Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ќрган≥зац≥¤ виробництва > ѕросторове розм≥щенн¤ виробничого процесу


ѕросторове розм≥щенн¤ виробничого процесу

—тор≥нка: 1/2

ѕлан.

¬иробнича структура п≥дприЇмства.

—труктура основного виробництва.

ќрган≥зац≥¤ промислового п≥дприЇмства в простор≥ ≥ принципи його побудови.

Ўл¤хи вдосконаленн¤ виробничоњ структури.

¬иробнича структура п≥дприЇмства.

¬ залежност≥ в≥д метод≥в обробки вироб≥в на п≥дприЇмствах створюютьс¤ в≥дпов≥дн≥ п≥дрозд≥ли, а в апарат≥ управл≥нн¤ Ц в≥дпов≥дн≥ функц≥њ ≥ ланки.

 ожне п≥дприЇмство складаЇтьс¤ ≥з виробництв, цех≥в, участк≥в, господарств, орган≥в управл≥нн¤ ≥ орган≥зац≥й, ¤к≥ обслуговують прац≥вник≥в п≥дриЇмства.

„≥тка класиф≥кац≥¤ ≥ встановленн¤ звТ¤зк≥в м≥ж ними дозвол¤Ї орган≥зовувати х≥д в-ва ≥ рац≥онально сформувати структуру п≥дприЇмства.

—труктура п≥дприЇмства д≥литьс¤ на:

загальну

виробничу

«агальна структура п≥дприЇмства ¤вл¤Ї собою склад виробничих ланок, а також орган≥зац≥њ по управл≥нню п≥дприЇмством ≥ по обслуговуванню прац≥вник≥в, тобто загальна структура Ц це

органи управл≥нн¤ Ц техн≥чн≥, економ≥чн≥, оперативно виробнич≥, служба кадр≥в, бухгалтер≥¤, служба маркетингу, служба ћ“« ≥ ≥нш≥

виробнича структура

орган≥зац≥њ по обслуговуванню прац≥вник≥в

господарське харчуванн¤, пункти здоровТ¤, ∆ √, б≥бл≥отека, дит¤ч≥ заклади, проф≥лактор≥њ, будинки в≥дпочинку.

¬иробнича структура Ц це частина загальноњ структури п≥дприЇмства, а саме виробнич≥ п≥дрозд≥ли, ¤к≥ випускають продукц≥ю, а також обслуговуюч≥ ≥ допом≥жн≥ служби, ¤к≥ допомагають у випуску продукц≥њ.

¬иробнича структура д≥литьс¤ на цехи ≥ господарства:

основн≥

допом≥жн≥

обслуговуюч≥

поб≥чн≥

ќсновн≥ Ц загот≥вельн≥, обробл¤юч≥ ≥ складальн≥.

ƒопом≥жн≥ Ц енергетичн≥, ремонтн≥, ≥нструментальн≥.

ќбслуговуюч≥ Ц складськ≥, транспортн≥, тарн≥.

ѕоб≥чн≥ Ц по переробц≥ в≥дход≥в, товар≥в народного вжитку.

Ќа структуру п≥дприЇмства впливають р≥зн≥ фактори, вона залежить в≥д виробничого процесу ≥ випуску продукц≥њ, характеру ≥ ступен¤ спец≥ал≥за≥цњ, масштаб≥в в-ва, ступен¤ охопленн¤ життЇвого циклу вироб≥в

’арактер виробничого процесу:

загот≥вельн≥

обробн≥

складальн≥

в≥д складу сировини:

анал≥тичн≥ з одн≥Їњ сировини Ц дек≥лька вид≥в продукц≥њ (нафтох≥м≥¤, л≥сох≥м≥¤, коксох≥м≥¤)

синтетичн≥ з дек≥лькох вид≥в сировини, один вид продукц≥њ

пр¤м≥ Ц один вид сировини, один вир≥б

’арактер випускаючоњ продукц≥њ ≥ методи виготовленн¤ продукц≥њ:

одностад≥йний (добуваюча промислов≥сть)

багатостад≥йний (обробл¤юча промислов≥сть)

ћасштаби в-ва:

предметн≥

подетально-спец≥ал≥зован≥

’арактер ≥ ступ≥нь спец≥ал≥зац≥њ:

випускаюч≥ детал≥

зб≥рн≥ або складальн≥

—туп≥нь охопленн¤ життЇвого циклу вироб≥в:

досл≥дн≥

експерементальн≥

“ехн≥чний прогрес, розвиток спец≥ал≥зац≥њ можуть давати змогу перегл¤дати виробничу структуру, створювати нов≥ цехи, переплановувати площ≥, зм≥нювати виробнич≥ потужност≥.

—труктура основного виробництва.

—амим першим ≥ необх≥дним у виробнич≥й структур≥ ≥ њњ орган≥зац≥њ маЇ робоче м≥сце. ¬оно ¤вл¤Ї собою частину виробничоњ площ≥, ¤ка оснащена необх≥дним обладнанн¤м ≥ ≥нструментом, при допомоз≥ ¤ких робочий або група робочих виконуЇ окрем≥ операц≥њ по виготовленню продукц≥њ або обслуговуЇ виробничий процес.

–обоче м≥сце може бути простим, багатостаночним або колективним в залежност≥ в≥д к≥лькост≥ робочих ≥ роботи, ¤к≥ в≥н виконуЇ.

—укупн≥сть робочих м≥сць, на ¤ких виконуЇтьс¤ однор≥дна робота утворюють виробнич≥ участки. Ќа великих п≥дприЇмствах виробнич≥ участки обТЇднуютьс¤ в цехи. ÷ех Ц це виробничий ≥ адм≥н≥стративний п≥дрозд≥л в ¤кому виконуЇтьс¤ визначений комплекс роб≥т у в≥дпов≥дност≥ ≥з спец≥ал≥зац≥Їю в-ва.

ќсновну роль у в-в≥ в≥д≥грають основн≥ цехи, тобто цехи, ¤к≥ виготовл¤ють продукц≥ю.

≤снуЇ цехова, безцехова, корпускна виробнича структура.

 


цехова безцехова корпусна

ќсновне в-во в залежност≥ в≥д технолог≥њ д≥литьс¤ на структури:

технолог≥чну

предметну

зм≥шану

“ехнолог≥чна структура Ц цехи ≥ участки створюютьс¤ по принципу технолог≥чноњ спор≥дненост≥ виконуючих роб≥т або виробничих процес≥в. Ќаприклад в машинобудуванн≥ Ц ливарний, ковальський, механ≥чн≥ цехи Ц а всередин≥ механ≥чного цеху Ц токарний, фрезерний участки.

ѕеревага технолог≥чноњ структури Ї технолог≥чна спец≥ал≥зац≥¤ в-ва ≥ висока квал≥ф≥кац≥¤ прац≥вник≥в.

Ќедол≥ки технолог≥чноњ структури Ц зб≥льшуЇтьс¤ час на переналадку обладнанн¤ в звТзку з великою номенклатурою випуску продукц≥њ, обладнанн¤ неможливо розкласти по ходу технолог≥чного процесу, так ¤к при част≥й зам≥н≥ виготовленн¤ продукц≥њ зм≥нюЇтьс¤ склад ≥ посл≥довн≥сть операц≥њ, а це призводить до зб≥льшенн¤ тривалост≥ виробничого циклу, в≥дсутн≥сть в≥дпов≥дальност≥ за ¤к≥сть ц≥лого виробу, бо кожний участок виконуЇ окрем≥ операц≥њ.

ѕредметна структура Ц основн≥ цехи створюють по окремих виробах або його частин≥ (наприклад, цехи мотор≥в, рам, шин). ѕри так≥й структур≥ Ї можлив≥сть дл¤ впровадженн¤ новоњ техн≥ки, модерн≥зац≥њ, механ≥зац≥њ ≥ автоматизац≥њ виробничих процес≥в, введенн¤ јЋ так ¤к обладнанн¤ розм≥щують по ходу технолог≥чного процесу.

ѕри предметн≥й структур≥ Ї можлив≥сть орган≥зовувати потоковий метод в-ва.

Ќедол≥ки предметноњ структури в т≥м, що вона ускладнюЇ кер≥вництво участками, так ¤к там виконуютьс¤ р≥зн≥ роботи. ¬иникаЇ необх≥дн≥сть мати в цеху вс≥ види обладнанн¤, хоча вони не всюди зад≥¤н≥ повн≥стю.

«м≥шана структура Ц це загот≥вельн≥ цехи будують по техн≥чному принципу, а обробн≥ ≥ випускають в предметно-замкнут≥ ланки.

ƒл¤ анал≥зу виробничоњ структури використовуЇтьс¤ широкий круг показник≥в:

розм≥ри виробничих ланок (величина випуску продукц≥њ, чисельн≥сть, варт≥сть основних виробничих фонд≥в, потужн≥сть обладнанн¤)

ступ≥нь централ≥зац≥њ окремих виробництв

сп≥вв≥дношенн¤ м≥жосновними, допом≥жними ≥ обслуговуючими виробництвами Ц по к≥лькост≥ робочих, обладнанню, розм≥ру виробничих площ

пропорц≥йн≥сть ланок, ¤к≥ вход¤ть в п≥дприЇмство

р≥вень спец≥ал≥зац≥њ окремих виробничих ланок

ефективн≥сть просторового розм≥щенн¤ п≥дприЇмства Ц це коеф≥ц≥Їнт забудови, використанн¤ площ виробничих прим≥щень (0.45 Ц 0.55 коеф≥ц≥Їнт використанн¤ територ≥њ )

характер взаЇмозвТ¤зку м≥ж п≥дрозд≥лами .

јнал≥з даних показник≥в даЇ можлив≥сть створити рац≥ональну виробничу структуру, а це дасть можлив≥сть максимально спец≥ал≥зувати цехи ≥ участки, безперервно випускати продукц≥ю без перепроф≥люванн¤ ≥ переналадки обладнанн¤.

ќрган≥зац≥¤ промислового п≥дприЇмства в простор≥ ≥ принципи його побудови.

ѕросторове розм≥щенн¤ в-ва, цех≥в ≥ господарств на територ≥њ п≥дприЇмства зд≥йснюЇтьс¤ по генеральному плану п≥дприЇмства, ¤кий розробл¤Їтьс¤ при створенн≥ п≥дприЇмства.

√енеральний план Ц це граф≥чне зображенн¤ його територ≥њ з≥ вс≥ма будовами, спорудами, комун≥кац≥¤ми, шл¤хами сполученн¤. Ќа п≥дприЇмствах генеральний план складають у двох видах: проектний ≥ фактичний.

ѕри розробц≥ генерального плану враховують:

«абезпеченн¤ пр¤мол≥н≥йност≥ предмет≥в прац≥ при перем≥щенн≥ ≥з одного п≥дрозд≥лу в ≥нший без зустр≥чних поток≥в. ÷е реал≥зуЇтьс¤ при розм≥щенн≥ цех≥в в пор¤дку посл≥довност≥ технолог≥чного процесу.

ѕереважаюче перем≥щенн¤ вантаж≥в технолог≥чним транспортом. ÷е забезпечуЇ над≥йн≥сть ≥ зниженн¤ витрат на перем≥щенн¤ предмет≥в прац≥ в пор≥вн¤нн≥ з транспортом загального призначенн¤.

—короченн¤ прот¤жност≥ енергетичних комун≥кац≥й

Ќеперес≥ченн¤ шл¤х≥в проходу прац≥вник≥в на роботу з шл¤хами сполучень ≥ комун≥кац≥й ≥ цех≥в. ÷е дос¤гаЇтьс¤ шл¤хом спорудженн¤ в≥дпов≥дних переход≥в.

¬ид≥ленн¤ в особлив≥ групи цех≥в з однор≥дним характером в-ва.

ќбл≥к напр¤мку рози в≥тр≥в. ÷ехи з шк≥дливими вид≥ленн≥ми необх≥дно розм≥щувати за в≥тром, щоб знизити загазован≥сть територ≥њ п≥дприЇмства.

ќбл≥к характеру технолог≥чних процес≥в дл¤ того, щоб правильно розм≥стити цехи ≥ вибрати дистанц≥ю м≥ж ними.

¬рахуванн¤ рельЇфу м≥сцевост≥, розположенн¤ зал≥знодорожн≥х шл¤х≥в, жилих поселень.

ѕоказники ефективност≥ розробки генерального плану Ц розм≥р територ≥њ п≥дприЇмства, прот¤жн≥сть комун≥кац≥й, ступ≥нь забудови територ≥њ. „им менш≥ ц≥ показники в розрахунку на одиницю випускаючоњ продукц≥њ, тим б≥льш вдала компановка.

 р≥м цього важливим показником рац≥онального плануванн¤ п≥дприЇмства Ї забезпеченн¤ нормальних сан≥тарно-г≥геЇн≥чних ≥ виробничих умов, на¤вн≥сть резервних площ дл¤ розширенн¤ п≥дприЇмства, арх≥тектурний стиль.

12

Ќазва: ѕросторове розм≥щенн¤ виробничого процесу
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-17 (2027 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' 'target=_blank>liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤')//-->
cheap new cars - cheap texas - debt fraud - download - quote dealer - phentermine sale - motorcycle insurance
Page generation 0.228 seconds
Хостинг от uCoz