Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ќрган≥зац≥¤ виробництва > –егулюванн¤ виробничого процесу


–егулюванн¤ виробничого процесу

ѕлан.

«авданн¤ регулюванн¤ виробничого процесу.

«авданн¤ та принципи роботи диспетчерських служб.

”правл≥нн¤ виробництвом в ј—”¬.

«авданн¤ регулюванн¤ виробничого процесу.

¬ умовах переходу до ринкових в≥дносин ¤к≥ потребують швидкоњ ≥ гнучкоњ реакц≥њ на зм≥ни в потреб≥ споживач≥в на той чи ≥нший вид продукц≥њ необх≥дно забезпечити ч≥тку ≥ безпереб≥йну роботу п≥дприЇмства ≥ внутр≥шньоп≥дприЇм-ницьких п≥дрозд≥л≥в при найб≥льш ефективному використанн≥ виробничих ресурс≥в.

÷е забезпечуЇ ритм≥чна прац¤ ≥ р≥вном≥рний випуск продукц≥њ.

–итм≥чна прац¤ Ц це прац¤ коли за однаков≥ пром≥жки часу виконуЇтьс¤ однаковий або р≥вном≥рно зб≥льшуЇтьс¤ обТЇм роботи на тому чи ≥ншому робочому м≥сц≥, участку, цеху, в ц≥лому на п≥дприЇмств≥.

–≥вном≥рний випуск продукц≥њ Ц це систематичне повторенн¤ випуску продукц≥њ р≥вними або р≥вном≥рно зб≥льшуючими частинами у в≥дпов≥дност≥ з встановленими граф≥ком роботи.

як правило ритм≥чна робота даЇ р≥вном≥рний випуск продукц≥њ.

–еал≥зац≥¤ плану в-ва на п≥дприЇмств≥, тобто його виконанн¤ дос¤гаЇтьс¤ вс≥ма структурними п≥дрозд≥лами. Ќа результати роботи кожного п≥дрозд≥лу п≥дприЇмства впливають р≥зн≥ фактори. ƒл¤ нормального ходу процесу в-ва необх≥дно ви¤вити ≥ попередити т≥ фактори, ¤к≥ негативно впливають на в-ва або привод¤ть до його зриву.

÷¤ обставина потребуЇ пост≥йного контролю за ходом в-ва.

¬иорбничий процес повинен весь час регулюватис¤, а це можливе т≥льки при оперативно-виробничому плануванн≥ (ќ¬ѕ).

ќ¬ѕ забезпечуЇ виконанн¤ таких завдань:

детал≥зац≥¤ ≥ розод≥л виробничоњ програми ≥ ≥нших показник≥в плану економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку по м≥сцю ≥ часу њх виконанн¤. ј це в свою чергу дасть змогу забезпечити р≥вном≥рну загрузку обладнанн¤, виробнич≥ площ≥, робочу силу, строки поставок по договорах, координац≥ю ≥ доведен¤ завдань до цех≥в, участк≥в, бригад ≥ робочих м≥сць з вказанн¤м терм≥н≥в њх виконанн¤

розробка прогресивних календарно-планових норматив≥в

забезпеченн¤ робочих м≥сць сировиною, матер≥алами, оснасткою, ≥нструментами

складанн¤ граф≥к≥в руху предмет≥в прац≥ в час≥ ≥ простор≥ ≥ доведенн¤ њх до виконавц≥в

координац≥¤ роботи сум≥жних цех≥в, участк≥в, бригад, робочих м≥сць

контроль ≥ регулюванн¤ ходу в-ва.

«авданн¤ та принципи роботи диспетчерських служб.

ћетод безперервного нагл¤ду, контролю ≥ регулюванн¤ виробничого процесу, ¤кий оснований на календарних планах ≥ ¤кий використовуЇ техн≥чн≥ засоби дл¤ збору ≥ анал≥зу ≥нформац≥њ, отримав назву диспетчеризац≥њ.

«авданн¤ диспетчеризац≥њ:

оперативний обл≥к ходу виконанн¤ встановленого граф≥ка в-ва ≥ зм≥нних завдань

ви¤вленн¤, анал≥з ≥ усуненн¤ причин в≥дхилень в≥д встановлених граф≥к≥в

прийн¤тт¤ оперативних заход≥в дл¤ попередженн¤ ≥ усуненн¤ в≥дхилень

координац≥¤ поточноњ д≥¤льност≥ взаЇмозвТ¤заних ланок

забезпеченн¤ робочих м≥сць заготовками, остнасткою,≥нструментом.

ќсновн≥ принципи роботи диспетчерськоњ служби Ц оперативн≥сть ≥ проф≥лактика. ќперативн≥сть передбачаЇ пост≥йну, всесторонню ≥нформац≥ю про х≥д в-ва. ѕроф≥лактика заключаЇтьс¤ в попередженн≥ по¤ви негативних в≥дхилень.

ќсновне завданн¤ диспетчеризац≥њ Ц це попередженн¤ негативних в≥дхилень. „им швидше будуть ви¤влен≥ причини, тим оперативн≥ше будуть прин¤т≥ заходи по њх усуненню, тим вище р≥вень диспетчеризац≥њ на п≥дприЇмствах, гарант≥¤ р≥вном≥рноњ роботи.

«агальнозаводську диспетчерську службу очолюЇ головний диспетчер заводу, ¤кий ¤вл¤Їтьс¤ зам≥сником начальника виробничо-диспетчерськоњ служби. Ѕезпосередню роботу зд≥йснюють зм≥нн≥ чегов≥ диспетчери п≥дприЇмства.

√оловний документ, зг≥дно ¤кого ведетьс¤ робота Ї зм≥нно-добов≥ завданн¤ по випуску продукц≥њ, в≥дом≥сть деф≥цитних деталей, диспетчерський журнал.

—клад ≥ характер диспетчеризац≥њ залежить в≥д типу в-ва. ¬ масовому в-в≥ основним обТЇктом Ї забезпеченн¤ ритму јЋ ≥ контроль за граф≥ком випуску продукц≥њ. ” випадках зрив≥в диспетчер повинен ви¤вити причини неполадок ≥ прин¤ти оперативн≥ заходи дл¤ њх усуненн¤.

Ќа передових п≥дприЇмствах, де робота окремих агрегат≥в повинна контролюватис¤, диспетчерськ≥ пульти обладнанн≥ телев≥зорами, або диспетчер маЇ оперативний звТ¤зок з робочими м≥сц¤ми.

¬ умовах сер≥йного в-ва основними обТЇктами диспетчеризац≥њ Ї р≥вень складських зад≥л≥в, ¤к≥ комплектуютьс¤ по р≥зних виробах, терм≥ни запуску ≥ випуску деталей, забезпеченн¤ робочих м≥сць ≥нструментом ≥ заготовками.

¬ одиничному в-в≥ обТЇкти диспетчеризац≥њ ≥ контролю Ц терм≥ни виконанн¤ роб≥т по окремих замовленн¤х, забезпеченн¤ робочих м≥сць заготовками ≥ ≥нструментом.

¬ цехах диспетчерський контроль очолюЇ старший диспетчер, ¤кий ¤вл¤Їтьс¤ головним в регулюванн≥ ≥ контрол≥ дл¤ забезпеченн¤ ритм≥чноњ роботи цеху.

Ќа практиц≥ диспетчеризац≥¤ направлена лише на л≥кв≥дац≥ю в≥дхилень, ¤к≥ нос¤ть проф≥лактичний, попереджувальний характер.

« введенн¤м ј—” по¤вились реальн≥ можливост≥ ≥двищувати ефективн≥сь диспетчеризац≥њ. ÷е забезпечуЇтьс¤ автоматичним отриманн¤м ≥ обробкою первинноњ ≥нформац≥њ про х≥д в-ва, що дозвол¤Ї швидко усувати недол≥ки.

ќперативн≥сть диспетчеризац≥њ в багатьох факторах залежить в≥д оснастки п≥дрозд≥л≥в диспетчерськоњ служби.

“ехн≥чн≥ засоби диспетчерських служб:

отриманн¤, обробка, анал≥з ≥ збер≥ганн¤ ≥нформац≥њ

передача ≥нформац≥њ

нагл¤дне зображенн¤ ≥нформац≥њ

виробнича сигнал≥зац≥¤

ƒл¤ звТ¤зку м≥ж заводською ≥ цеховою диспетчерськими службами ≥снуЇ телефонний звТ¤зок, ¤кий в≥др≥зн¤Їтьс¤ в≥д звичайного тим, що в ньому використан≥ комутатори, ¤к≥ дають змогу вести розмову одночасно з р¤дом точок (абонент≥в).

«вТ¤зок м≥ж диспетчером ≥ робочими м≥сц¤ми ведетьс¤ за допомогою сигнал≥зац≥њ. ѕошукова сигнал≥зац≥¤ дозвол¤Ї робочим не покидаючи робочих м≥сць ≥нформувати диспетчера про виробнич≥ упущенн¤.

”правл≥нн¤ виробництвом в ј—”¬.

¬ ј—”¬ важливу роль маЇ п≥дсистема оперативно-виробничого плануванн¤ ≥ управ≥нн¤ в-вом. ¬ п≥дсистем≥ вир≥шуЇтьс¤ широкий круг завдань по оперативно-виробничому плануванню.

«авданн¤ У–озрахунок номенклатурних граф≥к≥в Ц завдань по заказахФ передбачаЇтьс¤ складанн¤ граф≥к≥в. ¬ граф≥ку показано, зв≥дки цех повинен отримати ≥ куди здати кожну деталь, а також к≥льк≥сть деталей.

«авданн¤ У–озрахунок планових обТЇкт≥в роб≥т ≥ замовленьФ визначаЇтьс¤трудом≥стк≥сть роб≥т по заказах в розр≥з≥ цех≥в, участк≥в ≥вид≥в роб≥т. ¬ир≥шенн¤ цього завданн¤ дозволило пол≥пшити плануванн¤ загрузки обладнанн¤.

«авданн¤ У–озрахунок плановоњ загрузки технолог≥чного обладнанн¤ по цехахФ розраховуЇтьс¤ коеф≥ц≥Їнт загрузки обладнанн¤ по цехах ≥ видах роб≥т.

«авданн¤ У–озрахунок м≥с¤чних оперативно-календарних план≥в зм≥нним ≥ старим майстром виробничих участк≥вФ, включають перел≥к деталей, ¤к≥ необх≥дно виготовити, њхк≥льк≥сть ≥ номера маршрутних лист≥в. ¬с≥ детал≥ в план≥ розгорнут≥ по операц≥¤х у в≥дпов≥дност≥ з маршрутним технолог≥чним процесом ≥ вказ≥вкою по операц≥йн≥й трудом≥сткост≥.

«авданн¤ Уќперативний обл≥к обТЇм≥в виконаних ≥ залишених роб≥т по цехах, участках в розр≥з≥ замовлень ≥ груп обладнанн¤Ф ≥ Уќбл≥к складу комплектац≥њ зб≥рного цеху готовими виробамиФ служать дл¤ отриманн¤ ≥нформац≥њ про х≥д виробничого процесу.

ј—”¬ даЇ змогу економ≥чно п≥дготувати вих≥дн≥ дан≥ дл¤ вир≥шенн¤ завдань ≥ зменшенн¤ обТЇму вх≥дноњ оперативноњ ≥нформац≥њ.

ќперативна перфекарта м≥стить сл≥дуюч≥ рекв≥зити Ц номер, шифр замовленн¤, код детал≥, планова к≥льк≥сть, код цеху, код технолог≥чноњ операц≥њ, розр¤д роботи, норми часу ≥ розц≥нки. “ак≥ перфокарти готуютьс¤ на кожну деталеоперац≥ю ≥ видаютьс¤ в цех разом з технолог≥чною документац≥Їю. “ака документац≥¤ п≥дтверджуЇ здачу готовоњ продукц≥њ на склад.

¬ результат≥ вир≥шенн¤ комплексу завдань по оперативно-виробничому плануванню, п≥дрозд≥л заводу зд≥йснюЇ оперативне управл≥нн¤ в-вом, отримуЇ необх≥дну ≥нформац≥ю, ¤ка дозвол¤Ї п≥двищити р≥вень ≥ ¤к≥сть виробничого плануванн¤ ≥ управл≥нн¤.

¬иробничо-диспетчерський в≥дд≥л отримуЇ граф≥ки подетального складу замовлень з перел≥ком вироб≥в, ¤к≥ необх≥дно випустити, ≥нформац≥ю обТЇм≥в виконаних ≥ незавершених роб≥т по замовленн¤х за декаду в розр≥з≥ цех≥в, участк≥в ≥ технолог≥чних операц≥й, ≥нформац≥ю про стан укомплектованост≥ станками ≥ автоматичними л≥н≥¤ми, готовими детал¤ми.

¬иробничо-розпод≥льче бюро цеху маЇ номенклатурн≥ граф≥ки Ц завданн¤ по замовленн¤х, а також ≥нформац≥ю про виконанн¤ роб≥т по них.

¬иробничому майстру видаютьс¤ подетально-кооперац≥йн≥ плани, а також оперпрограми про виконанн¤ завдань кожним роб≥тником ≥ про нарахуванн¤ в≥др¤дноњ зароб≥тноњ плати.

1

Ќазва: –егулюванн¤ виробничого процесу
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-17 (761 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' 'target=_blank>liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤')//-->
adipex diet pill - - zip codes - debt loans/bad - cheap watch - cheap air - download font
Page generation 0.226 seconds
Хостинг от uCoz