Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ћаркетинг > Ќапр¤мки, методи, завданн¤ маркетингу


Ќапр¤мки, методи, завданн¤ маркетингу

—тор≥нка: 1/2

¬ основ≥ пон¤тт¤ Ђмаркетингї (англ. marketing) лежить терм≥н Ђринокї (англ. market). ÷е пон¤тт¤ в найб≥льш загальному вид≥ припускаЇ ринкову д≥¤льн≥сть. ѕ≥д маркетингом розум≥Їтьс¤ такий вид ринковоњ д≥¤льност≥, при ¤кому виробником використовуЇтьс¤ системний п≥дх≥д ≥ програмно-ц≥льовий метод вир≥шенн¤ господарських проблем, а ринок, його вимоги ≥ характер реакц≥њ Ї критер≥Їм ефективност≥ д≥¤льност≥.

ћаркетингова д≥¤льн≥сть повинна забезпечити:

над≥йну, достов≥рну ≥ своЇчасну ≥нформац≥ю про ринок, структур≥ ≥ динам≥ц≥ конкретного попиту, смаках ≥ перевагах покупц≥в, тобто ≥нформац≥ю про зовн≥шн≥ умови функц≥онуванн¤ ф≥рми;

створенн¤ такого товару, набору товар≥в (асортименту), що б≥льш повно задовольн¤Ї вимогам ринку, чим товари конкурент≥в;

необх≥дний вплив на споживача, на попит, на ринок, що забезпечуЇ максимально можливий контроль сфери реал≥зац≥њ.

” чому пол¤гають основн≥ принципи маркетингу?

¬ основ≥ д≥¤льност≥ виробник≥в, що працюють на основ≥ принцип≥в маркетингу, лежить дев≥з: робити т≥льки те, що вимагають ринок, покупець. ¬их≥дним моментом, що лежить в основ≥ маркетингу, виступаЇ ≥де¤ людських нестатк≥в, потреб, запит≥в. «в≥дси сутн≥сть маркетингу гранично коротко перебуваЇ в наступному: варто робити т≥льки те, що безумовно знайде збут, а не намагатис¤ нав'¤зати покупцю Ђнеузгодженуї попередньо з ринком продукц≥ю.

≤з сутност≥ маркетингу випливають основн≥ принципи, що включають:

Ќац≥лен≥сть на дос¤гненн¤ к≥нцевого практичного результату виробничо-збутовоњ д≥¤льност≥. ≈фективна реал≥зац≥¤ товару на ринку в нам≥чених к≥лькост¤х означаЇ, по сут≥, оволод≥нн¤ його визначеноњ долей в≥дпов≥дно до довгостроковоњ мети, нам≥ченоњ п≥дприЇмством.

 онцентрац≥ю досл≥дницьких, виробничих ≥ збутових зусиль на вир≥шальних напр¤мках маркетинговоњ д≥¤льност≥.

—пр¤мован≥сть п≥дприЇмства не на сиюминутный, а на довгостроковий результат маркетинговоњ роботи. ÷е вимагаЇ особливоњ уваги до прогнозних досл≥джень, розробки на основ≥ њхн≥х результат≥в товар≥в ринковоњ новизни, що забезпечують високоприбуткову господарську д≥¤льн≥сть.

«астосуванн¤ в Їдност≥ ≥ взаЇмозв'¤зку стратег≥њ ≥ тактики активного пристосуванн¤ до вимог потенц≥йних покупц≥в з одночасним ц≥леспр¤мованим впливом на них.

ћетоди маркетинговоњ д≥¤льност≥ пол¤гають у тому, що провод¤тьс¤:

анал≥з зовн≥шньоњ (стосовно п≥дприЇмства) середовищ, у ¤кому входить не т≥льки ринок, але ≥ пол≥тичн≥, соц≥альн≥, культурн≥ й ≥нш≥ умови. јнал≥з дозвол¤Ї ви¤вити чинники, що спри¤ють комерц≥йному усп≥ху або перешкоджають йому. ” п≥дсумку анал≥зу формуЇтьс¤ банк даних дл¤ оц≥нки навколишнього середовища ≥ њњ можливостей;

анал≥з споживач≥в, ¤к реальних, так ≥ потенц≥йних. ƒаний анал≥з пол¤гаЇ в досл≥дженн≥ демограф≥чних, економ≥чних, соц≥альних, географ≥чних ≥ ≥нших характеристик людей, що приймають вир≥шенн¤ про покупку, а також њхн≥х потреб у широкому зм≥ст≥ цього пон¤тт¤ ≥ процес≥в придбанн¤ ними ¤к нашого, так ≥ конкуруючих товар≥в;

вивченн¤ ≥снуючих ≥ плануванн¤ майбутн≥х товар≥в, тобто розробка концепц≥й створенн¤ нових товар≥в ≥/або модерн≥зац≥њ старих, включаючи њхн≥й асортимент ≥ параметричн≥ р¤ди, упакуванн¤ ≥ т.д. «астар≥л≥, що не дають розрахункового прибутку товари наймаютьс¤ з виробництва ≥ ринку.

плануванн¤ товарорух ≥ збуту, включаючи створенн¤, при необх≥дност≥, що в≥дпов≥дають власних збутових мереж ≥з складами ≥ магазинами ≥/або агентських мереж;

забезпеченн¤ формуванн¤ попиту ≥ стимулюванн¤ збуту (‘ќ——“»—) шл¤хом комб≥нац≥њ реклами, особистого продажу, некомерц≥йних престижних заход≥в (Ђпаблик рилейшнзї) ≥ р≥зного роду матер≥альних стимул≥в, спр¤мованих на покупц≥в, агент≥в ≥ конкретних продавц≥в;

забезпеченн¤ ц≥новоњ пол≥тики, що пол¤гаЇ в плануванн≥ систем ≥ р≥вн≥в ц≥н на товари, що поставл¤ютьс¤, визначенн≥ Ђтехнолог≥њї використанн¤ ц≥н, кредит≥в, знижок ≥ т.п.

задоволенн¤ техн≥чних ≥ соц≥альних норм реі≥ону, у ¤кому збуваЇтьс¤ продукц≥¤, що означаЇ обов'¤зок забезпечити належну безпеку використанн¤ товару ≥ захисти навколишнього —ередовища, в≥дпов≥дн≥сть морально-етичним правилам, належний р≥вень споживчоњ ц≥нност≥ товару;

керуванн¤ маркетинговою д≥¤льн≥стю (маркетингом) ¤к системою, тобто плануванн¤, виконанн¤ ≥ контроль маркетинговоњ програми й ≥ндив≥дуальних обов'¤зк≥в кожного учасника роботи п≥дприЇмства, оц≥нка ризик≥в ≥ прибутк≥в, ефективност≥ маркетингових вир≥шень.

¬с≥ сусп≥льн≥ взаЇмод≥њ можна трактувати ¤к ринков≥ про≠цеси “аке ствердженн¤ виходить з того, що на ринков≥ в≥дноси≠ни м≥ж учасниками товарно-грошових операц≥й впливають, по≠р¤д з суто ринковими суб'Їктами покупц≥в, продавц≥в, спожива≠ч≥в, посередник≥в, Ч ≥ так≥ структури ¤к преса, сусп≥льн≥ парт≥њ ≥ групуванн¤, так≥ под≥њ, ¤к св¤та, в≥йни, революц≥њ, контррево≠люц≥њ, м≥жнародн≥ зустр≥ч≥ на р≥зних р≥вн¤х ≥ т. ≥н.

ѕ≥д впливом цих ≥ ≥нших взаЇмод≥й на ринку весь час в≥дбу≠ваютьс¤ процеси, ¤к≥ в≥дбиваютьс¤ на ринкових можливост¤х ф≥рм: зм≥ни ц≥н ≥ тариф≥в на основн≥ товари, на супутн≥ товари ≥ комплектуюч≥, зм≥ни в ≥нфраструктур≥, етнограф≥чн≥, демограф≥чн≥, пол≥тичн≥ ≥ еколог≥чн≥ зм≥ни, по¤ви нових або л≥кв≥дац≥¤ старих економ≥чних структур ≥ т. ≥н.


¬ умовах неперервних д≥алектичних зм≥н в сусп≥льств≥ вза≠гал≥ ≥ на ринку зокрема будь-¤ка ф≥рма, ¤кщо вона хоче мати нормальний попит на свою продукц≥ю, повинна знати, що саме потребуЇ сусп≥льство або його певна частка ≥ в ¤ких к≥лькост¤х в певному м≥ст≥ ≥ в певний час. ƒл¤ забезпеченн¤ цих знань му≠сить пер≥одично сп≥вставл¤ти своњ ц≥л≥ з вимогами ринку, пе≠регл¤дати, в раз≥ потреби, своњ стратег≥чн≥ або тактичн≥ пози≠ц≥њ, розробл¤ти додатков≥ оперативн≥ заходи, тобто зд≥йснювати процес управл≥нн¤ маркетингом. —хематично процес управл≥н≠н¤ маркетингом вигл¤даЇ так:

Ќайважлив≥шими елементами маркетингу Ї так зван≥ У4–Ф маркетингу: product (продукт), price (ц≥на), place (м≥сце, збут, розпод≥л), promotion (просуванн¤) (рис.1.).

÷≥ чотири елементи у сукупност≥ становл¤ть комплекс маркетингу (marketing mix Ц маркетингова сум≥ш). “аким чином, ум≥нн¤ правильно Узм≥шуватиФ елементи маркетингу дл¤ вир≥шенн¤ практичного завданн¤ Ї основою маркетингу.

–озгл¤немо кожен елемент маркетингу.

ѕродукт (¤к≥сть, асортимент, серв≥с). ўо купуЇ споживач, за що платить грош≥ Ц за дизайн, кол≥р, упаковку, розм≥р? Ѕезумовно, ус≥ ц≥ характеристики дуже важлив≥, але лише ¤к зас≥б отримати певн≥ блага. ѕокупц≥ мастильних матер≥ал≥в шукають не продукт, що складаЇтьс¤ з конкретних х≥м≥чних компонент≥в, а продукт, що задов≥льн¤Ї певн≥ вимоги до змащуванн¤ машин. ќбираючи замок, шукають не зас≥б дл¤ закриванн¤ дверей, а товар, за допомогою ¤кого господар захищаЇ свою оселю.

 ожний продукт над≥лений властивост¤ми, що представл¤ють ≥нтерес дл¤ споживача Ц дизайн, довгов≥чн≥сть, над≥йн≥сть, функц≥њ, можливост≥, тобто над≥лений певною ¤к≥стю. ѕ≥д ¤к≥стю ми розум≥Їмо весь наб≥р властивостей продукту, за ¤кими споживач робить висновок про його переваги.

„асто ≥нструментом, ¤кий спри¤Ї продажу товару на ринку, стаЇ асортимент. √овор¤чи про асортимент, розр≥зн¤ють його ширину (к≥льк≥сть найменувань продукц≥њ) та глибину (к≥льк≥сть вид≥в вироб≥в на одне найменуванн¤ продукц≥њ Ц сотн≥ малюнк≥в тканин, моделей компФютер≥в, модиф≥кац≥й електротовар≥в).

÷≥на (знижки, нац≥нки, терм≥ни виплати). ¬изначенн¤ ц≥ни Ц чи не найважче завданн¤ комплексного маркетингу. « одного боку, вона повинна, бути такою, щоб њњ зм≥г заплатити потенц≥йний покупець, а з ≥ншого Ц забезпечити прибутков≥сть.

–озпод≥л. √оловним зм≥стим цього елемента маркетингу Ї виб≥р оптимальноњ схеми доставки продукт≥в в≥д виробника до споживача (напр¤му, через оптову торг≥влю, агент≥в), њњ ф≥зичне вт≥ленн¤ (транспортуванн¤, збереженн¤, обробка вантаж≥в), а також п≥сл¤продажне (серв≥сне) обслуговуванн¤ споживач≥в. ¬ажлив≥сть доставки продукту споживачев≥ по¤снюЇ така цифра: пФ¤та частина прибутку в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ витрачаЇтьс¤ Ївропейськими промисловими ф≥рмами середн≥х розм≥р≥в дл¤ доведенн¤ своЇњ продукц≥њ до споживача.

ѕросуванн¤ на ринку передбачаЇ ефективн≥ контакти з покупц¤ми. ƒо конкретних форм тут можна в≥днести:

- створенн¤ позитивного ≥м≥джу компан≥њ та њњ продукц≥њ;

-реклама, виставки, ¤рмарки, наданн¤ торгових знижок, переданн¤ товару на тимчасове користуванн¤, торг≥вл¤ у кредит;

- персональний продаж.

«азначимо, що кожен з елемент≥в комплексу маркетингу Ї формою задоволенн¤ потреб споживач≥в. ”сп≥шний б≥знес пропонуЇ саме те, що потр≥бно споживачев≥.

ћаркетингова д≥¤льн≥сть повинна забезпечити: -над≥йну, достов≥рну ≥ своЇчасну ≥нформац≥ю про ринок, структуру ≥ динам≥ку конкретного попиту, про смаки ≥ переваги покупц≥в, тобто ≥нформац≥ю про зовн≥шн≥ умови функц≥онуванн¤ ф≥рми;

-створенн¤ такого товару, набору товар≥в (асортименту), що б≥льш повн≥ше задов≥льн¤Ї вимоги ринку, чим товари конкурент≥в;

-необх≥дний вплив на споживача, на попит, на ринок, ¤кий би забезпечив максимально можливий контроль сфери реал≥зац≥њ.

¬ основ≥ д≥¤льност≥ виробник≥в, що працюють на основ≥ принцип≥в маркетингу, лежить дев≥з: робити т≥льки те, що вимагають ринок, покупець. ¬их≥дним моментом, що лежить в основ≥ маркетингу, виступаЇ ≥де¤ людських нестатк≥в, потреб, запит≥в. «в≥дси суть маркетингу, ¤ка в≥дображаЇтьс¤ в наступному: варто робити т≥льки те, що безумовно знайде збут, а не намагатис¤ нав'¤зати покупцю "неузгоджену" попередньо з ринком продукц≥ю.

12

Ќазва: Ќапр¤мки, методи, завданн¤ маркетингу
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-03 (2594 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
computers advantages in education - furniture discount - cheap phentermine - дипломные - online buying - cheap vacation - cheap airline
Page generation 0.156 seconds
Хостинг от uCoz