Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

 омп'ютерн≥ науки > –едагуванн¤ формул у WORD


–едагуванн¤ формул у WORD

ћатематичн≥ обТЇкти редагуютьс¤ ¤к безпосередньо в текст≥, так ≥ в спец≥альному д≥алоговому в≥кн≥. ѕеред редагуванн¤м формули в текст≥ њњ вид≥л¤ють, клацнувши на н≥й л≥вою клав≥шею миш≥. ѕот≥м за командою ѕравка Ч ќбТЇкт Equation Ч »зменить або подв≥йним клацанн¤м л≥вою клав≥шею миш≥ на формул≥ актив≥зуЇтьс¤ панель У‘ормулаФ ≥ зд≥йснюЇтьс¤ редагуванн¤.

–едагуванн¤ вид≥леноњ формули в окремому в≥кн≥ виконуЇтьс¤ за командою ќбТЇкт Equation Ч ќткрь≥ть ≥з меню ѕравка, що в≥дкриваЇ д≥алогове в≥кно У–едактор формулФ, де ≥ в≥дображаЇтьс¤ формула.

«асобами цих в≥кон установлюютьс¤: масштаб зображенн¤ формул, розм≥р символ≥в, м≥жсимвольн≥ в≥дстан≥, стиль форматуванн¤ елемент≥в формул ≥ т.д.

ћасштабуванн¤ зображенн¤ формул. ¬иконуЇтьс¤ воно за командою ћасштаб ≥з меню ¬ид, ¤ка в≥дкриваЇ однойменне в≥кно, де ≥ встановлюЇтьс¤ масштаб формули. ƒ≥апазон зм≥ни масштабу Ч в≥д 25 до 400%.

¬становленн¤ ≥нтервалу м≥ж символами у формулах. ¬иконуЇтьс¤ за програмою Equation Editor автоматично, але може задаватис¤ також користувачем у д≥алоговому в≥кн≥ У≤нтервалФ, дл¤ актив≥зац≥њ ¤кого варто виконати команду ‘ормат Ч ≤нтервал. ” цьому в≥кн≥ занаходитьс¤ список в≥дстаней м≥ж р≥зними елементами формули. –езультати внесених зм≥н можна бачити в спец≥альному транспарант≥ д≥алогового в≥кна, клацнувши л≥вою клав≥шею миш≥ на його кнопц≥ УѕрименитьФ. ƒл¤ в≥дновленн¤ стандартних в≥дстаней використовуЇтьс¤ кнопка Уѕо умолчаниюФ.

¬заЇморозташуванн¤ окремих символ≥в зручно встановлювати вручну, користуючись клав≥шею Ctrl ≥ клав≥шею керуванн¤ курсором. Ќаприклад, натисненн¤ на клав≥ш≥ Ctrl+≠ та Ctrl+Ѓ приводить до перем≥щенн¤ символу (або групи символ≥в) угору ≥ праворуч в≥дпов≥дно.

¬становленн¤ розм≥р≥в символ≥в у формулах. ¬иконуЇтьс¤ за програмою Equation Editor автоматично з урахуванн¤м розташуванн¤ символ≥в у формул≥. “ак, символи верхн≥х ≥ нижн≥х ≥ндекс≥в завжди мають зменшений розм≥р, а символи сум (S) та ≥нтеграл≥в (ò) Ч зб≥льшений.  ористувач може встановити розм≥ри символ≥в також безпосередньо в в≥кн≥ У–азмерь≥Ф, що актив≥зуЇтьс¤ за командою –азмерЧ ќпределить. ѕризначенн¤ кнопок УѕрименитьФ ≥ У ѕо умолчаниюФ тут таке саме, ¤к ≥ у в≥кн≥ У≤нтервалФ.

¬иб≥р стилю форматуванн¤ елемент≥в формул. ¬иконуЇтьс¤ з метою п≥двищенн¤ наочност≥ формул вибором р≥зних вар≥ант≥в форматуванн¤ њхн≥х елемент≥в. —тильове форматуванн¤ застосовуЇтьс¤ до математичних символ≥в, зм≥нних, функц≥й, матриць та ≥нших обТЇкт≥в формул. Ќазва стилю встановлюЇтьс¤ в меню —тиль, а його параметри Ч в д≥алоговому в≥кн≥ У—тилиФ. ќстаннЇ актив≥зуЇтьс¤ за командою —тиль Ч ќпределить.

¬ставленн¤ рисунк≥в у документ.

ѕроцедура вставленн¤ рисунк≥в у документ широко використовуЇтьс¤ у Word 97 дл¤ створенн¤ навчально-методичних пос≥бник≥в, повТ¤заних ≥з вивченн¤м ≥ застосуванн¤м р≥зноман≥тних додатк≥в до Windows, включаючи ≥ сам редактор Word. ѕор¤док њњ виконанн¤ залежить в≥д характеру граф≥чного обТЇкта, ¤кий передбачаЇтьс¤ вставити в текст, ≥ середовища його створенн¤.

Ќайпрост≥ше у word-тексти вставл¤ти д≥алогов≥ в≥кна. ƒл¤ цього необх≥дно:

¬икликати на екран мон≥тора потр≥бне д≥алогове в≥кно, наприклад в≥кно У—ортировкаФ, ≥ натисненн¤м на клав≥ш≥ Alt+PrtScr занести його в буфер обм≥ну Clipboard;

јктив≥зувати текстовий файл. «а командою ѕравка Ч —пециальна¤ вставка в≥дкрити однойменне д≥алогове в≥кно, де вибрати тип обТЇкта (У–исунокФ або У“очечнь≥й рисунокФ), заборонити його розм≥щенн¤ над текстом, а пот≥м уставити на позиц≥ю курсора за командою ќ ;

¬ид≥лити межу-кадр уставленого в≥кна, встановити його розм≥ри та розм≥стити у центр≥.

¬насл≥док такого вставленн¤ положенн¤ в≥кна в текст≥ стаЇ ф≥ксованим, тому що воно вважаЇтьс¤ в систем≥ окремим символом.

ѕор¤док вставленн¤ у word-текст панелей ≥нструмент≥в, кнопок-п≥ктограм та ≥нших граф≥чних обТЇкт≥в р≥зних в≥кон трохи ≥нший:

Ќатисненн¤м на клав≥ш≥ Alt+PrtScr або PrtScr у буфер≥ обм≥ну Clipboard запамТ¤товуЇтьс¤ зображенн¤ вибраного в≥кна, наприклад, в≥кна Word, Excel тощо;

¬иконуЇтьс¤ спец≥альне вставленн¤ в≥кна у word-текст, починаючи з позиц≥њ курсора;

¬ид≥л¤Їтьс¤ кадр в≥кна ≥ на екран автоматично викликаЇтьс¤ спец≥альна панель ≥нструмент≥в УЌастройка изображени¤Ф.

 лацанн¤м л≥вою клав≥шею на кнопц≥ УќбрезкаФ зазначеноњ панел≥ актив≥зуЇтьс¤ покажчик миш≥. « його допомогою виконуЇтьс¤ вид≥ленн¤ потр≥бного граф≥чного обТЇкта Убуксируванн¤мФ ус≥х меж кадру;

—формульований таким способом граф≥чний обТЇкт можна обрамити за допомогою кнопки У¬нешние границь≥Ф.

јналог≥чно у word-текст можна вставл¤ти й обТЇкти, сформован≥ безпосередньо в додатках до Windows (наприклад, д≥аграми, таблиц≥, фрагменти баз даних, рисунки тощо). Ѕудь-¤кий ≥з таких обТЇкт≥в спочатку вид≥л¤Їтьс¤ ≥ за командою  опировать (¬ь≥резать) заноситьс¤ в буфер обм≥ну, а пот≥м за командою ѕравка Ч —пециальна¤ вставка вводитьс¤ текст.

¬загал≥ граф≥чн≥ обТЇкти вставл¤ють в текст за командою ѕравка Ц ¬ставить. ‘ормат ≥ положенн¤ обТЇкта задаютьс¤ засобами в≥кна У‘ормат рисункаФ.

 еруванн¤ в≥кнами.

ќсновн≥ операц≥њ з одним в≥кном:

¬≥дкрити (почати роботу) Ч дв≥ч≥ клацнути мишею на значку обТЇкта (папки, файла, додатка);

«акрити (зак≥нчити роботу) Ч клацнути на в≥дпов≥дн≥й кнопц≥.

«горнути на панель задач Ч клацнути на в≥дпов≥дн≥й кнопц≥ у правому верхньому кутку в≥кна на смужц≥ заголовку.

–озгорнути на весь екран Ч клацнути на в≥дпов≥дн≥й кнопц≥;

¬≥дновити (перейти в≥д розм≥р≥в на весь екран до колишн≥х розм≥р≥в в≥кна) Ч клацнути на в≥дпов≥дн≥й кнопц≥.

ѕерем≥стити в ≥нше м≥сце на робочому стол≥ Ч перет¤гнути за заголовок;

«м≥нити розм≥ри Ч перет¤гнути рамку в≥кна.

ƒл¤ виконанн¤ аналог≥чних д≥й з обТЇктами в робоч≥й област≥ в≥кна необх≥дно њх спочатку позначити, а пот≥м вибрати потр≥бний пункт меню або в≥дпов≥дну кнопку панел≥ ≥нструмент≥в.

якщо на робочому стол≥ в≥дкрито к≥лька в≥кон, то д≥њ виконуютьс¤ т≥льки в активному в≥кн≥, смуга заголовка ¤кого маЇ син≥й кол≥р, а в решт≥ в≥кон Ч с≥рий. ƒл¤ переходу з одного в≥кна на ≥нше найчаст≥ше використовують так≥ способи:

 лацнути мишею на будь-¤к≥й видим≥й частин≥ потр≥бного в≥кна;

Ќа панел≥ задач клацнути мишею на кнопц≥ потр≥бного в≥кна;

”тримуючи натисненою клав≥шу Alt, натискати на клав≥шу Tab доти, доки на панел≥, що зТ¤вилас¤, не буде вид≥лено значок потр≥бного в≥кна.

ўоб упор¤дкувати зображенн¤ в≥кон на робочому стол≥, досить клацнути правою клав≥шею миш≥ на панел≥ задач ≥ з контекстного меню, що зТ¤вилос¤, вибрати потр≥бний пункт (У аскадомФ, У—верху внизФ, У—лева направоФ, У—вернуть всеФ). ¬ останньому випадку в≥кна в≥дображаютьс¤ у вигл¤д≥ кнопок панел≥ задач.


¬икористана л≥тература:

1. ≤нформатика.  омпТютерна техн≥ка.  омпТютерн≥ технолог≥њ. ѕос≥бник. «а редакц≥Їю доктора економ≥чних наук, професора ќ.≤.ѕушкар¤,  ињв, видавничий центр Ујкадем≥¤Ф, 2001.

2. ѕрактичний курс ≥нформатики. «а редакц≥Їю академ≥ка јкадем≥њ педагог≥чних наук ”крањни ћадз≥гона ¬.ћ.,  ињв, Ч 1997.

1

Ќазва: –едагуванн¤ формул у WORD
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-22 (749 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
6 map - coupons canada - скачать реферат - progressive jackpot - xanax cheap - compare car rental prices - dantrium mechanism
Page generation 0.127 seconds
Хостинг от uCoz