Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

Ѕ∆ƒ > Ѕезпека дорожнього руху


Ѕезпека дорожнього руху

—тор≥нка: 1/2

ѕравила дорожнього руху установлюють Їдиний пор¤док дорожнього руху на вс≥й територ≥њ ”крањни.

¬од≥й механ≥чного транспортного засобу зобов'¤заний:

2.1.1. ћати при соб≥ ≥ за вимогою сп≥вроб≥тник≥в м≥л≥ц≥њ передавати њм, а також дружинникам ≥ позаштатним сп≥вроб≥тникам м≥л≥ц≥њ дл¤ перев≥рки: вод≥йське посв≥дченн¤ ≥ тимчасовий дозв≥л на право керуванн¤ транспортним засобом, а у випадку вилученн¤ у встановленому пор¤дку вод≥йського посв≥дченн¤ Ч тимчасовий дозв≥л; реЇстрац≥йн≥ документи на транспортний зас≥б; документ, що п≥дтверджуЇ право волод≥нн¤, чи користуванн¤, чи розпор¤дженн¤ даним транспортним засобом Ч у випадку керуванн¤ транспортним засобом п≥д час в≥дсутност≥ його власника; у встановлених випадках шл¤ховий лист ≥ документи на перевезений вантаж. ” випадках, пр¤мо передбачених чинним законодавством, мати ≥ передавати дл¤ перев≥рки прац≥вникам –ос≥йськоњ транспортноњ ≥нспекц≥њ л≥ценз≥йну картку, шл¤ховий лист ≥ товарно-транспортн≥ документи.

2.1.2. ѕри рус≥ на транспортному засоб≥, обладнаному ремен¤ми безпеки, бути пристебнутим ≥ не перевозити пасажир≥в, не пристебнутих ремен¤ми (допускаЇтьс¤ не прист≥батис¤ ремен¤ми д≥т¤м до 12 рок≥в. ¬≥дпов≥дно до пункту 22.8 ѕравил, що навчаЇ вод≥нню, коли транспортним засобом керуЇ той, ¤кого навчають,, а в населених пунктах, кр≥м того, вод≥¤м ≥ пасажирам автомоб≥л≥в оперативних служб*). ѕри керуванн≥ мотоциклом бути в застебнутому мотошлеме ≥ не перевозити пасажир≥в без застебнутого мотошлема.

2.2. ¬од≥й механ≥чного транспортного засобу, що участвуют у м≥жнародному дорожньому рус≥, зобов'¤заний: мати при соб≥ реЇстрац≥йн≥ документи на транспортний зас≥б ≥ вод≥йське посв≥дченн¤, що в≥дпов≥дають  онвенц≥њ про дорожн≥й рух; мати на транспортом засоб≥ реЇстрац≥йний ≥ в≥дм≥тний знаки держави, у ¤кому воно зареЇстровано.

2.3. ¬од≥й транспортного засобу зобов'¤заний:

2.3.1. ѕеред вињздом перев≥рити й у шл¤ху забезпечити справний техн≥чний стан транспортного засобу в≥дпов≥дно до ќсновних положень по допуску транспортних засоб≥в до експлуатац≥њ й обов'¤зками посадових ос≥б по забезпеченню безпеки дорожнього руху. «аборон¤Їтьс¤ рух при несправност≥ робочоњ гальмовоњ системи, рульового керуванн¤, зч≥пного пристрою (у склад≥ пот¤га), що негор¤ть (в≥дсутн≥х) фарах ≥ задн≥х габаритних вогн¤х на дорогах без штучного висв≥тленн¤ в темний час чи доби в умовах недостатньоњ видимост≥, нед≥ючому з боку вод≥¤ склоочиснику п≥д час чи дощу сн≥гопаду. ѕри виникненн≥ в шл¤ху ≥нших несправностей, з ¤кими додатком до ќсновних положень заборонена експлуатац≥¤ транспортних засоб≥в, вод≥й повинний усунути њх, а ¤кщо це неможливо, те в≥н може випливати до м≥сц¤ чи сто¤нки ремонту з дотриманн¤м необх≥дних запоб≥жних заход≥в.

2.3.2. ѕроходити за вимогою сп≥вроб≥тник≥в м≥л≥ц≥њ огл¤д на стан сп'¤н≥нн¤. ” встановлених випадках проходити перев≥рку знань ѕравил ≥ навичок вод≥нн¤, а також медичне (ќгл¤д дл¤ п≥дтвердженн¤ здатност≥ до керуванн¤ транспортними засобами.

2.3.3. Ќадавати транспортний зас≥б: сп≥вроб≥тникам м≥л≥ц≥њ дл¤ транспортуванн¤ ушкоджених при авар≥¤х транспортних засоб≥в, проњзду до м≥сц¤ стих≥йного лиха, а також сп≥вроб≥тникам м≥л≥ц≥њ, федеральних орган≥в державноњ безпеки, податковоњ пол≥ц≥њ в ≥нш≥ не терпл¤ть звол≥канн¤ випадках, передбачених чинним законодавством; медичним прац≥вникам, що випливають у поб≥жному напр¤мку дл¤ наданн¤ медичноњ допомоги, а також медичним прац≥вникам, сп≥вроб≥тникам м≥л≥ц≥њ ≥ федеральних орган≥в державноњ безпеки, дружинникам ≥ позаштатним сп≥вроб≥тникам м≥л≥ц≥њ дл¤ транспортуванн¤ громад¤н, що б≥дують у терм≥новоњ медичноњ допомоги, у л≥кувальн≥ установи.

¬имога про наданн¤ транспортного засобу сп≥вроб≥тникам федеральних орган≥в державноњ безпеки ≥ податковоњ пол≥ц≥њ не поширюЇтьс¤ на транспортн≥ засоби, що належать громад¤нам.

2. ќсоби, воспользовавшиес¤ транспортним засобом, повинн≥ за вимогою вод≥¤ видати чи дов≥дку зробити запис у шл¤ховому лист≥ (≥з указ≥вкою тривалост≥ поњздки, пройденого в≥дстан≥, свого пр≥звища, посади, номера службового посв≥дченн¤, найменуванн¤ своЇњ орган≥зац≥њ), а медичн≥ прац≥вники Ч видати талон установленого зразка.

3. ¬итрати, зв'¤зан≥ з наданн¤м транспортного засобу сп≥вроб≥тникам федеральних орган≥в державноњ безпеки ≥ податковоњ пол≥ц≥њ, за вимогою власника транспортного засобу в≥дшкодовуютьс¤ цими органами у встановленому пор¤дку.

2.4. ќсоби, що волод≥ють правом перев≥р¤ти у вод≥¤ транспортного засобу чи документи використовувати транспортний зас≥б, зобов'¤зан≥ пред'¤вити за вимогою вод≥¤ службове посв≥дченн¤.

2.5. ѕри дорожньо-транспортному випадку вод≥й, причетний до нього, зобов'¤заний: негайно зупинити (не торкати з м≥сц¤) транспортний зас≥б, включити авар≥йну св≥тлову сигнал≥зац≥ю ≥ виставити знак авар≥йноњ зупинки (миготливий червоний л≥хтар) в≥дпов≥дно до вимог пункту 7.2 ѕравил, не перем≥щати предмети, що мають в≥дношенн¤ до под≥њ; ужити можливих заход≥в дл¤ наданн¤ доврачебной медичноњ допомоги потерп≥лим, викликати "Ўвидку медичну допомогу", а в екстрених випадках в≥дправити потерп≥лих на поб≥жному, а ¤кщо це неможливо, доставити на своЇму транспортному засоб≥ в найближчу л≥кувальну установу, пов≥домити своЇ пр≥звище, реЇстрац≥йний знак транспортного засобу (≥з пред'¤вленн¤м документа, що засв≥дчуЇ особист≥сть, чи вод≥йського посв≥дченн¤ ≥ реЇстрац≥йного документа на транспортний зас≥б) ≥ повернутис¤ до м≥сц¤ под≥њ; зв≥льнити проњзну частину, ¤кщо рух ≥нших транспортних засоб≥в неможливо. ѕри необх≥дност≥ зв≥льненн¤ проњзноњ чи частини доставки потерп≥лих на своЇму транспортному засоб≥ в л≥кувальну установу попередньо заф≥ксувати в присутност≥ св≥дк≥в положенн¤ транспортного засобу, сл≥ди ≥ предмети, що в≥днос¤тьс¤ до под≥њ, ≥ прийн¤ти вс≥ можлив≥ м≥ри до њх збереженн¤ й орган≥зац≥њ об'њзду м≥сц¤ под≥њ; пов≥домити про те, що трапилос¤, у м≥л≥ц≥ю, записати пр≥звища й адреси очевидц≥в ≥ оч≥кувати прибутт¤ сп≥вроб≥тник≥в м≥л≥ц≥њ.

2.6. якщо в результат≥ дорожньо-транспортного випадку немаЇ потерп≥лих, вод≥њ при взаЇмн≥й згод≥ в оц≥нц≥ обставин случившегос¤ можуть, попередньо склавши схему под≥њ ≥ п≥дписавши њњ, прибути на найближчу посаду ƒј≤ чи в орган м≥л≥ц≥њ дл¤ оформленн¤ под≥њ.

2.7. ¬од≥ю заборон¤Їтьс¤: керувати транспортним засобом у стан≥ сп'¤н≥нн¤ (алкогольного, наркотичного чи ≥ншого), п≥д впливом л≥карських препарат≥в, що пог≥ршують реакц≥ю й увагу, у хворобливому чи стомленому стан≥, що ставить п≥д погрозу безпека руху; передавати керуванн¤ транспортним засобом особим, що знаход¤тьс¤ в стан≥ сп'¤н≥нн¤, п≥д впливом л≥карських препарат≥в, що пог≥ршують реакц≥ю й увагу, у хворобливому чи стомленому стан≥, а також особим, що не мають при соб≥ вод≥йського посв≥дченн¤ на право керуванн¤ транспортним засобом даноњ категор≥њ; припин¤ти орган≥зован≥ (у тому числ≥ ≥ п≥ш≥) колони ≥ займати м≥сце в них.

«ј—“ќ—”¬јЌЌя —ѕ≈÷≤јЋ№Ќ»’ —»√ЌјЋ≤¬

3.1. ¬од≥њ транспортних засоб≥в оперативних ≥ спец≥альних служб ≥з включеним проблесковым ма¤чком синього кольору, виконуючи нев≥дкладне службове завданн¤, можуть в≥дступати в≥д вимог розд≥л≥в 6 (кр≥м сигнал≥в регулювальника), 8Ч18 ѕравил, додатк≥в 1 ≥ 2 до ѕравил за умови забезпеченн¤ безпеки руху. ƒодатково до проблесковому ма¤чку синього кольору може бути включений ма¤чок червоного кольору.

ƒл¤ одержанн¤ переваги перед ≥ншими учасниками руху вод≥њ таких транспортних засоб≥в повинн≥ включити проблесковый ма¤чок синього кольору ≥ спец≥альний звуковий сигнал. —користатис¤ пр≥оритетом вони можуть, т≥льки переконавши, що њм зв≥льн¤ють дорогу. ÷им же правом користаютьс¤ вод≥њ транспортних засоб≥в, супроводжуваних транспортними засобами оперативних ≥ спец≥альних служб у випадках, установлених д≥йсним пунктом ѕравил.

3.2. ѕри наближенн≥ транспортних засоб≥в ≥з включеними проблесковым ма¤чком синього кольору ≥ спец≥альним звуковим сигналом вод≥њ зобов'¤зан≥ зв≥льнити дорогу дл¤ забезпеченн¤ безперешкодного проњзду цих ≥ супроводжуваних ними ≥нших транспортних засоб≥в, на ¤ких повинний бути включений ближнЇ св≥тло фар.

3.3. Ќаближаючи до транспортного засобу, що коштуЇ, ≥з включеним проблесковым ма¤чком синього кольору, вод≥й повинний знизити швидк≥сть, щоб мати можлив≥сть негайно зупинитис¤ в раз≥ потреби.

3.4ѕроблесковый ма¤чок жовтогар¤чий чи жовтий кольори не даЇ переваги в рус≥ ≥ служить дл¤ попередженн¤ ≥нших учасник≥в руху про небезпеку.

ќЅќ¬'я« » ѕ≤Ўќ’ќƒ≤¬

4.1. ѕ≥шоходи повинн≥ рухатис¤ по чи тротуарах п≥шох≥дним дор≥жкам, а при њхн≥й в≥дсутност≥ Ч по узб≥чч¤х. ѕ≥шоходи, що перевоз¤ть чи перенос¤ть гром≥здк≥ предмети, а також особи, що пересуваютьс¤ в ≥нвал≥дних кол¤сках без двигуна, можуть рухатис¤ по крањ проњзноњ частини, ¤кщо њхн≥й рух по чи тротуарах узб≥чч¤м створюЇ перешкоди дл¤ ≥нших п≥шоход≥в.

ѕри в≥дсутност≥ тротуар≥в, п≥шох≥дних чи дор≥жок узб≥ч, а також у випадку неможливост≥ рухатис¤ по них п≥шоходи можуть рухатис¤ по велосипедн≥й чи дор≥жц≥ йти в один р¤д по крањ проњзноњ частини (на дорогах з розд≥ловою смугою Ч по зовн≥шньому крањ проњзноњ частини).

ѕоза населеними пунктами при рус≥ по проњзн≥й частин≥ п≥шоходи повинн≥ йти назустр≥ч руху транспортних засоб≥в. ќсоби, що пересуваютьс¤ в ≥нвал≥дних кол¤сках без двигуна, що ведуть мотоцикл, мопед, велосипед, у цих випадках повинн≥ випливати по ходу руху транспортних засоб≥в.

4.2. –ух орган≥зованих п≥ших колон по проњзн≥й частин≥ дозвол¤Їтьс¤ т≥льки по напр¤мку руху транспортних засоб≥в по прав≥й сторон≥ не б≥льш н≥ж по чотирьох людини в р¤д. ѕопереду ≥ позад колони з л≥воњ сторони повинн≥ знаходитис¤ супров≥дн≥ з червоними прапорц¤ми, а в темний час доби й в умовах недостатньоњ видимост≥ Ч ≥з включеними л≥хтар¤ми: попереду Ч б≥лого кольору, позаду Ч червоного.

√рупи д≥тей дозвол¤Їтьс¤ водити т≥льки по тротуарах ≥ п≥шох≥дних дор≥жках, а при њхн≥й в≥дсутност≥ Ч ≥ по узб≥чч¤х, але лише у св≥тлий час доби ≥ т≥льки в супровод≥ дорослих.

12

Ќазва: Ѕезпека дорожнього руху
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-01-03 (3206 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
-->
Page generation 0.263 seconds
Хостинг от uCoz