Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ћовознавство > ќсобливост≥ використанн¤ ≥менник≥в


ќсобливост≥ використанн¤ ≥менник≥в

—тор≥нка: 1/3

—л≥д пам'¤тати, що ќƒ— вимагаЇ:

1. ѕеревагу в≥ддавати абстрактним, неемоц≥йним, однознач≠ним ≥менникам книжного походженн¤: автор, б≥ограф≥¤, вар≥ант, габарит, гарант, дов≥дка, екзотика, екскурс≥¤, Їмн≥сть, Їство, жур≥, звершенн¤, зона, ≥нгред≥Їнт, компрометац≥¤, кон'юнктура лаборатор≥¤, маркетинг, номенклатура, об'Їктивн≥сть, побор≠ник, прецедент та ≥н.

неправильно правильно

анон≥мка анон≥мний лист

сотн¤га гривень сто гривень

зал≥ковка зал≥кова книжка

маршрутка маршрутне такс≥

фарбова фарбуванн¤

кадровик кадровий прац≥вник

астматик хворий на астму

хитрун хитрий

забудько людина, ¤ка забуваЇ

пустуха д≥вчина (ж≥нка), ¤ка пустуЇ

горбань людина з горбом (горбата людина)

ручище велика, сильна рука

авто автомоб≥ль

товарн¤к пот¤г, ¤кий перевозить вантаж (вантажний пот¤г)

водичка злодюга вода злод≥й

ќтже, треба уникати вживанн¤ ≥менник≥в ≥з розмовного сти≠лю, ≥з суф≥ксами зб≥льшеност≥ чи зменшеност≥, з ус≥ченою осно≠вою тощо й зам≥н¤ти њх нейтральними, книжними ≥менниками або ≥ншими частинами мови чи розгорнутими по¤снювальни≠ми конструкц≥¤ми.

2. Ќаписанн¤ ≥менник≥в на означенн¤ статусу, профес≥њ, поса≠ди, званн¤ (у б≥льшост≥ випадк≥в) у чолов≥чому род≥, наприклад:

неправильно правильно

викладачка х≥м≥њ викладач х≥м≥њ

касирка (касирша) заводукасир заводу

лаборантка (лаборантша) в≥дд≥лулаборант в≥дд≥лу

бригадирка (бригадирша) цеху бригадир цеху

прац≥вниц¤ ф≥рми прац≥вник ф≥рми

учителька школи учитель школи

—лова (прикметник, д≥Їслово), залежн≥ в≥д найменуванн¤ посади чи званн¤, узгоджуютьс¤ ≥з цим найменуванн¤м лише в чолов≥чому род≥, наприклад: бухгалтер ф≥рми ви¤вив, старший ≥нспектор ком≥с≥њ записав, висококвал≥ф≥кований кухар ресторану перем≥г.

‘орми ж≥ночого роду набувають лише залежн≥ займенни≠ки та д≥Їслова, узгоджуючись ≥з пр≥звищем, посадою, фахом тощо, наприклад: зав≥дувач кафедри украњнськоњ мови доцент  реч “ет¤на ¬асил≥вна зазначила, що...

—л≥д звертати увагу на контекст уживанн¤ профес≥њ чи ста≠тусу, наприклад: ƒо каб≥нету було запрошено секретарку ди≠ректора ѕол¤кову Ћ. ќ. ≥ ƒо каб≥нету було запрошено секре≠тар¤ ком≥с≥њ ѕол¤кову Ћ. ќ.

” конкурс≥ перемогла в≥дм≥нниц¤ 8-ј класу √ур'Їва Ћ, √. й ” конкурс≥ перемогла в≥дм≥нник народноњ осв≥ти викладач —Ў є 8 √ур'Їва Ћ. √.

«арахувати на посаду друкар¤ офсетного друку  озор≥ну –. ё. й «арахувати на посаду друкарки-референта  озор≥ну –. ё.

∆≥ночий р≥д мають слова: авторка, асп≥рантка, вихованка, дипломантка, дисертантка, кравчиха, поетеса, студентка, уче≠ниц¤ та ≥н.

ѕрим≥тки

1. Ћише ж≥ночий р≥д мають так≥ слова: друкарка, по≠коњвка, прал¤, швачка (на в≥дм≥ну в≥д шевц¤, ¤кий шиЇ лише взутт¤).

2. –ах≥вниц¤ Ч прилад дл¤ л≥чби (не фах).

3. «б≥рн≥ ≥менники, що позначають:

а) сукупн≥сть однакових або под≥бних пон¤ть, ≥стот, тва≠рин, предмет≥в тощо зам≥н¤ти ≥менниками у форм≥ множини, наприклад:

неправильно правильно

студентство студенти

професура професори

д≥твора, д≥твора

малеча д≥ти мал≥ д≥ти

п≥хота п≥хотинц≥

птаство птахи

мишва миш≥

черва черви

комашн¤ комахи

ганч≥р'¤ ганч≥рки

пахощ≥ запахи

штовханина поштовхи

генерал≥тет генерали

б) сукупн≥ пон¤тт¤ профес≥йноњ д≥¤льност≥, назви ос≥б за фахом ≥ м≥сцем роботи, проживанн¤ та нац≥ональною приналежн≥стю треба передавати за допомогою додат≠кових сл≥в, що по¤снюють узагальненн¤, наприклад:

неправильно правильно

акторство гра на кону театру та в к≥но

друкарство виготовленн¤ друкарськоњ продукц≥њ

поштар≥ прац≥вники пошти

циркач≥ прац≥вники цирку

заводчани прац≥вники заводу

город¤ни мешканц≥ м≥ста

4. ”живати форму  л. в≥дм≥нка т≥льки у звертанн≥ до ос≥б, називаючи:

статус Ч знавцю, колего, товаришу

посаду Ч директоре, зав≥дувачу, голово

званн¤ Ч професоре, кап≥тане, академ≥ку

профес≥ю Ч лаборанте, перекладачу, секретарю

родича Ч батьку, мати, сестре, т≥тко

≥м'¤ Ч ≤горе (≤горю), ќлеже, ћиколо, ёр≥ю ћар≥Ї, ќльго, Ќаталю, Ћюбове

≥м'¤ по батьков≥ Ч ≤лл≥чу, јнатол≥йовичу, ™вгеновичу

≤лл≥вно, јнатол≥њвно, ™вген≥вно

пр≥звище Ч —ороко,  аркачу, Ѕагал≥ю, Ѕондаре

Ќаприклад: Ўановний пане полковнику!

¬ельмишановна панно ѓвго!

ƒорога пан≥ ¬алер≥Ї!  олего ƒмитре!

ƒруже ≤лле ¬асильовичу!

ѕане ѕетрашу!

ƒоброд≥ю „орноволе!

”вага! ѕр≥звища у звертанн¤х ≥нод≥ можуть мати також форму Ќ. в≥дм≥нка.

5. ”никати двозначност≥ та багатозначност≥ ≥менник≥в без додаткового по¤сненн¤.

неправильно правильно

√олова  остюк ќ. ѕ. зауважила. √олова збор≥в  остюк ќ. ѕ.

зробила зауваженн¤.

ƒо 10.07.2002 бригад≥  уц¤ ¬. √. ƒо 10.07.2002 бригад≥

треба поб≥лити актову залу  уц¤ ¬. √. треба поб≥лити

стелю в актов≥й зал≥.

Ќа сходах сто¤в дипломат. Ќа сходах сто¤в невеликий

металевий дипломат.

Ќа сходах сто¤в сивий дипломат.

≤нод≥ двозначн≥сть можлива у випадку зб≥гу –. та ƒ. в≥дм≥нк≥в:

—воЇчасне ф≥нансуванн¤ адм≥н≥страц≥њ. ƒл¤ уточненн¤ сл≥д доповнити вираз: —воЇчасне ф≥нансуванн¤ з боку адм≥н≥ст≠рац≥њ або —воЇчасне ф≥нансуванн¤ адм≥н≥страц≥њ ≥ноземними ≥нвесторами.

6. ”казуючи час за роком, узгоджувати ≥менник ≥з числ≥в≠ником, займенником чи прикметником не в ћ. в≥дм≥нку з при≠йменником у (в), а в –. в≥дм≥нку без прийменника, наприклад:

неправильно правильно

” 2001 р. (роц≥) ... 2001 р. (року) ...

” першому роц≥ .... ѕершого року ...

” цьому (тому) роц≥... ÷ього (того) року ...

” наступному роц≥... Ќаступного року,.,

јле: у четвер, у нед≥лю, у грудн≥, у липн≥ (без слова м≥с¤ц≥).

7. Ќульового зак≥нченн¤ дл¤ ≥менник≥в чолов≥чого роду II в≥дм≥ни у 3. в≥дм≥нку однини:

п≥дписали акт, отримав лист, уз¤в ол≥вець, видав наказ ≥ под.

8. ”живати ≥менник, дотримуючись унормованих форм числа, наприклад:

неправильно правильно

придбали нову шк≥р¤ну мебель придбали нов≥ шк≥р¤н≥ мебл≥ зробили позначки р≥зними зробили позначки р≥зним

чорнилами чорнилом

похорони призначили на ... похорон призначили на ...

9. ѕам'¤тати, що:

Ч к≥льк≥сний ≥менник раз у сполученн≥ ≥з числ≥вником та ≥менником половина маЇ форму рази: ѕродук≠тивн≥сть п≥дприЇмства зб≥льшилась у два з полови≠ною рази. якщо дробовий числ≥вник виражений дес¤т≠ковим дробом, то маЇмо форму раза. ѕродуктивн≥сть п≥дприЇмства зб≥льшилась у два й чотири дес¤тих раза;

Ч в ќр. в≥дм≥нку множини ≥менник≥в II в≥дм≥ни та мно≠жинних ≥менник≥в сл≥д використовувати лише зак≥н≠ченн¤ -ами (-еми), -има, наприклад:

неправильно правильно

з п'¤тьма кол≥сьми ≥з п'¤тьма колесами

л≥так з ≥ноземними г≥стьми л≥так з ≥ноземними гост¤ми

повернулись з гр≥шми повернулись ≥з грошима

Ч одиниц≥ вим≥ру мають паралельну форму в –. в≥дм≥нку множини: децибел≥в ≥ децибел, ват≥в ≥ ват, але лише б≥т≥в, √аус≥в, джоул≥в, ерг≥в, м≥л≥бар≥в, байт≥в. ‘орма множини може позначати не саму речовину, а њњ конкретн≥ види, сорти, типи: «ал≥зницею прибува≠ли м≥неральн≥ добрива, машинн≥ масла, грузинськ≥ вина.

јле Ќаприк≥нц≥ XX й на початку XXI ст. (стол≥тт¤, а не стол≥ть), бо однор≥дними членами Ї не числ≥в≠ники, а ≥менники к≥нець, початок;

Ч однина Ї засобом узагальненн¤, коли вказуЇ на нероз≠членован≥сть, ц≥л≥сн≥сть однор≥дних ≥менник≥в: ѕере≠везено ввесь урожай сон¤шнику. “а коли невизначе-ну к≥льк≥сть однор≥дних ≥менник≥в можна порахувати чи вим≥р¤ти, сл≥д уживати форму множини: «авчас≠но було придбано комплекти спортивних костюм≥в;

Ч не можна в≥дм≥нювати нежив≥ предмети ¤к жив≥ ≥сто≠ти, наприклад:

неправильно правильно

ƒл¤ транспортуванн¤ ƒл¤ транспортуванн¤

будматер≥ал≥в будматер≥ал≥в

використовували використовували

потужних  рј«≥в ≥ ћј«≥в. потужн≥  рј«и й ћј«и.

10. Ќадавати перевагу не д≥Їсловам, а в≥дд≥Їсл≥вним ≥мен≠никам, ¤к≥ забезпечують однозначн≥сть ≥ водночас узагальнен≥сть зм≥сту, наприклад:

неправильно правильно

допомагати надати допомогу

доручити дати дорученн¤

змагатис¤ провести змаганн¤

нањхати зробити нањзд

огл¤нути зд≥йснити огл¤д

переговорити вести переговори

’оча в наказах, розпор¤дженн¤х та ≥нших документах при≠пускаЇтьс¤ форма наказового способу д≥Їслова (.доручити, огл¤≠нути та под.).

11. ≤менник (додаток) п≥сл¤ д≥Їсл≥в пов≥домл¤ти, спов≥щати ставити в 3. в≥дм≥нку, а не в ƒ., наприклад:

неправильно правильно

пов≥домити студентов≥ пов≥домити студента

спов≥стити ≥нженеров≥ спов≥стити ≥нженера вод≥¤

 арпенку Ѕ. “.  арпенка Ѕ. “.

12. ”живанн¤ низки д≥Їсл≥в пов'¤зано з ≥менником, ¤кий повинен сто¤ти в –., а не в «. чи ƒ. в≥дм≥нку, наприклад:

неправильно правильно

зазнати б≥ду зазнати б≥ди

завдати шкоду завдати шкоди

пильнувати чистоту пильнувати чистоти

шкодувати грош≥ на осв≥ту шкодувати грошей на осв≥ту

рад≥ти перемоз≥ рад≥ти з перемоги

“а це правило не варто застосовувати до ≥менник≥в II в≥дм≥ни чолов≥чого роду однини, ¤к≥ мають зак≥нченн¤ -у, -ю, оск≥льки воно (зак≥нченн¤) зб≥гаЇтьс¤ з ƒ. в≥дм≥нком, наприклад:

неправильно правильно

запоб≥гти вибуху було запоб≥гти вибухов≥ було

Ќазва: ќсобливост≥ використанн¤ ≥менник≥в
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-07 (1873 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
mississippi state - education history - - discount furniture - insurance scooter - - for for
Page generation 0.135 seconds
Хостинг от uCoz