Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ћаркетинг > –озробка концепц≥њ маркетингу ф≥рми


–озробка концепц≥њ маркетингу ф≥рми

—тор≥нка: 1/3

ѕЋјЌ

1. јнал≥з ринкових можливостей ≥ виб≥р ц≥льових елемент≥в.

2. –озробленн¤ товару.

3. ÷≥ноутворенн¤.

4. ќрган≥зац≥¤ збуту продукц≥њ.

5.  омун≥кац≥йна пол≥тика.

1.јнал≥з ринкових можливостей.

Ќа сьогодн≥шн≥й день на ринку товар≥в ≥снуЇ багато продукц≥њ, ¤ка за своЇю ¤к≥стю або ≤ною не повн≥стю влаштовуЇ потреби споживач≥в.

ќкр≥м вивченн¤ повед≥нки споживач≥в, комплекси досл≥дженн¤ ринку передбачаЇ анал≥з ринкових можливостей, ¤к≥ в≥дкриваютьс¤ перед п≥дприЇмством. ” ход≥ даних досл≥джень вивчають особливост≥ ≥ перспективи розвитку попиту на конкретн≥ товари, позиц≥њ конкурент≥в на ринку, њх сильн≥ ≥ слабк≥ сторони, динам≥ку ц≥н тощо. Ќа основ≥ ц≥н ≥нформац≥њ розробл¤ють стратег≥ю ≥ тактику маркетингу.

¬ажливою характеристикою ринку Ї його м≥стк≥сть, п≥д ¤кою розум≥ють максимально можливий обс¤г продажу певного товару прот¤гом року, виражений ≥ натуральних або варт≥сних одиниц¤х.

≤нтерес до ц≥Їњ ринковоњ характеристики зрозум≥лий: п≥дприЇмству важливо знати, чи буде обс¤г продажу його товар≥в достатн≥й дл¤ компенсац≥њ зусиль, щодо виходу на цей ринок.

¬икористовують р≥зн≥ методи:

методи ланцюгових п≥дстановок, найчаст≥ше використовують, коли ф≥рма виходить на ринок з новим товаром. ћ≥стк≥сть ринку визначають за формулою.

ћ= n . ѕ . ÷,

ƒе n Ц к≥льк≥сть потенц≥йних покупц≥в даного товару;

ѕ Ц к≥льк≥сть покупок зроблених середн≥м покупцем;

÷ Ц середн¤ ц≥на одиниц≥ товару.

Ќа ринку товар≥в продуктового призначенн¤. якщо споживач≥в небагато ≥ кожен з них може укласти догов≥р на велику поставку дл¤ визначенн¤ м≥сткост≥ ринку використовують метод сумуванн¤ ринк≥в.

¤кщо на ринку представлен≥ аналог≥чн≥ товари дек≥лькох виробник≥в, кожен з них у межах загальноњ м≥сткост≥ ринку маЇ свою ринкову частку, ¤ку визначають за формулою.

Ri = (Oi/M).100 %,

ƒе Ri Ц частка ринку ≥-го п≥дприЇмц¤;

ќ≥ Ц обс¤г збуту ≥-го п≥дприЇмства за р≥к;

ћ Ц м≥стк≥сть ринку даного товару.

ѕопит на б≥льш≥сть товар≥в, ¤кий визначаЇ м≥стк≥сть ринку, характеризуЇтьс¤ нестаб≥льн≥стю. “ому кожне п≥дприЇмство прагне мати правильний прогноз попиту на св≥й товар, ¤кий Ї важливим фактором д≥¤льност≥ на ринку.

ѕрогнозуванн¤ попиту ≥ збуту товару робл¤ть за допомогою р≥зних метод≥в, до ¤ких належать:

- опитуванн¤ нам≥р≥в покупц≥в;

- зТ¤суванн¤ сукупноњ думки торговельних посередник≥в;

застосуванн¤ експертних оц≥нок, зокрема метод ƒельф≥;

анал≥з даних минулих рок≥в з використанн¤м статистичних метод≥в;

пробний продаж (ринкове тестуванн¤ товару).

ƒл¤ зб≥льшенн¤ попиту на товар, необх≥дно вивчити ≥ проанал≥зувати думку ≥ потребу споживач≥в даного товару. «ам≥ри ≥ прогнозуванн¤ попиту сл≥д проводити з урахуванн¤м ще одн≥Їњ важливоњ ринковоњ характеристики Ц конТюктури ринку.

 онТюктура ринку Ц це економ≥чна ситуац≥¤, що склалас¤ на ринку в≥дносно попиту, пропозиц≥њ, р≥вн¤ ц≥н, товарних запас≥в, становище основних ф≥рм конкурент≥в. Ќезважаючи на нест≥йк≥сть конТюктури конкретних товарних ринк≥в ≥ р≥зноман≥тн≥сть њњ про¤в≥в, певн≥ пер≥оди в розвитку конТюктури можуть характеризуватись достатньо ст≥йкими сп≥вв≥дношенн¤ми њњ найважлив≥ших показник≥в ≥ характеристик.

ѕрогнозуючи ринкову д≥¤льн≥сть, п≥дприЇмство неодм≥нно повинно проанал≥зувати ≥ оц≥нити св≥й власний потенц≥ал.

” ход≥ такого анал≥зу необх≥дно дати в≥дпов≥д≥ на запитанн¤:

„и сум≥сна можлив≥сть, ¤ка в≥дкриваЇтьс¤ на ринку, з м≥с≥Їю ≥ ц≥л¤ми ф≥рми?

- „и маЇ ф≥рма необх≥дн≥ ф≥нансов≥ ресурси?

- „и техн≥чний р≥вень виробництва, гнучк≥сть виробничих л≥н≥й дасть можлив≥сть перейти на випуск нових товар≥в?

- „и маЇ ф≥рма необх≥дн≥ виробнич≥ чи маркетингов≥ Уназ-хауФ, ¤к≥ дозвол¤ть дос¤гнути конкурентних переваг?

- „и зможе вона орган≥зувати виробництво з пом≥рними витратами, що дасть змогу отримати бажаний прибуток?

- „и маЇ ф≥рма можлив≥сть дл¤ ефективного розпод≥лу товару?

- „и дозволить њњ кадровий потенц≥ал зд≥йснити поставлен≥ завданн¤?

ѕри позитивному результат≥ проведеного оц≥нюванн¤ переход¤ть до сегментац≥њ ринку, в≥дбору ц≥льових сегмент≥в ≥ позиц≥онуванн¤ товару ф≥рми на ринку.

„ерез пол≥тику сегментац≥њ ринку, що њњ проводить ф≥рма, вт≥люЇтьс¤ у житт¤ найважлив≥ший принцип маркетингу-ор≥Їнтац≥¤ на споживача.

—егментац≥¤ ринку Ц це розпод≥л споживач≥в на групи на основ≥ ф≥зиц≥ в потребах, характеристиках чи повед≥нц≥ ≥ розробленн¤ дл¤ кожноњ з груп окремого комплексу маркетингу.

—егмент ринку складаютьс¤ ≥з споживач≥в, що однаково реагують на один ≥ той самий наб≥р стимул≥в маркетингу. ѕравильне вид≥ленн¤ ринкового сегмента Ц половина комерц≥йного усп≥ху: 20-процентний сегмент певного ринку забезпечуЇ 80% доход≥в та ѕЅ ф≥рми.

Ќа основ≥ даних досл≥дженн¤ проводимо сегментуванн¤ ≥ в≥дбираЇмо ц≥льов≥ сегменти, з ¤кими ф≥рма буде працювати.

—егментуванн¤ можна проводити за р≥зними принципами:

- за географ≥чним принципом;

- за демограф≥чним принципом;

- за соц≥ально-економ≥чними характеристиками споживач≥в;

- за психолог≥чним принципом.

Ќаводимо приклад сегментуванн¤ ринку ф≥рмою, що виробл¤Ї р≥зн≥ соки.

¬ основу сегментуванн¤ покладено дв≥ характеристики:

демограф≥чна (в≥ков≥ категор≥њ)

соц.-економ≥чна (р≥вень заход≥в)

–≥вень доход≥в

¬исокий

—ередн≥й

//////////////////////////////

////////////////////////////

//////////////////////////////

Ќизький

¬≥кова категор≥¤

18-25 рок≥в

26-40 рок≥в

41-65 рок≥в

Ќайвиг≥дн≥ш≥ сегменти повинн≥ мати високий р≥вень поточного збуту, висок≥ темпи зростанн¤, високу норму прибутку, слабку конкуренц≥ю.

ѕ≥сл¤ проведенн¤ сегментац≥њ ринку ≥ позиц≥ асигнуванн¤ товару ф≥рм≥ необх≥дно детально розробити дл¤ свого ц≥льового споживача вс≥ складов≥ комплексу маркетингу (товар, ц≥ну, методи розповсюдженн¤ ≥ маркетингов≥ комун≥кац≥њ).

–озробленн¤ товару.

ѕершою ≥ найважлив≥шою складовою комплексу маркетингу, що його ф≥рма розробл¤Ї дл¤ свого ц≥льового ринку, Ї товар.

¬ажливе значенн¤ маЇ створенн¤ привабливоњ упаковки товару, використанн¤ штрих-коду, розробленн¤ ефективноњ товарноњ маки, њњ оф≥ц≥йна реЇстрац≥¤. ѕ≥дкр≥пл¤Ї позиц≥њ товару на ринку орган≥зац≥¤ ефективного надан≥ ф≥рмою гарант≥њ, умови поставки тощо.

–озробл¤ючи товар ¤к комплексне пон¤тт¤, можна сприймати його на трьох р≥вн¤х: товар за задумом, товар у реальному виконанн≥, товар ≥з п≥дкр≥пленн¤м.

ѕерший р≥вень в≥дображаЇ ту потребу, ¤ку товар задовольн¤Ї, ту вигоду, що й отримаЇ споживач при його використанн≥.

Ќа другому р≥вн≥ товар сприймаЇтьс¤ ¤к реально створений вир≥б, ≥з конкретними властивост¤ми ≥ характеристиками.

ѕозиц≥њ товару на решту можуть бути суттЇво п≥дкр≥плен≥ додатковими послугами ≥ вигодами Ц це в≥дображаЇ трет≥й р≥вень товару.

Ќазва: –озробка концепц≥њ маркетингу ф≥рми
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-03 (4330 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
a i - service payment - cheap personal check - broken friendship quotes - loans for people with bad credit - bill online - how calculate
Page generation 0.180 seconds
Хостинг от uCoz