Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

 омп'ютерн≥ науки > –обота з арх≥ватором WinZIP


–обота з арх≥ватором WinZIP

—тор≥нка: 1/2

WinZip - це дуже попул¤рний ≥ зручний арх≥ватор, створений ф≥рмою Nico Mak Computing арх≥вуванн¤ ≥нформац≥њ в операц≥йних системах типу Windows. ¬ даному пос≥бнику розгл¤нуто WinZip верс≥њ 8.1.

јрх≥ватор WinZip працюЇ в оболонц≥, в≥кно ¤коњ маЇ ≥нтерфейс схожий на Power Archiver але без панел≥ папок. ѕроте, арх≥ватор WinZip може також працювати в режим≥ майстра WinZip (WinZip Wizard), ¤кий переважно використовують користувач≥-початк≥вц≥.

 р≥м цього, WinZip ≥нтегруЇтьс¤ в операц≥йну систему Windows. “ак п≥сл¤ ≥нстал¤ц≥њ арх≥ватора в контекстних меню файл≥в ≥ папок та в меню File в≥кна папки з'¤вл¤Їтьс¤ новий пункт Add to Zip ¤кий дозвол¤Ї пом≥щати дан≥ об'Їкти в ZIP-арх≥ви. якщо викликати контекстне меню на арх≥вному файл≥, то з'¤вл¤Їтьс¤ пункт Extract to... ¤кий зд≥йснюЇ його розарх≥вуванн¤ у вказану користувачем папку.

¬иконанн¤ операц≥й з файлами в оболонц≥ WinZip дуже схоже на в≥дпов≥дн≥ д≥њ в Power Archiver. “ак, повн≥стю ≥дентичний пор¤док створенн¤, в≥дкритт¤ та розарх≥вуван¤ арх≥в≥в. ¬≥кно Add у WinZip складаЇтьс¤ з одн≥Їњ закладки ≥ додатково м≥стить опц≥њ:

Х Store file names in 8.3 format - перетворювати довг≥ ≥мена файл≥в при арх≥вуванн≥ в DOS-формат (8 - ≥м'¤ та 3 - розширенн¤);

Х Save full path info - заарх≥вовувати файли ≥з збереженн¤м повних шл¤х≥в до них на диску;

Х Reset archive attribute - зн≥мати з файл≥в, що арх≥вуютьс¤ арх≥вний атрибут.

¬≥кно Extract у WinZip м≥стить наступн≥, в≥дм≥нн≥ в≥д Power Archiver, опц≥њ:

Х Use folder names - розарх≥вовувати ≥з збереженн¤м структури заарх≥вованих папок. якщо опц≥¤ не в≥дм≥чена, то вс≥ файли будуть розарх≥вован≥ в одну папку;

Х Open Explorer window - в≥дкрити у Windows Explorer папку, куди будуть розарх≥вован≥ вибран≥ файли.

ѕор¤док перетворенн¤ арх≥вного файлу в саморозарх≥вовуваний ≈’≈-файл, знищенн¤ файл≥в в арх≥в≥, встановленн¤ коментар≥в, тестуванн¤ на можлив≥сть розарх≥вуванн¤ та на на¤вн≥сть комп'ютерних в≥рус≥в у вказаних арх≥ваторах повн≥стю ≥дентичний.

ƒещо в≥др≥зн¤Їтьс¤ у WinZip операц≥¤ розбитт¤ арх≥ву на томи. ƒл¤ цього необх≥дно в≥дкрити арх≥вний файл ≥ натиснути комб≥нац≥ю клав≥ш Shift+H, або в пункт≥ меню Action команда Split ѕо¤вл¤Їтьс¤ д≥алогове в≥кно, де у випадаючому списку Part size необх≥дно вказати розм≥р тома. ѕри цьому можна вибрати один ≥з стандартних розм≥р≥в (1,2ћ, 1,44ћ, 2,88ћ, «ћ, 4ћ, 5ћ, 100ћ, 650ћ, 700ћ) або розм≥р заданий користувачем.

ƒл¤ арх≥вуваванн¤ файл≥в за допомогою майстра WinZip, необх≥дно у класичному в≥кн≥ програми гнути комб≥нац≥ю клав≥ш Shift+W або кнопку Wizard. ¬≥дкриваЇтьс¤ перше в≥кно майстра, де сл≥д вибрати Next. ¬ наступному в≥кн≥ потр≥бно вибрати режим роботи:

Х UnZip or install from an existing Zip files - розарх≥вувати ZIP-арх≥в або про≥нсталювати програму в арх≥в≥. ѕ≥сл¤ натискуванн¤ Next, в≥дкриваЇтьс¤ в≥кно, де пропонуЇтьс¤ знайти арх≥вн≥ файли на ѕ , в папц≥ Favorite або на одному ≥з вказаних диск≥в. ѕ≥сл¤ вибору ќ  виводитьс¤ список знайдених файл≥в, де необх≥дно в≥дм≥тити потр≥бний дл¤ розарх≥вуванн¤ файл ≥ натиснути Next. ¬ останньому в≥кн≥ сл≥д натиснути кнопку Select different folder, вказати папку куди будуть розарх≥вовуватись файли ≥ вибрати Unzip Now;

Х Update an existing Zip file - добавити файли до ≥снуючого арх≥ву. ѕ≥сл¤ натискуванн¤ Next в≥дкриваЇтьс¤ в≥кно, де, ¤к ≥ в попередньому випадку, пропонуЇтьс¤ знайти ≥снуюч≥ арх≥вн≥ файли. ” знайденому списку потр≥бно вибрати ≥м'¤ арх≥вного файлу, до ¤кого будуть добавл¤тись нов≥ файли ≥ натиснути Next. ¬ наступному в≥кн≥ необх≥дно натиснути кнопку Add files або Add Folders щоб вибрати, файли або папки, що сл≥д заарх≥вувати ≥ натиснути Zip Now дл¤ початку процесу арх≥вуванн¤;

Х Create a new Zip file - створити новий файл арх≥ву. ѕ≥сл¤ натискуванн¤ Next в≥дкриваЇтьс¤ в≥кно, де сл≥д вказати ≥м'¤ арх≥ву та шл¤х до нього (можна скористатись кнопкою Browse) та знову вибрати Next. ¬≥дкриваЇтьс¤ в≥кно ≥з кнопками Add files та Add Folders, ¤к≥ дозвол¤ють вибрати файли та папки, що потр≥бно пом≥стити в арх≥в ≥ кнопкою Zip Now дл¤ початку процесу арх≥вуванн¤.

–обота з арх≥ватором WinRAR

WinRAR - ще один дуже попул¤рний арх≥ватор, створений рос≥йським програм≥стом ™вген≥Їм –ошалом ≥з власним дуже потужним алгоритмом стискуванн¤. »а даний час ≥снують локал≥зован≥ верс≥њ програми, ¤к з рос≥йським так ≥ украњнським ≥нтерфейсом. ¬≥кно оболонки WinRAR досить схоже на WinZip, хоча в ньому виводититьс¤ вм≥ст активноњ папки. ўоб в≥добразити вм≥ст арх≥вного файлу достаньо дв≥ч≥ настиснути л≥ву клав≥шу миш≥ на його ≥мен≥, або через звичайне в≥кно в≥дкритт¤ файлу (в пункт≥ меню File (‘айл) вибрати команду Open archive (ќткрь≥ть архив/¬≥дкрити арх≥в), або комб≥нац≥ю клав≥ш Ctrl+O). ¬их≥д з арх≥вного файлу зд≥йснюЇтьс¤ так само, ¤к ≥з звичайноњ папки.

ƒл¤ перем≥щенн¤ по дереву папок можна також скористатись в≥кном Browse for Folder (¬ь≥брать папку/ѕерейти до каталогу), що викликаЇтьс¤ однойменною командою з пункту меню File (‘айл), або комб≥нац≥Їю клав≥ш Ctrl+T.  р≥м цього, комб≥нац≥Їю клав≥ш Ctrl+D можна зм≥нити активний диск.

ўоб створити новий арх≥в або добавити файли ƒо ≥снуючого арх≥ву, потр≥бно у в≥кн≥ оболонки перейти в папку де знаход¤тьс¤ файли, що сл≥д заарх≥вувати та в≥дм≥тити њх. ѕричому, в≥дм≥чати файли можна ¤к стандартними способами, прийн¤тими у Windows Explorer, так ≥ способами прийн¤тими в програмних оболонках (Insert та ѕ–ќѕ”—  - в≥дм≥чають по одному файлу, "+", "-" та "*" на мал≥й цифров≥й клав≥атур≥ - за шаблоном).

ѕ≥сл¤ того, ¤к файли в≥дм≥чено, потр≥бно натиснути комб≥нац≥ю клав≥ш Alt+A, або вибрати п≥ктограму Add (ƒоба вить/ƒо дати). ¬ будь-¤кому випадку в≥дкриваЇтьс¤ в≥кно ≥з п'¤ти закладок.

¬ закладц≥ General (ќбщие/«агальн≥) потр≥бно вказати ≥м'¤, що буде мати арх≥вний файл або до ¤кого добавл¤ютьс¤ файли (можна скористатись кнопкою Browse (ќбзор/ѕерегл¤д)) та формати арх≥ву (можна вказати ZIP або RAR-арх≥в).  р≥м цього, в дан≥й закладц≥ можна вказати:

Х Compression method (ћетод сжати¤/ћетод стисненн¤) - метод стискуванн¤: Best (ћаксимальньњй/Ќайкращий) - найкраще, Good (’ороший) Ц добре, Normal (ќбичний/Ќормальний) - звичайне, Fast (Ѕистрий/Ўвидкий) Ц погане, Fastest (—коростний/Ќайшвидший)

- найг≥рше стискуванн¤, або Store (Ѕез зжати¤/Ѕез стисненн¤) - без стискуванн¤;

Х Volume size (–азмер тома/–озбити на томи) - розм≥р тому при арх≥вуванн≥ по томах (Autodetect (јвтоопределение/јвтовизначенн¤) - автоматично визначати розм≥р тому);

Х Update mode (ћетод обновленн¤/–ежим обновленн¤) - режим арх≥вуванн¤; Add and replace files (ƒобавить с заменой файлов/ƒодати та зам≥нити файли) - арх≥вувати файли, переписуючи поверх ≥снуючих в арх≥в≥ з тими ж ≥менами. Add and update files (ƒобавить с обновлением файлов/ƒодати та оновити файли) - арх≥вувати файли, ¤ких в арх≥в≥ немаЇ та т≥, що Ї, але арх≥вован≥ нов≥ш≥ за датою створенн¤, Fresh existing files only (ќбновить существующие файли/ќновити лише файли, що ≥снують) - арх≥вувати лише нов≥ш≥ за датою створенн¤ файли з ≥менами, що вже присутн≥ в арх≥в≥. Synchronize Archive contents (—инхронизировать содержимое архива/—инхронiзувати вм≥ст арх≥ву) - арх≥вувати вс≥ нов≥ш≥ файли, а т≥ що були в арх≥в≥ ≥ а дан≥й операц≥њ не арх≥вувались, знищувати (фактично це означаЇ створенн¤ нового арх≥ву);

Х Archiving options (ѕараметри архивац≥њ/ѕараметри арх≥вуванн¤) - опц≥њ арх≥вуванн¤. - Delete files after archiving (”далить файли после архивации/¬идалити файли п≥сл¤ арх≥вуванн¤) - знищувати файли, що арх≥вуютьс¤ поза арх≥вом,

- Create SFX archive (—оздать SFX-архив/—творити SFX-арх≥в) - створити саморозарх≥вовуваний ≈’≈-файл,

- Create solid archive (—оздать непреривний архив/—творити неперервний арх≥в) - створити щ≥льний арх≥в (будь-¤кий метод стискуванн¤  р≥м Store),

- Put authenticity verification (ƒобавить злектронную подпись/ƒадати автентичну ≥нформац≥ю) - пом≥щати в арх≥в ≥нформац≥ю про власника л≥ценз≥њ на арх≥ватор (програма обов'¤зково повинна бути зареЇстрована),

- Use multimedia comression (ћульт&шедиа-сжатие/ћультимед≥а-стисненн¤) - використовувати спец≥альний алгоритм стискуванн¤ мультимед≥йних файл≥в (перш за все WAV),

- Put recovery record (»нформаци¤ дл¤ восстановлени¤/ƒодати ≥нфо дл¤ в≥дновленн¤) - добавл¤ти в арх≥в запис дл¤ його в≥дновленн¤ (це дозволить в≥дновлювати частини арх≥ву у випадку його пошкодженн¤),

- Lock archive («аблокировать архив/«аблокувати арх≥в) - замкнути арх≥в, що не дозволить б≥льше дописувати арх≥в новими файлами.

¬ закладц≥ Advanced (ƒополнительно/ƒодатков≥) можна вказати пароль на арх≥вний файл (Set password (”становить пароль/«адати пароль)) та додатков≥ опц≥њ арх≥вуванн¤, серед ¤ких спец≥ал≥зован≥ налаштуванн¤ дл¤ файловоњ системи NTFS, розм≥р запису на в≥дновленн¤ арх≥ву, дозв≥л фонового режиму арх≥вуванн¤ (Background archiving (‘онова¤ архиваци¤/јрх≥вуванн¤ у фон≥)). ќпц≥¤ Pause after each volume (ѕауза после каждого тома/ѕауза п≥сл¤ кожного тому) встановлюЇ паузи ≥з попередженн¤м м≥ж томами при арх≥вуванн≥ по томах.

Ќаступна закладка Files (‘айли/‘айли) встановлюЇ список файл≥в, що арх≥вуютьс¤. якщо користувач не в≥дм≥тив вс≥х файл≥в дл¤ арх≥вуванн¤, то цей список можна доповнити за допомогою кнопки Append (ƒобавить).  р≥м цього в дан≥й закладц≥ можна встановити режим збереженн¤ шл¤х≥в до файл≥в, що арх≥вуютьс¤ (арх≥вуванн¤ ≥з збереженн¤м структури папок).

¬ закладц≥ Backup (–езервньње копии/–езервне коп≥юванн¤) встановлюютьс¤ спец≥альн≥ опц≥њ арх≥вуванн¤:

Х Erase destination disk contents before archiving (ќчищать сменний диск перед архивацией на него/—тирати вм≥ст диску перед арх≥вуванн¤м на нього) - перед арх≥вуванн¤м по томах на переносний диск, знищити на ньому всю ≥нформац≥ю;

12

Ќазва: –обота з арх≥ватором WinZIP
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-22 (1033 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
loan calc - prices las - vacation packages - hotel hotel - дипломные - tickets airline - mail viagra
Page generation 0.162 seconds
Хостинг от uCoz