Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

 омп'ютерн≥ науки > «агальна характеристика програм арх≥ватор≥в


«агальна характеристика програм арх≥ватор≥в

—тор≥нка: 1/2

ѕри експлуатац≥њ комп'ютера з р≥зних причин можливе пошкодженн¤ або втрата ≥нформац≥њ на магн≥тних дисках.

÷е може в≥дбутис¤ внасл≥док ¤к ф≥зичного пошкодженн¤ диск≥в, так ≥ пошкодженн¤ ≥нформац≥њ в≥русом. ≤ тому дл¤ зменшенн¤ втрат в таких випадках, потр≥бно мати арх≥вн≥ коп≥њ файл≥в.

ƒл¤ отриманн¤ коп≥й файл≥в, використовують команди коп≥юванн¤ MS DOS. јле в цьому випадку коп≥њ будуть займати багато м≥сц¤, що змушуЇ мати велику к≥льк≥сть дискет. Ѕ≥льш доц≥льно використовувати дл¤ створенн¤ арх≥вних коп≥й спец≥ально розроблен≥ програми. ¬ чому ж пол¤гаЇ ефект таких програм:

«аарх≥вован≥ арх≥ватором програми займають в середньому в≥д 20 до 90% свого початкового обс¤гу,що дозвол¤Ї на т≥й же к≥лькост≥ нос≥њв збер≥гати б≥льшу к≥льк≥сть ≥нформац≥њ.

јрх≥ватор об'ЇднуЇ групу програм п≥д одним ≥менем, що дозвол¤Ї запоб≥гати втрат≥ де¤ких файл≥в.

ћожливе поновленн¤ в арх≥в≥ т≥льки нових верс≥й файл≥в.

јрх≥ватор збер≥гаЇ в арх≥в≥ ≥мена каталог≥в та файл≥в.

ЌадаЇ можлив≥сть написанн¤ коментар≥в до арх≥ву.

 ористувач створюЇ арх≥вн≥ файли.

ќдна з перших програм, ¤ка була розроблена в 1985р ф≥рмою SYSTEM ENHANCEMENT ASSOCIATOS (SEA), отримала назву - ARG. ¬она створювала файли з розширенн¤м ARG. Ћ≥том 1986р ф≥рма PKWARE створила пакет з арх≥ватора PKARC та розарх≥ватора PKXARS.m програми працювали швидше. ¬ 1988р з'¤вилась нова програма LZHARC.COM, створена јруас≥ …ошизак≥, ≥ ¤ка забезпечувала високу щ≥льн≥сть стиску, але працювала пов≥льн≥ше. ¬ 1990р була розроблена програма ARJ –оберта янга, ¤ка пропонувала 5 метод≥в арх≥вац≥њ,! великий' допом≥жний серв≥с. ¬и познайомитесь з роботою програм PKZIP.PKUNZIP та ARJ.

ѕрограми PKZIP “ј PKUNZIP

« дозволу ф≥рми (PKWARE Inc) дан≥ програми можуть в≥льно використовуватись, коп≥юватись та розповсюджуватись вс≥ма бажаючими. ≈коном≥¤ пам'¤т≥ дл¤ збереженн¤ коп≥њ при використанн≥ цих програм складаЇ приблизно 60-70% дл¤ текстових файл≥в та 20-30% дл¤ файл≥в, що виконуютьс¤. ѕрограма PKZIP дозвол¤Ї створити арх≥вний файл, добавл¤ти туди нов≥ файли, знищувати файли з арх≥ву, перегл¤нути файли, що м≥ст¤тьс¤ в арх≥в≥. ѕрограма PKUNZIP дозвол¤Ї вит¤гувати файли з арх≥ву та пергл¤дати файли, що м≥ст¤тьс¤ в арх≥в≥. ѕрограми PKZIP та PKUNZIP використовують розширенн¤ ≥мен≥ *.zlp. ѕри виконанн≥ програми без параметр≥в видаютьс¤ в≥домост≥ про параметри в≥дпов≥дноњ програми. –азом з вказаними програмами використовуютьс¤ програма ZIP2EXE, ¤ка дозвол¤Ї з арх≥вного файлу створити файл з розширенн¤м *.ехе, ¤кий при виконанн≥ проводить автоматичну розарх≥вац≥ю.

ƒ≈я ≤ ћќ∆Ћ»¬ќ—“≤ ¬» ќ–»—“јЌЌя ѕ–ќ√–јћ - ј–’≤¬ј“ќ–≤¬

1. јрх≥вац≥¤ вс≥х файл≥в поточного каталогу: PKZIP ≥м'¤ арх≥вного файлу.

2. јрх≥вац≥¤ вказаних файл≥в: PKZIP ≥м'¤ арх≥вного файлу, ≤мена файл≥в.

≤мена файл≥в розд≥л¤ютьс¤ пропуском. ¬ ≥менах дозвол¤Їтьс¤ використовувати символи ''*'' та "–".

3. ѕовна розарх≥вац≥¤ файл≥в в поточному каталоз≥: PKUNZIP - ≥м'¤ арх≥вного файлу.

4. ѕовна розарх≥вац≥¤ у вказаний каталог: Х PKUNZIP ≥м'¤ арх≥вного файлу, ≤м'¤ каталогу.

5. ѕерегл¤д вм≥стимого арх≥вного файлу: PKUNZIP-VN ≤м'¤ арх≥вного файлу.

„асткова розарх≥вац≥¤ арх≥вного файлу: PKUNZIP ≥м'¤ арх≥вного файлу, ≤мена файл≥в.

ѕ–ќ√–јћј PKZIP

ѕовний формат команди арх≥вац≥њ маЇ вигл¤д:

PKZIP режим , ≥м'¤ арх≥вного файлу [≥мена файл≥в]

≥м'¤ арх≥вного файлу - задаЇ ≥м'¤ файлу, що обробл¤Їтьс¤. ÷ей файл може не ≥снувати, в цьому випадку в≥н автоматично створюЇтьс¤. якщо розширенн¤ не вказано.то автоматично задаЇтьс¤ *.zip.

≤мена файл≥в - задаютьс¤ ≥мена, що занос¤тьс¤ в арх≥в, знищуютьс¤ в арх≥в≥ ≥ т.д. якщо ≥мена не задан≥.то дл¤ режиму -v визначаютьс¤ вс≥ файли, а дл¤ вс≥х ≥нших режим≥в.кр≥м режиму -d, означаЇ вс≥ файли ≥з поточного каталогу.

ѕ–» Ћјƒ:

pkzip prof -s parol *. - пом≥стити в арх≥вний файл prof вс≥ файли. без розширенн¤ з поточного каталогу та задати пароль parol.

якщо програма не знаходить файл≥в, ¤к≥ потр≥бно пом≥стити в арх≥в, то на екран видаЇтьс¤ пов≥домленн¤: PRZIP:

nothing to do (PKZIP: немаЇ роботи)

якщо програма не знаходить ≥мен≥ арх≥вного файлу то видаЇтьс¤ пов≥домленн¤:

PKZIP:can't flnd:<lMТя файлу> (– 21–:в≥дсутн≥й файл<≥м'¤ файлу>)

якщо не вистачаЇ м≥сц¤ на диску, то на екран видаЇтьс¤ пов≥домленн¤:

PKZIP:disk full

(PKZIP:He вистачаЇ м≥сц¤ на диску)

ѕ–ќ√–јћј PKUNZIP

ѕрограма призначена дл¤ вит¤гненн¤ файл≥в з арх≥ву. ‘ормат команди сл≥дуючий:

PKZIP режим ≥м'¤ арх≥вного файлу ≤мена файл≥в

ѕравила написанн¤ параметру "режим", "≤мен≥ арх≥вного файлу" так≥ ж, ¤к ≥ дл¤ програми PKZIP;

≥мена файл≥в - вказуютьс¤ ≥мена, ¤к≥ потр≥бно вит¤гнути з арх≥ву ≥ пом≥стити на диску. ¬ ≥мен≥ файлу дозвол¤Їтьс¤ використовувати символи У*Ф та "≥".

–ежими роботи програми PKUNZIP сл≥дуюч≥:

х - вит¤гненн¤ файл≥в з арх≥ву (повна розарх≥вац≥¤), цей режим виконуЇтьс¤, ¤кщо не задано н≥¤кого режиму;

о - зам≥на ≤снуючого файлу на диску:

v - перегл¤д списку файл≥в в арх≥в≥;

t - перев≥рка ц≥лосност≥ арх≥ву;

n - файли з арх≥ву вит¤гаютьс¤ з б≥льш новою верс≥Їю, або ¤кщо на диску њх немаЇ;

d - в≥дновленн¤ каталог≥в при розарх≥вац≥њ ≥з арх≥ву;

с - вив≥д вм≥стимого файлу ≥з арх≥ву на екран;

р - вив≥д вм≥стимого файлу ≤з арх≥ву на принтер;

s - заданн¤ паролю при вит¤гненн≥ файлу ≥з арх≥ву.

–ежим -v в≥дпов≥даЇ режиму -v програми PKZIP. ќтже перегл¤д списку файл≥в можливо виконувати з допомогою програми PKZIP та PKUNZIP.

ѕри вивод≥ на екран вм≥стимого файлу ≥з арх≥ву надаютьс¤ сл≥дуюч≥ можливост≥:

призупиненн¤ виводу ≤нформац≥њ натиском комб≥нац≥њ клав≥ш [Ctrl-S], повторний натиск продовжуЇ вив≥д ≤нформац≥њ;

завершити вив≥д на екран можливо, ¤кщо натиснути комб≥нац≥ю клав≥ш [Ctrl-C];

в режим≥ -с може задаватись допом≥жний параметр ћ, ¤кий робить паузу п≥сл¤ заповненн¤ екрану. ¬ цьому випадку в останн≥й стр≥чц≥ екрану виводитьс¤ слово "More" ≥ ¤ка частинна файлу у в≥дсотках) вже виведена на екран. “од≥ дoзвoл¤Їтьc¤ використовувати сл≥дуюч≥ клав≥ш≥:

[Space Bar]- вивести наступний екран;

[Enter] - вивести наступний р¤док файлу:

[Esc] - завершити вив≥д даного файлу;

[Ctrl-C] - завершити вив≥д вс≥х файл≥в на екран.

–ежим -d використовуЇтьс¤ в тому випадку, ¤кщо в програм≥ PKZIP використовувались режими -s та -р.

ѕ–ќ√–јћј ARJ

«агальний формат команди:

ARJ <режим>[-( Ћё„),-( Ћё„)...] ≥м'¤ арх≥вного файлу, ≥мена файл≥в.

Ќа в≥дм≥ну в≥д програм PKZIP та PKUNZIP, режими вказуютьс¤ без знаку ''-''.

 люч - параметр, що задаЇ допом≥жн≥ д≥њ. ѓх може бути дек≥лька. ѕеред ключем повинен бути символ "-'' або"/". ƒл¤ ARJ ≥снують сл≥дуюч≥ режими;

а - добавити файли в арх≥в;

с - добавити коментар в арх≥вному файл≥;

о - упор¤дкувати файли в арх≥в≥;

р - надрукувати вм≥стимо файлу ^≥з арх≥ву на принтер;

г - забрати шл¤х в ≥мен≥ файлу:

s - вивести вм≥стимо файлу ≤з арх≥ву на екран;

j - об'Їднати два арх≥вн≥ файли;

w - знайти текстову стр≥чку в арх≥в≥;

n - перейменувати файли в арх≥в≥:

m - перенести файли в арх≥в:

d - знищити файли в арх≥в≥;

t - перев≥рка ц≥лосност≥ арх≥ву;

e - вит¤гнути файли з арх≥ву;

u - добавити зм≥нен≥ файли;

f - оновити файли в арх≥в≥;

v - вивести список повних ≥мен файл≥в в арх≥в≥;

i - вивести список .файл≥в в арх≥в≥;

x Црозарх≥вувати файли з каталогами.

«наченн¤ ключ≥в сл≥дуюч≥:

c - не перев≥р¤ти тимчасову м≥тку;

n - т≥льки нов≥ файли:

d - ≥з знищенн¤м (перем≥щенн¤м);

z - включити п≥дкаталоги;

e - виключити шл¤х в ≥мен≥ файлу;

u - добавити файли (нов≥ 1 б≥льш нов≥);

f - поновити ≥снуюч≥ файли.

–ежими v та 1 - вив≥д списку файл≥в, в режим≥ v виводитьс¤ повна ≥нформац≥¤ про файли, а в режим≥ l -≥мена файл≥в вивод¤тьс¤ без шл¤ху доступу до них.

 люч d працюЇ одночасно з режимом d аналог≥чно режиму т, але перед знищенн¤м файл≥в буде запит на п≥дтвердженн¤ про знищенн¤ файлу.

 люч≥ u та f використовуютьс¤ з режимами розарх≥вац≥њ ≥ виконують функц≥њ аналог≥чн≥ режимам u та f.

 люч v дозвол¤Ї створювати в≥дразу дек≥лька арх≥вних файл≥в, щоб записати пот≥м на дискету. Ѕ≥л¤ ключа можливо ставити розм≥р арх≥вного файлу, наприклад: vSOOOO (ўо означаЇ -арх≥вний файл буде мати розм≥ри не б≥льше 50000 байт). якщо арх≥в маЇ б≥льший розм≥р, то в≥н створюЇтьс¤ п≥д розширенн¤м ј01 ≥ т.д. якщо б≥л¤ v задати 360-це означаЇ дискета розм≥ром 360' бт,1200-1.2 ћбт.

 люч m дозвол¤Ї встановити вид стиску при арх≥вац≥≥. омб≥нац≥≤ ключа сл≥дуюч≥: ћќ - стиск не проходить; ћ≤ - максимальний стиск (швидк≥сть мала); ћ2 - менший стиск (б≥льша швидк≥сть); ћ« - висока швидк≥сть.але менший стиск; ћ4 - сама висока швидк≥сть, але самий малий стиск.

 лю.ч≥ je, jel використовуютьс¤ разом з командами арх≥вац≥њ.  люч je використовуЇтьс¤, ¤кщо потр≥бно п≥дтвердженн¤ в≥дпов≥д≥ на запит про саморозарх≥вац≥ю, ключ jel застосовуЇтьс¤, ¤кщо не потр≥бно п≥дтвердженн¤ на саморозарх≥вац≥ю.


 ќЌ“–ќЋ№Ќ≤ «јѕ»“јЌЌя

1. як≥ ¬и знаЇте програми арх≥ватори?

2. «агальний формат команди арх≥вац≥њ в програм≥ PKZIP.

12

Ќазва: «агальна характеристика програм арх≥ватор≥в
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-22 (1093 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
criminal justice salary - what is the definition of debt consolidation? - cheap cost - airlines that offer military discounts - broken best - futons - land for sale in pennsylvania
Page generation 0.169 seconds
Хостинг от uCoz