Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

 ультура > ѕравила етикету. —п≥лкуванн¤, розмови по телефону, д≥лова переписка


ѕравила етикету. —п≥лкуванн¤, розмови по телефону, д≥лова переписка

—тор≥нка: 1/2

ѕравила етикету, ¤к≥ про¤вл¤ютьс¤ в конкретних формах повед≥нки, вказують на Їдн≥сть двох його стор≥н: морально Ц етичноњ ≥ естетичноњ. ѕерша сторона виражаЇ моральн≥ норми; запоб≥гливоњ турботи, поваги, захисту ≥ т.д. ƒруга сторона Ц естетична Ц св≥дчить про красу, витончен≥сть форм повед≥нки. ќсь де¤к≥ поради ≥ рекомендац≥њ.

Ќаприклад, дл¤ прив≥танн¤ користуйтесь не т≥льки словесним засобом Уƒобрий день!Ф, Уѕрив≥тФ, але ≥ невербальними текстами: поклоном, кивком, змахом руки ≥ т.п. ћожна байдуже сказати Уƒобрий деньФ кивнути головою ≥ пройти повз. јле краще вчинити ≥накше, наприклад, Уƒоброго дн¤ ≤ване ќлекс≥йовичуФ ≥ тепло посм≥хнутись йому зупинившись на дек≥лька секунд. “аке прив≥танн¤ п≥дкреслить ваш≥ хорош≥ почутт¤ до ц≥Їњ людини, вона зрозум≥Ї , що ви ц≥нуЇте њњ, та й звучанн¤ власного ≥мен≥ Ц приЇмна мелод≥¤ дл¤ будь Ц ¤коњ людини.

«верненн¤ без ≥мен≥ це зверненн¤ формальне; до кого б то не було; п≥длеглого чи начальника, сус≥да чи попутника в громад¤нському транспорт≥. «верненн¤ по Ц ≥мен≥, а ще краще Ц по ≥мен≥ та по-батьков≥ Ц це зверненн¤ до особистост≥. ¬имовл¤ючи ≥мТ¤, по Ц батьков≥, ми п≥дкреслюЇмо повагу до людськоњ г≥дност≥, демонструЇмо прихильн≥сть. “аке зверненн¤ говорить про культуру людини. «вичайно, з под≥бними ¤кост¤ми люди не народжуютьс¤. ÷≥ ¤кост≥ виховуютьс¤, а пот≥м вход¤ть в звичку.

јле кр≥м правил культурноњ повед≥нки ≥снуЇ ще й профес≥ональний етикет. ¬ житт≥ завжди були ≥ залишаютьс¤ в≥дносини, ¤к≥ забезпечують найвищу ефективн≥сть у виконанн≥ профес≥йних функц≥й.

¬ т≥м чи ≥нш≥м колектив≥, груп≥ прац≥вник≥в, сп≥вроб≥тник≥в, д≥лових людей складаютьс¤ конкретн≥ традиц≥њ, ¤к≥ з часом набирають силу моральних принцип≥в ≥ складають етикет даноњ групи , сп≥льност≥.

ƒ≥ловий етикет Ц це результат довгого в≥дбору правил ≥ форм найб≥льш доц≥льноњ повед≥нки, ¤к≥ б спри¤ли усп≥ху в д≥лових в≥дносинах. Ќе завжди легко довелось опануванн¤ цих правил, тому п≥дприЇмець Ув≥д сохиУ, нер≥дко не схвалюЇ њх говор¤чи УЌав≥що мен≥ все це?Ф.

ћожна дотримуватись ≥ даного принципу, але ¤кщо ви хочете встановити м≥цн≥ д≥лов≥ в≥дносини з заруб≥жними партнерами, то знанн¤ д≥лового етикету заруб≥жних крањн Ї обовТ¤зковим.

як ≥ в давн≥ часи, так ≥ сьогодн≥, правило д≥лового етикету, культура повед≥нки допомагають зближенню економ≥чних ≥ ф≥нансових ≥нтерес≥в торгових людей, б≥знесмен≥в.

як≥ ж правила повед≥нки треба знати п≥дприЇмцю? ѕерш за все сл≥д памТ¤тати , що д≥ловий етикет включаЇ також дотриманн¤ правил культури повед≥нки , ¤ка передбачаЇ в першу чергу глибоку повагу особистост≥ людини. —оц≥альна роль т≥Їњ чи ≥ншоњ особи не повинна бути самоподавл¤ючою ≥ не повинна справл¤ти г≥пнотичного впливу на д≥лового партнера.  ультурний п≥дприЇмець буде з однаковою повагою в≥дноситись ≥ до м≥н≥стра ≥ до р¤дового техн≥чного прац≥вника м≥н≥стерства, президента компан≥њ, ф≥рми, прибиральниц≥ оф≥су, тобто вс≥м показувати щиру повагу. ÷¤ щира повага повинна стати складовою частиною натури б≥знесмена. …ому потр≥бно навчитись в≥рити в пор¤дн≥сть людей. Ќеможливо при перш≥й зустр≥ч≥ ви¤вити нав≥ть ознаку того, що ви у¤вл¤Їте його ¤к Утемну кон¤чкуФ, ¤ка намагаЇтьс¤ вас об≥йти на пр¤м≥й чи в≥раж≥, а прост≥ше кажучи обдурити. в основ≥ повед≥нки повинна лежати моральна оц≥нка: д≥ловий партнер це хороша людина. якщо, звичайно в≥н своњми вчинками не дов≥в протилежного.

ѕравила вербального етикету.

 ультура повед≥нки в д≥ловому сп≥лкуванн≥ неможлива без дотриманн¤ правил вербального (словесного) етикету, ¤кий звТ¤заний з формами ≥ манерами мови, словниковим запасом, тобто з≥ вс≥м стилем мови, прийн¤тим в сп≥лкуванн≥ даного кругу д≥лових людей. ≤снують ≥сторично вироблен≥ стереотипи словесного сп≥лкуванн¤. Ќими користувались ран≥ше украњнськ≥ (польськ≥) п≥дприЇмц≥, а сьогодн≥ њх використовують культурн≥ украњнськ≥ ≥ заруб≥жн≥ д≥лов≥ люди. ÷е слова Фпан≥Ф, УпановеФ, Ушановне товариствоФ.

¬ д≥лов≥й розмов≥ потр≥бно ум≥ти дати в≥дпов≥дь на будь Ц ¤ке запитанн¤. Ќав≥ть на найпрост≥ше, ¤ке задають щоденно по дек≥лька раз≥в Уяк справи?Ф, завжди потр≥бно памТ¤тати про почутт¤ м≥ри. Ќ≥чого не в≥дпов≥сти невв≥чливо; буркнути УнормальноФ ≥ пройти повз теж невв≥чливо, ¤кщо не грубо; почати довго розпов≥дати про справи Ц прославитись занудою. ¬ таких випадках д.е. приписуЇ в≥дпов≥дати приблизно наступне: Фƒ¤кую , нормальноФ, Уƒ¤кую, поки скаржитись гр≥хФ, в свою чергу поц≥кавитись: ФЌад≥юсь, що у вас все нормально?Ф. “ак≥ в≥дпов≥д≥ нейтральн≥ , вони заспокоюють вс≥х.

јле у чех≥в, словак≥в, пол¤к≥в та югослав≥в на запитанн¤ Уяк справи?Ф д.е. не заборон¤Ї коротко розказати про труднощ≥, поскаржитись на дороговизну. јле говор¤ть про це бадьоро, п≥дкреслюючи, що д≥лова людина долаЇ труднощ≥, адже њх немало в њх справ≥, але вона знаЇ ¤к з ними справитись, ≥ гордитьс¤ цим. ј без труднощ≥в ≥ клопот≥в живе т≥льки нероба.

” вербальному сп≥лкуванн≥ д.е. передбачаЇ застосуванн¤ р≥зних психолог≥чних прийом≥в. ќдин з них Ц Уформула прогладжуванн¤ У ÷е словесн≥ фрази типу У”дач≥ вам!Ф, УЅажаЇмо усп≥хуФ, в≥дом≥ фрази У¬еликому кораблю велике плаванн¤Ф, УЌ≥ пуху Ц н≥ пераФ ≥ т.п. виголошен≥ з р≥зними в≥дт≥нками. Ўироко використовуютьс¤ так≥ мовн≥ знаки ¤к Ф—аматФ, УЌема проблемФ, УќкейФ ≥ т.д.

јле сл≥д уникати таких ¤вно уњдливих побажань ¤к Увашому тел¤т≥ золотого вовка сп≥йматиФ.

¬ словесному етикет≥ д≥лових людей велике значенн¤ мають компл≥менти Ц приЇмн≥ слова, ¤к≥ передають схваленн¤, позитивну оц≥нку д≥¤льност≥ в б≥знес≥, п≥дкреслюють смак в од¤з≥, зовн≥шност≥, збалансован≥сть вчинк≥в партнера, тобто оц≥нку розуму д≥лового партнера. ѕ≥д час д≥лового сп≥лкуванн¤ завжди Ї м≥сце дл¤ компл≥мент≥в. ¬они надихають вашого д≥лового партнера, надають йому впевненост≥, п≥дбадьорюють.

ќсобливо важливо памТ¤тати про компл≥мент, ¤кщо ви маЇте справу з новачками, до того ж зазнавши на перших порах невдач≥.

ƒ.е. приписуЇ беззаперечного дотриманн¤ при переговорах правил повед≥нки крањн партнер≥в. ѕравила сп≥лкуванн¤ звТ¤зан≥ з характером ≥ стилем житт¤, нац≥¤ми ≥ традиц≥¤ми та звича¤ми. як≥ б не були традиц≥њ, правила повед≥нки Ц њх приходитьс¤ виконувати, ¤кщо, звичайно ви хочете добитись усп≥ху.

ƒ.е. вимагаЇ особливоњ повед≥нки в сп≥лкуванн≥ з кл≥Їнтом. в кожному вид≥ послуг, ¤к≥ надаютьс¤ кл≥Їнтам Ї своњ пр≥оритетн≥ тонкощ≥ в повед≥нц≥. јле завжди сл≥д памТ¤тати, що найголовн≥шими правилами повед≥нки Ї: кл≥Їнт найдорожчий ≥ найбажан≥ший г≥сть в вашому оф≥с≥ (крамниц≥, п≥дприЇмств≥).

¬ажливе також дотриманн¤ правил в≥дносно од¤гу ≥ зовн≥шнього вигл¤ду. ќд¤г повинен бути в гарному стан≥ ≥ чистим. јле костюм повинен в≥дпов≥дати до м≥сц¤ ≥ часу. ¬ день п≥д≥йде св≥тлий. Ѕрюки ≥ п≥джак можуть бути темними, сорочка обовТ¤зково св≥жою, випрасуваною, галстук не крикливим, черевики вичищеними. ≈легантн≥сть д≥лового чолов≥ка визначають сорочка, галстук ≥ черевики, а не к≥льк≥сть костюм≥в ¤к≥ в≥н прив≥з з собою.

Ќеобх≥дно памТ¤тати, що в д≥лових в≥дносинах др≥бниць немаЇ. ƒл¤ б≥знесу етикет важить дуже багато . ќд¤г, повед≥нка п≥дприЇмц¤, менеджера Ц це його в≥зитна картка. ѕро гост¤ починають складати у¤вленн¤ в≥дразу ж, збираючи про нього ≥нформац≥ю. ƒжерелами ≥нформац≥њ служать повед≥нка б≥знесмена в дороз≥ до м≥сц¤ д≥ловоњ зустр≥ч≥, повед≥нка в готел≥. ѕ≥д час самоњ зустр≥ч≥.

ƒотриманн¤ важливих правил повед≥нки з незнайомими людьми Ц ознака вашоњ респектабельност≥, вихованост≥, впевненост≥ в соб≥. ≥снуЇ ц≥лий р¤д правил повед≥нки в р≥зних видах транспорту: л≥таку, поњзд≥, автомоб≥л≥. ƒовга мандр≥вка настроюЇ до неквапноњ бес≥ди. ѕотр≥бно ум≥ти вести њњ перш за все, не сл≥д зловживати увагою попутника, не намагатись ¤комога швидше заволод≥ти вс≥ма сторонами бес≥ди4 бо це ознака поганого тону. ≤нша крайн≥сть Ц замкнут≥сть, суворий вид, в≥длюдкуват≥сть.

ѕравила розмови по телефону

—учасне д≥лове житт¤ неможливо у¤вити без телефона. «авд¤ки йому багаторазово п≥двищуЇтьс¤ оперативн≥сть р≥шень багатьох проблем ≥ питань, немаЇ необх≥дност≥ писати листи, телеграми, а також зд≥йснювати поњздки в ≥нш≥ установи, м≥ста дл¤ ви¤сненн¤ обставин ¤коњсь справи. ѕо телефону можна зробити дуже багато, а саме: провести переговори, дати розпор¤дженн¤ ≥ т.н.

ƒуже часто першим кроком до вкладанн¤ д≥лового договору Ї телефонна розмова.

Ћюдство користуЇтьс¤ телефоном уже б≥льше стол≥тт¤. «давалось би часу б≥льш н≥ж достатньо дл¤ того, щоб навчитис¤ розумно користуватис¤ цим техн≥чним засобом.

јле нажаль вм≥нн¤ говорити по телефону не передаЇтьс¤ по спадковост≥.  ультурою сп≥лкуванн¤ по телефону волод≥Ї не кожен.

ѕогана п≥дготовка, невм≥нн¤ вид≥л¤ти головне, ч≥тко ≥ грамотно висловлювати своњ думки призвод¤ть до значних утрат робочого часу (до 20-30%). “ак стверджуЇ американський менеджер ј. ћаккенз≥. —еред 15 головних причин втрати робочого часу, на його думку, перше м≥сце займають телефонн≥ розмови, ¤к≥ залежать в≥д емоц≥йного забарвленн¤. Ћишн¤ емоц≥йн≥сть зб≥льшуЇ час телефонноњ розмови.

¬≥домо також, що при телефонн≥й розмов≥ спостер≥гаЇтьс¤ таке ¤вище, ¤к надто насичена розмова.

¬она може бути джерелом напруги м≥ж двома сторонами, тому потр≥бно дотримуватись певноњ м≥ри, оск≥льки можна втратити сенс розмови, що спричин¤ть конфл≥кти.

ѕерш≥ ознаки перенасиченост≥ розмови:

роздратован≥сть

образлив≥сть.

“од≥ сл≥д вийти з контакту з партнером, щоб зберегти д≥лов≥ в≥дносини.  р≥м того, ведучи довг≥ телефонн≥ розмови, ви можете отримати репутац≥ю зануди. ћистецтво веденн¤ телефонноњ розмови пол¤гаЇ в тому, щоб коротко сказати все, що потр≥бно ≥ отримати в≥дпов≥дь.

12

Ќазва: ѕравила етикету. —п≥лкуванн¤, розмови по телефону, д≥лова переписка
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-23 (4739 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
электронные - without adipex - cheap prom - training training - best knows - want consolidation? - cheap flights
Page generation 0.123 seconds
Хостинг от uCoz