Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ќрган≥зац≥¤ виробництва > ќрган≥зац≥¤ ≥ забезпеченн¤ матер≥ально-техн≥чними ресурсами


ќрган≥зац≥¤ ≥ забезпеченн¤ матер≥ально-техн≥чними ресурсами

—тор≥нка: 1/2

ѕлан.

—труктура ≥ функц≥њ матер≥ально-техн≥чного забезпеченн¤ на п≥дприЇмств≥.

ќрган≥зац≥¤ поставок матер≥альних ресурс≥в на п≥дприЇмств≥.

ќрган≥зац≥¤ забезпеченн¤ виробничих участк≥в.

—труктура ≥ функц≥њ матер≥ально-техн≥чного забезпеченн¤ на п≥дприЇмств≥.

ƒл¤ безпереб≥йного функц≥онуванн¤ в-ва необх≥дно добре налагодити матер≥ально-техн≥чне забезпеченн¤, ¤ке на п≥дприЇмств≥ зд≥йснюЇтьс¤ через органи ћ“«.

√оловним завданн¤м орган≥в забезпеченн¤ п≥дприЇмства Ї своЇчасне ≥ оптимальне забезпеченн¤ в-ва необх≥дними ресурсами в≥дпов≥дно комплектност≥ ≥ ¤кост≥.

¬ир≥шуючи завданн¤ забезпеченн¤, прац≥вники служб забезпеченн¤ повинн≥ вивчати ≥ враховувати попит ≥ пропозиц≥њ на вс≥ необх≥дн≥ п≥дприЇмству матер≥альн≥ ресурси, р≥вень ≥ зм≥на ц≥н на них ≥ на послуги посередницьких орган≥зац≥й, вибирати найб≥льш економ≥чну форму руху товар≥в, оптим≥зувати запаси, знижувати транспортно-загот≥вельн≥ ≥ складськ≥ витрати.

—лужби забезпеченн¤ дл¤ своЇњ роботи керуютьс¤ такими напр¤мками:

ѕлануванн¤, ¤ке вивчаЇ:

внутр≥шнЇ ≥ зовн≥шнЇ середовище п≥дприЇмства, а також ринок окремих товар≥в

прогнозуЇ ≥ визначаЇ потреби вс≥х вид≥в ресурс≥в, плануЇ оптимальн≥ господарськ≥ звТ¤зки

оптим≥зуЇ виробнич≥ запаси

плануЇ потреби матер≥ал≥в ≥ встановлюЇ њх л≥м≥т на в≥дпуск цехом

оперативно плануЇ забезпеченн¤

ќрган≥зац≥¤, ¤ка включаЇ:

зб≥р ≥нформац≥њ про потреби в сировин≥, участь в ¤рмарках, виставках-продажах, аукц≥онах

анал≥з вс≥х джерел задоволенн¤ потреби в матер≥альних ресурсах з метою вибору найб≥льш оптимального

укладанн¤ з постачальниками господарських договор≥в на поставку продукц≥њ

отриманн¤ ≥ орган≥зац≥¤ завоз≥в реальних ресурс≥в

орган≥зац≥ю складського господарства, ¤ке входить в склад служб забезпеченн¤

забезпеченн¤ цех≥в, участк≥в, робочих м≥сць необх≥дними матер≥альними ресурсами

 онтроль ≥ координац≥¤ роботи в склад ¤ких вход¤ть:

контроль за виконанн¤м догов≥рних зобовТ¤зань постачальник≥в, виконанн¤ ними строк≥в поставки продукц≥њ

контроль за розходом матер≥альних ресурс≥в на в-в≥

вх≥дний контроль за ¤к≥стю ≥ комплектн≥стю поступаючих матер≥альних ресурс≥в

контроль за виробничими запасами

висуненн¤ претенз≥њ постачальникам, транспортним орган≥зац≥¤м

анал≥з роботи служб забезпеченн¤, розробка м≥роприЇмств по координац≥њ д≥¤льност≥ цих служб ≥ п≥двищенн¤ њњ ефективност≥.

¬ умовах ринку п≥дприЇмство саме вибираЇ постачальник≥в, а значить ≥ саме маЇ право на виб≥р ефективних ресурс≥в. ÷е заставл¤ Ї прац≥вник≥в ћ“« вивчати ринок, а також ¤к≥сть поставок, сп≥впрацювати з р≥зними постачальниками.

ќрган≥зац≥йна побудова, характер ≥ методи роботи служб забезпеченн¤ на п≥дприЇмствах в≥др≥зн¤ютьс¤ м≥ж собою.

¬ залежност≥ в≥д обТЇм≥в, тип≥в ≥ спец≥ал≥зац≥њ п≥дприЇмств, матер≥алом≥сткост≥ продукц≥њ ≥ територ≥ального розм≥щенн¤ на п≥дприЇмствах складаютьс¤ р≥зн≥ умови, ¤к≥ вимагають в≥дпов≥дного розпод≥лу функц≥й ≥ вибору структури орган≥в забезпеченн¤.

Ќа невеликих п≥дприЇмствах, ¤к≥ споживають мал≥ обТЇми матер≥альних ресурс≥в в обмежен≥й номенклатур≥ функц≥њ орган≥в забезпеченн¤ накладаютьс¤ на невелик≥ групи або окремих прац≥вник≥в господарських в≥дд≥л≥в п≥дприЇмства.

Ќа великих п≥дприЇмствах цю функц≥ю виконують спец≥альн≥ в≥дд≥ли ћ“«.

Ќайб≥льш характерний вид структури орган≥в забезпеченн¤ називаЇтьс¤ зм≥шаним, коли товарн≥ в≥дд≥ли, групи, бюро спец≥ал≥зуютьс¤ по забезпеченню конкретними видами сировини, матер≥ал≥в, обладнанн¤. ќднаково пор¤д з товарними групами у в≥дд≥л ћ“« вход¤ть планова група, диспетчерська група.

“акий тип структури найб≥льш рац≥ональний, в≥н вимагаЇ в≥д прац≥вник≥в в≥дпов≥дальност≥.«м≥шана структура в≥дд≥лу ћ“«.

√оловна група виконуЇ функц≥њ по анал≥зу навколишнього середовища ≥ ринков≥ досл≥дженн¤, визначаЇ потреби в ћ“–, оптим≥зуЇ ринкову повед≥нку по найб≥льш виг≥дному забезпеченню, розробл¤Ї плани забезпеченн¤ ≥ анал≥зуЇ њхнЇ виконанн¤, контролюЇ виконанн¤ договор≥в поставок.

“оварн≥ групи виконують функц≥њ по забезпеченню в-ва конкретними видами матер≥альних ресурс≥в Ц планують, обл≥ковують, завоз¤ть, збер≥гають ≥ в≥дпускають сировину, матер≥али на в-во, тобто регулюють роботу матер≥альних склад≥в.

ƒиспетчерськ≥ групи Ц виконують оперативне регулюванн¤ ≥ контроль за виконанн¤м плану забезпеченн¤ п≥дприЇмства ≥ цех≥в сировиною ≥ матер≥алами, усуваЇ неполадки, ¤к≥ виникають в ход≥ забезпеченн¤ в-ва, контролюЇ ≥ регулюЇ х≥д поставок матер≥ал≥в на п≥дприЇмство.

ƒл¤ великих п≥дприЇмств служби ћ“« можуть бути розширен≥ ≥ будуютьс¤ по функц≥ональному або матер≥альному признаку. ¬ першому випадку функц≥¤ забезпеченн¤ (плануванн¤, заготовка, збер≥ганн¤, в≥дпуск) виконуютьс¤ окремою групою прац≥вник≥в. ¬ другому випадку окрем≥ групи прац≥вник≥в виконують вс≥ функц≥њ забезпеченн¤ по конкретному виду матер≥ал≥в, а також так≥ (зм≥шан≥), ¤к ми розгл¤нули. “акож на великих п≥дприЇмствах можуть бути в≥дд≥ли зовн≥шньоњ кооперац≥њ.

ƒл¤ зд≥йсненн¤ техн≥чного переозброЇнн¤ ≥ реконструкц≥њ в-ва п≥дприЇмство створюЇ в≥дд≥ли обладнанн¤, ¤к≥ вход¤ть в склад кап≥тального буд≥вництва.

ќсновною ланкою дл¤ любого в≥дд≥лу ћ“« ¤вл¤ютьс¤ складськ≥ господарства, основне завданн¤ ¤ких Ї прийом ≥ збер≥ганн¤ матер≥ал≥в, њх п≥дготовка до виробничого споживанн¤, безпосереднЇ забезпеченн¤ цех≥в необх≥дними матер≥альними ресурсами.

—клади д≥л¤тьс¤ на:

матер≥альн≥

виробнич≥

збутов≥

«ав≥з матер≥ал≥в ≥ робота склад≥в орган≥зовуЇтьс¤ на основ≥ оперативно-загот≥вельних план≥в.

ќрган≥зац≥¤ поставок матер≥альних ресурс≥в на п≥дприЇмств≥.

ѕоставки матер≥альних ресурс≥в на п≥дприЇмств≥ зд≥йснюютьс¤ через господарськ≥ звТ¤зки.

√осподарськ≥ звТ¤зки Ц ¤вл¤ють собою сукупн≥сть економ≥чних, орган≥зац≥йних ≥ правових взаЇмов≥дношень, ¤к≥ виникають м≥ж постачальниками ≥ споживачами засоб≥в в-ва ≥ обб≥гу, повну в≥дпов≥дальн≥сть к≥лькост≥, ¤кост≥ ≥ асортименту, своЇчасн≥сть ≥ комплектн≥сть поставок.

√осподарськ≥ звТ¤зки м≥ж п≥дприЇмствами можуть бути пр¤м≥ ≥ непр¤м≥ (поб≥чн≥), зм≥шан≥, тривал≥ ≥ короткочасн≥.

ѕр¤м≥ Ц це звТ¤зки ¤к≥ ¤вл¤ють собою звТ¤зки при ¤ких в≥дношенн¤ по поставках продукц≥њ встановлюЇтьс¤ м≥ж п≥дприЇмством-виробником ≥ п≥дприЇмством-постачальником пр¤мо, безпосередньо.

Ќепр¤м≥ Ц це звТ¤зки, коли м≥ж п≥дприЇмством-виробником ≥ п≥дприЇмством-постачальником Ї хоча б один посередник.

ѕостачанн¤ зд≥йснюЇтьс¤ зм≥шаним шл¤хом, тобто напр¤му або через посередник≥в (дистибютор, джоббер, агенти, брокер).

 

—поживач

¬иробник

1)
¬иробник
ѕосередник
—поживач

12

Ќазва: ќрган≥зац≥¤ ≥ забезпеченн¤ матер≥ально-техн≥чними ресурсами
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-17 (2214 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' 'target=_blank>liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤')//-->
rate mortgage - vans rental - carisoprodol cheapest - - scrubs cheap - auto bad - mortgage debt consolidation loan companies
Page generation 0.144 seconds
Хостинг от uCoz