Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

 омп'ютерн≥ науки > ќбробка граф≥чних обТЇкт≥в в текстовому редактор≥ Word


ќбробка граф≥чних обТЇкт≥в в текстовому редактор≥ Word

—тор≥нка: 1/3

ѕлан

”творенн¤ граф≥чних об'Їкт≥в за допомогою Word 2000

¬иокремленн¤ та пересуванн¤ об'Їкт≥в

«астосуванн¤ с≥тки

ќб'Їднанн¤ об'Їкт≥в

–озташуванн¤ об'Їкту в текст≥

—творенн¤ ф≥гурного тексту

¬икористанн¤ готових малюнк≥в

¬икористанн¤ б≥бл≥отеки рисунк≥в —lipArt

“екстовий процесор Word 2000 вм≥щуЇ повний наб≥р засоб≥в опрацюванн¤ граф≥чноњ ≥нформац≥њ, що даЇ змогу створювати граф≥чн≥ елементи, експортувати граф≥чн≥ файли р≥зних формат≥в, а також застосовувати до них р≥зноман≥тн≥ оздоблювальн≥ ефекти

¬с≥ граф≥чн≥ елементи, що використовуютьс¤, можна розд≥лити на об'Їкти та малюнки.

ќб'Їктами переважно називають граф≥чн≥ елементи векторноњ граф≥ки, ¤к≥ складаютьс¤ з геометричних ф≥гур та л≥н≥й. ѓх легко трансформувати, зм≥нити кол≥р, до них можна застосувати тривим≥рн≥ ефекти та т≥нюванн¤. ƒек≥лька об'Їкт≥в можна об'Їднувати в групу до ¤коњ застосовувати перетворенн¤.

ћалюнками називають растров≥ зображенн¤ (фотограф≥њ, сканован≥ зображенн¤, картинки ClipArt, тощо).  ористувач може зм≥нювати контрастн≥сть та ¤скрав≥сть малюнк≥в, перетворювати кольорове зображенн¤ у чорно-б≥ле або у в≥дт≥нки с≥рого, а також вир≥зати з зображенн¤ потр≥бний фрагмент.

”творенн¤ граф≥чних об'Їкт≥в за допомогою Word 2000

ƒл¤ створенн¤ граф≥чних об'Їкт≥в потр≥бно натиснути на клав≥шу , ¤ка в≥дкриваЇ п≥ктограф≥чну панель Drawing/–исование. Ќа панел≥ розм≥щен≥ кнопки, що мають таке призначенн¤:

Draw/ƒействи¤ - вм≥щуЇ перел≥к команд, за допомогою ¤ких можна:

Grop/√руппировать, Ungroup/–азгруппировать, Regroup/ѕерегруппировать - згрупувати, розгрупувати або перегрупувати виокремлен≥ об'Їкти;

Order/ѕор¤док - зм≥нити пор¤док розташуванн¤ об'Їкта, ¤кщо об'Їкти перекривають один одного;

Grid/—етка - ув≥мкнути режим в≥дображенн¤ с≥тки дл¤ точного розташуванн¤ об'Їкт≥в;

Nudge/—двиг - пересувати виокремлений об'Їкт з малим кроком;

Align or Distribute/¬ыровн¤ть/ –аспределить - вир≥вн¤ти в≥дносно певного боку (л≥вого або правого, зверху або знизу, центру, горизонтально або вертикально) дек≥лька виокремлених об'Їкт≥в;

Rotate or Flip/ѕовернуть/ќтразить - застосувати р≥зн≥ способи повертанн¤ об'Їкт≥в;

Text Wrapping/ќбтекание текста - вибрати характер розташуванн¤ граф≥чного елемента в текст≥;

Edit Points/Ќачать изменение узлов - зм≥нити розташуванн¤ вузл≥в дов≥льноњ ф≥гури;

Change AutoShape/»зменить фигуру - зм≥нити виокремлену автоф≥гуру на ≥ншу;

Set Auto Shape Default/ѕо умолчанию дл¤ автофигур - застосувати кол≥р л≥н≥њ та забарвленн¤ виокремленоњ автоф≥гури до вс≥х наступних.

Select Objects/¬ыбор обьектов - розт¤гнути зовн≥шню рамку дл¤ виокремленн¤ дек≥лькох об'Їкт≥в;

Free Rotate/—вободное вращение - повернути об'Їкт на будь-¤кий кут (потр≥бно навести курсор на зелений маркер, що обмежуЇ об'Їкт ≥ пот¤гти);

AutoShapes/јвтофигуры - застосувати шаблони ф≥гур, ¤к≥ розпод≥лен≥ по категор≥¤х:

Lines/Ћинии - л≥н≥њ;

Basis Shapen/ќсновные фигуры - основн≥ ф≥гури;

Block Arrow/‘игурные стрелки - ф≥гурн≥ стр≥лки;

Flowchart/Ѕлок-схема - блок-схеми;

Stars and Banners/«везды и ленты - з≥рки та стр≥чки;

Callouts/¬ыноски - виноски.

Line/Ћини¤ - провести пр¤му л≥н≥ю (при натиснут≥й клав≥ш≥ Shift л≥н≥ю можна провести п≥д кутом кратним 15 градус≥в; при натиснут≥й клав≥ш≥ Ctrl л≥н≥¤ одночасно малюЇтьс¤ з двох бок≥в);

Arrow/—трелка - рисувати напр¤млену л≥н≥ю з≥ стр≥лкою;

Restangle/ѕр¤моугольник - накреслити пр¤мокутник (при натиснут≥й клав≥ш≥ Shift буде накреслений квадрат; при натиснут≥й клав≥ш≥ Ctrl пр¤мокутник малюватиметьс¤ з центру).

Oval/ќвал - рисувати ел≥пс (при натиснут≥й клав≥ш≥ Shift буде намальовано коло);

Text Box/Ќадпись - утворити текстовий блок. “екст вводитьс¤ в рамку, ¤ка попередньо утворюЇтьс¤ за допомогою "+"- курсора;

Word Art/ќбьект Word Art - викликати редактор ф≥гурного тексту Word Art;

Clip Art/ артинки - скористатис¤ б≥бл≥отекою готових малюнк≥в Clip Art;

Fill Color/÷вет заливки - фарбувати вибраним кольором фон об'Їкта. ” низх≥дному пол≥ можна вибрати потр≥бний кол≥р з пал≥три; зм≥нити кол≥р або застосувати град≥Їнтну заливку;

Line Color/÷вет линии - в низх≥дному пол≥ вибрати кол≥р л≥н≥њ з пал≥три, зм≥нити кол≥р або дл¤ широких л≥н≥й застосувати штрихове заповненн¤;

Font Color/÷вет текста - зм≥нити кол≥р шрифту у текстовому блоц≥;

Line Style/“ип линии - вибрати тип та товщину л≥н≥њ;

Dash Style/“ип штриха - вибрати тип штриховоњ л≥н≥њ;

Arrow Style/¬ид стрелки - вибрати типу напр¤мленоњ л≥н≥њ;

Shadow/“ень - вибрати шаблон з готовим т≥нюванн¤м. якщо актив≥зувати опц≥ю Shadow Setting можна зм≥нити розм≥щенн¤ т≥н≥, њњ кол≥р та прозор≥сть;

3-D/ќбьем - до виокремленого об'Їкта долучити б≥чну поверхн¤, що створюЇ ефект тривим≥рност≥. ћожна обрати готовий шаблон з ефектом, або зробити власн≥, зокрема поворот, довжина, нахил, осв≥тленн¤, тип поверхн≥ а також кол≥р б≥чноњ поверхн≥.

¬икористовуючи ц≥ кнопки та њхн≥ комб≥нац≥њ, можна створити р≥зноман≥тн≥ граф≥чн≥ елементи.

¬иокремленн¤ та пересуванн¤ об'Їкт≥в

ƒл¤ виконанн¤ будь-¤ких д≥й над граф≥чним об'Їктом, в≥н повинен бути виокремленим. якщо заф≥ксувати курсор на будь-¤кому фрагмент≥ об'Їкта, навколо нього з'¤вл¤тьс¤ маркери. ƒл¤ виокремленн¤ к≥лькох об'Їкт≥в треба утримувати натиснутою клав≥шу Shift ≥ посл≥довно клацати на кожному об'Їкт≥, або натиснути на кнопку ≥ охопити курсорною рамкою всю групу. якщо до виокремленоњ групи потр≥бно долучити об'Їкт, то утримуючи натиснутою клав≥шу Shift на ньому треба клацнути курсором. “ак само, у випадку вилученн¤ зайвого об'Їкту з групи, потр≥бно натиснути на клав≥шу Shift ≥ клацнути курсором на зайвому.

якщо об'Їкти перекриваютьс¤, можна зм≥нити пор¤док розташуванн¤ об'Їкт≥в за допомогою команди Draw/ƒействи¤ и Order/ѕор¤док з п≥ктограф≥чноњ панел≥ Drawing/–исование. Ѕудь-¤кий виокремлений об'Їкт можна пересунути, нав≥вши курсор всередину виокремленого об'Їкта або зм≥нити його розм≥р, ¤кщо пот¤гнути за один з оточуючих маркер≥в. якщо при цьому утримувати клав≥шу Shift, то розм≥ри об'Їкта зм≥нюватимутьс¤ пропорц≥йно.

ƒл¤ вилученн¤ об'Їкта, його потр≥бно виокремити ≥ натиснути на клав≥шу Delete. √раф≥чн≥ об'Їкти можна також вир≥зати, коп≥ювати та вставл¤ти за допомогою команд Cut/¬ырезать, Copy/ опировать, Paste/¬ставить.

«астосуванн¤ с≥тки

ƒл¤ зручност≥ створенн¤ точних складних малюнк≥в доц≥льно використати с≥тку. «ображенн¤ њњ на екран≥ реал≥зуЇтьс¤ командою Draw/ƒействи¤ и Grid/—етка. ” д≥алоговому в≥кн≥ Drawing Grid/ѕрив¤зка к сетке налаштовують параметри роботи з с≥ткою.

” пол≥ Shap to/ѕрив¤зка вказують, чи будуть об'Їкти прив'¤зан≥ до л≥н≥й с≥тки та до ≥нших об'Їкт≥в. ¬ наступному пол≥ вказують в≥дстань м≥ж вертикальними та горизонтальними л≥н≥¤ми с≥тки. ¬ пол≥ Grid origin/Ќачало сетки можна використати можлив≥сть заповненн¤ с≥ткою робочого екрану починаючи в≥д пол≥в, або вказати в≥дступ по горизонтал≥ та вертикал≥ в≥д краю аркуша. ” нижньому пол≥ вказують розташуванн¤ л≥н≥њ на екран≥.ќб'Їднанн¤ об'Їкт≥в

якщо малюнок складаЇтьс¤ з багатьох елемент≥в, то п≥сл¤ опрацюванн¤ кожного з них ≥ розташуванн¤ у потр≥бних м≥сц¤х, њх можна згрупувати в один елемент. ”с≥ елементи майбутньоњ групи мають бути виокремлен≥ ≥ до них застосовують команду Draw/ƒействи¤ и Group/√руппировать ƒл¤ розгрупуванн¤ складного об'Їкту виконують команду Draw/ƒействи¤ и Ungroup/–азгруппировать.

–озташуванн¤ об'Їкту в текст≥

ќб'Їкт у текстовому документ≥ можна розташувати р≥зним чином: текст обл¤мовуЇ оточуючу об'Їкт рамку, контур об'Їкта, перекриваЇ об'Їкт, знаходитьс¤ п≥д об'Їктом, розриваЇтьс¤ у м≥сц≥ де вставлений об'Їкт. ÷≥ д≥њ виконуютьс¤ командою Draw/ƒействи¤ и Text Wrapping/ќбтекание текстом.

Ќазва: ќбробка граф≥чних обТЇкт≥в в текстовому редактор≥ Word
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-22 (1599 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
sales sales - personal loan - and facts - payday loan - lookup texas - cheap flight florida -
Page generation 0.211 seconds
Хостинг от uCoz