Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ћ≥кроеконом≥ка > —в≥товий досв≥д антимонопольного законодавства


—в≥товий досв≥д антимонопольного законодавства

—тор≥нка: 1/9

«ћ≤—“

¬ступ 1

I. ћонопол≥¤ ¤к крайн¤ полюсна структура ринк≥в 4

І1. ћонопол≥њ та њх види 4

І2. ”мови ≥ особливост≥ виникненн¤ монопол≥й 4

І3. ќсобливост≥ ≥снуванн¤ ≥ д≥¤льност≥ монопол≥й 6

І4. ћонопольна влада та њњ насл≥дки 9

II. јнтимонопольне законодавство в ринк. економ≥ц≥ заруб≥жних крањн 12

І1. Ќеобх≥дн≥сть ≥снуванн¤ антимонопольного законодавства 12

І2. јнтитрест≥вське законодавство —Ўј 15

І3. јнтимонопольне законодавство Ївропейських крањн 21

І4. јнтимонопольне законодавство япон≥њ 25

І5. јнтимонопольне законодавство крањн —х≥дноњ ™вропи та  итаю 27

III. ƒемонопол≥зац≥¤ економ≥ки ”крањни в умовах переходу до ринку 31

І1. ћонопольне становище на ринку та зловживанн¤ ним 31

І2. јнтимонопольний ком≥тет ”крањни 34

І3. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ антимонопольного законодавства 36

¬исновки 38

—писок л≥тератури 39


¬ступ[T1]

” наш [U2] час, на зор≥ третього тис¤чол≥тт¤, розвиток ≥нфраструктури, м≥жнародних торг≥вельних звТ¤зк≥в та ≥нформац≥йних мереж неухитно тагне за собою створенн¤ ≥ розвиток величезних м≥жнац≥ональних компан≥й. –озм≥р обороту найб≥льших з них залишаЇ позаду нав≥ть ¬¬ѕ де¤ких крањн. Ќ≥чого дивного немаЇ у тому, що так≥ компан≥њ займають л≥дируючу позиц≥ю на нац≥ональному або й на м≥жнародному ринку, а деколи нав≥ть залишаютьс¤ Їдиними на ринку, викидаючи з нього конкурент≥в Ц стають монопол≥стами. —л≥д зауважити, що компан≥¤ не повинна бути величезною за розм≥рами щоб стати монопол≥Їю, отримати монопольну владу. Ќав≥ть невеликим компан≥¤м вдаЇтьс¤ стати монопол≥¤ми на м≥сцевому ринку.

” звТ¤зку ≥з бурхливим процесом виникненн¤ ≥ розвитку монопол≥й ≥ завз¤тим використанн¤м ними монопольноњ влади виникло антимонопольне законодавство. якщо ще у XIX ст. ƒл¤ врегулюванн¤ монопольних випадк≥в використовувались окрем≥ норми господарського права, або й окрем≥ пункти у статт¤х про господарську в≥дпов≥дальн≥сть, то наприк≥нц≥ XIX ст., а саме у 1890 р. ” —Ўј був прийн¤тий перший антимонопольний закон Ц «акон Ўермана. « цього часу ≥ почавс¤ розвиток антимонопольного законодавства у багатьох крањнах св≥ту.

«араз антимонопольне законодавство Ї актуальним, оск≥льки чи не щодн¤ порушуютьс¤ справи про його недотриманн¤, а де¤к≥ з них набувають неаби¤кого розмаху. ƒл¤ прикладу, справа про порушенн¤ антимонопольного законодавства найб≥льшим у св≥т≥ виробником компТютер≥в IBM (International Business Machines) т¤гнулас¤ 13 рок≥в, ≥ за цей час було списано 60 млн. —тор≥нок паперу. —л≥д зауважити, що аналог≥чн≥ справи порушуютьс¤ проти б≥льшост≥ великих компан≥й (¤к уже названа IBM, Microsoft та ≥н.).

¬ажко [U3] не пом≥тити й м≥сц¤, ¤ке займаЇ антимонопольне законодавство у систем≥ економ≥чних наук. √либок≥ економ≥чн≥ досл≥дженн¤ й стали причиною його виникненн¤. —аме вони довели, що монопол≥¤, част≥ше всього, шк≥длива дл¤ сусп≥льства, оск≥льки спричин¤Ї зб≥льшенн¤ сусп≥льних витрат. ƒосл≥дженн¤ в галуз≥ м≥кроеконом≥ки показали, що монопол≥њ, на противагу конкурентним ф≥рмам, мають значний вплив на ц≥ну шл¤хом регулюванн¤ обс¤гу випуску продукц≥њ, завдаки чому монопол≥¤ може, без зайвих проблем, встановлювати оптимальний р≥вень випуску (при акому граничний дох≥д дор≥внюЇ граничним витратам), виштовхувати конкурент≥в з ринку (наприклад, встановлюючи занижен≥ ц≥ни на свою продукц≥ю). “акож визначен≥ причини ≥снуванн¤ монопол≥њ, ¤к економ≥чн≥, так ≥ юридичн≥. Ќа основ≥ вс≥х цих економ≥чних досл≥джень ≥ створюЇтьс¤ у крањнах св≥ту антимонопольне законодавство, завданн¤м ¤кого Ї обмежувати монопол≥њ, ≥, в той же час, не придушувати природн≥ монопол≥њ, при ¤ких маЇ м≥сце економ≥¤ в≥д масштабу.

јнтимонопольне [U4] законодавство т≥сно повТ¤зане з державним регулюванн¤м економ≥ки, оск≥льки уповноважен≥ державн≥ органи мають можлив≥сть безпосередньо впливати на процес утворенн¤ монопол≥й, обмежувати монопольну владу та њњ про¤ви, заборон¤ти д≥¤льн≥сть монопол≥й тощо.

“акож антимонопольне законодавство т≥сно повТ¤зане ≥з законодавством взагал≥ ≥ з господарським (торговельним) правом зокрема. ѕри створенн≥, зм≥н≥ або доповненн≥ антимонопольного законодавства приймаютьс¤ до уваги ¤к норми р≥зних галузей права (наприклад конституц≥йного), так ≥ м≥жнародн≥ договори ≥ угоди, що укладен≥ крањною.

ћетою[U5] роботи Ї досл≥дженн¤ ≥снуючого антимонопольного законодавства в ”крањн≥ та ≥ноземних крањнах. ƒл¤ цього перш за все розкриваЇтьс¤ суть монопол≥й, причини њх утворенн¤ та особливост≥ ≥снуванн¤ та д≥¤льност≥. ” другому розд≥л≥ зображатиметьс¤ антимонопольне законодавство заруб≥жних крањн у розр≥з≥ ≥стор≥њ його розвитку. ѕор≥вн¤нн¤ норм антимонопольного законодавства р≥зних крањн дозволить зробити висновки про њх схож≥сть чи в≥дм≥нн≥сть. ” третьому розд≥л≥ розкриватиметьс¤ зм≥ст антимонопольного законодавства ”крањни. Ѕудуть зображен≥ його особливост≥, под≥бн≥сть до антимонопольного законодавства ≥нших крањн, а також, коротко, його ≥стор≥¤. „ерез досл≥дженн¤ цих питань ¤ прагнутиму розкрити суть св≥тового антимонопольного законодавства.

ѕри[U6] досл≥дженн≥ св≥тового антимонопольного законодавства були використан≥ так≥ основн≥ методи досл≥дженн¤:

опрацюванн¤ л≥тературних джерел Ц з метою ознайомленн¤ з антимонопольним законодавством ”крањни та ≥нших крањн були опрацован≥ л≥тературн≥ джерела, зокрема закони ([1]-[3]), в≥тчизн¤н≥ ([4]-[6]) та ≥ноземн≥ ([7]-[10]) монограф≥њ;

системний п≥дх≥д Ц антимонопольне законодавство розгл¤далос¤ ¤к система юридичних норм, ¤ка зумовлена економ≥чними досл≥дженнами ≥ потребами сусп≥льства, повТ¤зана з ≥ншими законодавчими актами;

економ≥чне моделюванн¤ Ц завд¤ки створенню економ≥чноњ модел≥ у математичн≥й чи граф≥чн≥й форм≥ зображалась залежн≥сть м≥ж економ≥чними зм≥нними, наприклад повед≥нка монопол≥ста стаЇ зрозум≥лою завд¤ки побудов≥ граф≥чних моделей його граничного доходу та граничних витрат;

факторний анал≥з Ц вивчавс¤ ¤к вплив на антимонопольне законодавство таких фактор≥в ¤к економ≥чний розвиток крањни, особливост≥ економ≥ки, на¤вн≥сть ≥ к≥льк≥сть монопол≥й на ринку, так ≥ вплив антимонопольного законодавства на д≥¤льн≥сть компан≥й-монопол≥ст≥в ≥ результат цього впливу;

метод пор≥вн¤нь Ц завд¤ки пор≥вн¤нню антимонопольного законодавства р≥зних крањн можна ви¤вити джерела його виникненн¤, ефективн≥сть його д≥њ на нац≥ональних ринках крањн.


ћонопол≥¤ ¤к крайн¤ полюсна структура ринк≥в

ћонопол≥њ та њх види

 райньою полюсною структурою ринку Ї монопол≥¤, тобто ринок з Їдиним продавцем ≥ що виключаЇ можливост≥ входженн¤ в нього ≥нших. Ќаприклад на початку 80-х р.р. компан≥¤ "ƒе Ѕ≥рс" контролювала фактично вс≥ джерела поставок алмаз≥в у некомун≥стичному св≥т≥. ¬ ¤кост≥ ≥нших приклад≥в можна привести монопол≥ю "ѕол¤роњд" на моментальну фотограф≥ю, власник≥в значноњ частини канал≥в м≥сцевого кабельного телебаченн¤. ” б≥льшост≥ великих м≥ст послуги м≥сцевого телефонного звТ¤зку ≥ постачанн¤ електроенерг≥Їю також забезпечуЇтьс¤ монопол≥¤ми, проте ц≥ни, що встановлюютьс¤ ними регулюютьс¤ державними орган≥зац≥¤ми (див. дал≥).

ћонопол≥¤ в чистому вигл¤д≥ - ¤вище р≥дке, але на багатьох ринках конкурують лише дек≥лька ф≥рм. ¬заЇмод≥¤ ф≥рм на таких ринках може бути складною ≥ нер≥дко зв'¤зана з р≥зноман≥тними аспектами конкурентноњ стратег≥њ. ќднак ф≥рми можуть впливати на ц≥ну ≥ одержувати прибуток за рахунок встановленн¤ граничних витрат. ” таких ф≥рм Ї монопольна влада. ћи розгл¤немо фактори, що визначають монопольну владу, критер≥ю њњ вим≥ру ≥ њњ вплив на ц≥ноутворенн¤.

≤снуЇ також й ≥нша важлива в≥дм≥нн≥сть м≥ж конкуренц≥Їю ≥ монопол≥Їю. ¬ умовах досконалоњ конкуренц≥њ не ≥снуЇ н≥¤ких перешкод входженню в ринок нових виробник≥в. “ак, ¤кщо ринкова ц≥на пшениц≥ п≥дн≥маЇтьс¤ вище величини довгострокових середн≥х витрат њњ виробництва, то фермери переключаютьс¤ з ≥нших зернових на пшеницю. ÷ей процес спр¤мований на зменшенн¤ р≥зниц≥ в розм≥рах економ≥чного прибутку у досконало конкурентних галуз¤х. « ≥ншоњ сторони, на монопольних ринках ≥снують барТЇри входженн¤, ¤к≥ робл¤ть неможливим проникненн¤ на ринок любого нового продавц¤. ¬ силу цього монопол≥¤ може мати значний прит≥к прибутку.

Ќазва: —в≥товий досв≥д антимонопольного законодавства
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-03 (5605 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
college consolidation - bonus online - computer technical - furniture discount - texas car insurance - flash casino - sale a
Page generation 0.170 seconds
Хостинг от uCoz