Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ћаркетинг > ѕабл≥к рилейшнз в органах влади


ѕабл≥к рилейшнз в органах влади

ѕабл≥к рилейшнз Ї складовою ≥нституту менеджменту. ‘унк≠ц≥њ пабл≥к рилейшнз стосовно ур¤ду не мають пол≥тичного спр¤≠муванн¤. ѕеред пабл≥к рилейшнз у цьому раз≥ сто¤ть так≥ завдан≠н¤: по-перше, регул¤рне наданн¤ ≥нформац≥њ про д≥¤льн≥сть, пла≠ни та усп≥хи ур¤ду; по-друге, ≥нформац≥йно-виховна функц≥¤, спр¤мована на просв≥тницьку д≥¤льн≥сть у питанн¤х законодавства, права та р≥зних аспект≥в повс¤кденноњ роботи ур¤ду; по-третЇ, ≥нформуванн¤ м≥н≥стр≥в та кер≥вник≥в ком≥тет≥в про реакц≥ю сус≠п≥льства на ту пол≥тику, ¤ку вони зд≥йснюють.

—лужби пабл≥к рилейшнз повинн≥ мати право висловлювати свою думку з будь-¤кого питанн¤ на будь-¤кому р≥вн≥, а кер≥вник служби Ч користуватис¤ ц≥лковитою дов≥рою свого кер≥вництва. …ого думку треба обов'¤зково враховувати п≥д час розробки пла≠н≥в д≥¤льност≥ ур¤ду, а в≥дтак кер≥вник служби пабл≥к рилейшнз повинен мати доступ до будь-¤коњ ур¤довоњ ≥нформац≥њ.

ѕобудова служби пабл≥к рилейшнз залежить в≥д м≥ри важли≠вост≥ окремих њњ аспект≥в. як правило, у рамках цих служб ≥сну≠ють чотири в≥дд≥ли: преси, телебаченн¤ та рад≥о, реклами й бри≠ф≥нг≥в. ” багатьох м≥н≥стр≥в Ї спец≥альн≥ приймальн≥ дл¤ зустр≥≠чей з представниками громадськост≥. ќрган≥зац≥¤ роботи в цих приймальн¤х також входить до обов'¤зк≥в персоналу служби па≠бл≥к рилейшнз.

Ќеобх≥дно, щоб м≥н≥стерства та в≥домства планували свою д≥≠¤льн≥сть щодо зв'¤зк≥в ≥з громадськ≥стю з урахуванн¤м генераль≠ноњ л≥н≥њ ур¤ду, взаЇмно пов'¤зували своњ плани, щоб не було дуб≠люванн¤.  оординац≥¤ д≥¤льност≥ на цьому р≥вн≥ влади входить в обов'¤зки одного з м≥н≥стр≥в або в≥це-прем'Їр≥в. Ќа оф≥ц≥йному р≥вн≥ координац≥ю д≥¤льност≥ ур¤ду в галуз≥ ≥нформац≥њ покладе≠но на прес-секретар¤ прем'Їр-м≥н≥стра. ќрган≥зац≥йн≥ питанн¤ з пабл≥к рилейшнз ур¤ду мають розгл¤датис¤ на регул¤рних або спец≥альних зас≥данн¤х п≥д кер≥вництвом прес-секретар¤, до обов'≠¤зк≥в ¤кого також належить координац≥¤ роботи з парламентсь≠ким в≥дд≥лом щодо пабл≥к рилейшнз.

«в'¤зки з пресою займають значне м≥сце в д≥¤льност≥ ур¤до≠воњ служби пабл≥к рилейшнз. ÷е джерело ≥нформац≥њ дл¤ газет, попул¤рних та спец≥ал≥зованих журнал≥в, а також дл¤ заруб≥ж≠них журнал≥ст≥в. —лужби пабл≥к рилейшнз орган≥зують в≥зити кореспондент≥в у м≥н≥стерства й в≥домства, а також прес-кон≠ференц≥њ, на ¤ких м≥н≥стри й в≥дпов≥дальн≥ прац≥вники м≥н≥с≠терств виступають з оф≥ц≥йними за¤вами та в≥дпов≥дають на запитанн¤.

«ростанн¤ рол≥ телебаченн¤, рад≥о, по¤ва ≤нтернету потребуЇ створенн¤ окремоњ служби поширенн¤ ≥нформац≥њ про д≥њ ур¤ду в електронних засобах масовоњ ≥нформац≥њ (програми типу Ђ”р¤д. „ас д≥йї) та в ≤нтернет≥.

—лужба реклами займаЇтьс¤ створенн¤м к≥ноф≥льм≥в (в≥деоф≥льм≥в), п≥дготовкою плакат≥в, аф≥ш, рекламних брошур та ≥нших матер≥ал≥в. ¬она працюЇ в контакт≥ з м≥сцевою владою, р≥зними м≥н≥стерствами та в≥домствами ≥нформац≥њ.

ќсоблива роль у д≥¤льност≥ служби пабл≥к рилейшнз ур¤ду належить служб≥ бриф≥нг≥в. ¬она Ї координатором збиранн¤ й поширенн¤ ≥нформац≥њ про д≥¤льн≥сть м≥н≥стерств, в≥домств та ур¤ду в ц≥лому.

ƒ≥¤льн≥сть служб пабл≥к рилейшнз у центральних та м≥сцевих органах влади повинна спри¤ти розвитку демократ≥њ, поширенню ≥нформованост≥ людей про д≥¤льн≥сть цих структур. √оловна мета пол¤гаЇ в т≥м, щоб розвинути громад¤нську самосв≥дом≥сть та ви≠ховати в людей активний ≥нтерес до проблем, пов'¤заних ≥з цент≠ральною або м≥сцевою владою.

Ћюди ви¤вл¤ють зац≥кавлен≥сть до м≥сцевих проблем, коли ц≥ проблеми зач≥пають њхн≥ ≥нтереси. ‘ах≥вц≥ вважають, що м≥сце≠вий орган влади Ч це колективна в≥дпов≥дальн≥сть, ¤ка потребуЇ д≥лового партнерства та сп≥впрац≥ громадськост≥ та обраних (при≠значених) в≥дпов≥дальних ос≥б, а пабл≥к рилейшнз Ч це найефек≠тивн≥ший зас≥б дос¤гненн¤ такоњ сп≥впрац≥.

ћета пабл≥к рилейшнз щодо м≥сцевого самоуправл≥нн¤ (на≠приклад м≥ськоњ чи районноњ ради) пол¤гаЇ в такому:

пост≥йно ≥нформувати громадськ≥сть про пол≥тику ради та њњ повс¤кденну д≥¤льн≥сть;

надавати громадськост≥ можлив≥сть висловити свою думку про нов≥ важлив≥ проекти ≥ плани до прийн¤тт¤ остаточних р≥шень;

≥нформувати громадськ≥сть про роботу системи м≥сцевого са≠мовр¤дуванн¤, j

Ќайб≥льш важливим аспектом пабл≥к рилейшнз завжди маЇ бути особистий контакт прац≥вник≥в м≥сцевоњ адм≥н≥страц≥њ з гро≠мадськ≥стю. ћ≥сцева влада маЇ докласти максимальних зусиль дл¤ встановленн¤ дов≥рчих стосунк≥в м≥ж нею та в≥дв≥дувачами.

ћ≥сцева преса Ч це найб≥льш ефективний зас≥б зв'¤зку та сп≥лкуванн¤ м≥ж м≥сцевою владою та громад¤нами. “ому влад≥ необх≥дно зробити все можливе, щоб установити та п≥дтримувати добр≥ стосунки з редакторами та репортерами м≥сцевих газет. ¬плив м≥сцевоњ преси на локальн≥ под≥њ ≥нод≥ буваЇ значно б≥ль≠шим за вплив центральноњ, f

”с≥ новини щодо роботи м≥сцевоњ влади преса отримуЇ, ¤к правило, ≥з зв≥т≥в про проведенн¤ сес≥й та зас≥дань ком≥тет≥в.  о≠ли преса публ≥куЇ матер≥али скандального характеру, сп≥вроб≥т≠ник служби пабл≥к рилейшнз маЇ забезпечити прес≥ максимальн≥ можливост≥ дл¤ власного розсл≥дуванн¤. якщо факти буде дове≠дено, саме служба пабл≥к рилейшнз в≥д ≥мен≥ влади пов≥домл¤Ї про винуватц≥в, покаранн¤ дл¤ них та про заходи, ¤ких ужито дл¤ виправленн¤ становища.

 р≥м преси, рекомендуЇтьс¤ використовувати дл¤ зв'¤зк≥в з Ћгромадськ≥стю так≥ заходи, ¤к орган≥зац≥¤ виставок, проведенн¤ сезонних ¤рмарк≥в, невеликих з≥брань та лекц≥й, де можна посп≥лкуватис¤ з людьми та отримати њхню п≥дтримку на наступних виборах.

Ќе треба забувати, що м≥сцев≥ новини найчаст≥ше стають стриж≠нем центральних новин на рад≥о та телебаченн≥. “ому робота з центральними засобами масовоњ ≥нформац≥њ дл¤ пол≥пшенн¤ ≥м≥≠джу м≥сцевоњ влади, наданн¤ њй б≥льшоњ значущост≥ може стати

визначальною.

ƒ≥¤льн≥сть галузевих асоц≥ац≥й не Ї д≥¤льн≥стю владних струк≠тур, але частина питань дуже схож≥ (в≥зьм≥мо, наприклад, пор¤док призначенн¤ президента асоц≥ац≥њ). ¬≥дтак Ч майже 75% роботи галузевих асоц≥ац≥й припадаЇ на сферу пабл≥к рилейшнз, а саме:

Х захист ≥нтерес≥в член≥в асоц≥ац≥њ або галуз≥ в оф≥ц≥йних та полуоф≥ц≥йних органах та на переговорах з ур¤довими закладами;

Х проведенн¤ статистичного та ≥нших вид≥в анал≥зу та наданн¤ ≥нформац≥њ прес≥, членам асоц≥ац≥њ та ≥ншим за≥нтересованим особам;

Х орган≥зац≥¤ колективних перегл¤д≥в, виставок тощо, а також проведенн¤ конференц≥й та зустр≥чей;

Х наданн¤ ≥нформац≥њ про експортн≥ можливост≥, консульту≠ванн¤ з питань д≥¤льност≥ на заруб≥жних ринках;

Х виданн¤ журнал≥в, бюлетен≥в, допов≥дей тощо ¤к дл¤ окре≠мих член≥в асоц≥ац≥њ, так ≥ дл¤ споживач≥в поза межами галуз≥;

Х орган≥зац≥¤ зйомок к≥но- та в≥деоф≥льм≥в та пошук ≥нших форм рекламуванн¤ дл¤ зб≥льшенн¤ к≥лькост≥ член≥в асоц≥ац≥њ, пропагуванн¤ п≥дприЇмств та њхньоњ продукц≥њ поза межами галуз≥.

”же звичною стала практика призначенн¤ на посаду прези≠дента добре в≥домоњ людини, ¤ка б виступала перед аудитор≥Їю з роз'¤сненн¤м ц≥лей та завдань асоц≥ац≥њ. ÷е по¤снюЇтьс¤ такими причинами:

Х асоц≥ац≥¤ може виступати в≥д ≥мен≥ вс≥Їњ галуз≥, робл¤чи це

безсторонньо, зважено та обережно;

Х пол≥тика окремих п≥дприЇмств часто маЇ егоњстичну спр¤мо≠ван≥сть, тому засоби масовоњ комун≥кац≥њ схильн≥ б≥льше прислу≠хатис¤ до думки галузевих асоц≥ац≥й;

Х велик≥ за розм≥ром галузев≥ асоц≥ац≥њ мають у своЇму розпо≠р¤дженн≥ значн≥ ф≥нансов≥ ресурси ≥ необх≥дн≥ можливост≥ дл¤ орган≥зац≥њ реклами, проведенн¤ виставок та ≥нших колективних заход≥в у ≥нтересах асоц≥ац≥њ в ц≥лому.

1

Ќазва: ѕабл≥к рилейшнз в органах влади
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-03 (665 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
- casino paradise - structured settlement payment - car insurance rate canada - online of - jackpot nevada - cook airlines
Page generation 0.113 seconds
Хостинг от uCoz