Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

Ѕ∆ƒ > «ахист навколишнього середовища


«ахист навколишнього середовища

ћета: сформувати знанн¤ про сучасний стан навколишнього середовища та вплив д≥¤льност≥ людини на живу ≥ неживу природу; виховувати дбайливе ставленн¤ до навколишньою середовища, почутт¤ в≥дпов≥дальност≥ за д≥¤льн≥сть людства та вплив антропогенного фактора на живу ≥ неживу природу; розвивати вм≥нн¤ дискутувати, в≥льно висловлювати

свою думку (зокрема, ≥ноземними мовами); розвивати та вдосконалювати х≥м≥чну мову учн≥в; удосконалювати навички роботи з р≥зними джерелами ≥нформац≥њ (пер≥одичн≥ виданн¤, наукова л≥тература, мережа ≤нтернет, бес≥ди з фах≥вц¤ми); формувати соц≥альн≥ компетенц≥њ (анал≥зувати результат спостережень, вести наукову дискус≥ю, толерантно доводити свою точку зору, формувати активн≥сть у прийн¤тт≥ р≥шень); формувати ≥нформац≥йн≥ компетенц≥њ (використовувати комп'ютерн≥ технолог≥њ дл¤ пошуку ≥нформац≥њ, критично оц≥нювати отриману ≥нформац≥ю); формувати комун≥кативн≥ компетенц≥њ (навички волод≥нн¤ к≥лькома мовами) та компетенц≥њ саморозвитку ≥ самоосв≥ти.

“ип зан¤тт¤: узагальненн¤ ≥ систематизац≥¤ знань.

¬ид зан¤тт¤: д≥лова гра (суд): ≥нтегроване зан¤тт¤ Ц х≥м≥¤ та англ≥йська мова з елементами н≥мецькоњ мови.

«авданн¤ зан¤тт¤:

розгл¤нути виробництво сульфатноњ кислоти;

оц≥нити значенн¤ функц≥онуванн¤ х≥м≥чноњ промисловост≥ дл¤ розвитку цив≥л≥зац≥њ;

3) ознайомитис¤ з насл≥дками техногенного впливу на природу;

4) з'¤сувати вплив техносфери на б≥осферу «емл≥;

5) перев≥рити р≥вень засвоЇнн¤ терм≥нолог≥њ й основних пон¤ть даноњ теми.

’≥д зан¤тт¤

≤. ћотивац≥¤ навчальноњ д≥¤льност≥.

(ѕерегл¤д фрагменту в≥деоф≥льму.)

¬икладач х≥м≥њ. “ак, д≥йсно, чи вистачить у нас сил?

ќстанн≥м часом переживаЇ надзвичайно важливий,

ѕер≥од своЇњ ≥стор≥њ Ц посиленн¤ впливу негативних фактор≥в: деградац≥¤ людськоњ моральност≥, деградац≥¤ природи.

¬икладач ≥ноземних мов. ≤ найб≥льш гостро постають еколог≥чн≥ проблеми. ѕравильно було сказано, що природа не маЇ меж, р≥чки не знають кордон≥в, а отже, й еколог≥чн≥ проблеми Ц це не проблеми окремоњ крањни чи континенту Ц це проблеми всього людства. —аме тому ми будемо сп≥лкуватис¤ ≥ноземними мовами, а не лише р≥дною.

¬икладач х≥м≥њ. ўо ж, ¤ пропоную вам висловити своњ думки, враженн¤ щодо перегл¤нутого фрагмента.

(Ѕес≥да учн≥в.)

¬икладач х≥м≥њ. ѕ≥д час бес≥ди можна було почути вислови:

Ђшк≥длив≥сть х≥м≥чноњ промисловост≥ї та Ђх≥м≥чна промислов≥сть Ї небезпечноюї.

¬икладач ≥ноземних мов. јле ж ≥снуЇ думка, що х≥м≥чна промислов≥сть призведе до загибел≥ цив≥л≥зац≥њ та у б≥осфери в ц≥лому. ¬икиди токсичних речовин з х≥м≥чних п≥дприЇмств зумовлюють деградац≥ю природи.

¬икладач х≥м≥њ. я не можу не погодитис¤ з тим, що на сьогодн≥шн≥й день х≥м≥чна промислов≥сть Ї джерелом забруднень. ѕроте давайте спробуЇмо разом з'¤сувати, чи д≥йсно х≥м≥чна промислов≥сть становить небезпеку дл¤ б≥осфери.

¬икладач ≥ноземних мов. ј ≥стина найкраще з'¤совуЇтьс¤ в судових залах.

II. ќрган≥зац≥¤ навчальноњ д≥¤льност≥.

(–озпод≥л ролей: судд¤, адвокат, прокурор, х≥м≥к-технолог, л≥кар, соц≥олог, прис¤жн≥, секретар.)

¬икладач х≥м≥њ. ”продовж зас≥данн¤ ви будете в≥дзначати ≥ занотовувати ключов≥ факти та коментар≥ до теми судового зас≥данн¤ Ђ’≥м≥чна промислов≥сть ≥ охорона довк≥лл¤ї.

( оментар до завдань уроку.)

≤≤≤. ”загальненн¤ ≥ систематизац≥¤ знань.

(ќрган≥зац≥¤ зас≥данн¤ суду зд≥йснюЇтьс¤ учнем-суддею.)

ѕрокурор (наводить факти Ђшк≥дливост≥ї х≥м≥чноњ промисловост≥). ќксиди —ульфуру й Ќ≥трогену, ¤к≥ викидаютьс¤ в атмосферу внасл≥док роботи теплових електростанц≥й та автомоб≥льних двигун≥в, сполучаютьс¤ з атмосферною вологою й утворюють др≥бн≥ крапельки с≥рчаноњ та азотноњ кислот, ¤к≥ перенос¤тьс¤ в≥трами у вигл¤д≥ кислотного туману ≥ випадають на землю кислотними дощами. ÷≥ дощ≥ вкрай негативно д≥ють на навколишнЇ середовище:

Ч знижуЇтьс¤ врожайн≥сть б≥льшост≥ с≥льськогосподарських культур унасл≥док ушкодженн¤ лист¤ кислотами;

Ч вимиваютьс¤ з грунту кальц≥й, кал≥й ≥ магн≥й, що викликаЇ деградац≥ю фауни та флори;

Ч гинуть л≥си (особливо чутлив≥ до кислотних дощ≥в кедр, бук ≥ тис);

Ч отруюЇтьс¤ вода озер ≥ ставк≥в, де гине риба, зникають комахи;

Ч зникають водоплавн≥ птахи й тварини, ¤к≥ харчуютьс¤ комахами;

Ч гинуть л≥си в г≥рських районах (таких, ¤к  арпати), що викликаЇ г≥рськ≥ зсуви й селев≥ потоки;

Ч прискорюЇтьс¤ руйнуванн¤ пам'¤ток арх≥тектури та житлових будинк≥в, особливо тих, що оздоблен≥ мармуром ≥ вапн¤ком;

Ч зб≥льшуЇтьс¤ к≥льк≥сть захворювань людей (подразненн¤ очей, хвороби дихальних шл¤х≥в тощо).

јдвокат (по¤снюЇ важлив≥сть х≥м≥чноњ промисловост≥). Ћюдство не може ≥снувати без продукт≥в х≥м≥чноњ промисловост≥:

виробництво л≥к≥в;

виробництво м≥неральних добрив, волокон, пластмас, барвник≥в;

виробництво вибухових речовин;

металург≥¤ (добуванн¤ м≥д≥, н≥келю, урану та ≥нших метал≥в).

—екретар (робота в мереж≥ ≥нтернет).

’≥м≥к (по¤сненн¤ х≥м≥зму та апаратного забезпеченн¤процесу виготовленн¤ H2SO4) (додаток 1). —учасний спос≥б добуванн¤ сульфатноњ кислоти кислоти в промисловост≥ контактний. як сировина використовуЇтьс¤ п≥рит FeS2 (зал≥зний або с≥рчаний колчедан).

ѕерша стад≥¤ процесу Ч випалюванн¤ колчедану ≥ добуванн¤ сульфур д≥оксиду:

4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2

÷ей процес в≥дбуваЇтьс¤ в колчеданних печах, з ¤ких виходить випалювальний газ. …ого очищають, висушують ≥ подають на другу стад≥ю виробництва в контактний апарат.

ƒруга стад≥¤ Ч окисненн¤ сульфур д≥оксиду й добуванн¤ сульфур триоксиду:

2SO2 + O2 = 2SO3

ќкисненн¤ в≥дбуваЇтьс¤ в контактному апарат≥ за на¤вност≥ катал≥затора ≤ високоњ температури.

“рет¤ стад≥¤ Ч поглинанн¤ сульфур триоксиду й утворенн¤ сульфатноњ кислоти H2SO4.

 ≥нцевий продукт виробництва Ч олеум (розчин SO3 в моног≥драт≥).

(”чн≥ кресл¤ть технолог≥чну схему виробництва сульфатноњ кислоти (додаток 2). —екретар працюЇ над аналог≥чною схемою б≥л¤ мольберта.)

≈колог (пов≥домленн¤ про вплив кислотних дощ≥в на живу природу (англ≥йською мовою). –озпов≥дь ≥люструЇ схемою Ђ ислотн≥ дощ≥ї на комп'ютер≥).

Ћ≥кар (≥нформац≥¤ н≥мецькою мовою про вплив кислотних дощ≥в на орган≥зм людини. –озпов≥дь супродовжуЇ демонстрац≥Їю д≥аграми на компФютер≥.)

—оц≥олог (результати соц≥олог≥чних досл≥джень, проведених в м≥ст≥ —м≥ла та г≥мназ≥њ њм. ¬.—енатора. ѕропонуЇ учасникам зас≥данн¤ знайти в≥дпов≥д≥ на запитанн¤ (додаток 3) англ≥йською мовою на компФютер≥).

—екретар (≥нформац≥¤ з мереж≥ ≤нтернет (додаток 4).

IV. ѕ≥дсумки зан¤тт¤.

ѕрис¤жн≥ (п≥дсумкова дискус≥¤ на тему Ђ¬плив х≥м≥чноњ промисловост≥ на б≥осферуї).

—удд¤ (п≥дбитт¤ п≥дсумк≥в бес≥ди ≥з закрученн¤м учн≥в).

”читель ≥ноземних мов. ўо ж, молодц≥! ¬и д≥йшли правильних висновк≥в, ≥ ми ц≥лком з вами погоджуЇмос¤, спод≥ваючись, що цей урок не минув дл¤ вас даремно.

”читель х≥м≥њ. ћи спод≥ваЇмос¤, що в≥дтепер ви будете в≥дпов≥дальн≥ше ставитис¤ до природи.

”читель ≥ноземних мов. ≤ зараз давайте проанал≥зуЇмо наш урок. „и ми виконали вс≥ поставлен≥ завданн¤? як ви думаЇте?

(јнал≥з уроку учн¤ми.)

якщо ми виконали вс≥ поставлен≥ завданн¤, то давайте перев≥римо, наск≥льки добре ви засвоњли матер≥ал.

(¬иконанн¤ тестового завданн¤ на комп 'ютер≥. “ест складено з використанн¤м генератора тест≥в (додаток 5).)

V. ƒомашнЇ завданн¤.

¬икладач ’≥м≥њ. ƒе, на вашу думку, ви можете використати отриман≥ завданн¤?

(¬≥дпов≥д≥ учн≥в.)

ќформити ≥ п≥дготувати ст≥нн≥вку на тему У¬плив х≥м≥чноњ промисловост≥ на навколишнЇ середовищеФ.

’≥м≥зм виробництва сульфатноњ кислоти (H2SO4)

1. ƒобуванн¤ сульфур (IV) оксиду. 3. ƒобуванн¤ сульфатноњ (VI) кислоти.

S + O2 = SO2; SO3 + H2O = H2SO4

4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2; ќднак, хемосорбц≥¤ зд≥йснюЇтьс¤ не водою,

2H2S+ 3O2 = 2H2O + 2SO2 а сульфатною кислотою з масовою часткою

2. ƒобуванн¤ сульфур (VI) оксиду: H2SO4 98,3%. ѕродукт виробництва - олеум

2SO2 + O2 = 2SO3 (катал≥затор ЦV2O5). 20-в≥дсотковий розчин сульфур(VI) оксиду

в сульфатн≥й кислот≥).

1

Ќазва: «ахист навколишнього середовища
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-01-03 (2253 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
-->
Page generation 0.204 seconds
Хостинг от uCoz