов≥ та роздр≥бн≥.

ќптов≥ (в≥дпускн≥) ц≥ни застосовують при розрахунках м≥ж п≥дприЇмствами та орган≥зац≥¤ми-товаровиробниками ≥ споживачами (покупц¤ми) продукц≥њ ≥ товар≥в. ќптова ц≥на у таких випадках включаЇ в себе соб≥варт≥сть, прибуток (норматив прибутку) ≥ податок на додану варт≥сть. якщо продукц≥ю (товар) в≥днесено у встановленому законодавством пор¤дку до п≥дакцизних, до њњ ц≥ни включаЇтьс¤ акцизний зб≥р - непр¤мий податок на високорентабельн≥ та монопольн≥ товари. ” такому раз≥ податок на додану варт≥сть обчислюЇтьс¤ з урахуванн¤м суми акцизного збору.
” раз≥ реал≥зац≥њ продукц≥њ (товар≥в) через посередник≥в за в≥льними ц≥нами до ц≥ни включаютьс¤ також постачальницько-збутов≥ надбавки (нац≥нки), граничний розм≥р ¤ких може обмежувати держава.

–оздр≥бн≥ ц≥ни на товари формуютьс¤, виход¤чи з оптовоњ ц≥ни, шл¤хом включенн¤ до нењ торговельноњ надбавки (нац≥нки). ÷≥ ц≥ни застосовуютьс¤ у в≥дносинах м≥ж п≥дприЇмствами торг≥вл≥ та населенн¤м, що споживаЇ товари.
ѕри розрахунках за продану с≥льськогосподарськими товаровиробниками с≥льськогосподарську продукц≥ю застосовують закуп≥вельн≥ ц≥ни.

 онтроль за додержанн¤м державноњ дисципл≥ни ц≥н Ї одним з вид≥в державного контролю за д≥¤льн≥стю господарюючих суб'Їкт≥в. ƒержавний контроль за ц≥нами зд≥йснюЇтьс¤ головним чином при встановленн≥ ≥ застосуванн≥ державних ф≥ксованих та регульованих ц≥н ≥ тариф≥в. ўодо сфери д≥њ в≥льних ц≥н контролюЇтьс¤ правом≥рн≥сть њх застосуванн¤ (зокрема, шл¤хом декларуванн¤) та додержанн¤ вимог антимонопольного законодавства.

 онтроль за додержанн¤м державноњ дисципл≥ни ц≥н зд≥йснюють спец≥альн≥ органи - державн≥ ≥нспекц≥њ з контролю за ц≥нами, систему ¤ких очолюЇ ƒержавна ≥нспекц≥¤ з контролю за ц≥нами, що функц≥онуЇ у склад≥ ћ≥н≥стерства економ≥ки ”крањни. ¬ умовах переходу економ≥ки на ринков≥ принципи органи державного контролю за ц≥нами перебудовують свою роботу в напр¤м≥ зд≥йсненн¤ перев≥рок основних засад формуванн¤ соб≥вартост≥ продукц≥њ (роб≥т, послуг) у структур≥ ц≥н, а також вимог антимонопольного законодавства.

«акон ”крањни "ѕро ц≥ни ≥ ц≥ноутворенн¤" не регулюЇ детально правовий статус державних орган≥в контролю за ц≥нами, права та обов'¤зки њхн≥х посадових ос≥б. ¬≥н лише м≥стить норму, в≥дпов≥дно до ¤коњ державн≥ органи, що зд≥йснюють контроль за ц≥нами, та њх посадов≥ особи мають права, виконують обов'¤зки ≥ несуть в≥дпов≥дальн≥сть, передбачен≥ «аконом ”крањни "ѕро державну податкову службу в ”крањн≥", кр≥м повноважень, передбачених пунктами 6-9 ст. 11 зазначеного «акону. ¬иход¤чи з того, що завданн¤ ≥ функц≥њ державних податкових ≥нспекц≥й ≥ державних ≥нспекц≥й з контролю за ц≥нами ≥стотно в≥др≥зн¤ютьс¤, у «акон≥ ”крањни "ѕро ц≥ни ≥ ц≥ноутворенн¤" доц≥льно повн≥ше ≥ детальн≥ше визначити правовий статус державних орган≥в з контролю за ц≥нами.

¬≥дпов≥дно до чинного законодавства державн≥ ≥нспекц≥њ з контролю за ц≥нами мають, зокрема, право:

зд≥йснювати на п≥дприЇмствах, в установах та орган≥зац≥¤х незалежно в≥д форм власност≥ перев≥рки грошових документ≥в, бухгалтерських книг, зв≥т≥в, кошторис≥в та ≥нших документ≥в;

одержувати в≥д службових ос≥б у письмов≥й форм≥ по¤сненн¤, дов≥дки, в≥домост≥ з питань, що виникають п≥д час перев≥рок;

обстежувати будь-¤к≥ виробнич≥, складськ≥, торговельн≥ прим≥щенн¤ п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й незалежно в≥д форм власност≥ та м≥сц¤ њх знаходженн¤;

12

Ќазва: –≥зновиди ц≥н дл¤ виробника
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-17 (1353 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
ticket cheap - the cheapest - cheap quote - cheap flights - furniture discount - debt consolidation - cheap flights
Page generation 0.217 seconds
Хостинг от uCoz