Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ћ≥кроеконом≥ка > ѕол¤ризац≥¤ доход≥в. ¬арт≥сть житт¤


ѕол¤ризац≥¤ доход≥в. ¬арт≥сть житт¤

—тор≥нка: 1/3

’арактеризуючи соц≥альн≥ аспекти розвитку економ≥ки, на ¤к≥ останн≥ два  аб≥нети ћ≥н≥стр≥в ”крањни планували зробити основний акцент у д≥¤льност≥ виконавчоњ влади на найближч≥ роки, ≥ ¤к к≥нцевий результат мали б покращити добробут населенн¤ крањни, можна констатувати, що на сьогодн≥ основн≥ соц≥альн≥ показники ще далек≥ в≥д бажаного р≥вн¤, а тенденц≥њ њхн≥х зм≥н не можна вважати позитивно вражаючими.

ѕрот¤гом дес¤ти рок≥в р≥вень зростанн¤ доход≥в громад¤н ≥, передус≥м, зароб≥тноњ плати, у к≥лька раз≥в в≥дстаЇ в≥д росту ц≥н на товари ≥ тариф≥в на послуги. «а 1990Ч1999 роки при зниженн≥ ¬¬ѕ у 2,5 разу, продуктивност≥ прац≥ Ч у 1,5 разу, реальн≥ грошов≥ доходи зменшилис¤ у 4,4 разу, реальна пенс≥¤ Ч у 6,5 разу, реальна зароб≥тна плата Ч у 4 рази (табл. 1).

“аблиц¤ 1

ƒинам≥ка ≥ндекс≥в реальноњ зароб≥тноњ плати
(темп приросту за р≥к), %

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

-40,1

-15,2

-10,6

-3,4

-3,4

-3,84

-8,9

-0,9

ƒжерело: ”крањна за роки незалежност≥ 1991Ч2001. //  .: јдм≥н≥страц≥¤ ѕрезидента ”крањни, 2001. Ч —. 241.

” цей пер≥од в≥дбулис¤ суттЇв≥ зм≥ни в структур≥ доход≥в населенн¤: значне скороченн¤ частки оплати прац≥ Ч з 70,7 % у 1990 р. до 48,9 % у 2000 р., зростанн¤ питомоњ ваги пенс≥й, допомог, стипенд≥й Ч в≥дпов≥дно з 15,8 % до 21 %. ≤нш≥ надходженн¤ в грошових доходах становили 8,1 % у 1990 р. ≥ 20 % у 2000 р.

¬≥дбуваЇтьс¤ р≥зка пол¤ризац≥¤ населенн¤ за доходами. якщо у 1990 р. середн≥й дох≥д 10 % найзаможн≥ших громад¤н ”крањни у 4 рази перевищував в≥дпов≥дний показник 10 % найб≥дн≥ших, то у 1996 роц≥ Ч вже у 67 раз≥в. 10 % населенн¤ ”крањни концентрують сьогодн≥ 40 % доход≥в всього населенн¤ крањни, причому, за експертними оц≥нками, 2/3 цих доход≥в мають крим≥нальне походженн¤. ѕол¤ризац≥¤ населенн¤ за доходами призводить до зростанн¤ соц≥альноњ напруги у сусп≥льств≥.

ћайже чверть прац≥вник≥в отримують зароб≥тну плату, нижчу за межу б≥дност≥, а близько 70 % Ч меншу за прожитковий м≥н≥мум. «а п≥драхунками, середн¤ зарплата працюючих, ¤ка забезпечувала б прожитковий м≥н≥мум вс≥м членам домогосподарств, мала б складати 824 грн. ” грудн≥ 2000 р. таку зарплату отримали менше 6 % працюючих, а середн¤ зарплата за грудень 2000 р. (296 грн) складала 36 % ц≥Їњ величини. –озм≥р середньом≥с¤чноњ ном≥нальноњ зароб≥тноњ плати прот¤гом 2000 р. становив 45 долар≥в —Ўј, що нижче в≥дпов≥дних показник≥в  азахстану в 2,1 разу, –ос≥њ Ч 1,8 разу, Ѕ≥лорус≥ Ч у 1,6 разу.

—еред найважлив≥ших причин, ¤к≥ зумовили р≥зке пад≥нн¤ реальноњ зароб≥тноњ плати, сл≥д в≥дзначити випереджаюче зростанн¤ ц≥н на товари ≥ послуги при в≥дсутност≥ механ≥зм≥в захисту доход≥в в≥д ≥нфл¤ц≥њ, р≥зку трансформац≥ю безкоштовних соц≥альних благ в платн≥, масов≥ й довготривал≥ затримки виплати зарплати, п≥двищенн¤ р≥вн¤ реального безроб≥тт¤. «агроза безроб≥тт¤ змушуЇ людей погоджуватис¤ на м≥зерну зароб≥тну плату, нав≥ть ≥з затримками.

ƒ≥йсно, ¤к в≥дзначаЇ ”р¤д, заборгован≥сть ≥з зароб≥тноњ плати зменшилась на 1,5 млрд гривень, або на 23 %, ≥ станом на 10 с≥чн¤ 2001 р. становила 4,9 млрд гривень; дл¤ прац≥вник≥в бюджетноњ сфери заборгован≥сть ≥з зароб≥тноњ плати скоротилас¤ прот¤гом року на 280 млн гривень, або на 51,7 %, ≥ становила 262 млн гривень. јле за тими ж статистичними даними, в≥дпов≥дно, 75 % ≥ майже 50 % заборгованост≥ по зарплат≥ у вказаних сферах залишилис¤ непогашеними.  р≥м того, заборгован≥сть була погашена за ном≥налом боргу попередн≥х рок≥в без врахуванн¤ ≥нфл¤ц≥њ, ¤ка в≥дбувалас¤ останн≥ми роками. ” склад≥ кредиторськоњ заборгованост≥ виробничих п≥дприЇмств заборгован≥сть ≥з зароб≥тноњ плати (разом з нарахуванн¤ми) складаЇ 6,3 млрд гривень, а по розрахунках разом з бюджетом Ч 21,1 млрд гривень.

ѕозитивн≥ тенденц≥њ розвитку економ≥ки у 2001 р. спри¤ли певному пол≥пшенню становища. «а с≥ченьЧлипень 2001 р. реальн≥ грошов≥ доходи громад¤н зб≥льшилис¤ на 8,7 %, пор≥вн¤но з в≥дпов≥дним пер≥одом 2000 р. ” липн≥ 2001 р. середн¤ зароб≥тна плата становила 327,31 грн ≥ зросла в ном≥нальному вим≥р≥ на 37,2 %, пор≥вн¤но з липнем 2000 р., та на 29,2 % з початку року. –еальна зароб≥тна плата за 7 м≥с¤ц≥в 2001 р. зросла на 17,7 % проти в≥дпов≥дного пер≥оду 2000 р.

ѕроте, незважаючи на ц≥ позитивн≥ тенденц≥њ, ≥стотних зрушень на краще не в≥дбулос¤. «а с≥ченьЦлипень 2001 р. не виплачено 7,4 % нарахованоњ зароб≥тноњ плати, причому б≥льше 2/3 борг≥в накопичено у двох галуз¤х: вуг≥льн≥й промисловост≥, машинобудуванн≥ та металообробц≥. —таном на серпень 2001 р. загальна сума заборгованост≥ ≥з зароб≥тноњ плати склала 3,9 млрд гривень. Ќезважаючи на титан≥чн≥ зусилл¤ двох склад≥в ур¤ду, за пер≥од з липн¤ 2000 р., тобто за 13 м≥с¤ц≥в, суму заборгованост≥ вдалос¤ зменшити лише на 11,8 %, а у промисловост≥ Ч на 2,2 %. ƒв≥ третини заборгованост≥ припадаЇ на п≥дприЇмства недержавноњ форми власност≥, що засв≥дчуЇ низьку ефективн≥сть державного регулюванн¤ трудових в≥дносин. «а терм≥ном найтривал≥шу заборгован≥сть ≥з зарплати серед ус≥х галузей економ≥ки маЇ с≥льське господарство: б≥льш н≥ж половин≥ прац≥вник≥в зарплату не виплачено за п≥вроку ≥ б≥льше.

” б≥льшост≥ галузей нарахована зароб≥тна плата суттЇво нижча в≥д р≥вн¤ середньоњ зарплати по крањн≥. Ќайвищим Ї р≥вень оплати прац≥ у сфер≥ ф≥нансуванн¤, кредитуванн¤ та страхуванн¤ (813,9 грн), найнижчим Ч у бюджетн≥й сфер≥. —п≥вв≥дношенн¤ м≥ж м≥н≥мальною ≥ максимальною зароб≥тною платою в галуз¤х економ≥ки за 2000 р. становило 6,5 разу, у той час ¤к у 1990 р. Ч 2,5 рази. як ≥ ран≥ше, значна частина оплати прац≥ зд≥йснюЇтьс¤ у натуральн≥й форм≥. ” 2000 р. прац≥вникам було сплачено продукц≥Їю 3,5 млн грн (11,2 % нарахованоњ зароб≥тноњ плати), а за с≥ченьЧлипень 2001 р. Ч 1,4 млрд грн ѕрац≥вникам с≥льського господарства у липн≥ 2001 р. продукц≥Їю сплачено 98 % (!) нарахованоњ зароб≥тноњ плати.

«аборгован≥сть з пенс≥й в ”крањн≥ на початок 2001 р. складала 1,3 млрд гривень. « 1 грудн¤ 2000 р. розпочато п≥двищенн¤ розм≥р≥в пенс≥й. «агальна сума кошт≥в, ¤к≥ планувалос¤ спр¤мувати на п≥двищенн¤ пенс≥й у 2001 р., становила 2,2 млрд гривень. ѕ≥двищенн¤ пенс≥њ стосувалос¤ 13,8 млн пенс≥онер≥в, а загальне п≥двищенн¤ розм≥ру пенс≥њ становитиме близько 24 %. ‘актично ж п≥двищенн¤ пенс≥й буде компенсувати втрати пенс≥онер≥в в результат≥ ≥нфл¤ц≥њ попередн≥х рок≥в. ≤ ц≥ два процеси Ч п≥двищенн¤ пенс≥й та погашенн¤ заборгованост≥ з зароб≥тноњ плати будуть в≥дбуватис¤ на тл≥ ≥нфл¤ц≥њ, новий виток ¤коњ попереду. —ередн≥й розм≥р призначеноњ пенс≥њ у жовтн≥ 2000 р. складав лише 73,3 грн на м≥с¤ць, а њњ куп≥вельна спроможн≥сть пор≥вн¤но з 1999 р. знизилас¤ майже на 20 %. —п≥вв≥дношенн¤ м≥ж середн≥м розм≥ром пенс≥њ й середньою зароб≥тною платою прац≥вник≥в, зайн¤тих у галуз¤х економ≥ки, знизилос¤ з 39 % у 1999 р. до 31,4 % у листопад≥ 2000 р. ѕ≥двищенн¤ розм≥р≥в пенс≥й, лише ¤коюсь м≥рою компенсуЇ втрати в≥д ≥нфл¤ц≥њ 2000 р. ≥ попер≥дн≥х рок≥в.

«ниженню р≥вн¤ житт¤ населенн¤ спри¤Ї поширенн¤ безроб≥тт¤ Ч перех≥д працюючих до категор≥њ безроб≥тних з в≥дпов≥дним зменшенн¤м р≥вн¤ доходу та перебуванн¤ у цьому стан≥ досить тривалий час. ¬же у 2000 р., за даними щоквартальних обстежень домогосподарств, р≥вень безроб≥тт¤ населенн¤ ”крањни склав 11,7 % проти 10,2 %, за тими ж даними 1999 р., що майже у 3 рази перевищуЇ оф≥ц≥йний. ѕрогнозн≥ розрахунки, зроблен≥ ≤нститутом реформ, передбачають зростанн¤ нав≥ть оф≥ц≥йного р≥вн¤ безроб≥тт¤, ¤кий, враховуючи вказане сп≥вв≥дношенн¤ оф≥ц≥йного та неоф≥ц≥йного показник≥в, буде значно вищим. Ќе дивл¤чись на де¤ке п≥двищенн¤, все ще низьким залишаЇтьс¤ р≥вень допомоги по безроб≥ттю. ” грудн≥ 2000 р. допомогу з безроб≥тт¤ отримувало 627,3 тис. ос≥б в середньому у розм≥р≥ 59,4 гривень.

јнал≥зуючи основн≥ показники р≥вн¤ житт¤ населенн¤ за останн≥ 5 рок≥в (у доларовому екв≥валент≥ дл¤ збереженн¤ пор≥вн¤льност≥), можна зробити однозначний висновок про тотальне пог≥ршенн¤ ¤кост≥ житт¤ населенн¤ ”крањни Ч удв≥ч≥ дл¤ пенс≥онер≥в, 1,5 разу дл¤ працюючих (табл. 2).

ѕродовжуЇтьс¤ зниженн¤ р≥вн¤ житт¤ населенн¤, про що св≥дчать також дан≥ структури грошових доход≥в населенн¤, в ¤к≥й скорочуЇтьс¤ частка оплати прац≥ та пенс≥й. Ќатом≥сть зростаЇ частка У≥нших доход≥вФ, виручки в≥д реал≥зац≥њ с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ та доход≥в ф≥зичних ос≥б Ч субТЇкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥. ÷е одне з св≥дчень Ут≥н≥зац≥њФ економ≥ки, глибокого розшаруванн¤ сусп≥льства. «а статистичними даними, лише 2 % населенн¤ волод≥ють доходами т≥ньовоњ економ≥ки, пор¤д з цим 22,3 % прац≥вникам, зайн¤тим у легальному сектор≥ економ≥ки, у 2000 р. нараховано зароб≥тну плату менше 118 грн на м≥с¤ць, тобто нижче законодавчо встановленого м≥н≥мального р≥вн¤ зароб≥тноњ плати.

“аблиц¤ 2

ќсновн≥ показники р≥вн¤ житт¤
населенн¤ ”крањни ¬¬ѕ, ц≥ни, доходи

¬¬ѕ, ц≥ни, доходи

1995

1996

1997

1998

1999

2000

«м≥на реального валового внутр≥шнього продукту, %

-12,2

-10,0

-3,0

-1,9

-0,4

6,0

≤ндекс споживчих ц≥н, % за р≥к

281,7

139,7

110,1

120,0

119,2

125,8

ƒоларовий (—Ўј) екв≥валент (за гот≥вковим курсом):
- середньоњ зароб≥тноњ плати (грудень)

67,26

80,15

86,94

49,17

39,81

42,05

- середньоњ пенс≥њ

26,28

28,32

28,05

24,76

16,68

13,40

- середн≥х грошових доход≥в на душу населенн¤ на м≥с¤ць

28,98

35,77

44,03

36,63

24,89

26,69

Ќазва: ѕол¤ризац≥¤ доход≥в. ¬арт≥сть житт¤
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-03 (1634 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
unsecured loan - car cheap - man americans - adipex cheapest price - файлы - тиристор - speeding values
Page generation 0.258 seconds
Хостинг от uCoz