Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

Ќародознавство > ƒержавна символ≥ка


ƒержавна символ≥ка

ѕЋјЌ

1.¬ступ.

2.”крањнська державна символ≥ка .

3.¬исновок.

¬—“”ѕ

≤стор≥¤ нац≥онально-визвольних рух≥в св≥дчить , що в моменти њхнього п≥днесенн¤ сусп≥льна увага зосереджуЇтьс¤ на проблем≥ джерел ≥стор≥њ та симантики нац≥ональноњ символ≥ки . ÷е ц≥лком природно , бо нац≥ональн≥ символи - не випадков≥ значки ≥ барви . ¬они постають внасл≥док ≥сторичного та культурного розвитку народу ≥ т≥сно пов`¤зан≥ з його духовн≥стю , з його прагненн¤м до Їднанн¤ , готовн≥стю до зд≥йсненн¤ своњх нац≥ональних завдань та забезпеченн¤ нац≥ональних ≥нтерес≥в .

”крањнська державна символ≥ка

”крањнська державна символ≥ка,-¤к у ск≥фських цар≥в, у старокн¤ж≥й  ињвськ≥й держав≥ та в ”Ќ–,-

в≥дображуЇ традиц≥йну украњнську символ≥ку , що формувалас¤ прот¤гом тис¤чол≥ть ≥ належить до найбагатших та найзм≥стовн≥ших символ≥чних систем людства .  лючем до њњ розум≥нн¤ Ї ч≥льний њњсим- вол , нин≥ в≥домий п≥д назвою Ђ“ризубї .

ѕерша л≥тописна згадка про тризуб ¤к про вели-кокн¤з≥вський знак стосуЇтьс¤ ’’ст.…ого зображен-

н¤ в≥доме ≥з печатки —в¤тослава ≤горевича.«годом цей знак карбуЇтьс¤ на ср≥бних монетах великого кн¤з¤ кињвського ¬олодимира —в¤тославовича де з одного боку портрет володар¤ ,а з ≥ншого -тризуб.

“ризуб символ≥зуЇ туж саму тр≥йцю життЇтворчих енерг≥й , що й хрест та шестикутна з≥рка , тобто

ћудр≥сть , «нанн¤ ≥ Ћюбов(або ¬огонь, ¬оду й ∆ит- т¤).“ож тризуб можна зустр≥ти на цегл≥ ƒес¤тинноњ

церкви ,на плитах ”спенськоњ церкви у ¬олодимир≥-

¬олинському , його зображенн¤ знайдено на вар¤зь-

кому меч≥ ,в герб≥ французькоњ королеви јнни , на

надробку св.≈р≥ка у Ўвец≥њ та ≥н.

“ризуб на час прийн¤тт¤ –уссю-”крањною христи-¤нства був наст≥льки попул¤рним , що хрест дове-лось об`Їднати з ним в один знак ,- дл¤ сприйман-

н¤ широкими верствами народу .ѕоЇднанн¤ хреста й тризуба ≥ сьогодн≥ височить над  иЇвом на мак≥вц≥ реставрованих «олотих вор≥т , на мак≥вках ¬олоди-мирського собору (де тризуб уже ледь пом≥тний).

 ожен символ ставить акценти на р≥зних аспек-тах св≥тобудови , граф≥ка кожного знаку лакон≥чна

ч≥тка ≥ промовиста . якщо хрест концентруЇ увагу назначимост≥ дл¤ св≥тобудови третьоњ сили , то тризуб , в≥дображаючи ¤к триЇдн≥сть св≥тобудови , так ≥ троњст≥сть полум`¤-енерг≥њ , принцип вогню

≥ поступу .

” пр¤мих предк≥в сучасних украњнц≥в-слов`¤нсь-

кого племен≥ пол¤н ,званих також Ђрусьї ≥ Ђсколо- тиї , ¤к ≥ у њхн≥х попередник≥в , паувала триком-понентна структура сусп≥льства ≥ була поширена легенда про походженн¤ пол¤нськоњ( ињвськоњ) дер-жави в≥д трьох брат≥в ,що Ђс≥лиї на трьох кињвсь-

ких горах.«верхники пол¤н-рус≥в , кињвськ≥ кн¤з≥,

так само , ¤к ≥ цар≥ ск≥ф≥в , карбували на своњх монетах знак “р≥йц≥- “ризуб .

ѕор¤д з оф≥ц≥йною функц≥Їю державного ≥ рел≥-г≥йного символ≥в “ризуб маЇ на ”крањн≥ ≥ широку естетичну функц≥ю та функц≥ю оберега .“ризуб зоб-ражавс¤ ¤к в орнаментах тканин , килим≥в , карбу-ванн¤ , так у рукописних текстах книг ,на монетах

≥ печатках , на юв≥л≥рних виробах ,державних в≥д-

знаках , п≥дв≥сках ≥ нав≥ть на посуд≥.

 ульт тризуба в орнаментуванн≥ украњнських рукопис≥в зникаЇ , на жаль , у XVIIст. разом ≥з зам≥ною рукопис≥в друкованими книжками . ќднак у народному побут≥ найменш денац≥онал≥зованих , г≥рських район≥в ”крањни в≥н живе й дос≥.“ак у  арпатах , п≥д –≥здво чи …ордань , сел¤ни де¤ких с≥л донедавна малювали на своњх хатах споконв≥чн≥ маг≥чн≥ знаки тризуба .

 р≥м м≥стичного знака-тризуба украњнська дер-жавна символ≥ка включаЇ жовто-блакитн≥ барви.

Ќа в≥дм≥ну в≥д однозначного слова Ђкол≥рї,сло-во Ђбарваї багатозначне . ¬ старовину воно озна-чало не лише певний кол≥р , але й ун≥ф≥кований од¤г,тобто належн≥сть до певноњ групи людей .ќдин з д≥алектних вар≥ант≥в словаЂбарваї набув значен-

н¤ матер≥ального барвника , це слово Ђфарбаї , ≥нший Ђварнаї - збер≥г лише його друге значенн¤: певноњ групи людей.

” давн≥х ар≥њв було три барви (варни): б≥ла -

старшина , жрец≥ - правител≥ , ¤ких звали рахмани

(брахмани) ; червоно - малинова - воњни (шатри , кшатт≥њ) ;чорна - с≥¤ч≥ та скотар≥ (вайш`њ ≥ шуд-

ри).

«апорожц≥ , ¤к люди , що повн≥стю присв¤тили себе св¤щенн≥й в≥йн≥ за ”крањну , дотримувались звичањв ≥ символ≥ки барви воњн≥в - зод¤гались у червоно-малиновий од¤г ≥ мали , мр≥м мирного жов-то-блакитного , бойовий , червоно-малиновий ст¤г;

гетьман мав ср≥бно-б≥лого прапора ,в≥йськово-маг-

натськи формуванн¤ - червоно-б≥лого ,а в≥йськово-

народн≥ -червоно-чорного .ќск≥льки гетьман у пев-

них ситуац≥¤х мав виступити то в≥д старшини , то

в≥д козацтва ,то в≥д сел¤н , а то й в≥д ус≥х зра-

зу - в≥н мав бунчуки б≥лого , червоного , та чор-ного кольор≥в.Ѕ≥ло-червоно-чорна символ≥ка кольо-

р≥в збереглас¤ ≥ до сьогодн≥шнього дн¤ на —х≥дн≥й ”крањн≥ в традиц≥њ вишивати червоно-чорним по б≥-лому ,що символ≥зуЇ Їдн≥сть ус≥х груп (барв,варн)

у одному народ≥ .

ћожна наводити чимало пиклад≥в попул¤рност≥ б≥ло-червоно-чорноњ барви на ”крањн≥ , але жоден зцих традиц≥йних кольор≥в не став державною бар-вою в силу двох причин . ѕерша пол¤гаЇ в тому , що ц¤ барва Ї сп≥льною дл¤ дес¤тк≥в нац≥й ≥ на-родностей ,¤к≥ розвинулис¤ з Їдиноњ давньоар≥йсь-

коњ сп≥льност≥ ,а друга - в тому , що за цими ко-

льорами прот¤гом тис¤чол≥ть , м≥цно установилас¤ соц≥альна функц≥¤ . ¬ украњнц≥в нац≥ональною бар-вою стала ≥нтегруюча рел≥г≥йна блакитно - жовта .

ѕ≥сл¤ батињвського погрому на  ињвських земл¤х завмерла ус¤ка нац≥ональна ≥ державна д≥¤льн≥сть.

 оли ж нац≥¤ почала оживати ,- в≥дродилась ≥ сим-

вол≥ка .Ќац≥ональна барва з`¤вл¤Їтьс¤ по вс≥й ”к-

рањн≥ ≥ ,насамперед , у розписах церков та у цер-ковних речах -ризах , фарбован≥й р≥зьб≥ ≥коноста-

с≥в . ÷¤ барва оживаЇ також у творах мистецтва - м≥н≥атюрах ≥ прикрасах , у масовому виготовленн≥ жовто - блакитних тканин , у гербах украњнських земель . “ак герб роду Ѕогун≥в мав голубий щит ≥з золотолтою п≥дковою ≥ золотим кавалерським хрес-том .

«вертаЇ на себе увагу орган≥чна близьк≥сть украњнц≥в р≥зних земель ≥з нац≥ональною блакитно-

жовтою барвою ,¤ка виразно ви¤вилас¤ за середньо-

в≥чч¤ , коли почалась повсюдна ф≥ксац≥¤ та форма-л≥зац≥¤ нац≥ональноњ символ≥ки . як в≥домо , ињв-

щина на цей пер≥од встановила золотого тризуба на голубому пол≥ , √аличина - золотого лева на голу-бому пол≥.“ак на земл¤х ”крањни узаконилась одна-кова нац≥ональна барва . «б≥г досить промовистий,

¤кщо зважити,що ц≥ земл≥ на той час не були об`Їд

нан≥ в Їдин≥й ”крањнський держав≥ .

∆овто-блакитна барва була наствльки усв≥дом-леною ¤к нац≥ональна украњнська , що узаконенн¤ ÷ентральною –адою жовто - блакитного прапора ¤к

державного символа , ¤ке сталось 22 березн¤ 1918р., не викликало н≥ в ”крањн≥ , н≥ в –ос≥њ жодного сумн≥ву , що до правомврност≥ цього акту.

¬исновок

—ьогодн≥ наш прапор майорить на вершинах √≥малањв ,

≈льбрусу ≥  ≥л≥манджаро , а жовто - блакитна барва , ¤к ”кра-

њнська нац≥ональна символ≥ка , утвердилась на вс≥х материках

планети.

1

Ќазва: ƒержавна символ≥ка
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-07 (1201 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' document.write('liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤')//-->
tools - loans debt - внеземные - loan consolidation - instructions yahoo - career training - canada fat
Page generation 0.879 seconds
Хостинг от uCoz