Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ќрган≥зац≥¤ виробництва >  омплексна п≥дготовка виробництва до зам≥ни продукц≥њ


 омплексна п≥дготовка виробництва до зам≥ни продукц≥њ

—тор≥нка: 1/3

ѕлан.

1.ќрган≥зац≥йно Ц економ≥чна п≥дготовка виробництва:

а) орган≥зац≥йна;

б) економ≥чна.

2.ќрган≥зац≥¤ промислового освоЇнн¤ продукц≥њ.

1.ќрган≥зац≥йно Ц економ≥чна п≥дготовка продукц≥њ.

ќрган≥зац≥йно Ц економ≥чна п≥дготовка виробництва включаЇ комплекс м≥р по орган≥зац≥њ ≥ плануванню виробництву новоњ продукц≥њ ≥ забезпеченн¤ процесу њњ виготовленн¤ вс≥м необх≥дним. ¬она складаЇтьс¤ з таких стад≥й:

складанн¤ плану Ц граф≥ку ≥ кошторису розход≥в на техн≥чну п≥дготовку виробництва;

визначенн¤ потреби в додатковому обладнанн≥, робочих кадрах, матер≥альних ≥ енергетичних ресурсах;

розробка планових калькул¤ц≥й на нов≥ детал≥, вироби;

оформленн¤ догов≥рних в≥дносин з постачальниками, споживачами;

створенн¤ нормативноњ бази;

орган≥зац≥¤ прац≥ ≥ зарплати;

визначенн¤ економ≥чноњ ефективност≥ новоњ продукц≥њ.

≤снують економ≥чн≥ ≥ соц≥альн≥ критер≥њ новоњ продукц≥њ.

≈коном≥чн≥ Ц економ≥¤ прац≥ ( зниженн¤ трудом≥сткост≥, р≥ст продуктивност≥ прац≥):

економ≥¤ матер≥альних ресурс≥в;

техн≥чний р≥вень ≥ ¤к≥сть продукц≥њ;

корисний ефкект на одиницю потужност≥;

окупн≥сть;

прибутков≥сть.

—оц≥альн≥ Ц показники, ¤к≥ характеризують пол≥пшенн¤ умов прац≥, безпеку ≥ вигоду в експлуатац≥њ, охорона навколишнього середовища, створенн¤ кращих умов дл¤ життЇд≥¤льност≥ людей, п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ прац≥вник≥в, р≥вн¤ механ≥зац≥њ прац≥ в виробництв≥ ≥ при експлуатац≥њ новоњ продукц≥њ.

Ќа вс≥х стад≥¤х вир≥шуютьс¤ питанн¤ спец≥ал≥зац≥њ ≥ кооперац≥њ цех≥в ≥ виробничих участк≥в, визначаютьс¤ календарно Ц планов≥ нормативи дл¤ оперативно виробничого плануванн¤ , проектуЇтьс¤ орган≥зац≥¤ ≥ обслуговуванн¤ робочих м≥сць основного ≥ допом≥жного виробництва, вибираютьс¤ найб≥льш рац≥ональн≥ форми ≥ системи оплати прац≥, розраховуютьс¤ в≥дпов≥дн≥ матер≥альн≥ , трудов≥ ≥ ф≥нансов≥ параметри, проектуютьс¤ орган≥зац≥¤ ремонтного , ≥нструментального, енергетичного, транспортного ≥ складського господарства.

≈коном≥чна п≥дготовка виробництва передбачаЇ також розробку необх≥дних норматив≥в дл¤ плануванн¤ конструкторського ≥ техн≥чного п≥дготовкою виробництва. ¬она зд≥йснюЇтьс¤ паралельно ≥ виконуЇтьс¤ вс≥ма функц≥ональними п≥дрозд≥лами п≥дприЇмства.

≈коном≥чн≥ аспекти Ц це перегл¤д планово Ц економ≥чноњ ≥нформац≥њ, норм ≥ норматив≥в, форм документац≥њ, д≥ючоњ системи плануванн¤, обл≥к ≥ оц≥нка д≥¤льност≥ п≥дприЇмств з врахуванн¤м специф≥ки новоњ продукц≥њ ≥ розробка норматив≥в трудових затрат по пер≥одах освоЇнн¤.

Ќа етап≥ орган≥зац≥йно Ц економ≥чноњ п≥дготовкивиробництва провод¤тьс¤ роботи соц≥ально Ц психолог≥чного характеру,¤к≥ забезпечують соц≥ально Ц психолог≥чну п≥дготовку прац≥вник≥в до створенн¤ новоњ продукц≥њ. ÷¤ робота заключаЇтьс¤ в розТ¤сненн≥ в колектив≥ про необх≥дн≥сть створенн¤ ≥ освоЇнн¤ новоњ продукц≥њ дл¤ виживанн¤ ≥ стаб≥льноњ роботи п≥дприЇмства в умовах ринку, в ≥нформуванн≥ прац≥вник≥в про необх≥дн≥сть проведенн¤ профес≥ональних, квал≥ф≥кац≥йних ≥ орган≥зац≥йних перетворень при створенн≥ ≥ освоЇнн≥ новоњ продукц≥њ, в моб≥л≥зац≥њ адм≥н≥страц≥Їю всього п≥дприЇмства його творчих можливостей на створенн¤ ≥ випуск нових конкурентноспроможних вироб≥в в наймеш коротк≥ терм≥ни ≥ при найменших затратах живоњ прац≥. ѕроведенн¤ цих роб≥т створюЇ благополучний соц≥ально Ц психолог≥чний кл≥мат в колектив≥ ≥ п≥двищуЇ Їфективн≥сть виробництва.

¬ оц≥нц≥ ¤кост≥ виробу, що проектуЇтьс¤ все б≥льше значенн¤ набираЇ ергоном≥чна характеристика.

≈ргоном≥ка Ц дисципл≥на, ¤ка комплексно вивчаЇ трудову д≥¤льн≥сть людини в систем≥ людина Ц техн≥ка Ц середовище —Ћ“— з метою забезпеченн¤ безпеки, ефективност≥ ≥ комфорту.

ѕередумови виникненн¤ ≥ розвитку ергоном≥ки послужили проблеми звТ¤зан≥ з впровадженн¤м ≥ експлуатац≥Їю новоњ складноњ техн≥ки ≥ технолог≥њ.

ѕредметом ергоном≥ки ¤вл¤Їтьс¤ трудова д≥¤льн≥сть людинив процес≥ взаЇмод≥њ з техн≥чними системами ≥ в умовах впливу фактор≥в зовн≥шнього середовища.

ќсновний обТЇкт вивченн¤ ергоном≥ки система людина Ц техн≥ка Ц середовище —Ћ“—. ѕризнаками ергоном≥чноњ ¤кост≥ ¤вл¤Їтьс¤ повна безпека дл¤ людини, висока ефективн≥сть ≥ задоволенн¤ прац≥вника зм≥стом, характером ≥ результатом своЇњ прац≥.

2.ќрган≥зац≥¤ промислового освоЇнн¤ новоњ продукц≥њ.

¬ажливу роль в прискоренн≥ техн≥чноњ п≥дготовки виробництва, скороченн¤ затрат ≥ циклу створенн¤ ≥ освоЇнн¤ новоњ продукц≥њ повинна з≥грати реал≥зац≥¤ м≥р ≥ економ≥чних програм по переходу п≥дприЇмств на роботу в умовах ринку.Ќа вс≥х еиапах техн≥чноњ п≥дготовки виробництва напр¤мками прискоренн¤ Ї:

1) стандартизац≥¤;

2) ун≥ф≥кац≥¤;

3) нормал≥зац≥¤;

4) тип≥зац≥¤ технолг≥чних роцес≥в;

5) застосуванн¤ автоном≥ки ≥ електрон≥ки;

6) плануванн¤ ≥ управл≥нн¤.

—тандартизац≥¤ Ц вимоги до вироб≥в повинн≥ бути так≥, що при проектуванн≥ нових вироб≥в повинн≥ в першу чергу використовуватис¤ стандартн≥ детал≥ ≥ вузли, ¤к≥ виготовлен≥ на спец≥альних заводах.

”н≥ф≥кац≥¤ Ц рац≥ональне скороченн¤ конструкц≥й вироб≥в, розм≥р≥в ≥ параметр≥в, р≥зновид≥в технолог≥чних операц≥й ≥ процес≥в, номенклатури обладнанн¤ ≥нструменту, матер≥ал≥в при зниженн≥ трудом≥сткост≥ њњ розробки, оформленн¤, обл≥ку ≥ збер≥ганн¤.

Ќормал≥зац≥¤ Ц це використанн¤ в конструкц≥¤х в≥домих ≥ ран≥ше розроблених деталей нормал≥й Ц болти, гайки, шайби, шпильки, винти Ц ¤к≥ в широкому асортимент≥ виготовл¤ютьс¤ по ≥нших заводах або в власних цехах п≥дприЇмства.

“ип≥зац≥¤ технолог≥чних процес≥в Ц це використанн¤ типових технолог≥чних процес≥в, ¤к≥ освоЇн≥ ран≥ше.

«астосуванн¤ автоматики ≥ електрон≥ки скорочуЇ затрати на п≥дготовку виробництва, знижуЇ трудом≥стк≥сть ≥ даЇ змогу п≥дприЇмству в найкоротш≥ строки вийти на ринок з комерц≥йною конкурентноспроможною продукц≥Їю.

Ќеобх≥дний етап п≥дготовки виробництва ¤вл¤Їтьс¤ освоЇнн¤ новоњ продукц≥њ , ¤ка ¤вл¤Ї собою сукупн≥сть р≥зних процес≥в ≥ роб≥т, в процес≥ ¤ких зд≥йснюЇтьс¤ перев≥рка ≥ в≥дробка конструкц≥й ≥ технлог≥й до встановленн¤ тип≥чних вимог, освоЇнн¤ нових форм орган≥зац≥њ виробництва. ѕ≥д час освоЇнн¤ новоњ продукц≥њ дос¤гаютьс¤ планов≥ обТЇми виробництва, застосовуютьс¤ нам≥чен≥ економ≥чн≥ показники ≥ техн≥ко Ц економ≥чн≥ параметри новоњ продукц≥њ.

ѕер≥од освоЇнн¤ новоњ продукц≥њ починаЇтьс¤ з виготовленн¤ досл≥дного зразку ≥ завершуЇтьс¤ сер≥йним виробництвом продукц≥њ.

ѕер≥оди освоЇнн¤ новоњ продукц≥њ:

1) перев≥рка новоњ конструкц≥њ Ц це сукупн≥сть роб≥т по перев≥рц≥, наладц≥ ≥ доведенн¤ конструкц≥њ виробу ≥ технолог≥њ њњ виготовленн¤ до вимог, заф≥ксованих в технолог≥чн≥й документац≥њ з внесенн¤м необх≥дних зм≥н ≥ уточнень;

2) наладка виробництва Ц це перех≥д в≥д досл≥дного зразка до сер≥йного виробництва. ¬ цей пер≥од проводитьс¤ робота по стаб≥л≥зац≥њ виробництва ≥ прац≥;

3) в пер≥од дос¤гненн¤ проектних економ≥чних показник≥в виконуютьс¤ роботи звТ¤зан≥ з доведенн¤м норм розходу матер≥альних ресурс≥в, трудом≥сткост≥, с/в до проектного р≥вн¤ за рахунок квал≥ф≥кац≥њ прац≥вник≥в, зниженн¤ витрат в≥д браку.

¬ процес≥ освоЇнн¤ випуску нових вид≥в продукц≥њ Ї три види освоЇнн¤:

“ехн≥чне освоЇнн¤ Ц початком ¤вл¤Їтьс¤ отриманн¤ виробничими п≥дрозд≥лами техн≥чноњ документац≥њ ≥ досл≥дног зразка одночасно з завданн¤м приступити до промислового виготовленн¤.

«ак≥нченн¤ - дос¤гненн¤ техн≥чних параметр≥в конструкц≥њ, визначеноњ стандартами або техн≥чними умовами.

¬иробниче освоЇнн¤ Ц зд≥йснюЇтьс¤ в процес≥ наладки виробництва ≥ зак≥нчуЇтьс¤ в умовах, коли вс≥ виробнич≥ ланки п≥дприЇмства забезпечують виконанн¤ встановлених обТЇм≥в випуску продукц≥њ при задан≥й ¤кост≥ ≥ необх≥дн≥й ст≥йкост≥ виробництва.

≈коном≥чне освоЇнн¤ новоњ продукц≥њ Ц це дос¤гненн¤ основних проектних економ≥чних показник≥в. «атрати на виробництво перших вироб≥в в дек≥лька раз перевищують затрати на сер≥йну парт≥ю продукц≥њ. ƒальше проходить р≥зке зниженн¤ затрат. « часом темпи зниженн¤ упов≥льнюютьс¤ ≥ стають незначними.

S (затрати),SТ,S,A,B,C,D,≈,F
t

’арактер наростанн¤ витрат ќј Ц розходи на конструкторську п≥дготовку до точки – ѕѕ на технолог≥чну п≥дготовку, ¤ка додаЇтьс¤ до попередньоњ – “ ≥ орган≥зац≥йна п≥дготовка сумуЇтьс¤ до двох попередн≥х –“ѕѕ. ¬ результат≥ повного ≥ високо¤к≥сного проведенн¤ п≥дготовки виробництва ≥ в≥дносно невисокоњ початковоњ соб≥вартост≥ починаЇтьс¤ освоЇнн¤. «ниженн¤ соб≥вартост≥ ≥де по полог≥й крив≥й  ќ— ≥ планова соб≥варт≥сть точка ≈ дос¤гаЇтьс¤ в≥дносно швидко, пер≥од освоЇнн¤ DE.

ѕри неправельн≥й орган≥зац≥њ ≥ п≥дготовц≥ виробництва маЇ м≥сце передчасне освоЇнн¤ новоњ продукц≥њ точка —. ѕ≥дготовка ще повн≥стю не завершена, а вже маЇ м≥сце передчасне освоЇнн¤. Ќа початку соб≥варт≥сть SТ вища в≥д соб≥вартост≥ S кр≥м того проходить р≥зьке коливанн¤ соб≥вартост≥.  рива освоЇнн¤  Тќ—. ѕланова соб≥варт≥сть дос¤гаЇтьс¤ не в точц≥ ≈, а п≥зн≥ше. ѕер≥од освоЇнн¤ розт¤гуЇтьс¤ ≥ в≥н р≥вний —–. ѕри переход≥ на випуск вироб≥в ≥снуЇ дв≥ основн≥ форми:

виробництво

« зупинкою

Ќазва:  омплексна п≥дготовка виробництва до зам≥ни продукц≥њ
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-17 (3796 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' 'target=_blank>liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤')//-->
airlines expedia - mortgage payment calculator - - calculator car - cyprus cheap - lowest airfares - dirt tickets
Page generation 0.162 seconds
Хостинг от uCoz