Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ћакроеконом≥ка > Ќац≥ональний ринок та його агрегати


Ќац≥ональний ринок та його агрегати

ѕлан

“оварний ринок ¤к важливий елемент нац≥онального ринку. ћодел≥ кругооб≥гу ресурс≥в, продукт≥в та доход≥в в економ≥чн≥й систем≥.

—укупний попит: суть, структура та фактори впливу.

—укупна пропозиц≥¤ та модиф≥кац≥¤ кривоњ AS.

–≥вновага сукупного попиту та сукупноњ пропозиц≥њ. ћодель ADЦAS. ≈фект ’раповика.

1. “оварний ринок ¤к важливий елемент нац≥онального ринку. ћодел≥ кругооб≥гу ресурс≥в, продукт≥в та доход≥в в економ≥чн≥й систем≥.

Ќац≥ональний ринок Ц це сукупн≥сть соц≥ально-економ≥чних в≥дносин у сфер≥ обм≥ну, за посередництвом ¤ких зд≥йснюЇтьс¤ реал≥зац≥¤ товар≥в та послуг, об≥г кап≥талу, куп≥вл≥-продажу робочоњ сили.

—труктура нац≥онального ринку

ќсновними складовими нац≥онального ринку Ї ринок товар≥в та платних послуг, ринок грошей та ц≥нних папер≥в, ринок робочоњ сили.

–инок товар≥в та платних послуг ¤вл¤Ї собою систему економ≥чних в≥дносин м≥ж продавц¤ми ≥ покупц¤ми з приводу руху товар≥в та послуг.

√рошовий ринок Ц це ринок короткострокових кредитних операц≥й, на ¤кому попит на грош≥ та њх пропозиц≥¤ визначають р≥вень процентноњ ставки.

–инок робочоњ сили ¤вл¤Ї собою систему економ≥чних в≥дносин м≥ж його субТЇктами з приводу куп≥вл≥-продажу трудових послуг, ¤к≥ пропонуютьс¤ найманими прац≥вниками за ц≥нами, що складаютьс¤ п≥д впливом сп≥вв≥дношенн¤ попиту та пропозиц≥њ.

¬ основ≥ макроеконом≥чного анал≥зу лежить найпрост≥ша модель кругооб≥гу продукт≥в та доход≥в. ¬ елементарн≥й своњй форм≥ ц¤ модель м≥стить звТ¤зок двох субТЇкт≥в Ц домашн≥х господарств та п≥дприЇмств.

÷е замкнена система, дл¤ ¤коњ характерна р≥вн≥сть величини загального обс¤гу виробництва в грошовому вим≥р≥ та величини грошових доход≥в домогосподарств ( Y=C )

Ќѕ=Ќƒ

ћодель кругооб≥гу продукт≥в та ресурс≥в з урахуванн¤м ф≥нансових ринк≥в базуЇтьс¤ на спрощен≥й модел≥. ƒл¤ данноњ модел≥ характерна сл≥дуюча залежн≥сть м≥ж нац≥ональним продуктом та доходом:

Ќѕ = — + ≤ = C + S = Ќƒ

–оль державного сектора в кругооб≥гу доход≥в та продукт≥в про¤вл¤Їтьс¤ в модел≥ кругооб≥гу ускладнен≥й впливом держави.

¬веденн¤ державного сектора у кругооб≥г доход≥в ≥ продукт≥в не порушуЇ р≥вност≥ нац≥онального доходу та нац≥онального продукту, але ускладнюЇ њњ:

Ќѕ=C+I+G=C+S+NT=Ќƒ ,

де G Ц державн≥ витрати на товари та послуги, NT Ц чист≥ податки.

ћодель кругооб≥гу дл¤ в≥дкритоњ економ≥ки

ƒл¤ в≥дкритоњ економ≥ки характерна сл≥дуюча залежн≥сть нац≥онального продукту та доходу:

Ќѕ = C + I + G + E = C + S + NT + m = Ќƒ

≈ Ц експорт, m Ц ≥мпорт.

2. —укупний попит: суть, структура та фактори впливу.

—укупний попит (AD) Ц це реальний обс¤г нац≥онального виробництва, ¤кий субТЇкти економ≥чноњ системи готов≥ придбати при будь-¤кому р≥вн≥ ц≥н.

—труктура сукупного попиту

—поживчий попит (—) Ц платоспроможний попит домогосподарств на споживч≥ товари.

≤нвестиц≥йний попит (≤) Ц попит п≥дприЇмц≥в на засоби виробництва дл¤ в≥дновленн¤ зношенного кап≥талу ≥ зб≥льшенн¤ реального.

ѕопит держави (G) на товари та послуги дл¤ виробництва сусп≥льних благ ≥ державних ≥нвестиц≥й.

ѕопит закордону (NE) на блага певноњ крањни, ¤кий залежить в≥д сп≥вв≥дношенн¤ ц≥н на в≥тчизн¤н≥ та заруб≥жн≥ товари, та обм≥нного курсу нац≥ональноњ валюти, тобто, в≥д реальних умов обм≥ну.

AD = C + I + G + NE

—укупний попит визначаЇтьс¤ кривою AD, що показуЇ обернено пропорц≥йну залежн≥сть м≥ж р≥внем ц≥н та обс¤гом нац≥онального виробництва.

Ќахил кривоњ AD визначаЇтьс¤ залежн≥стю

де - р≥вень ц≥н, - обс¤г нац≥онального виробництва,
- грошова маса,
- швидк≥сть об≥гу грошовоњ одиниц≥.

‘актори впливу на сукупний попит

I. ÷≥нов≥:

Ј ≈фект процентноњ ставки;

Ј ≈фект багатства або касових залишк≥в;

Ј ≈фект ≥мпортних закупок.

II. Ќец≥нов≥:

Ј «м≥ни в споживчих витратах:

a) добробут населенн¤;

b) оч≥куванн¤ споживача;

c) заборгован≥сть споживача;

d) податки.

Ј «м≥ни в ≥нвестиц≥йних витратах:

a) процентн≥ ставки;

b) оч≥куван≥ прибутки в≥д ≥нвестиц≥й;

c) податки з п≥дприЇмств;

d) технолог≥њ;

e) надлишков≥ потужност≥.

Ј «м≥ни в державних витратах на товари та послуги;

Ј «м≥ни у витратах на чистий експорт:

a) нац≥ональний дох≥д закордоном;

b) валютн≥ курси;

c) пол≥тичн≥ р≥шенн¤.

3. —укупна пропозиц≥¤ та модиф≥кац≥¤ кривоњ AS.

—укупна пропозиц≥¤ (AS) Ц реальний обс¤г нац≥онального виробництва при кожному можливому р≥вн≥ ц≥н.

—укупна пропозиц≥¤ виражаЇтьс¤ кривою AS, що показуЇ пр¤мопропорц≥йну залежн≥сть м≥ж обс¤гом нац≥онального виробництва та р≥внем ц≥н.

¬ короткостроковому пер≥од≥ крива AS под≥л¤Їтьс¤ на три в≥др≥зки:

 ейнс≥анський або горизонтальний;

ѕром≥жний;

 ласичний або вертикальний.

¬ довгостроковому пер≥од≥ крива AS маЇ вигл¤д вертикальноњ пр¤моњ, що визначаЇ потенц≥йний р≥вень випуску продукц≥њ.

‘актори впливу на сукупну пропозиц≥ю

I. ÷≥нов≥:

Ј зм≥на процентноњ ставки;

Ј зм≥на р≥вн¤ ц≥н.

II. Ќец≥нов≥:

Ј зм≥на ц≥н на ресурси:

a) на¤вн≥сть власних ресурс≥в,

b) ц≥ни на ≥мпортн≥ ресурси,

c) сп≥в≥дношенн¤ на ринку нац≥ональних та ≥мпортних ресурс≥в;

Ј зм≥ни в продуктивност≥ прац≥;

Ј зм≥ни правових норм:

a) податки з п≥дприЇмств та субсид≥њ,

b) державне регулюванн¤;

Ј р≥вень технолог≥њ виробництва;

Ј зм≥ни умов б≥знесу;

Ј зм≥ни в структур≥ ринку.

4. –≥вновага сукупного попиту та сукупноњ пропозиц≥њ. ћодель ADЦAS. ≈фект ’раповика.

–≥вновага визначаЇтьс¤

I) в короткостроковому пер≥од≥;

II) в довгостроковому пер≥од≥;

III) в коротко- та довгостроковому пер≥одах.

I. ¬ короткостроковому пер≥од≥

II. ¬ довгостроковому пер≥од≥ р≥вновага встановлюЇтьс¤ в точц≥ перетину кривих сукупного попиту та сукупноњ пропозиц≥њ довгострокового пер≥оду.

III. ¬ коротко- та довгостроковому пер≥одах р≥вновага встановлюЇтьс¤ в точц≥ перетину трьох кривих:

≈фект ’раповика по¤снюЇ ассиметр≥ю в граф≥ку сукупноњ пропозиц≥њ - коли сукупний попит зростаЇ, горизонтальний в≥др≥зок в≥дхил¤тьс¤ вгору легко ≥ швидко, але коли сукупний попит зменшуЇтьс¤ Ц в≥др≥зок повертаЇтьс¤ до початкового положенн¤ пов≥льно й не повн≥стю, або не рухаЇтьс¤ вниз взагал≥.

–≥зк≥ зм≥ни сукупного попиту ≥ пропозиц≥њ Ц шоки Ц призвод¤ть до в≥дхиленн¤ обс¤г≥в виробництва ≥ зайн¤тост≥ в≥д потенц≥йного р≥вн¤. Ўоки попиту можуть виникати при р≥зк≥й зм≥н≥ пропозиц≥њ грошей або швидкост≥ њх об≥гу, р≥зких коливань ≥нвестиц≥йного попиту. Ўоки пропозиц≥њ можуть бути повТ¤зан≥ з р≥зкими скачками ц≥н на ресурси, стих≥Їю,що призводить до втрати ресурс≥в економ≥ки ≥ зменшенню потенц≥алу, зм≥нами в законодавств≥.

1

Ќазва: Ќац≥ональний ринок та його агрегати
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-01 (1280 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
calculator loan - breeders - cheap plan - suv car - mortgage mortgage - car insurance - baclofen medication
Page generation 0.195 seconds
Хостинг от uCoz