Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ћ≥кроеконом≥ка > ћехан≥зми захисту та п≥дтримки конкуренц≥њ


ћехан≥зми захисту та п≥дтримки конкуренц≥њ

—тор≥нка: 1/3

‘ункц≥онуванн¤ ринкових в≥дносин, в основ≥ ¤ких лежить багатоукладна економ≥ка, передбачаЇ створенн¤ р≥вних можливостей дл¤ суб'Їкт≥в господарськоњ д≥¤льност≥, а також њх конкуренц≥ю, п≥д ¤кою розум≥Їтьс¤ змагальн≥сть суб'Їкт≥в господарюванн¤, коли њхн≥ самост≥йн≥ д≥њ обмежують можливост≥ кожного з них впливати на загальн≥ умови реал≥зац≥њ товар≥в на ринку ≥ стимулюють виробництво тих товар≥в, ¤ких потребуЇ споживач.

« конкуренц≥њ, що ≥снуЇ в умовах розвинених товарно-грошових в≥дносин, виростаЇ класична монопол≥¤. Ќа в≥дм≥ну в≥д нењ "соц≥ал≥стичний" монопол≥зм народивс¤ в умовах досить специф≥чних форм економ≥ко-орган≥зац≥йного розвитку нашоњ держави у склад≥ —–—–. ¬≥н Ї насл≥дком св≥домоњ економ≥чноњ пол≥тики соц≥ал≥стичноњ держави (¤к нос≥¤ пол≥тичноњ влади ≥ власника основних засоб≥в виробництва) щодо планового веденн¤ народного господарства на основ≥ застосуванн¤ переважно адм≥н≥стративно-командних метод≥в кер≥вництва економ≥кою, що призвело, зрештою, до перетворенн¤ њњ на Їдиний народногосподарський комплекс. ћонопол≥зм у наш≥й держав≥ Ї також породженн¤м пол≥тики концентрац≥њ ≥ спец≥ал≥зац≥њ виробництва та ≥нших сфер життЇд≥¤льност≥. —аме тому, визначивши в «акон≥ ”крањни "ѕро економ≥чну самост≥йн≥сть ”крањни" в≥д 3 серпн¤ 1990 р. зм≥ст, мету та основн≥ принципи економ≥чноњ самост≥йност≥ ”крањни ¤к суверенноњ держави, механ≥зм господарюванн¤, регулюванн¤ економ≥ки ≥ соц≥альноњ сфери, орган≥зац≥њ ф≥нансово-бюджетноњ, кредитноњ та грошовоњ системи ”крањни, ¬ерховна –ада в постанов≥ про реал≥зац≥ю зазначеного закону включила до перел≥ку законодавчих акт≥в, ¤к≥ б забезпечували д≥ю «акону ”крањни "ѕро економ≥чну самост≥йн≥сть ”крањни", антимонопольне законодавство. «а час, що минув, зроблено вагом≥ кроки на шл¤ху формуванн¤ антимонопольного законодавства. “ак, 18 лютого 1992 р. було прийн¤то «акон ”крањни "ѕро обмеженн¤ монопол≥зму та недопущенн¤ недобросов≥сноњ конкуренц≥њ в п≥дприЇмницьк≥й д≥¤льност≥", ¤кий визначав правов≥ основи обмеженн¤ ≥ попередженн¤ монопол≥зму, недопущенн¤ недобросов≥сноњ конкуренц≥њ у п≥дприЇмницьк≥й д≥¤льност≥ та зд≥йсненн¤ державного контролю за додержанн¤м норм антимонопольного законодавства. « набранн¤м чинност≥ «аконом ”крањни "ѕро захист економ≥чноњ конкуренц≥њ" в≥д 11 с≥чн¤ 2001 р. «акон "ѕро обмеженн¤ монопол≥зму та недопущенн¤ недобросов≥сноњ конкуренц≥њ в п≥дприЇмницьк≥й д≥¤льност≥" втратив чинн≥сть. ¬ерховна –ада ”крањни 26 листопада 1993 р. прийн¤ла «акон ”крањни "ѕро јнтимонопольний ком≥тет ”крањни", ¤кий визначив правове становище  ом≥тету, його орган≥в та посадових ос≥б. ѕравов≥ засади захисту господарюючих суб'Їкт≥в ≥ споживач≥в в≥д недобросов≥сноњ конкуренц≥њ визначаЇ «акон ”крањни "ѕро захист в≥д недобросов≥сноњ конкуренц≥њ" в≥д 7 червн¤ 1996 р.

ѕор¤док розгл¤ду јнтимонопольним ком≥тетом ”крањни ≥ його територ≥альними в≥дд≥ленн¤ми справ про порушенн¤ антимонопольного законодавства визначавс¤ ѕравилами розгл¤ду справ про порушенн¤ антимонопольного законодавства ”крањни, затвердженими розпор¤дженн¤м јнтимонопольного ком≥тету ”крањни в≥д 19 кв≥тн¤ 1994 р. (в редакц≥њ розпор¤дженн¤ в≥д 29 червн¤ 1998 p.), а нин≥ регулюЇтьс¤ нормами розд≥л≥в VII та XI «акону ”крањни "ѕро захист економ≥чноњ конкуренц≥њ".

“аким чином, на сьогодн≥ законодавство про захист економ≥чноњ конкуренц≥њ, ¤ке грунтуЇтьс¤ на нормах, установлених  онституц≥Їю ”крањни ≥ складаЇтьс¤ з закон≥в ”крањни "ѕро захист економ≥чноњ конкуренц≥њ", "ѕро јнтимонопольний ком≥тет ”крањни", "ѕро захист в≥д недобросов≥сноњ конкуренц≥њ", ≥нших нормативно-правових акт≥в, прийн¤тих в≥дпов≥дно до цих закон≥в, можна вважати сформованим.

ќдним з основних нормативно-правових акт≥в законодавства про захист економ≥чноњ конкуренц≥њ Ї «акон ”крањни "ѕро захист економ≥чноњ конкуренц≥њ", ¤кий регулюЇ в≥дносини орган≥в державноњ влади, орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, орган≥в адм≥н≥стративно-господарського управл≥нн¤ та контролю ≥з суб'Їктами господарюванн¤; суб'Їкт≥в господарюванн¤ з ≥ншими суб'Їктами господарюванн¤, ≥з споживачами, ≥ншими юридичними та ф≥зичними особами у зв'¤зку з економ≥чною конкуренц≥Їю.

ѕ≥д економ≥чною конкуренц≥Їю (конкуренц≥Їю) в≥дпов≥дно до «акону розум≥Їтьс¤ змаганн¤ м≥ж суб'Їктами господарюванн¤ з метою здобутт¤ завд¤ки власним дос¤гненн¤м переваг над ≥ншими суб'Їктами господарюванн¤, внасл≥док чого споживач≥, суб'Їкти господарюванн¤ мають можлив≥сть вибирати м≥ж к≥лькома продавц¤ми, покупц¤ми, а окремий суб'Їкт господарюванн¤ не може визначати умови обороту товар≥в на ринку.

«акон визначаЇ групи порушень законодавства про захист економ≥чноњ конкуренц≥њ, одн≥Їю з ¤ких Ї антиконкурентн≥ узгоджен≥ д≥њ суб'Їкт≥в господарюванн¤.

”згодженими д≥¤ми в≥дпов≥дно до ст. 5 «акону Ї укладенн¤ суб'Їктами господарюванн¤ угод у будь-¤к≥й форм≥, прийн¤тт¤ об'Їднанн¤ми р≥шень у будь-¤к≥й форм≥, а також будь-¤ка ≥нша погоджена конкурентна повед≥нка (д≥¤льн≥сть, безд≥¤льн≥сть) суб'Їкт≥в господарюванн¤.

”згодженими д≥¤ми Ї також створенн¤ суб'Їкта господарюванн¤, метою чи насл≥дком створенн¤ ¤кого Ї координац≥¤ конкурентноњ повед≥нки м≥ж суб'Їктами господарюванн¤, що створили зазначений суб'Їкт господарюванн¤, або м≥ж ними та ново-створеним суб'Їктом господарюванн¤.

ќсоби, ¤к≥ чин¤ть або мають нам≥р чинити узгоджен≥ д≥њ, Ї учасниками узгоджених д≥й.

—татт¤ 6 «акону визначаЇ антиконкурентн≥ узгоджен≥ д≥њ ¤к узгоджен≥ д≥њ, ¤к≥ призвели чи можуть призвести до недопущенн¤, усуненн¤ чи обмеженн¤ конкуренц≥њ.

јнтиконкурентними узгодженими д≥¤ми, зокрема, визнаютьс¤ узгоджен≥ д≥њ, ¤к≥ стосуютьс¤:

1) встановленн¤ ц≥н чи ≥нших умов придбанн¤ або реал≥зац≥њ товар≥в;

2) обмеженн¤ виробництва, ринк≥в товар≥в, техн≥ко-технолог≥чного розвитку, ≥нвестиц≥й або встановленн¤ контролю над ними;

3) розпод≥лу ринк≥в чи джерел постачанн¤ за територ≥альним принципом, асортиментом товар≥в, обс¤гом њх реал≥зац≥њ чи придбанн¤, за колом продавц≥в, покупц≥в або споживач≥в чи за ≥ншими ознаками;

4) спотворенн¤ результат≥в торг≥в, аукц≥он≥в, конкурс≥в, тендер≥в;

5) усуненн¤ з ринку або обмеженн¤ доступу на ринок (вих≥д з ринку) ≥нших суб'Їкт≥в господарюванн¤, покупц≥в, продавц≥в;

6) застосуванн¤ р≥зних умов до р≥внозначних угод з ≥ншими суб'Їктами господарюванн¤, що ставить останн≥х у невиг≥дне становище в конкуренц≥њ;

7) укладенн¤ угод за умови прийн¤тт¤ ≥ншими суб'Їктами господарюванн¤ додаткових зобов'¤зань, ¤к≥ за своњм зм≥стом або зг≥дно з торговими та ≥ншими чесними звича¤ми в п≥дприЇмницьк≥й д≥¤льност≥ не стосуютьс¤ предмета цих угод;

8) ≥стотного обмеженн¤ конкурентоспроможност≥ ≥нших суб'Їкт≥в господарюванн¤ на ринку без об'Їктивно виправданих на те причин.

¬чиненн¤ антиконкурентних узгоджених д≥й заборон¤Їтьс¤ ≥ т¤гне за собою в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно з законом.

–азом з тим зазначен≥ вище узгоджен≥ д≥њ можуть бути дозволен≥ в≥дпов≥дними органами јнтимонопольного ком≥тету ”крањни, ¤кщо њх учасники доведуть, що ц≥ д≥њ спри¤ють:

o вдосконаленню виробництва, придбанню або реал≥зац≥њ товару;

o техн≥ко-технолог≥чному, економ≥чному розвитку;

o розвитку малих або середн≥х п≥дприЇмц≥в;

o оптим≥зац≥њ експорту чи ≥мпорту товар≥в;

o розробленню та застосуванню ун≥ф≥кованих техн≥чних умов або стандарт≥в на товари;

o рац≥онал≥зац≥њ виробництва.

ѕроте, зазначен≥ узгоджен≥ д≥њ не можуть бути дозволен≥ органами јнтимонопольного ком≥тету ”крањни, ¤кщо конкуренц≥¤ ≥стотно обмежуЇтьс¤ на всьому ринку чи в значн≥й його частин≥.

¬чиненн¤ узгоджених д≥й заборон¤Їтьс¤ до отриманн¤ у встановленому пор¤дку дозволу орган≥в јнтимонопольного ком≥тету.

ќсоба, ¤ка вчинила антиконкурентн≥ узгоджен≥ д≥њ, але ран≥ше за ≥нших учасник≥в цих д≥й добров≥льно пов≥домила про це јнтимонопольний ком≥тет ”крањни чи його територ≥альне в≥дд≥ленн¤ та надала ≥нформац≥ю, що маЇ ≥стотне значенн¤ дл¤ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ у справ≥, зв≥льн¤Їтьс¤ в≥д в≥дпов≥дальност≥ за вчиненн¤ антиконкурентних узгоджених д≥й, передбаченоњ ст. 52 «акону.

–азом з тим така особа не може бути зв≥льнена в≥д в≥дпов≥дальност≥, ¤кщо вона:

не вжила ефективних заход≥в щодо припиненн¤ нею антиконкурентних узгоджених д≥й п≥сл¤ пов≥домленн¤ про них јнтимонопольному ком≥тету ”крањни;

була ≥н≥ц≥атором чи забезпечувала кер≥вництво антиконкурентними узгодженими д≥¤ми; не надала вс≥х доказ≥в або ≥нформац≥њ стосовно вчиненн¤ нею порушенн¤, про ¤к≥ њй було в≥домо та ¤к≥ вона могла безперешкодно отримати.

¬≥дпов≥дно до ст. 12 «акону ”крањни "ѕро захист економ≥чноњ конкуренц≥њ" суб'Їкт господарюванн¤ займаЇ монопольне (дом≥нуюче) становище на ринку товару, ¤кщо:

o на цьому ринку у нього немаЇ жодного конкурента;

o не зазнаЇ значноњ конкуренц≥њ внасл≥док обмеженост≥ можливостей доступу ≥нших суб'Їкт≥в господарюванн¤ щодо закуп≥вл≥ сировини, матер≥ал≥в та збуту товар≥в, на¤вност≥ бар'Їр≥в дл¤ доступу на ринок ≥нших суб'Їкт≥в господарюванн¤, на¤вност≥ п≥льг чи ≥нших обставин.

ћонопольним (дом≥нуючим) вважаЇтьс¤ становище суб'Їкта господарюванн¤, частка ¤кого на ринку товару перевищуЇ 35 в≥дсотк≥в, ¤кщо в≥н не доведе, що зазнаЇ значноњ конкуренц≥њ.

ћонопольним (дом≥нуючим) також може бути визнано становище суб'Їкта господарюванн¤, ¤кщо його частка на ринку товару становить 35 або менше в≥дсотк≥в, але в≥н не зазнаЇ значноњ конкуренц≥њ, зокрема внасл≥док пор≥вн¤но невеликого розм≥ру часток ринку, ¤к≥ належать конкурентам.

Ќазва: ћехан≥зми захисту та п≥дтримки конкуренц≥њ
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-03 (1563 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
слова песни - fonts - chapter 7 - aston bmw - xenical work? - applications airline - cheap cheap
Page generation 0.226 seconds
Хостинг от uCoz