Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ћакроеконом≥ка > Ќац≥ональний дох≥д ≥ ¬¬ѕ ¤к основн≥ показники розвитку сусп≥льного виробництва


Ќац≥ональний дох≥д ≥ ¬¬ѕ ¤к основн≥ показники розвитку сусп≥льного виробництва

—тор≥нка: 1/2

ƒл¤ обчисленн¤ обс¤гу нац≥онального продукту економ≥ч≠на наука використовуЇ ц≥лу низку показник≥в, серед ¤ких визначаль≠не м≥сце займаЇ показник валового внутр≥шнього продукту.

¬¬ѕЧ це варт≥сть к≥нцевих товар≥в, вироблених всередин≥ крањни (резидентами ≥ нерезидентами) за певний пер≥од. —юди входить варт≥сть товар≥в матер≥альноњ та нематер≥альноњ сфери, таких ¤к будинки ≥ од¤г, варт≥сть послуг, скаж≥мо, брокера ≥ лекц≥¤ економ≥ста. ќбс¤ги виробництва кожного такого товару ≥ послуг оц≥нюють за ринковою ц≥ною. —ума цих ц≥н ≥ становить ¬¬ѕ

ћетодика обчисленн¤ ¬¬ѕ маЇ р¤д особливостей.

Х ¬¬ѕ складаЇтьс¤ з вартост≥ к≥нцевих товар≥в ≥ послуг. Ќапри≠клад, пшениц¤, з ¤коњ випечено хл≥б, Ї пром≥жним товаром. Ћише варт≥сть хл≥ба враховують ¤к частку ¬¬ѕ, але варт≥сть пшениц≥, прода≠ноњ м≥рошнику, ≥ варт≥сть борошна, проданого пекарю, не враховують.

Х ¬¬ѕ складаЇтьс¤ з вартост≥ товар≥в ≥ послуг, вироблених лише в процес≥ поточного виробництва. ќтже, заново зведений ≥ прода≠ний будинок включають до складу ¬¬ѕ, а збудований ран≥ше ≥ проданий Ч н≥. ѕроте ком≥с≥йн≥, ¤к≥ агент з продажу нерухомого майна отримав за продаж на¤вних будинк≥в, у ¬¬ѕ враховуютьс¤, (њх в≥дно≠с¤ть до поточних послуг.)

Х ¬¬ѕ оц≥нюЇтьс¤ за ринковими ц≥нами. ќстанн≥ включають непр¤м≥ податки Ч податок на продаж ≥ акцизи, а тому ринкова ц≥на товар≥в буде не така, ¤ку продавець матиме за товар. „иста ц≥на Ч це ринкова ц≥на за вирахуванн¤м непр¤мих податк≥в. ¬она становить суму чинникових витрат, тобто суму, що припадаЇ на чинники ви≠робництва цього товару.

Ќа практиц≥ дл¤ розрахунк≥в ¬¬ѕ використовують так≥ методи Ч за витратами, за доходами ≥ за виробництвом.

¬¬ѕ, розрахований за витратами, Ч це загальна сума витрат на особисте ≥ виробниче споживанн¤ вс≥Їњ маси створених за певний пер≥од благ (рис. 1)

¬¬ѕ розрахований за доходами Ч це сума доход≥в, отриманих власниками чинник≥в виробництва, з використанн¤м ¤ких створено всю масу нац≥онального продукту (рис. 2).

¬¬ѕ за виробництвом показуЇ внесок кожного виробника ≥ на≠ц≥онального виробництва в ц≥лому. ” такому раз≥ ¬¬ѕ розраховують за доданою варт≥стю.

–ис. 1. —труктура ¬¬ѕ за витратами

–ис. 4. —труктура ¬¬ѕ за доходами

ƒодана варт≥сть Ч це ринкова ц≥на продукц≥њ (послуг) п≥дприЇмства за вирахуванн¤м вартост≥ сировини ≥ мате≠р≥ал≥в, що куплен≥ та витрачен≥ на виробництво продукц≥њ або на виконанн¤ послуг

–озгл¤немо це на приклад≥ вип≥канн¤ хл≥ба в ”крањн≥ (табл. 1).

ƒодана варт≥сть, що у нашому приклад≥ дор≥внюЇ 80 коп., Ї вар≠т≥стю к≥нцевого продукту. ÷е р≥зниц¤ м≥ж виручкою в≥д продажу ≥ варт≥стю пром≥жних матер≥ал≥в (195 - 115 = 80).

«агальна сума доданих вартостей, створених у сусп≥льств≥, ¤вл¤Ї собою ринкову варт≥сть вироблених товар≥в ≥ послуг, тоб≠то ¬¬ѕ.

“аблиц¤ 1

ƒодана варт≥сть при вип≥канн≥ хл≥ба (коп. за хл≥бину)

—тад≥¤ виробництва

¬иручка в≥д продажу

¬арт≥сть пром≥жних матер≥ал≥в

ƒодана варт≥сть (зароб≥тна плата, прибуток)

«ерно

Ѕорошно

¬ипечений хл≥б

’л≥б, доставлений у роздр≥бну торг≥влю

20

35

60

80

0

20

35

60

20

15

25

20

–азо

195

115

80

”с≥ три методи розрахунку ¬¬ѕ Ї р≥вноц≥нними ≥ дають однако≠вий результат.

¬еличина ¬¬ѕ залежить ¤к в≥д обс¤гу виробленоњ продукц≥њ, так ≥ в≥д р≥вн¤ ц≥н. ќск≥льки ц≥ни можуть зростати ≥ падати, пор≥внювати с¤ги ¬¬ѕ можна у незм≥нних (пост≥йних) ц≥нах. ” зв'¤зку з цим ¬¬ѕ вим≥рюють у поточних ≥ пост≥йних ц≥нах.

¬¬ѕ, визначений у поточних (фактичних) ц≥нах, називають ном≥нальним.

¬¬ѕ, визначений у незм≥нних (пост≥йних) ц≥нах, д≥став назву реального.

ѕор¤д ≥з ¬¬ѕ у статистиц≥ використовують ≥ такий показник, ¤к валовий нац≥ональний продукт (¬Ќѕ) Ч варт≥сть к≥нцевих то≠вар≥в ≥ послуг, вироблених в≥тчизн¤ними (резидентами) чинни≠ками виробництва за певний пер≥од.

ѕокажемо на приклад≥, ¤ка р≥зниц¤ м≥ж ¬¬ѕ ≥ ¬Ќѕ. “ак, доход громад¤нина ”крањни, ¤кий працюЇ у Ќ≥меччин≥, Ї частиною ¬Ќѕ ”крањни. ќднак цей доход не Ї частиною ¬¬ѕ, оск≥льки в≥н заробл¤≠Їтьс¤ у Ќ≥меччин≥. « ≥ншого боку, прибутки, ¤к≥ одержала н≥мецька !( омпан≥¤ в≥д виробництва продукц≥њ в ”крањн≥, Ї частиною ¬Ќѕ ≥ н≥мецькоњ держави.

Ќа практиц≥ дан≥ про обс¤ги ¬¬ѕ ≥ ¬Ќѕ використовуютьс¤ ¤к показ-I,ники к≥лькост≥ виробленоњ продукц≥њ та добробуту населенн¤ крањни.

¬¬ѕ ≥ ¬Ќѕ Ї головними ≥ндикаторами економ≥чного розвитку крањни

(табл. 2).

“аблиц¤ 2

ƒинам≥ка ¬¬ѕ у 1995-2003 pp., у в≥дсотках

 рањна

1995

1999

2003

”с≥ крањни св≥ту

2,4

2,8

2,9

–озвинен≥ крањни

1,9

2,3

2,2

™вропейский —оюз

2,4

1,6

2,3

 рањни, що розвиваютьс¤

5,2

5,4

5,9

јфрика

2,2

4,0

3,8

ѕ≥вденна та —х≥дна јз≥¤

7,1

6,5

6,6

«ах≥дна јз≥¤

2,5

2,5

2,9

 итай

10,2

9,0

8,9

—х≥дна ™вропа

5,4

4,7

4,9

–ос≥¤

-4,2

-3,1

-1,1

”крањна

-12,2

-10,0

-3,2

12

Ќазва: Ќац≥ональний дох≥д ≥ ¬¬ѕ ¤к основн≥ показники розвитку сусп≥льного виробництва
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-01 (2046 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
consolidation consolidating - cheap concert ticket - easyjet - with for - tattoo - ведьма - box friends
Page generation 0.143 seconds
Хостинг от uCoz