Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ќрган≥зац≥¤ виробництва > ќрган≥зац≥¤ транспортного ≥ складського господарства


ќрган≥зац≥¤ транспортного ≥ складського господарства

ѕлан.

ќрган≥зац≥¤ транспортного ≥ складського обслуговуванн¤ в-ва.

–ац≥онал≥зац≥¤ транспортного ≥ складського господарства.

ќрган≥зац≥¤ транспортного ≥ складського обслуговуванн¤ в-ва.

—клад, значенн¤ ≥ завданн¤ транспортно-складського господарства.

“ранспорт.

Ѕезпереб≥йна ≥ добре орган≥зована робота транспортного господарства п≥дприЇмства в≥д≥граЇ важливу роль у високопродуктивному функц≥онуванн≥ основного в-ва.

ѕо територ≥альному признаку транспорт на п≥дприЇмств≥ под≥л¤бть на:

внутр≥шн≥й

зовн≥шн≥й

¬нутр≥шн≥й Ц призначений дл¤ перевезенн¤ вантаж≥в м≥ж цехами ≥ складами.

«овн≥шн≥й Ц призначений дл¤ доставки вантаж≥в на п≥дприЇмство та вив≥з готовоњ продукц≥њ ≥ в≥дход≥в.

“ранспортне господарство складаЇтьс¤ з транспортних засоб≥в Ц автомоб≥л≥, прицепи, локомотиву, вагон, трактори ≥ обладнанн¤ загальнозаводзького призначенн¤ Ц гараж≥, депо, ремонтн≥ майстерн≥, рейсов≥ шл¤хи.

ѕеревезенн¤ вантаж≥в, навантажувально-розвантажувальн≥ ≥ експедиц≥йн≥ операц≥њ ¤вл¤ютьс¤ основними функц≥¤ми транспорту ≥ його робота впливаЇ безпосередньо на х≥д в-ва ≥ с/в продукц≥њ. ¬≥д роботитранспорту залежить випуск продукц≥њ.

«атрати на транспортно-складське господарство займають в де¤ких п≥дприЇмствах в с/в 20-30 %. ¬ звТ¤зку з цим основним завданн¤м транспортного господарства Ї безпереб≥йне транспортуванн¤ вантаж≥в при повному використанн≥ транспортних засоб≥в ≥ м≥н≥мальн≥й с/в транспортних операц≥й. ÷е можна дос¤гнути шл¤хом правильноњ орган≥зац≥њ транспортного господарства, ч≥ткого плануванн¤ його роботи, п≥двищенн¤ р≥вн¤ навантажувально-розвантажувальних роб≥т, впровадженн¤ ефективних форм господарюванн¤.

—клад транспортного господарства п≥дприЇмства залежить в≥д характеру випускаючоњ продукц≥њ, виробничоњ структури, типу ≥ масштаб≥в в-ва.

ќрган≥зац≥¤ роботи транспорту.

“ранспортн≥ цехи п≥дприЇмства маютьр≥зний вид рухомого складу. ƒл¤ п≥двищенн¤ ефективност≥ роботи ≥ пол≥пшенн¤ техн≥чного стану в цехах створюютьс¤ виробничо-техн≥чна база.

ѕотреба цех≥в в перевозках зд≥йснюЇтьс¤ по замовленню з вказанн¤м роду вантаж≥в, виду ≥ обТЇму перевозок, типу транспортного засобу, часу експлуатац≥њ. “ака система не зац≥кавлюЇ вод≥њв в к≥нцевих результатах роботи, нерац≥онально використовуЇтьс¤ рухомий склад, велик≥ втрати при навантажувально-розвантажувальних операц≥¤х.

ѕ≥двищенн¤ ефективност≥ використанн¤ транспортних засоб≥в допомагаЇ впровадити на м≥жцехових перевозках талонну систему. —уть њњ пол¤гаЇ в тому, що на перевезенн¤ конкретного вантажу визначен≥ матер≥альн≥ ≥ трудов≥ затрати з врахуванн¤м планових положень.

 ожен талон не т≥лькив≥дпов≥даЇ планово-розрахунков≥й ц≥н≥ за виконану транспортну роботу, але ≥ п≥дтверджуЇ ¤кий конкретний вантаж перевозивс¤ або ¤ка виконувалась робота.

ƒл¤ транспорту, ¤кий працюЇ на в≥др¤дн≥й систем≥ встановлен≥ талони в залежност≥ в≥д номенклатури перевозимих вантаж≥в Ц вив≥з одного виробу з складу в цех, або навпаки ≥ т. д.

ƒл¤ транспорту, ¤кий працюЇ на почасов≥й оплат≥ встановлюють талони в залежност≥ в≥д виду послуг за час роботи. –озрахунки такими талонами проход¤ть кожен день ≥ це ¤вл¤Їтьс¤ основою дл¤ нарахуванн¤ зарплати.

¬провадженн¤ талонноњ системи даЇ можлив≥сть скоротити транспортн≥ витрати по вс≥х статт¤х с/в перевезень, п≥двищити вироб≥ток транспортних засоб≥в ≥ продуктивн≥сть транспортних засоб≥в.

Ѕезперервно ростуч≥ масштаби промислового в-ва потребують нарощуванн¤ темп≥в випуску ≥ пол≥пшенн¤ структури п≥дйомно-транспортноњ техн≥ки.

ћатер≥альн≥ ≥ трудов≥ затрати на погрузочно-розвантажувальн≥ ≥ транспортно-складськ≥ роботи ≥стотно залежить в≥д техн≥чних засоб≥в з допомогою ¤ких вони виконуютьс¤, а точн≥ше в≥д парку п≥дйомно-транспортного обладнанн¤.

Ќайб≥льш широко застосовують:

мостов≥ крани Ц п≥дйомно-транспортн≥ механ≥зми ≥ застосовують дл¤ п≥дн≥мально-транспортних операц≥й

козлов≥ крани Ц дл¤ т¤жких ≥ габаритних вантаж≥в

легк≥ вантажо-п≥дйомн≥ звсоби Ц однобалков≥ крани, ручн≥ мостов≥ крани

крани облегшеного типу Ц дл¤ механ≥зац≥њ роб≥т з незначною ≥нтенсивн≥стю

крани Ц штаблери, роликов≥ конвеЇри, поворотн≥ столи ≥ платформи, захвати р≥зноњ форми, елеватори, л≥фти

≈фективн≥сть використанн¤ такоњ техн≥ки залежить в≥д правильност≥ вибору даноњ техн≥ки ≥ розпод≥лу роботи. ÷е даЇ змогу економити робочу силу, ≥нколи розрахунки показують, що на 100 т. грн. кап≥тальних вкладень в механ≥зац≥ю ≥ автоматизац≥ю навантажувально-розвантажувальних роб≥т вив≥льн¤ють до 50 робочих.

“арно-складське господарство.

“арно-складське господарство ¤вл¤Їтьс¤ важливою ≥ нев≥дТЇмною частиною кожного п≥дприЇмства. …ого завданн¤ Ц це збереженн¤ запас≥в сировини ≥ матер≥ал≥в, готовоњ продукц≥њ. ¬оно в≥д≥граЇ важливу роль в процес≥ руху матер≥альних ц≥нностей.

„ерез склади п≥дприЇмства проходить вс¤ к≥льк≥сть сировини, матер≥ал≥в, топлива, ≥нструмент≥в,обладнанн¤,запчпстин,спецод¤гу ≥ ≥нших вироб≥в, а також готовоњ продукц≥њ, нап≥вфабрикат≥в, в≥дход≥в в-ва.

—кладське господарство Ц це сполучна ланка м≥ж службою ћ“« ≥ виробничими п≥дрозд≥лами, м≥ж цехами, ¤к≥ випускають продукц≥ю ≥ збутовими органами, а також м≥ж п≥дрозд≥лами п≥дприЇмства. …ого д≥¤льн≥сть впливаЇна безпереб≥йну ≥ ефективну роботу основного в-ва, на ритм≥чний випуск ≥ в≥дгрузку товарноњ продукц≥њ.

—кладське господарство виконуЇ функц≥њ:

прийом матер≥альних ц≥нностей з њх к≥льк≥сною ≥ ¤к≥сною перев≥ркою, включаючи перев≥рку тари ≥ упаковки, обл≥к ≥ оформленн¤ документ≥в, створенн¤ необх≥дних умов дл¤ збер≥ганн¤ груз≥в, розвантаженн¤, перетарюванн¤, перем≥щенн¤ ≥ розм≥щенн¤ на складах

п≥дготовка ≥ випуск матер≥альних засоб≥в в-ва ≥ в≥дправка за меж≥ п≥дприЇмства

п≥дготовка складських прим≥щень ≥ площадок, внутр≥шньоскладське перем≥щенн¤ вантаж≥в з метою б≥льш рац≥онального використанн¤ площ склад≥в

прийом в≥д виробничих п≥дрозд≥л≥в готовоњ продукц≥њ по к≥лькост≥, асортименту ≥ сортах, оформленн¤ документ≥в, розм≥щенн¤ на складах продукц≥њ ≥ забезпеченн¤ њњ збереженн¤, п≥дготовка продукц≥њ до в≥дгрузки споживачам

в≥дпуск продукц≥њ споживачам по номенклатур≥, асортименту, ¤кост≥ ≥ к≥лькост≥ з оформленн¤м в≥дпов≥дноњ документац≥њ

розробка ≥ реал≥зац≥¤ м≥роприЇмств по вдосконаленню тарно-складського господарства, навантажувально-розвантажувальних роб≥т, по механ≥зац≥њ ≥ автоматизац≥њ склад≥в.

 ласиф≥кац≥¤ склад≥в:

по призначенню збер≥гаючого вантажу, склади:

сировини ≥ матер≥ал≥в

палива

нап≥вфабрикат≥в

запчастин

≥нструмент≥в ≥ оснастки

готовоњ продукц≥њ

в≥дход≥в

по номенклатур≥:

спец≥ал≥зован≥ (дл¤ одного виду)

ун≥версальн≥

по рол≥ склад≥в у виробничому процес≥:

постачанн¤

виробнич≥

збутов≥

по масштабу д≥¤льност≥:

загальнозаводськ≥

участков≥

цехов≥

по типу прим≥щенн¤:

в≥дкрит≥ (площадки)

нап≥взакрит≥ (нав≥си, легк≥ побудови)

закрит≥

спец≥альн≥ (резервуари, бункери)

ќрган≥зац≥¤ складського господарства складаЇтьс¤ у вибор≥ ≥ обгрунтуванн≥ виду ≥ складу склад≥в, њх розм≥щенн¤, розм≥ри, обладнанн¤, а також у визначен≥ пор¤дку роботи склад≥в в залежност≥ в≥д функц≥й, ¤к≥ вони виконують.

—клад ≥ види склад≥в залежать в≥д виробничоњ потужност≥, спец≥ал≥зац≥њ п≥дприЇмства, номенклатури випускаючоњ продукц≥њ, вид≥в ≥ обТЇм≥в матер≥альних запас≥в.

–ац≥онал≥зац≥¤ транспортного ≥ складського господарства.

ќсновними напр¤мками розвитку ≥ вдосконаленн¤ транспортно-складського господарства на сучасному етап≥ ¤вл¤ютьс¤:

централ≥зац≥¤ ≥ спец≥ал≥зац≥¤

комплексна механ≥зац≥¤ навантажувально-розвантажувальних роб≥т

орган≥зац≥¤ контейнерних перевозок

використанн¤ ун≥версальноњ тари

впровадженн¤ нових форм внутр≥шньо-виробничого госпрозрахунку в ус≥ ланки цього господарства

÷ентрал≥зован≥ перевезенн¤ вантаж≥в обумовлюють централ≥зац≥ю внутр≥шн≥х ≥ зовн≥шн≥х перевезень, що вимагаЇ ч≥ткоњ орган≥зац≥њ вантажопоток≥в на п≥дприЇмств≥, спец≥ал≥зац≥¤ кожного виду транспорту ≥ реал≥зац≥њ його використанн¤ в кожний визначений пер≥од часу.

 омплексна механ≥зац≥¤ навантажувально-розвантажувальних роб≥т Ц це орган≥зац≥¤ безперервно-поточноњ механ≥зованоњ переробки вантаж≥в, а це дос¤гаЇтьс¤ широкою конвеЇризац≥Їю вантажних л≥н≥й ≥ застосуванн¤ р≥зних п≥дйомно-транспортних механ≥зм≥в. “ому склади забезпечуютьс¤ р≥зного роду л≥н≥йними, ланцюговими транспортерами з дистанц≥йним або програмним управл≥нн¤м, ≥ншими вантажо-погрузчиками.

ƒл¤ зменшенн¤ затрат на утриманн¤ внутр≥шньозаводського транспорту, необх≥дно забезпечити повну комплексну механ≥зац≥ю ≥ використовувати малогабаритн≥ ≥ маневренн≥ засоби транспортуванн¤ в конвеЇрах, зб≥льшувати оборотн≥сть тари, не допускати зустр≥чних перевезень, скорочувати порожн≥ проб≥ги рухомого складу ≥ покращувати показники роботи, впроваджувати нов≥ методи науковоњ орган≥зац≥њ прац≥ ≥ в-ва.

ќсновним шл¤хом рац≥онал≥зац≥њ транспортно-складського господарства маЇ стати комплексн≥сть розвитку вс≥х його складових:

транспортних засоб≥в, навантажувально-розвантажувальних пристроњв

складських комплекс≥в

багатообробноњ виробничоњ тари

внутр≥шн≥х транспортних шл¤х≥в

звТ¤зку

виробничо-техн≥чноњ бази дл¤ техн≥чного обслуговуванн¤ ≥ поточного ремонту транспорту ≥ навантажувально-розвантажувальних пристроњв

Ќа сучасних етапах розвитку економ≥ки транспортно-складськ≥ господарства переход¤ть на госпрозрахунок в форм≥ колективного або орендного п≥др¤ду, що забезпечуЇ ст≥йку систему поточного ≥ оперативно-виробничого плануванн¤, на¤вн≥стю необх≥дноњ нормативноњ бази, обл≥ку, анал≥зу, самост≥йн≥стю трудового колективу ≥ розпод≥лом госпрозрахункового доходу.

1

Ќазва: ќрган≥зац≥¤ транспортного ≥ складського господарства
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-17 (1535 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' 'target=_blank>liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤')//-->
cheap loan - airline tickets - bill payment - system systems - vacation packages - the uk - mazda nissan
Page generation 0.148 seconds
Хостинг от uCoz