Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ћедицина > јптеки, завданн¤, функц≥њ, класиф≥кац≥¤, вимоги до д≥¤льност≥


јптеки, завданн¤, функц≥њ, класиф≥кац≥¤, вимоги до д≥¤льност≥

—тор≥нка: 1/2

«а останн≥ роки в област≥ фармац≥њ в≥дбулис¤ ≥стотн≥ зм≥ни: введено в д≥ю «акон ”крањни Уѕро л. з.Ф постанова ¬ерховноњ –ади ”крањни є 124/96 Ц ¬– в≥д 7.04.96 р., що передбачаЇ виробництво л. з. з урахуванн¤м м≥жнародних норм; затверджен≥ У—тандарти акредитац≥њ аптечних установФ Ќаказ ћќ« ”крањни є 2 в≥д 12 с≥чн¤ 98 р., що передбачають належну аптечну практику; плануЇтьс¤ поетапне впровадженн¤ м≥жнародних ≥ Ївропейських стандарт≥в у фарм. √алуз≥ ”крањни Ц Ќаказ ƒержкоммедб≥опрому є 117 в≥д 19.11.96 р.

” цьому звТ¤зку особливоњ уваги потребуЇ забезпеченн¤ фармацевтичних вищих навчальних заклад≥в навч. л≥тературою, ¤ка в≥дбиваЇ сучасний р≥вень розвитку науковоњ ≥ практичноњ фармац≥њ.

¬ област≥ вищоњ фармацевт. ќсв≥ти теж в≥дбулис¤ зм≥ни: введено систему багатоступ≥нчатоњ осв≥ти, ¤ка передбачаЇ п≥дготовку фах≥вц≥в ≥ маг≥стр≥в фармац≥њ; введено спец≥ал≥зац≥њ, у тому числ≥ з технолог≥њ л≥к≥в; в≥дкрит≥ нов≥ спец≥альност≥ (промислова фармац≥¤, кл≥н≥чна фармац≥¤, технолог≥¤ парфумерно-косметичних засоб≥в, економ≥ка п≥дприЇмств, маркетинг), введено заочну форму навчанн¤.

—учасний р≥вень прогресу призв≥в до того, що людина ще до свого народженн¤, так чи ≥накше повТ¤зана з аптекою. ≤ звТ¤зок цей триваЇ впродовж усього житт¤. …детьс¤ не лише про л≥ки, за ¤кими людина звертаЇтьс¤ в аптеку в раз≥ захворюванн¤, а й про засоби особистоњ г≥г≥Їни, в≥там≥ни.

«авданн¤ та функц≥њ аптек

јптека - це заклад охорони здоровТ¤, ¤кий функц≥онуЇ з дозволу ≥ п≥д контролем державних орган≥в, основним завданн¤м ¤кого Ї забезпечен≠н¤ населенн¤, заклад≥в охорони здоров'¤, п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥≠зац≥й л≥карськими засобами та виробами медичного призначенн¤.

” в≥дпов≥дност≥ до зазначеного аптека зд≥йснюЇ так≥ три основн≥ функц≥њ (схема 1):

1. ‘ункц≥¤ закладу охорони здоров'¤, а саме:

- наданн¤ населенню нев≥дкладноњ медичноњ допомоги;

- розповсюдженн¤ серед населенн¤ сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних знань ≥ проведенн¤ сан≥тарно-просв≥тницькоњ роботи;

- фармацевтична оп≥ка;

- проведенн¤ ≥нформац≥йноњ роботи серед медичних ≥ фармацевтич≠них фах≥вц≥в.

ƒо ц≥Їњ функц≥њ можна в≥днести також низку роб≥т, ¤к≥ практикуютьс¤ в де¤ких аптеках ≥ ще не знайшли масового поширенн¤, зокрема це вим≥≠рюванн¤ тиску ≥ температури т≥ла людини, проведенн¤ експрес-анал≥зу на цукор дл¤ хворих д≥абетом, тестуванн¤ на ваг≥тн≥сть, наданн¤ в аптец≥ терапевтичних консультац≥й ≥ д≥Їтолог≥чних порад запрошеними дл¤ цих ц≥лей л≥кар¤ми.


‘ункц≥њ

аптеки

—хема 1. ќсновн≥ функц≥њ аптеки

2. ¬иробнича функц≥¤, а саме:

- виготовленн¤ л≥к≥в;

- проведенн¤ лабораторних ≥ фасувальних роб≥т;

- загот≥вл¤ л≥карськоњ рослинноњ сировини;

- контроль ¤кост≥ виготовлених л≥к≥в.

¬иготовленн¤ л≥карських засоб≥в в аптеках зд≥йснюЇтьс¤ за рецеп≠тами л≥кар≥в (маг≥стральними формулами), замовленн¤ми л≥кувально-проф≥лактичних заклад≥в (оф≥ц≥нальними формулами) лише з дозволе≠них до застосуванн¤ д≥ючих та допом≥жних речовин з дотриманн¤м ви≠мог ƒержавноњ ‘армакопењ ”крањни, ≥нших нормативно-правових доку≠мент≥в, правил аптечноњ технолог≥њ л≥к≥в, ¤к≥ встановлюють вимоги до л≥карського засобу, його упаковки, умов ≥ терм≥н≥в збер≥ганн¤ та метод≥в контролю ¤кост≥ л≥карських засоб≥в.

3. “орг≥вельна, або комерц≥йна функц≥¤, а саме:

- закуп≥вл¤ та прийманн¤ л≥карських засоб≥в ≥ вироб≥в медичного призначенн¤;

- вх≥дний контроль ¤кост≥ л≥к≥в;

- розм≥щенн¤ ≥ збер≥ганн¤ л≥карських засоб≥в ≥ вироб≥в медичного призначенн¤;

- реал≥зац≥¤ населенню л≥карських засоб≥в ≥ вироб≥в медичного призначенн¤ за гот≥вку;

- реал≥зац≥¤ л≥кувально-проф≥лактичним закладам л≥карських засоб≥в ≥ вироб≥в медичного призначенн¤ за безгот≥вковим розрахунком.

јптека зд≥йснюЇ реал≥зац≥ю л≥карських засоб≥в аптечного ≥ промис≠лового виготовленн¤, вироб≥в медичного призначенн¤, л≥карських кос≠метичних засоб≥в, л≥карських дом≥шок до харчових продукт≥в, л≥куваль≠ноњ м≥неральноњ води, а також оптики.

 ласиф≥кац≥¤ аптек

јптеки можна класиф≥кувати за фор≠мою власност≥, ринковою ланков≥стю ф≥рми-засновника та в≥домчою належн≥стю.

¬раховуючи, що законодавством в ”крањн≥ затверджено чотири ос≠новних форми власност≥ (державна, комунальна, колективна ≥ приватна), аптеки можуть д≥¤ти ¤к так≥ п≥дприЇмства або заснован≥ п≥дприЇмства≠ми таких вид≥в:

1. ѕриватна аптека, заснована на власност≥ ф≥зичноњ особи.

2. јптека колективноњ форми власност≥ у вигл¤д≥:

а) колективного п≥дприЇмства, заснованого на власност≥ трудового колективу п≥дприЇмства;

б) господарського товариства (переважно товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю ≥ в менш≥й м≥р≥ акц≥онерн≥ товариства);

в) п≥дприЇмства, заснованого на власност≥ об'Їднанн¤ громад¤н.

3.  омунальна аптека, заснована на власност≥ в≥дпов≥дноњ територ≥альноњ громади.

4. ƒержавна аптека, заснована на державн≥й власност≥.

Ќезалежно в≥д форми власност≥ суб'Їкти господарюванн¤ зд≥йсню≠ють роздр≥бну реал≥зац≥ю л≥карських засоб≥в за на¤вност≥ л≥ценз≥њ на цей вид господарськоњ д≥¤льност≥ за умови виконанн¤ квал≥ф≥кац≥йних, орган≥≠зац≥йних та ≥нших встановлених законодавством вимог.

—хема 2. ѕринципи класиф≥кац≥њ аптек

јптеки будь-¤коњ форми власност≥ можуть використовувати на догов≥рних засадах в≥дому товарну марку, ≥ тод≥ вони нос¤ть назву аптек-л≥ценз≥ат≥в. “ак, в р≥зних рег≥онах крањни функц≥онують аптеки п≥д торго≠вою маркою угорського х≥м≥чного заводу Д√едеон –≥хтер", словацькоњ ф≥рми "—ловакофарма", польського акц≥онерного об'Їднанн¤ УѕольфаФ.

«а ринковою ланков≥стю ф≥рми-засновника розр≥зн¤ють аптеки, орган≥зован≥ п≥дприЇмствами, д≥¤льн≥сть ¤ких маЇ на мет≥ лише роздр≥бну реа≠л≥зац≥ю л≥карських засоб≥в, аптеки оптових ≥ виробничих фармацевтич≠них п≥дприЇмств (ф≥рмов≥ аптеки). —воњ ф≥рмов≥ аптеки в≥дкрили так≥ виробнич≥ п≥дприЇмства, ¤к ДЅорщаг≥вський ’‘«", Д‘армак", Д ињвмедпрепарат", ДЋубнифарм" тощо, а також оптов≥ ф≥рми - "јптека Ѕ≥окон", "√едеон –≥хтер-”крфарм", "—≈Ѕ-фармац≥¤" (ус≥ - м.  ињв) та ≥н.

” залежност≥ в≥д в≥домчого п≥дпор¤дкуванн¤ аптеки можуть функц≥≠онувати п≥д контролем ћќ« ”крањни, ћќ ”крањни та ≥нших м≥н≥стерств ≥ в≥домств. ¬≥йськов≥ аптеки л≥ки не реал≥зують, а забезпечують ними в≥дпов≥дний контингент хворих за рахунок вид≥лених на це бюджетних кошт≥в.

ќрган≥зац≥йн≥ вимоги до д≥¤льност≥ аптек

”с≥ аптеки незалежно в≥д форми власност≥ та п≥дпор¤дкуванн¤ по≠винн≥ мати ƒержавну ‘армакопею ”крањни, нормативн≥ документи, що стосуютьс¤ прийманн¤, виготовленн¤, контролю ¤кост≥, збер≥ганн¤ ≥ по≠р¤дку в≥дпуску л≥карських засоб≥в, а також паспорт аптеки ≥ паспорти в≥докремлених структурних п≥дрозд≥л≥в (¤кщо так≥ Ї).

јптека повинна забезпечувати:

- на¤вн≥сть л≥карських засоб≥в обов'¤зкового асортименту, а також л≥карських засоб≥в та вироб≥в медичного призначенн¤ дл¤ наданн¤ дол≥карн¤ноњ медичноњ допомоги;

- в≥дпов≥дн≥сть матер≥ально-техн≥чноњ бази аптеки та њњ структурних п≥дрозд≥л≥в нормативним вимогам;

- дотриманн¤ вимог законодавства та нормативно-правових акт≥в стосовно ¤кост≥ л≥карських засоб≥в п≥д час њх виготовленн¤, збер≥ганн¤, контролю ¤кост≥ та в≥дпуску;

- дотриманн¤ особливих вимог законодавства до реал≥зац≥њ та об≥гу наркотичних ≥ психотропних л≥карських засоб≥в, прекурсор≥в, ≥муноб≥олог≥чних л≥карських засоб≥в та препарат≥в з кров≥ та њњ плазми, а також рад≥олог≥чних фармацевтичних препарат≥в;

- дотриманн¤ еколог≥чних, сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних норм ≥ правил щодо збер≥ганн¤, виготовленн¤ та реал≥зац≥њ л≥карських засоб≥в, а також охо≠рони прац≥, протипожежноњ безпеки;

- безумовне виконанн¤ розпор¤джень (припис≥в) державних контролюючих орган≥в стосовно заборони (призупиненн¤), в≥двантаженн¤, реа≠л≥зац≥њ л≥карських засоб≥в, ¤к≥ не в≥дпов≥дають вимогам нормативних документ≥в;

- на¤вн≥сть у зал≥ обслуговуванн¤ населенн¤ ≥нформац≥њ про:

а) р≥вень акредитац≥њ аптеки;

б) вид та обс¤г послуг щодо л≥карського забезпеченн¤;

в) особливост≥ правил в≥дпуску л≥карських засоб≥в;

г) адресу та номер телефону суб'Їкта господарюванн¤;

д) адресу та номер телефону органу л≥цензуванн¤ та орган≥в, що забезпечують державний контроль ¤кост≥ л≥карських засоб≥в ≥ захист прав споживач≥в;

ж) в≥домост≥ щодо книги в≥дгук≥в ≥ пропозиц≥й.

Ќа фасад≥ аптеки маЇ бути вив≥ска ≥з зазначенн¤м њњ найменуванн¤, назви господарюючого суб'Їкта або власника чи уповноваженого ним органу. Ѕ≥л¤ входу до аптеки розм≥щуЇтьс¤ ≥нформац≥¤ про режим њњ ро≠боти, адреси черговоњ та найближчоњ аптек.

” раз≥ планового закритт¤ аптеки (дл¤ проведенн¤ сан≥тарних заход≥в, ремонту, техн≥чного переобладнанн¤ тощо) на терм≥н б≥льше н≥ж 30 дн≥в, господарюючий суб'Їкт повинен у письмов≥й форм≥ подати органу л≥цен≠зуванн¤ пов≥домленн¤ про ц≥ зм≥ни, а також не п≥зн≥ше ¤к за 5 дн≥в по≠в≥домити про це громад¤н, розм≥стивши пор¤д з ≥нформац≥Їю про режим роботи оголошенн¤ про дату ≥ пер≥од закритт¤.

ѕрим≥щенн¤ аптеки та њх обладнанн¤

јптека повинна бути розм≥щена в окремому ≥зольованому прим≥щенн≥, що розташоване у першому поверс≥ будинку.

12

Ќазва: јптеки, завданн¤, функц≥њ, класиф≥кац≥¤, вимоги до д≥¤льност≥
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-03 (2146 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
home home - electronic - loans debt - gown bridal - expedia - and adipex - adipex p phentermine
Page generation 0.173 seconds
Хостинг от uCoz