Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ќрган≥зац≥¤ виробництва > ¬иробнича стратег≥¤ та проектуванн¤ структури зм≥н


¬иробнича стратег≥¤ та проектуванн¤ структури зм≥н

—тор≥нка: 1/2

ѕлан.

ѕроектуванн¤ орган≥зац≥њ виробництва.

ќсновн≥ резерви розвитку виробництва, њх суть ≥ класиф≥кац≥¤.

ƒосл≥дженн¤ етапу орган≥зац≥њ виробництва.

¬досконаленн¤ орган≥зац≥њ виробництва.

ѕроектуванн¤ орган≥зац≥њ виробництва.

ѕроектуванн¤ орган≥зац≥њ в-ва Ц це процес розробки орган≥зац≥йноњ, технолог≥чноњ ≥ планово-економ≥чноњ документац≥њ, необх≥дноњ дл¤ створенн¤ ≥ зд≥йсненн¤ на практиц≥ виробничоњ системи.

ѕ≥дприЇмство, ¤к виробнича система з своњми п≥дсистемами ≥ службами в ¤к≥сь м≥р≥ складн≥ша н≥ж люб≥ нов≥ вироби, устаткуванн¤ ≥ машини. ≤ ¤кщо на п≥дприЇмств≥ дл¤ створенн¤ новоњ продукц≥њ розробл¤Їтьс¤ проект техн≥чноњ п≥дготовки в-ва, то дуже важливо ≥ складно розробити проект орган≥зац≥њ в-ва. Ќ≥ одне п≥дприЇмство не займаЇтьс¤ проектуванн¤ орган≥зац≥њ в-ва. “≥льки коли будувавс¤ ¬алжський автомоб≥льний завод, то при допомоз≥ ≥тал≥йськоњ ф≥рми ‘”ј“ вперше були використан≥ ≥ розроблен≥ проекти орган≥зац≥њ в-ва. ѕ≥зн≥ше так≥ проекти били використан≥ на  амському автомоб≥льному завод≥.

ѕроект орган≥зац≥њ в-ва включаЇ:

«агальносистемн≥ дан≥ Ц виробнича структура п≥дприЇмства, система управл≥нн¤, склад ≥ чисельн≥сть кадр≥в, система оперативно-виробничого плануванн¤.

ќраг≥зац≥йн≥ р≥шенн¤, ¤к≥ в≥днос¤тьс¤ до п≥дсистем Ц техн≥чна п≥дготовка в-ва, орган≥зац≥¤ виробничих процес≥в, виробнича структура п≥дприЇмства, ћ“«, служби маркетингу ≥ збуту.

ќрган≥зац≥йн≥ р≥шенн¤ по елементах виробничого процесу Ц орган≥зац≥¤ прац≥ прац≥вник≥в, функц≥онуванн¤ знар¤дь прац≥, рух предмет≥в прац≥, ≥нтеграц≥¤ елемент≥в в-ва в Їдиний процес.

–≥шенн¤ по встановленню економ≥чних в≥дношень в процес≥ в-ва Ц формуванн¤ колектив≥в структурних п≥дрозд≥л≥в, умови госрозрахунку ≥ њх застосуванн¤, системи оплати прац≥ ≥ стимулюванн¤ прац≥вник≥в.

ќрган≥зац≥йн≥ проекти п≥дрозд≥л≥в п≥дприЇмства Ц ф≥л≥ал≥в, участк≥в, робочих м≥сць.

Ѕезперервне, гнучке, динам≥чне вдосконаленн¤ орган≥зац≥њ в-ва.

¬с≥ ц≥ елементи на п≥дприЇмствах взаЇмозвТ¤зан≥ ≥ њх звТ¤зки необх≥дно передбачити в проектуванн≥ орган≥зац≥њ в-ва.

ѕроект орган≥зац≥њ в-ва вир≥шуЇ так≥ завданн¤:

визначаЇ склад елемент≥в виробничоњ системи в к≥льк≥сному ≥ ¤к≥сному в≥дношенн≥ ≥ њх розм≥щенн¤ у в-в≥ Ц тобто формуванн¤ виробничоњ структури

розробка регламенту орган≥зац≥йних процес≥в, ¤к≥ в≥дбуваютьс¤ у виробнич≥й систем≥ ≥ створенн¤ комплексу орган≥зац≥йно-планових документ≥в, ¤к≥ м≥ст¤ть основн≥ положенн¤ цього регламенту

розробка нормативноњ бази орган≥зац≥њ в-ва дл¤ конкретних виробничих систем

визначенн¤ характеру ≥нформац≥йних взаЇмозвТ¤зк≥в ≥ поток≥в елемент≥в виробничоњ системи, формуванн¤ структури документооб≥гу ≥ створенн¤ ≥нформац≥йного забезпеченн¤ орган≥зац≥њ в-ва

встановленн¤ економ≥чних в≥дношень м≥ж участками виробничого процесу Ц п≥дрозд≥лами п≥дприЇмства ≥ окремими виконавц¤ми.

¬ залежност≥ в≥д розм≥р≥в п≥дприЇмства, масштаб≥в ≥ типу в-ва, номенклатури ≥ асортименту продукц≥њ, строк≥в освоЇнн¤ виробничих потужностей проектуванн¤ орган≥зац≥њ в-ва складаЇтьс¤ ≥з таких елемент≥в:

передпроектна п≥дготовка

техн≥чний проект

робочий проект

впровадженн¤

 ожний ≥з вказаних етап≥в складаЇтьс¤ ≥з визначених стад≥й, ¤к≥ вказують конкретн≥ напр¤мки д≥¤льност≥ ≥ роботи:

—тад≥њ проектноњ п≥дготовки Ц це:

а) розробка загальноњ концепц≥њ орган≥зац≥њ в-ва

б) зд≥йсненн¤ комплексного обстеженн¤ обТЇкту проектуванн¤

в) розробка техн≥ко-економ≥чного обумовленн¤ виробничоњ системи

г) формуванн¤ ≥ затвердженн¤ техн≥чного завданн¤ на проектуванн¤

—тад≥њ техн≥чного проекту Ц це:

а) розробка основних положень системи орган≥зац≥њ в-ва, принцип≥в њх функц≥онуванн¤, метод≥в звТ¤зк≥в з ≥ншими п≥дрозд≥лами

б) прийн¤тт¤ р≥шень по ≥нформац≥йному забезпеченню ≥ систем≥ документооб≥гу

Ќа цих стад≥¤х використовуЇтьс¤ ≥м≥тац≥йн≥ та математичн≥ модел≥ дл¤ виробу ≥гриперонових проектних р≥шень, дають опис спец≥ального програмного забезпеченн¤.

—тад≥й робочого проекту:

а) розробка комплексу робочоњ кокументац≥њ:

структурн≥ схеми

орган≥зац≥йно-планов≥ розрахунки

формуванн¤ нормативноњ ≥ ≥нформац≥йноњ бази

орган≥зац≥йн≥ процедури ≥ документи

посадов≥ ≥нсрукц≥њ ≥ положенн¤

стандарти п≥дприЇмства

програмне забезпеченн¤

—тад≥њ впровадженн¤:

а) навчанн¤ ≥ психолог≥чна п≥дготовка персоналу

б) введенн¤ в д≥ю нових ≥нструкц≥й ≥ положень

в) перебудова виробничоњ ≥ управл≥нськоњ структури

г) введенн¤ нових систем оплати ≥ стимулюванн¤ прац≥ прац≥вник≥в п≥дприЇмства

¬ажливу роль в проектуванн≥ орган≥зац≥њ в-ва маЇ орган≥зац≥¤ проектуванн¤.

ћетоди орган≥зац≥йного проектуванн¤:

ориг≥нальний (традиц≥йний)

типовий

автоматизований

ќриг≥нальний метод характеризуЇтьс¤ тим, що вс≥ види проектних роб≥т ор≥Їнтуютьс¤ на створенн¤ ≥ндив≥дуальних проект≥в, максимально враховуючи особливост≥ даного п≥дприЇмства.

“иповий метод Ц створювана система розбиваЇтьс¤ на складов≥ компоненти ≥ дл¤ кожного з них розробл¤ютьс¤ зак≥нчен≥ проектн≥ р≥шенн¤, ¤к≥ пот≥м з де¤кими модиф≥кац≥¤ми використовуютьс¤ дл¤ проектуванн¤ виробничоњ системи. ѕри цьому метод≥ використовуЇтьс¤ модульний спос≥б. ћодуль виступаЇ в ¤кост≥ типизуючого елемента, дл¤ кожного з ¤ких складаЇтьс¤ своЇ проектне р≥шенн¤. ѕроект системи комплектуЇтьс¤ з тиках одиничних р≥шень. –езультатом цього методу Ц ≥ндив≥дуальний проект орган≥зац≥њ в-ва з типовими елементами у вигл¤д≥ орган≥зац≥йних модулей.

јвтоматизований метод проектуванн¤ базуЇтьс¤ на застосуванн≥ ≈¬ћ на вс≥х видах роб≥т.

 омплексний орган≥зац≥йний проект виробничоњ системи Ц це комплекс проектноњ документац≥њ, ¤кий регламентуЇ всю сукупн≥сть орган≥зац≥њ в-ва, проац≥ ≥ управл≥нн¤, розроблений на баз≥ дос¤гнень науки ≥ передового досв≥ду з врахуванн¤м вимог, ¤к≥ предТ¤вл¤ютьс¤ до виробничоњ системи ≥ забезпечують њњ ефективне функц≥онуванн¤.

–озд≥ли орган≥зац≥йного проекту:

загальна характеристика орган≥зац≥йноњ системи

орган≥зац≥¤ основного в-ва

орган≥зац≥¤ ћ“«, збуту ≥ складського господарства

орган≥зац≥¤ техн≥чного обслуговуванн¤ ≥ ремонту обладнанн¤

орган≥зац≥¤ ≥нструментального господарства

орган≥зац≥¤ техн≥чного контролю ≥ управл≥нн¤ ¤к≥стю

орган≥зац≥¤ техн≥чноњ п≥дготовки в-ва

орган≥зац≥¤ кап≥тального буд≥вництва

орган≥зац≥¤ роботи з кадрами

орган≥зац≥¤ економ≥чноњ роботи

орган≥зац≥¤ господарського оюслуговуванн¤ ≥ д≥ловиробництва

документооборот ≥ нормативна база орган≥зац≥йного проекту

≥нформац≥йне, техн≥чне ≥ математичне забезпеченн¤ орган≥зац≥йного проекту

орган≥зац≥¤ соц≥ального розвитку колективу

орган≥зац≥¤ процесу освоЇнн¤ нововведеного п≥дприЇмства ¤к виробничоњ системи

ѕри переход≥ на ринков≥ умови орган≥зац≥йн≥ резерви зм≥нюютьс¤ в залежност≥ в≥д розвитку п≥дприЇмства.

ќсновн≥ резерви розвитку виробництва, њх суть ≥ класиф≥кац≥¤.

ѕ≥д орган≥зац≥йним резервом в-ва розум≥ють потенц≥йн≥, невикористан≥ в передплановому ≥ виникаюч≥ в плановому пер≥одах в конкретних умовах нов≥ можливост≥ розвитку в-ва ≥ його ≥ ≥нтенсиф≥кац≥њ в результат≥ Ќ“ѕ, впровадженн¤ прогресивних метод≥в орган≥зац≥њ в-ва ≥ прац≥, розповсюдженн¤ передового в≥тчизн¤ного ≥ заруб≥жного досв≥ду управл≥нн¤ в-вом, л≥кв≥дац≥¤ витрат.

 р≥м цього розр≥зн¤ють пон¤тт¤ Ц Увиробнич≥ резервиФ направлен≥ на пол≥пшенн¤ використанн¤ ресурс≥в п≥дприЇмства; резерви У¤к запаси в-ваФ Ц на¤вн≥сть ¤ких необх≥дна дл¤ безперервного розвитку кожного п≥дприЇмства.

¬и¤вленн¤ ≥ використанн¤ резерв≥в в-ва залежить в≥д процесу плануванн¤ на п≥дприЇмств≥, розробки перспективних ≥ поточних план≥в, в ¤ких передбачен≥ взаЇмозвТ¤зан≥ завданн¤ по вс≥х факторах ≥нтенсиф≥кац≥њ в-ва.

ќрган≥зац≥йн≥ резерви дуже динам≥чн≥ ≥ багатозм≥нн≥. ѕо¤ва нових метод≥в орган≥зац≥њ ≥ управл≥нн¤ в-ва ≥ прац≥, розвиток науки ≥ техн≥ки обумовлюЇ винекненн¤ нових вид≥в орган≥зац≥йних резерв≥в на п≥дприЇмств≥.

ќрган≥зац≥йн≥ резерви класиф≥куютьс¤ по сл≥дуючих напр¤мках:

пол≥пшенн¤ використанн¤ предмет≥в прац≥ Ц можливост≥ б≥льш повноњ загрузки обладнанн¤ в час≥ ≥ по потужност≥, скороченн¤ часу перебуванн¤ обладнанн¤ в ремонт≥, п≥двищенн¤ коеф≥ц≥Їнту зм≥нност≥ роботи обладнанн¤ ≥ використанн¤ виробничих потужностей, зменшенн¤ ¤кост≥ невстановленого обладнанн¤, максимальне використанн¤ техн≥чних параметр≥в станк≥в ≥ ≥нших вид≥в обладнанн¤.

—короченн¤ часу в-ва Ц невикористан≥ можливост≥ скороченн¤ пер≥оду техн≥чноњ п≥дготовки в-ва ≥ освоЇнн¤ нових вид≥в продукц≥њ, скороченн¤ тривалост≥ виробничого циклу, зменшенн¤ розм≥р≥в виробничих запас≥в ≥ зад≥л≥в в-ва.

ѕол≥пшенн¤ використанн¤ трудових ресурс≥в Ц можливост≥ росту продуктивност≥ прац≥ за рахунок повноњ загрузки роб≥тник≥в з врахуванн¤м њх квал≥ф≥кац≥њ ≥ передового досв≥ду, скороченн¤ втрат ≥ невиробничих затрат робочого часу, зниженн¤ трудом≥сткост≥ продукц≥њ, пол≥пшенн¤ складу прац≥вник≥в, ¤к≥ працюють на основ≥ скороченн¤ затрат прац≥ допом≥жного ≥ управл≥нського персоналу.

ѕ≥двищенн¤ ¤кост≥ продукц≥њ Ц можлив≥сть дальшого пол≥пшенн¤ техн≥ко-економ≥чних параметр≥в випускаючоњ продукц≥њ, зб≥льшенн¤ питомоњ ваги конкурентоспроможноњ продукц≥њ, скороченн¤ браку, використанн¤ на п≥дприЇмствах принцип≥в маркетингу.

ѕол≥пшенн¤ використанн¤ предмет≥в прац≥ Ц можлив≥сть вибору рац≥ональноњ сировини ≥ матер≥ал≥в, застосуванн¤ в≥дход≥в в-ва, скороченн¤ загот≥вельних розход≥в, впровадженн¤ у в-во безв≥дходних технолог≥й, комплексне використанн¤ сировини, економ≥¤ паливо-енергетичних ресурс≥в.

12

Ќазва: ¬иробнича стратег≥¤ та проектуванн¤ структури зм≥н
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-17 (3132 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' 'target=_blank>liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤')//-->
credit card - bontril phentermine adipex - to factbook, - furniture a - unsecured personal loans - consolidation program - government loan
Page generation 0.463 seconds
Хостинг от uCoz