Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ќрган≥зац≥¤ виробництва > ћатер≥альн≥ ≥ нематер≥альн≥ активи


ћатер≥альн≥ ≥ нематер≥альн≥ активи

—тор≥нка: 1/5

«адача1:ќрган≥зац≥¤ почала функц≥онувати з 1листопада 1999р. середньообл≥кова чисельн≥сть в листопад≥ склала 50 чол., в грудн≥ 80 чол.

¬изначити середньообл≥кову чисельн≥сть за два м≥с¤ц≥, за IV квартал.

–озвТ¤зок:—IIмоб=чол; —IVмоб =чол.

«адача2:ќрган≥зац≥¤ почала працювати з 1кв≥тн¤ 1999р.—ередньообл≥кова чисельн≥сть склала:

 в≥тень Ц 20 чол.

“равень Ц 40 чол.

„ервень Ц 100 чол.

Ћипень Ц 102 чол.

—ерпень Ц 105 чол.

¬ересень Ц 110 чол.

∆овтень Ц 105 чол.

Ћистопад Ц 108 чол.

√рудень Ц 100 чол.

¬изначити середньообл≥кову чисельн≥сть за р≥к, за II, III, IV квартали.

–озвТ¤зок: —IIоб=чол.

—IIIоб=чол.

—IVоб=чол.

—р≥коб=чол.

«адача3:Ќа д≥ючому п≥дприЇмств≥ —/обл чисельн≥сть в 1999р. склала :

Iкв Ц 108 чол.

IIкв Ц 155 чол.

IIIкв Ц 168 чол.

Ivкв Ц 105 чол.

»взначити середньообл≥кову чисельн≥сть за р≥к.

–озвТ¤зок: —р≥коб=чол.

«адача4:Ќа д≥ючому п≥дприЇмств≥ фактична середньообл≥кова чисельн≥сть за I квартал склала 50 чол. ¬ звТ¤зку з реконструкц≥Їю п≥дприЇмства, а також введенн¤м нових технолог≥й оч≥куЇтьс¤ зб≥льшенн¤ чисельност≥ в II квартал≥ на 100чолов≥к в тому числ≥ пом≥с¤чно кв≥тень Ц 50чол., жовтень Ц 30чол., червень Ц 20чол.знайти середньообл≥кову чисельн≥сть за IIквартал ≥ за I п≥вр≥чч¤.

–озвТ¤зок: —IIоб= чол.

—Iп≥воб=чол.

«адача5: ѕ≥дприЇмство почало функц≥онувати з грудн¤ 1999р. —ередньообл≥кова чисельн≥сть за грудень становить 90 чол. ќбчислити середньообл≥кову чисельн≥сть за IVквартал.

–озвТ¤зок: —IVоб=чол.

«адача6:¬ с≥чн≥ м≥с¤ц≥ прац≥вниками орган≥зац≥њ в≥дроблено 850 л/дн, св¤ткових ≥ вих≥дних 12 дн.,не¤вки за робоч≥ дн≥ склали 150л/дн.¬изначити: середнЇ число фактично зайн¤тих прац≥вник≥в, середнЇ число роб≥тник≥в за фактичний час роботи.

–озвТ¤занн¤:

«адача7: ¬ с≥чн≥ м≥с¤ц≥ прац≥вники п≥дприЇмства в≥дпрацювали1250л/дн. —в¤тков≥ ≥ вих≥дн≥ 12 дн. ¬изначити: середнЇ число фактично зайн¤тих прац≥вник≥в.

–озвТ¤зок: „сер=чол.

«адача8: ¬ орган≥зац≥њ середньообл≥кова чисельн≥сть в базовому пер≥од≥ складаЇ 450чол. ќбТЇм виробництва вплановому пер≥од≥ повинен зрости на 11,1% тобто складе 111,1%.

–≥ст продуктивност≥ прац≥ 110,6%.ќбчислити планову чисельн≥сть.

–озвТ¤зок: „пл=450чол.

«адача1:ќбчислити залишок матер≥ал≥в ≥ сировини на 1,07,99р., по цеху, коли в≥домо, що фактичний залишок зг≥дно бухгалтерського обл≥ку на 1,06,99 склав: матер≥ал≥в Ц 100кг, сировини Ц 20кг. ¬ червн≥ м≥с¤ц≥ цех отримав матер≥ал≥в 300кг, сировини 1000кг. ¬итрати за червень склали:

Ќа основне виробництво Ц 1300кг.

Ќа ремонтно Ц експлуатац≥йн≥ роботи Ц 5кг.

≤нш≥ потреби (розх≥д матер≥ал≥в) Ц 100кг.

–озвТ¤зок: «=(100+20)+(300+1000) Ц (1300+5+100)=15кг.

«адача2:обчислити залишок сировини на 1,01,2000р. по цеху, коли в≥домо, що фактичн≥ залишки на 1,12,99р. зг≥дно даних ≥нвентаризац≥њ склали 500кг. ¬ грудн≥ 99р., п≥дприЇмство отримало сировини в к≥лькост≥ 10000кг. –озх≥д сировини на основне виробництво на грудень 9000кг, розх≥д на ремонтно експлуатац≥йн≥ потреби за грудень 100кг, розх≥д на брак (оформлений актом списанн¤) 20кг.

–озвТ¤зок: «=500+100000 Ц ( 9000+100+20 ) =1380кг

«адача3: ќбчислити залишок сировини на 1,09,99р., по цеху коли в≥домо, що фактично цех отримав в серпн≥ м≥с¤ц≥ сировини на суму 200грн. «алишок сировини на 1,08,99р., становили 20грн. ѕ≥дприЇмство в серпн≥ м≥с¤ц≥ випустило 500 штук вироб≥в ( норма розходу сировини на один вир≥б 0,22кг по ц≥н≥ 1,10грн за кг. ).‘актичний розх≥д сировини на зм≥ни незавершеного виробництва 10кг.

–озвТ¤зок: «=20+200 Ц (500’0,22’1,10) Ц 10 =89грн.

«адача4: ќбчислити залишок матер≥ал≥в на склад≥ на 1,01,2000р., коли в≥домо, що фактичний залишок на 1,12,99р., зг≥дно бухгалтерських даних склав 100000тн. ‘актично в грудн≥ м≥с¤ц≥ випущено цехом 120000тн. ќтримано в грудн≥ зг≥дно поставок 200000тн. —писанн¤ ( по актах списанн¤ ) склало 1000кг.

–озвТ¤зок: «=100000+200000 Ц (120000+1000 )=79000.

«адачає1: якщо п≥дприЇмство поклало на депозитний рахунок 15000грн п≥д 35% р≥чних терм≥ном на три роки то ск≥льки грошей буде на його депозитному рахунку.

а Ц у к≥нц≥ кварталу;б Ц у к≥нц≥ року;в Ц по зак≥нченню терм≥ну д≥њ договору.

«а один р≥к: грн

«а один м≥с¤ць: 5220:12=437,5грн

«а квартал: грн ., або грн.

” к≥нц≥ кварталу: 15000+ (1312,5 Х 4 ) =20250грн

” к≥нц≥ договору: а)за перший р≥к на рахунку 20250грн.;

б)за другий р≥к грн.;

в) за трет≥й р≥к в к≥нц≥ договору грн.

Ќа депозитних рахунках, щороку нараховуютьс¤ в≥дсотки на ту суму грошей, ¤ка Ї на 1число м≥с¤ц¤ що що передуЇ зв≥тньому.

«адача2: √енеральний план розвитку передбачаЇ зростанн¤ поточноњ вартост≥ акц≥й з 5000грн до 6200грн на к≥нець четвертого року. яким повинне бути щор≥чне зростанн¤ акц≥й ?

6200 Ц 500 = 1200грн. ѕрир≥ст за чотири роки на одн≥й акц≥њ п≥дприЇмства :5000% ; :4=6% (у р≥к ) маЇ бути прир≥ст авртост≥ акц≥й за чотири роки або ≥нше р≥шенн¤: 6200 Ц 5000 =1200грн.; 1200:4:5000 у р≥к.

«адача3: ќб≥гов≥ кошти зг≥дно балансу п≥дприЇмства складають 16007 тис.грн. –озрахунковий пер≥од, це р≥к за ¤кий складено баланс. ќбТЇм реал≥зованоњ продукц≥њ за розрахунковий пер≥од 79700тис.грн. –озрахувати оборотн≥сть оборотн≥х кошт≥в, пр¤мий коеф≥ц≥Їнт оборотност≥, та зворотн≥й коеф≥ц≥Їнт оборотност≥.

1.ќборотн≥сть об≥гових кошт≥в розраховуЇтьс¤ за формулою: L= ,де

E Ц об≥гов≥ кошти;

T Ц звытный перыод;

N Ц обТЇм реал≥зованоњ продукц≥њ. L=

÷е означаЇ, що об≥г на¤вних кошт≥в один оборот проходить за 72,3дн≥.

2.ѕр¤мий коеф≥ц≥Їнт оборотност≥:  ѕ–=;  ѕ–=.

«а розрахунковий пер≥од оборотн≥ кошти можуть зробити 5 оборот≥в, тобто 5 Ц ть раз≥в обернутис¤ у п≥дприЇмств≥ у вигл¤д≥ готовоњ продукц≥њ.

3.«воротн≥й коеф≥ц≥Їнт оборотност≥ розраховуЇтьс¤ по сл≥дуюч≥й формул≥:  «¬=

 «¬=. ÷ей показник визначаЇ к≥льк≥сть об≥гових кошт≥в викоримтаних на одну гривню реал≥зованоњ продукц≥њ.

‘ормули до темиФћатер≥альн≥ ≥ нематер≥альн≥ активи.Ф

1.—ередньор≥чна варт≥сь ќ‘:NC=Nn+N¬¬( 12 Ц ≥ ) - N¬»¬( 12 Ц ≥ )

2. ≥нцева варт≥сть ќ‘: NK=Nn+N¬¬+N¬»¬

3.‘ондов≥ддача: ‘от= випуск продукц≥њ.

4. оеф≥ц≥Їнт ≥нтенсивного використанн¤ обладнанн¤:  ≥нт=, де ѕ Ц потужн≥сть.

5. «ћ= загальна к≥льк≥сть машинозм≥н / к≥льк≥сть обладнанн¤

коеф≥ц≥Їнт зм≥нност≥.

6. оеф≥ц≥Їнт екстенсивноњ загрузки:  ≈ —=.

7. оеф≥ц≥Їнт ≥нтенсивноњ загрузки:  ≥нт « =V‘ / Vѕћ( ѕ ).

8. оеф≥ц≥Їнт ≥нтегральноњ загрузки:  ≤Ќ“≈√ =  ≈ — Ј  ≤Ќ“ « ;

9. ¬»Ѕ = коеф≥ц≥Їнт вибутт¤.

10.  ќЌ = коеф≥ц≥Їнт оновленн¤.

11. Ќ ј = норма амортизац≥њ.

ѕрактичне зан¤тт¤ до теми Ућатер≥альн≥ ≥ нематер≥альн≥ активи.Ф

«адача1: ¬арт≥сть обладнанн¤ цеху 15000 млн.грн. « 1вересн¤ ввели в експлуатац≥ю обладнанн¤ варт≥стю 45,6 млн.грн. «1липн¤ вибуло обладнанн¤ 20,4 млн.грн. –озм≥р випуску продукц≥њ 800тис.тн. по ц≥н≥ за 1т Ц 30 тис.грн. ¬иробнича потужн≥сть 1000тис.тн.

¬изначити: середньор≥чну варт≥сть ќ‘, величину фондов≥ддач≥, коеф≥ц≥Їнт ≥нтенсивного використанн¤ обладнанн¤.

Ќазва: ћатер≥альн≥ ≥ нематер≥альн≥ активи
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-17 (4013 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' 'target=_blank>liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤')//-->
for cheapest - unsecured loans - - ticket airline - артист - web cam - calculator loan
Page generation 1.127 seconds
Хостинг от uCoz