Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ќрган≥зац≥¤ виробництва > ѕредмет, мета ≥ зм≥ст курсу ќрган≥зац≥¤ в-ва


ѕредмет, мета ≥ зм≥ст курсу ќрган≥зац≥¤ в-ва

—тор≥нка: 1/2

ѕлан.

—уть ≥ завданн¤ орган≥зац≥њ виробництва.

ѕредмет ≥ зм≥ст курсу.

¬ступ.

¬ нових ринкових умовах господарюванн¤ п≥дприЇмство несе повну в≥дпов≥дальн≥сть за результати своЇњ роботи. ј це вимагаЇ в≥д них адекватноњ зм≥ни в п≥дготовц≥ спец≥ал≥ст≥в.

ќсновна мета п≥дприЇмства Ц це Ї забезпеченн¤ споживача необх≥дною йому продукц≥Їю або послугами в задан≥ терм≥ни, необх≥дноњ ¤кост≥ з м≥н≥мальними затратами дл¤ виробника. ѕри вир≥шенн≥ ц≥Їњ проблеми в умовах ринковоњ економ≥ки головним Ї споживач.

ўоб вижити п≥дприЇмству повинно пост≥йно думати про ¤к≥сть своЇњ продукц≥њ ≥ зниженн¤ затрат на њњ виробництво. ÷е завданн¤ кер≥вних прац≥вник≥в ≥ спец≥ал≥ст≥в п≥дприЇмства визначаЇ стратег≥ю ≥ тактику орган≥зац≥њ виробництва.

ѕри розробц≥ ≥ реал≥зац≥њ виробничоњ пол≥тики, ¤ка маЇ своЇю метою пристосуванн¤ п≥дприЇмства до вимог ринку, кер≥вникам ≥ спец≥ал≥стам п≥дприЇмства необх≥дно тримати в пол≥ зору широкий круг запитань, ¤к≥ стосуютьс¤ не т≥льки сфери виробництва. ¬они мають соб≥ визнати Ц що виробництво Ц це т≥льки частина процесу, ¤кий весь час оновлюЇтьс¤. –озвивати виробництво, зб≥льшувати його потужн≥сть, тобто добре орган≥зовувати комплекс вс≥х роб≥т на п≥дприЇмств≥ можна т≥льки тод≥, коли добре знаЇш умови ринку, тобто те, що в≥д тебе чекають.

 урс включаЇ в себе вивченн¤:

орган≥зац≥йн≥ принципи побудови виробничих п≥дрозд≥л≥в п≥дприЇмства ¤к виробничоњ системи;

економ≥чно ефективна побудова виробничих процес≥в в час≥;

забезпеченн¤ скороченн¤ циклу виробництва;

орган≥зац≥йн≥ умови вибору економ≥чно ефективних технолог≥чних процес≥в;

рац≥ональн≥ форми орган≥зац≥њ роботи по техн≥чн≥й п≥дготовц≥ ≥ освоЇнню виробництва новоњ продукц≥њ;

орган≥зац≥йн≥ фактори, ¤к≥ забезпечують п≥двищенн¤ ¤кост≥ продукц≥њ.

—уть ≥ завданн¤ орган≥зац≥њ виробництва.

ѕ≥д орган≥зац≥Їю виробництва розум≥Їтьс¤ координац≥¤ ≥ оптим≥зац≥¤ в час≥ ≥ простор≥ вс≥х матер≥альних ≥ трудових елемент≥в виробництва з метою дос¤гненн¤ у визначен≥ строки найб≥льшого результату з найменшими затратами.

ѕерех≥д на ринков≥ в≥дносини кардинально м≥н¤ють погл¤д на орган≥зац≥ю виробництва, ¤ка створюЇ умови дл¤ найкращого використанн¤ техн≥ки ≥ людей в процес≥ виробництва ≥ тим самим п≥двищуЇ його ефективн≥сть.

Ќа перший план в орган≥зац≥њ виробництва висуваЇтьс¤ нова мета виробництва, ¤ка даЇ змогу в любий момент перебудувати виробництва на випуск ≥нших вид≥в продукц≥њ при зм≥н≥ попиту на нењ з найменшими затратами, а також це повинно бути виробництво високоњ культури, ¤ке створюЇ умови дл¤ випуску високо¤к≥сноњ продукц≥њ точно у визначен≥ терм≥ни, ¤ка може бути конкурентоспроможною на ринку.

¬се це говорить про те, що орган≥зац≥¤ виробництва маЇ багатопланове завданн¤, р≥шенн¤ ¤ких дозволить в≥дпов≥сти на питанн¤, що маЇ робити п≥дприЇмство, щоб усп≥шно господарювати ?

ƒл¤ кер≥вник≥в ≥ спец≥ал≥ст≥в п≥дприЇмства можливост≥ дл¤ усп≥шного веденн¤ господарюванн¤ в≥дкриваютьс¤ т≥льки тод≥, коли вони ¤сно оц≥нюють стан свого виробництва, тверезо оц≥нюють перспективи дл¤ дос¤гненн¤ поставленоњ мети.

 ожне п≥дприЇмство маЇ своњ специф≥чн≥ завданн¤ орган≥зац≥њ виробництва Ц комплекс завдань по забезпеченню сировиною, найкраще використанн¤ робочого часу та робочоњ сили, пол≥пшенн¤ асортименту ≥ ¤кост≥ випуску продукц≥њ, освоЇнн¤ нових вид≥в продукц≥њ. Ќа практиц≥ багато завдань по орган≥зац≥њ виробництва вир≥шують технологи, тому важливо розр≥зн¤ти функц≥њ технолог≥њ ≥ функц≥њ орган≥зац≥њ виробництва.

“ехнолог≥¤ визначаЇ способи ≥ вар≥анти виготовленн¤ продукц≥њ. ‘ункц≥Їю технолог≥њ Ї визначенн¤ можливих тип≥в машин дл¤ виробництва кожного виду продукц≥њ, ≥нших параметр≥в технолог≥чного процесу, тобто технолог≥¤ визначаЇ Ц що треба зробити з предметом прац≥ ≥ при допомоз≥ ¤ких засоб≥в виробництва, щоб перетворити його в необх≥дний продукт.

‘ункц≥¤ орган≥зац≥њ виробництва Ц це визначенн¤ конкретних значень параметр≥в технолог≥чного процесу на основ≥ анал≥зу можливих вар≥ант≥в ≥ вибору найб≥льш ефективного у в≥дпов≥дност≥. « метою ≥ умовами виробництва, або ≥накше, ¤к краще зад≥¤ти предмет ≥ знар¤дд¤ прац≥, а також саму працю, щоб перетворити предмет прац≥ в продукт необх≥дних властивостей з найменшими затратами робочоњ сили ≥ засоб≥в виробництва.

¬ кожному конкретному випадку орган≥зац≥¤ виробництва обірунтовуЇ ефективн≥сть м≥роприЇмств, що зд≥йснюютьс¤, тому що дл¤ п≥двищенн¤ орган≥зац≥њ виробництва потр≥бн≥ не т≥льки окрем≥ м≥роприЇмства, ¤к≥ забезпечують п≥двищенн¤ продуктивност≥ обладнанн¤ або зниженн¤ трудом≥сткост≥, або пол≥пшенн¤ ¤кост≥ продукц≥њ, або зниженн¤м затрат сировини. ≈фективн≥сть виробництва визначаЇтьс¤ методами ефективного використанн¤ елемент≥в виробництва в њх сукупност≥.

ќсоблив≥сть орган≥зац≥њ виробництва Ц це взаЇмозвТ¤зок елемент≥в виробництва ≥ виб≥р таких метод≥в ≥ умов њх використанн¤, ¤к≥ в найб≥льш≥й м≥р≥ в≥дпов≥дають мет≥ виробництва.

«авданн¤ орган≥зац≥њ виробництва:

поглибленн¤ спец≥ал≥зац≥њ;

вдосконаленн¤ форм орган≥зац≥њ виробництва;

швидка (гнучка) переор≥Їнтац≥¤ виробництва на ≥нш≥ види продукц≥њ;

забезпеченн¤ безперервност≥ ≥ ритм≥чност≥ виробничого процесу;

вдосконаленн¤ орган≥зац≥њ прац≥ ≥ виробництва в простор≥ ≥ час≥;

створенн¤ лог≥стичноњ системи.

якщо завданн¤ми технолог≥њ ¤вл¤ютьс¤ п≥двищенн¤ потенц≥йних можливостей зб≥льшенн¤ обТЇму вироблюваноњ продукц≥њ, пол≥пшенн¤ њњ ¤кост≥, зниженн¤ норм розходу ресурс≥в при њњ виготовленн≥, то орган≥зац≥¤ виробництва визначаЇ методи ≥ умови дл¤ дос¤гненн¤ цих можливостей з врахуванн¤м зовн≥шн≥х ≥ внутр≥шн≥х умов роботи п≥дприЇмства.

ƒл¤ того, щоб п≥дприЇмство добре працювало необх≥дно весь час сл≥дкувати за його роботою, а саме пост≥йно п≥двищувати вимоги до конструктуванн¤, виготовленн¤, монтажу ≥ наладки обладнанн¤; встановлювати оптимальн≥ експлуатац≥йн≥ режими њх роботи, ви¤вл¤ти причини простою обладнанн¤. ќсновною причиною простою обладнанн¤ ¤вл¤Їтьс¤ нев≥дпов≥дальн≥сть оперативно-виробничого плануванн¤ ≥ матер≥ально-техн≥чного забезпеченн¤. Ќа р¤д≥ п≥дприЇмств оперативне плануванн¤ зд≥йснюЇтьс¤ без належного обгрунтуванн¤, в≥дсутн≥ розрахунки оптимальних обТЇм≥в виробництва, складських запас≥в сировини ≥ матер≥ал≥в, незавершеного виробництва.

ќптимальний р≥вень запас≥в повинен визначатис¤ дл¤ кожного п≥дприЇмства виход¤чи ≥з особливостей асортименту продукц≥њ, техн≥ки, технолог≥њ, орган≥зац≥њ виробництва з врахуванн¤м особливостей поставок сировини ≥ збуту готовоњ продукц≥њ.

 р≥м цього до завдань орган≥зац≥њ виробництва в≥дноситьс¤ скороченн¤ тривалост≥ виробничого циклу, безпереб≥йне забезпеченн¤ сировиною, матер≥алами при зменшенн≥ запас≥в сировини ≥ матер≥ал≥в, а також готовоњ продукц≥њ.

—еред причин, ¤к≥ по¤снюють неповну загрузку встановлено обладнанн¤ ≥ неповне використанн¤ машин на прот¤з≥ всього режимного часу необх≥дно вид≥лити нев≥дпов≥дальн≥сть структури асортименту машин ≥ диспропорц≥ю у виробнич≥й потужност≥ цех≥в п≥дприЇмства.

“ому завданн¤ми орган≥зац≥њ виробництва Ї вдосконаленн¤ асортименту, визначенн¤ оптимальноњ спец≥ал≥зац≥њ п≥дприЇмств, виробничих потужностей, реконструкц≥њ ≥ техн≥чного переозброЇнн¤ виробництва.

ѕредмет ≥ зм≥ст курсу.

ќрган≥зац≥¤ виробництва Ц це економ≥чна наука, ¤ка займаЇ ведуче м≥сце серед сусп≥льних наук, так ¤к вони вивчають виробнич≥ в≥дносини Ц в≥дносини м≥ж людьми в процес≥ виробництва.

ќбТЇктом курсу ¤вл¤Їтьс¤ промислове п≥дприЇмство, ¤ке розгл¤даЇтьс¤ в курс≥ ¤к виробнича система.

ѕредмет курсу Ц це вивченн¤ метод≥в ≥ засоб≥в найб≥льш рац≥ональноњ орган≥зац≥њ виробництва.

ќрган≥зац≥¤ виробництва Ц це особливий вид людськоњ д≥¤льност≥ по створенню ≥ вдосконаленню виробничоњ системи.

Уќрган≥зац≥¤ виробництваФ вивчаЇтьс¤ в т≥сному звТ¤зку з ≥ншими науками Ц технолог≥¤, забезпеченн¤ матер≥альними ресурсами, комерц≥йна д≥¤льн≥сть, бухгалтерський обл≥к ≥ анал≥з, економ≥ка п≥дприЇмства, орган≥зац≥¤ ≥ нормуванн¤ прац≥, управл≥нн¤, маркетинг та ≥нш≥.

¬ивченн¤ курсу Ц це оволод≥нн¤ основними принципами та методами орган≥зац≥њ промислового виробництва, надбанн¤ необх≥дного практичного досв≥ду ≥ на ц≥й основ≥ дос¤гненн¤ високих результат≥в в виробничо-господарськ≥й д≥¤льност≥ п≥дприЇмства.

 урс передбачаЇ вивченн¤ вузлових питань економ≥ки в дан≥й област≥ ≥ використовуЇ обТЇктивн≥ економ≥чн≥ закони.

Ћюб≥ орган≥зац≥йно-техн≥чн≥ р≥шенн¤, методи виготовленн¤ продукц≥њ, виконанн¤ виробничих операц≥й, методи господарюванн¤, ¤кими би вони вдалими, ефективними не були сьогодн≥, завтра можуть бути пол≥пшенн≥ або зам≥нен≥ на б≥льш вдосконален≥ п≥д д≥Їю науково-техн≥чних дос¤гнень зм≥ни умов виробництва. ƒ≥алектичний метод дозвол¤Ї розгл¤дати орган≥зац≥ю виробництва ¤к безперервну творчу роботу, результатом ¤коњ ¤вл¤Їтьс¤ п≥двищенн¤ ефективност≥ виробництва.

¬ир≥шенн¤ завдань курсу можливе на основ≥ системного п≥дходу Ц ¤кий визначаЇ комплексне вивченн¤ обТЇкту курсу Ц промислове п≥дприЇмство ¤к виробнича система. —истемний п≥дх≥д дозвол¤Ї оптим≥зац≥ю роботи вс≥Їњ виробничоњ системи в комплекс≥, ¤к одне ц≥ле, а не по окремих частинах.

ќрган≥зац≥¤ виробництва починаЇтьс¤ з промислового п≥дприЇмства, ¤ке розгл¤даЇтьс¤ ¤к виробнича система з≥ вс≥ма характерними дл¤ нењ властивост¤ми.

 урс знайомить з виробничою структурою п≥дприЇмства, розкриваЇ пон¤тт¤ виробничий процес ≥ розгл¤даЇ принципи ≥ методи його рац≥ональноњ орган≥зац≥њ, можлив≥ види руху предмет≥в прац≥, вивчаЇ методику вивченн¤ довжини виробничого циклу.

12

Ќазва: ѕредмет, мета ≥ зм≥ст курсу ќрган≥зац≥¤ в-ва
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-17 (1983 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' 'target=_blank>liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤')//-->
cruises family - life insurance policies - cheap cell - centre sale - fsbo - lowest tickets - pancuronium
Page generation 0.143 seconds
Хостинг от uCoz