Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ћ≥жнародн≥ в≥дносини > ћ≥жнародн≥ ф≥нансово-кредитн≥ орган≥зац≥њ


ћ≥жнародн≥ ф≥нансово-кредитн≥ орган≥зац≥њ

ћ≥жнародна ф≥нансово-кредитна система складаЇтьс¤ не т≥льки з м≥жнародних ф≥нансово-кредитних в≥дносин, а й з ≥нститут≥в, без ¤ких ц≥ в≥дносини не ≥снували б. ≤нституц≥ональне забезпеченн¤ насамперед зводитьс¤ до м≥жнародних ф≥нансово-кредитних орган≥зац≥й. —еред основних таких ≥нститут≥в можна назвати ћ≥жнародний валютний фонд (ћ¬‘) ≥ —в≥товий банк (в≥рн≥ше, √рупа св≥тового банку - √—Ѕ), ¤к≥ ще називаютьс¤ Ѕретон-¬удськими ≥нститутами, а також Ѕанк м≥жнародних розрахунк≥в (Ѕћ–) ≥ так≥ орган≥зац≥њ з регулюванн¤ зовн≥шньоњ заборгованост≥, ¤к ѕаризький (ѕ ) ≥ Ћондонський (∆) клуби (рис. 5.5). ќкрему, але достатньо пом≥тну, роль на св≥товому кредитному ринку в≥д≥грають рег≥ональн≥ банки: ™вропейський банк реконструкц≥њ та розвитку (™Ѕ––), јз≥атський банк розвитку (јзЅ–), јфриканський банк розвитку (јфЅ–), ћ≥жамериканський банк розвитку (ћјЅ–).

—в≥товий банк - це м≥жнародний ≥нвестиц≥йний ≥нститут, заснований (п≥д назвою ћ≥жнародний банк реконструкц≥њ та розвитку) одночасно з ћ≥жнародним валютним фондом зг≥дно з ухвалою м≥жнародноњ валютно-ф≥нансовоњ конференц≥њ, ¤ка в≥дбулас¤ в американському м≥стечку Ѕретон-¬удс≥ в 1944 роц≥.

ƒо складу √рупи —в≥тового банку входить дв≥ основн≥ самост≥йн≥ орган≥зац≥њ:

- ћ≥жнародний банк реконструкц≥њ та розвитку (ћЅ––);

- ћ≥жнародна асоц≥ац≥¤ розвитку (ћј–).

—еред головних орган≥зац≥й √рупи —в≥тового Ѕанку також Ї ще ћ≥жнародна ф≥нансова корпорац≥¤ (ћ‘ ), ЅагатостороннЇ агентство гарантуванн¤ ≥нвестиц≥й (Ѕј“≤) ≥ ћ≥жнародний центр розв'¤занн¤ ≥нвестиц≥йних спор≥в (ћ÷–≤—).

ћ≥жнародний банк реконструкц≥њ та розвитку (The International Bank for Reconstruction and Development) - це спец≥ал≥зований заклад ќќЌ з ф≥нансового спри¤нн¤ в реконструкц≥њ та розвитку економ≥к крањн-член≥в. ћЅ–– функц≥онуЇ з 1945 року. „ленами ц≥Їњ кредитноњ установи можуть бути т≥льки т≥ крањни, ¤к≥ вступили до ћ¬‘.

ћЅ–– зд≥йснюЇ свою д≥¤льн≥сть у вигл¤д≥ наданн¤ довгострокових позик. як правило, кредити надаютьс¤ на терм≥н 15-25 рок≥в.

ћ≥жнародний банк реконструкц≥њ та розвитку надаЇ позики в основному дл¤:

- розвитку ≥нфраструктури;

- зд≥йсненн¤ с≥льськогосподарських проект≥в;

- розвитку промисловост≥, але не б≥льше 20% в≥д загальноњ суми позики ≥ то в основному на розвиток малого б≥знесу.

ћ≥жнародна асоц≥ац≥¤ розвитку (The International Development Association) - це м≥жнародна м≥жур¤дова орган≥зац≥¤, ¤ка також, ¤к ≥ ћЅ––, Ї спец≥ал≥зованим органом ќќЌ —творена у 1960 роц≥ дл¤ спри¤нн¤ економ≥чному розвитку найменш розвинених крањн шл¤хом наданн¤ њм п≥льгових кредит≥в.

ћ≥жнародна ф≥нансова корпорац≥¤ (The International Finance Corporation) - це також м≥жнародна м≥жур¤дова орган≥зац≥¤, спец≥ал≥зований заклад ќќЌ. —творено в 1956 роц≥ дл¤ стимулюванн¤ приватного п≥дприЇмництва, головним чином у крањнах-членах ћ‘ , що розвиваютьс¤.

ћ‘  надаЇ кредити приватним п≥дприЇмствам ≥ купуЇ ц≥нн≥ папери, не конкуруючи з приватними ≥нвесторами (њњ частка в акц≥онерному кап≥тал≥ не перевищуЇ 20%). ћ‘  спри¤Ї сп≥льним ≥нвестиц≥¤м м≥сцевого та ≥ноземного кап≥тал≥в ≥ вкладаЇ кошти т≥льки у прибутков≥ п≥дприЇмства приватного сектору. “ерм≥н наданн¤ позики 5-15 рок≥в. –≥вень процента встановлюЇтьс¤ залежно в≥д ставок грошового ринку.

ƒжерела ресурс≥в ћ≥жнародноњ ф≥нансовоњ корпорац≥њ:

- статутний кап≥тал;

- продаж участ≥ в кредитах банкам та ≥ншим ф≥нансовим установам;

- перепродаж ц≥нних папер≥в;

- позики ≥ дотац≥њ в≥д ћЅ––.

ЅагатостороннЇ агентство гарантуванн¤ ≥нвестиц≥й (The Multilateral Investment Guarantee Agency) - це спец≥ал≥зована установа, метою ¤коњ Ї заохоченн¤ надходженн¤ ≥нвестиц≥й у крањни, що розвиваютьс¤, шл¤хом њхнього страхуванн¤ в≥д некомерц≥йних ризик≥в.

ћ≥жнародний центр розв'¤занн¤ ≥нвестиц≥йних спор≥в (International Center for Settlement of Invectment Disputes) - це спец≥ал≥зована установа правового спр¤муванн¤, метою ¤коњ Ї стимулюванн¤ приватних ≥нвестиц≥й через урегулюванн¤ конфл≥кт≥в м≥ж ≥ноземними ≥нвесторами та м≥сцевими ур¤дами. —творено ћ÷–≤— у 1966 роц≥. ƒо ц≥Їњ орган≥зац≥њ входить понад 130 крањн.

¬ажливу роль на св≥товому ринку позичкових кап≥тал≥в граЇ система групових ≥ рег≥ональних м≥жнародних ф≥нансово-кредитних установ. ќсобливе м≥сце серед таких установ займаЇ Ѕанк м≥жнародних розрахунк≥в - Ѕћ– (Bank for International Settlement - BIS), заснований у 1930 роц≥, ¤к м≥ждержавна ф≥нансова орган≥зац≥¤.

ќсновн≥ завданн¤ Ѕћ–:

- спри¤нн¤ сп≥вроб≥тництву центральних банк≥в крањн-учасниць;

- наданн¤ додаткових кошт≥в дл¤ м≥жнародних ф≥нансових операц≥й;

виступ у рол≥ дов≥реноњ особи в м≥жнародних ф≥нансових угодах.

јз≥йський банк розвитку (јзЅ–) створено у 1965 роц≥, а операц≥њ в≥н зд≥йснюЇ з 1966 року.

ћета створенн¤:

- ф≥нансуванн¤ програм розвитку аз≥йських крањн, що розвиваютьс¤;

- спри¤нн¤ зовн≥шн≥й торг≥вл≥ крањн-член≥в;

- наданн¤ ф≥нансовоњ, техн≥чноњ та економ≥чноњ допомоги. —тратег≥чн≥ завданн¤:

- спри¤нн¤ економ≥чному зростанню ≥ сп≥вроб≥тництва в рег≥он≥ јз≥њ та ƒалекого —ходу;

- зниженн¤ р≥вн¤ б≥дност≥;

- пол≥пшенн¤ становища ж≥нок;

- розвиток людських ресурс≥в, включаючи в царин≥ народонаселенн¤;

- забезпеченн¤ рац≥онального природокористуванн¤. ‘ункц≥њ:

- наданн¤ позик ≥ вкладанн¤ власних кошт≥в з метою дос¤гненн¤ економ≥чного та соц≥ального прогресу крањн-член≥в, ¤к≥ розвиваютьс¤;

- наданн¤ техн≥чноњ допомоги та послуг експерт≥в у п≥дготовц≥ та зд≥йсненн≥ програм ≥ проект≥в розвитку;

- стимулюванн¤ державних ≥ приватних ≥нвестиц≥й з метою розвитку;

- наданн¤ допомоги в координац≥њ план≥в та ц≥лей розвитку.

јфриканський банк розвитку (јфЅ–) створено в 1964 роц≥, а функц≥онуЇ з 1966 року.

ћ≥жамериканський банк розвитку (ћјЅ–) створено у 1959 роц≥ з≥ штаб-квартирою у ¬ашингтон≥. Ќаприк≥нц≥ 90-х рок≥в ћјЅ– нал≥чував 46 член≥в.

™вропейський банк реконструкц≥њ та розвитку (™Ѕ––) створено в 1990 роц≥, а операц≥њ зд≥йснюЇ з 1991 року. Ўтаб-квартира ™Ѕ–– знаходитьс¤ в Ћондон≥.

„орноморський банк торг≥вл≥ та розвитку - „Ѕ“– (he Black Sea Bank for Trade and Development - BSBTD). –озпочав зд≥йснювати операц≥њ з 1999 року.

ѕаризький клуб (Paris Club) е неформальною ур¤довою орган≥зац≥Їю крањн-кредитор≥в. —творено в 1956 роц≥

Ћондонський клуб (London Club) Ї орган≥зац≥Їю найб≥льших банк≥в-кредитор≥в. Ќа в≥дм≥ну в≥д ѕаризького клубу, ¤кий займаЇтьс¤ питанн¤ми державних борг≥в, Ћондонський клуб регулюЇ питанн¤ реструктуризац≥њ приватноњ заборгованост≥.

1

Ќазва: ћ≥жнародн≥ ф≥нансово-кредитн≥ орган≥зац≥њ
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-03 (2738 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
audio - bank of america - cheapest car insurance - free slot machines games - adipex phentermine xenical - england refinance - cheap scrubs
Page generation 0.148 seconds
Хостинг от uCoz