Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ќрган≥зац≥¤ виробництва > ¬иробнич≥ процеси


¬иробнич≥ процеси

—тор≥нка: 1/2

ѕлан.

ѕон¤нн¤ виробничого процесу. ќсновн≥ ≥ допом≥жн≥ процеси

ѕринципи рац≥ональноњ орган≥зац≥њ виробничого процесу.

ќрган≥зац≥йн≥ типи виробництва.

ѕон¤нн¤ виробничого процесу. ќсновн≥ ≥ допом≥жн≥ процеси.

¬иробничий процес Ц це сукупн≥сть взаЇмозвТ¤заних процес≥в прац≥ ≥ природних процес≥в, в результат≥ ¤ких вих≥дна сировина ≥ матер≥али перетворюютьс¤ в готову продукц≥ю.

¬ залежност≥ в≥д призначенн¤ продукц≥њ вс≥ виробнич≥ процеси д≥л¤тьс¤ на:

основн≥

допом≥жн≥

обслуговуюч≥

ќсновн≥ Ц це технолог≥чн≥ процеси, ¤к≥ перетворюють сировину ≥ матер≥али в готову продукц≥ю, на випуску ¤коњ спец≥ал≥зуютьс¤ дане п≥дприЇмство.

ѕри њх виконанн≥ зм≥нюютьс¤ форми ≥ розм≥ри прац≥, його внутр≥шн¤ структура, вид ≥ ¤к≥сна характеристика матер≥алу. ƒо них в≥днос¤ть ≥ природн≥ процеси, ¤к≥ проход¤ть п≥д д≥Їю сил природи без участ≥ прац≥ людини, але п≥д њњ контролем (природн¤ сушка деревини, застиганн¤ металу).

ƒопом≥жн≥ процеси Ц допомагають безпереб≥йному протуканню основних виробничих процес≥в. ќтримана таким чином продукц≥¤ використовуЇтьс¤ на п≥дприЇмств≥ дл¤ обслуговуванн¤ основного виробництва.

ќбслуговуюч≥ процеси Ц створюють умови дл¤ усп≥шного виконанн¤ основних ≥ допом≥жних. ƒо них в≥днос¤тьс¤ м≥ж- ≥ внутр≥шньоцехов≥ транспортн≥ операц≥њ, обслуговуванн¤ робочих м≥сць, складськ≥ операц≥њ, контроль ¤кост≥ продукц≥њ.

√оловну роль на п≥дприЇмств≥ займають основн≥ процеси виробництва, але њх нормальне функц≥онуванн¤ можливе т≥льки при ¤≥тк≥й орган≥зац≥њ вс≥х допом≥жних ≥ обслуговуючих процес≥в.

¬иробнич≥ процеси п≥дприЇмства Ц це дуже складний процес ≥ тому його розпод≥л¤ють на стад≥њ, фази. ƒл¤ машинобудуванн¤, наприклад, це загот≥вельн≥, оброблюван≥, збиральн≥ фази.  ожна фаза складаЇтьс¤ з часткових процес≥в, ¤к≥ характеризуютьс¤ визначеною законом≥рн≥стю етапу виробництва продукц≥њ.

„астков≥ процеси розд≥л¤ютьс¤ на технолог≥чн≥ операц≥њ, ¤к≥ ¤вл¤ють собою частину технолог≥чного процесу ≥ виконуютьс¤ робочими або групою робочих на одному робочому м≥сц≥ при незам≥нних знар¤дд¤х прац≥ ≥ без переналадки обладнанн¤.

ќсновна структурна одиниц¤ виробничого циклу Ї операц≥њ, ¤к≥ д≥л¤тьс¤ на основн≥ Ц в результат≥ ¤ких зм≥нюЇтьс¤ форма, розм≥ри, властивост≥, взаЇмне розм≥щенн¤ деталей. ƒопом≥жн≥ Ц звТ¤зан≥ з перем≥щенн¤м предмет≥в прац≥ з одного робочого м≥сц¤ на ≥нше, складуванн¤ на склад≥ ≥ контроль ¤кост≥. ќперац≥¤ Ц це зак≥нчена частина виробничого процесу, ¤ка виконуЇтьс¤ на одному робочому м≥сц≥ без переналагоджуванн¤ устаткуванн¤.

¬ залежност≥ в≥д р≥вн¤ техн≥чноњ оснащеност≥ вс≥ операц≥њ д≥л¤тьс¤ на ручн≥, машинно-ручн≥, машинн≥, автоматичн≥, апаратн≥.

ѕо характеру обТЇкту в-ва розр≥зн¤ють прост≥ ≥ складн≥ виробнич≥ процеси.

ѕрост≥ Ц це процеси, ¤к≥ складаютьс¤ з посл≥довно виконаних операц≥й. ќброблен≥ детал≥ обовТ¤зково мають технолог≥чну под≥бн≥сть. —кладн≥ Ц це процеси, ¤к≥ складаютьс¤ з посл≥довно ≥ паралельно виконаних операц≥й.

ќсновними виробничими елементами виробничого процесу Ї процес прац≥ ¤к св≥дома д≥¤льн≥сть людини, предмет та засоби прац≥.


√оловною складовою виробничого процесу Ї технолог≥чний процес - совокупн≥сть д≥й з≥ зм≥ни та визначенн¤ стану предмета прац≥.

«а переб≥гом часу виробнич≥ процеси д≥л¤тьс¤ на дискретн≥ ≥ безперервн≥.

ƒискретн≥ (перериван≥):

в≥д призначенн¤

основн≥

допом≥жн≥

обслуговуюч≥

в≥д р≥вн¤ техн≥чноњ оснащеност≥

ручн≥

машинн≥

машинноручн≥

автоматичн≥

по характеру обТЇкту виробництва

складн≥

прост≥

за переб≥гом часу

дискретн≥

безперервн≥

ѕринципи рац≥ональноњ орган≥зац≥њ виробничого процесу.

–ац≥ональна орган≥зац≥¤ виробничого процесу ≥ вс≥х його частин складаЇтьс¤ на основ≥ р¤ду принцип≥в, а саме:

диференц≥ац≥¤

концентрац≥¤

≥нтеграц≥¤

спец≥ал≥зац≥¤

паралельн≥сть

пропорц≥йн≥сть

безперервн≥сть

ритм≥чн≥сть

пр¤мол≥н≥йн≥сть

автоматичн≥сть

гнучк≥сть

електрон≥зац≥¤

ƒиференц≥ац≥¤ Ц це розпод≥л виробничого процесу на окрем≥ технолог≥чн≥ процеси, операц≥њ, переходи, прийоми.

јле необх≥дно мати на уваз≥, що ручн≥ операц≥њ неможна п≥ддавати надм≥рн≥й диференц≥ац≥њ, так ¤к це приводить до надм≥рноњ стомлюваност≥ на робочих м≥сц¤х за рахунок монотонност≥ ≥ високоњ ≥нтенсиф≥кац≥њ њх прац≥.  р≥м того велика к≥льк≥сть операц≥й приводить до лишн≥х затрат на встановленн¤, кр≥пленн¤, зн¤тт¤ деталей на робочому м≥сц≥.

 онкуренц≥¤ операц≥й при використанн≥ сучасного високопродук-

≤нтеграц≥¤ виробничих процес≥в тивного обладнанн¤ операц≥њ виконують в комплекс≥ Ц обробка, зборка, транспортуванн¤ деталей, усуненн¤ в≥дход≥в.

—пец≥ал≥зац≥¤ Ц на кожному виробничому п≥дроз≥л≥ (цех, участок, робоче м≥сце) закр≥плена номенклатура продукц≥њ або виконанн¤ технолог≥чних однор≥дних роб≥т дл¤ виготовленн¤ продукц≥њ.

ѕ≥двищенн¤ ступен¤ однор≥дност≥ виконуючих роб≥т створюЇ умови дл¤ застосуванн¤ спец≥ального обладнанн¤, б≥льш прогресивноњ технолог≥њ, а це в свою чергу дозвол¤Ї п≥двищити продуктивн≥сть прац≥ ≥ знизити затрати на в-во.

јле ц≥ленапр¤млена орган≥зац≥¤ в-ва в р¤д≥ випадк≥в потребуЇ оволод≥нн¤ сум≥жними робочими профес≥¤ми, ¤к≥ визнан≥ монотонн≥стю прац≥.

ѕаралельн≥сть Ц це одночасне виконанн¤ окремих частин виробничого процесу по виготовленню виробу. ÷е дозвол¤Ї одночасно виконувати дек≥лька роб≥т, наприклад машинна обробка детал≥ ≥ контроль ¤кост≥.

ѕропорц≥йн≥сть Ц вимагаЇ в≥дпов≥дност≥ продуктивност≥ в одиницю часу вс≥х виробничих п≥дрозд≥л≥в - основних, допом≥жних, обслуговуючих. ƒос¤гненн¤ пропрц≥йност≥ засноване на нормах, коли продуктивн≥сть обладнанн¤ на вс≥х технолог≥чних операц≥¤х пропорц≥йна трудом≥сткост≥ обробки продукц≥њ на вс≥х операц≥¤х. ÷е забезпечуЇ безпереб≥йний х≥д в-ва.

¬ умовах ринкових в≥дносин, коли часто зм≥нюЇтьс¤ в-во продукц≥њ п≥дтриманн¤ пропорц≥йност≥ в-ва повинно бути пост≥йним завданн¤м. ÷е вир≥шуЇтьс¤ шл¤хом впровадженн¤ орган≥зац≥йно-техн≥чних м≥роприЇмств, вдосконаленн¤ орган≥зац≥йно-техн≥чних м≥роприЇмств, впровадженн¤ передових метод≥в прац≥.

Ѕезперервн≥сть Ц скороченн¤ перерив≥в в процес≥ в-ва. ÷е даЇ можлив≥сть скорочувати терм≥ни виготовленн¤ продукц≥њ в заданому ритм≥. —туп≥нь безперервност≥ Ц в≥дношенн¤ тривалост≥ технолог≥чноњ частини в-ва до його повноњ продовжуваност≥.

–итм≥чн≥сть Ц випуск продукц≥њ в р≥вн≥ пром≥жки часу однаковоњ к≥лькост≥. –итм≥чн≥сть забезпечуЇтьс¤ високою технолог≥чною дисципл≥ною, рац≥ональною орган≥зац≥Їю забезпеченн¤ робочих м≥сць, над≥йна робота обладнанн¤, застосуванн¤ прогресивних систем оперативного плануванн¤ ≥ управл≥нн¤. ¬она даЇ змогу рац≥онально використовувати вс≥ виробнич≥ ресурси п≥дприЇмства, пол≥пшувати ф≥нансовий стан п≥дприЇмства.

ѕр¤мол≥н≥йн≥сть Ц забезпеченн¤ найкоротшого шл¤ху проходженн¤ предмет≥в прац≥ по вс≥х стад≥¤х ≥ операц≥¤х виробничого процесу.

јвтоматичн≥сть Ц автоматизац≥¤ виробничих процес≥в, ¤ка даЇ можлив≥сть зб≥льшувати випуск продукц≥њ за рахунок економ≥њ живоњ прац≥, зам≥на ручноњ прац≥ на ≥нтелектуальну працю оператор≥в, наладчик≥в.

—туп≥нь автоматизац≥њ Ц це в≥дношенн¤ трудом≥сткост≥ роб≥т виконаних автоматичним способом до загальноњ трудоЇмкост≥ роб≥т.

√нучк≥сть Ц моб≥льний перех≥д на випуск новоњ продукц≥њ. ¬оно забезпечуЇ скороченн¤ часу ≥ затрат на переналадку обладнанн¤. —туп≥нь гнучкост≥ Ц к≥льк≥сть затраченого часу ≥ необх≥дн≥сть додаткових розход≥в при переход≥ на нову продукц≥ю.

≈лектрон≥зац≥¤ Ц використанн¤ швидкод≥ючих машин. ¬ результат≥ цього забезпечуЇтьс¤ гнучк≥сть, п≥дтримуЇтьс¤ ритм ≥ р≥вном≥рн≥сть ходу в-ва. Ќайб≥льш ефективне ≈¬ћ з програмним забезпеченн¤м.

ѕравильне використанн¤ перечислених принцип≥в з врахуванн¤м метод≥в орган≥зац≥њ в-ва забезпечуЇ скороченн¤ тривалост≥ виробничого процесу ≥ п≥двищенн¤ його ефетивност≥.

ќрган≥зац≥йн≥ типи виробництва.

ќсобливост≥ д≥¤льност≥ п≥дприЇмств, специф≥ка конкретних техн≥чних та орган≥зац≥йних р≥шень залежить в≥д типу в-ва.

“ип в-ва Ц це класиф≥кац≥йна категор≥¤ в-ва, ¤ка враховуЇ так≥ його властивост≥, ¤к широта номенклатури, регул¤рн≥сть, стаб≥льн≥сть ≥ обс¤г випуску продукц≥њ. ™ три типа в-ва: одиничне, сер≥йне, масове.

ќдиничне в-во характеризуЇтьс¤ широкою номенклатурою продукц≥њ, малим обс¤гом випуску однакових вироб≥в, повторне виготовленн¤ ¤ких не передбачаЇтьс¤.

—ер≥йне в-во маЇ обмежену номенклатуру продукц≥њ, виготовленн¤ вироб≥в пер≥одично випускаЇтьс¤ певними сер≥¤ми ≥ сумарний випуск може бути досить значний.

ћасове в-во характеризуЇтьс¤ вузькою номенклатурою продукц≥њ, великим обс¤гом безперервного ≥ тривалого виготовленн¤ однакових вироб≥в.

ќкремо вид≥л¤ють досл≥дне в-во, що в ньому виготовл¤ють зразки, парт≥њ вироб≥в дл¤ проведенн¤ досл≥дницьких роб≥т, випробувань, доопрацюванн¤ конструкц≥њ. ƒосл≥дне в-во близьке до одиничного.

«а ознаками типу в-ва можна характеризувати виробнич≥ п≥дрозд≥ли: в≥д робочого м≥сц¤ до п≥дприЇмства взагал≥. ѕри цьому важливою к≥льк≥сною характеристикою Ї р≥вень спец≥ал≥зац≥њ робочих м≥сць, ¤кий обчислюЇтьс¤ за допомогою коеф≥ц≥Їнта закр≥пленн¤ операц≥й.

12

Ќазва: ¬иробнич≥ процеси
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-17 (3238 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' 'target=_blank>liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤')//-->
education cme - car dealers - adipex adipex - heloc loans - credit card consolidation - free casino - city map
Page generation 0.422 seconds
Хостинг от uCoz