Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ѕедагог≥ка > ¬ихованн¤ в молодших школ¤р≥в культури повед≥нки


¬ихованн¤ в молодших школ¤р≥в культури повед≥нки

—тор≥нка: 1/4

ѕлан

1. «адач≥ вихованн¤ культури повед≥нки

2. «м≥ст роботи по вихованню культури повед≥нки

3. ћетодика роботи з вихованн¤ культури повед≥нки

4. ѕричини невиконанн¤ молодшими школ¤рами правил культурного повед≥нки

5. ќсновн≥ умови ефективност≥ роботи

6. ќсновн≥ правила культурного повед≥нки


1. «адач≥ вихованн¤ культури повед≥нки

÷≥леспр¤мована, систематична робота з вихованн¤ навичок ≥ звичок культурного повед≥нки починаЇтьс¤ з приходом д≥тей у школу. —аме в початкових класах закладаютьс¤ основи акуратност≥ й охайност≥, ув≥чливост≥, точност≥, прищеплюютьс¤ гарн≥ манери, ум≥нн¤ культурне поводитис¤ в школ≥, будинку, на вулиц≥ й у громадських м≥сц¤х. якщо елементарн≥ норми культурного повед≥нки не щеплен≥ д≥т¤м з раннього рок≥в, то п≥зн≥ше приходитьс¤ заповнювати цей проб≥л ≥ нер≥дко проводити б≥льш важку роботу: перевиховувати школ¤р≥в, у ¤ких укоренилис¤ негативн≥ звички. ¬≥дсутн≥сть елементарних звичок у д≥тей утрудн¤Ї роботу над вихованн¤м у них б≥льш тонких ≥ складних про¤в≥в культурного повед≥нки: такту, дел≥катност≥, невимушеност≥, доб≥рност≥ манер ≥ т.д.

 ультура повед≥нки т≥сно зв'¤зана з внутр≥шньою культурою людини, вимогами естетики, ≥з загальноприйн¤тими тенденц≥¤ми ≥ звича¤ми. ¬нутр≥шн¤ культура багато в чому визначаЇ зовн≥шнЇ повед≥нки людини, але ≥ зовн≥шн¤ сторона повед≥нки впливаЇ на внутр≥шню культуру Ч змушуЇ людини бути витриманим, внутр≥шньо з≥браним, ум≥ти волод≥ти собою. Ќедбал≥сть у зовн≥шньому вигл¤д≥, брутальн≥сть, неуважн≥сть, безтактн≥сть поступово формують в≥дпов≥дн≥ негативн≥ ¤кост≥ особистост≥. “ому з раннього в≥ку необх≥дно озброњти д≥тей знанн¤ми правил культурного повед≥нки, звичками њхнього виконанн¤.

ќсобистий досв≥д сп≥лкуванн¤ дитини ще дуже б≥дний, дитина часто може бути нечемний лише в силу незнанн¤ того, коли, де ≥ ¤к треба над≥йти. Ќер≥дко д≥ти засвоюють правила гарного тону по насл≥дуванню, спостер≥гаючи за повед≥нким батьк≥в, дорослих, котр≥ Ї дл¤ них авторитетом. ќднак усв≥домленн¤ дитиною свого повед≥нки, своњх д≥й Ч необх≥дна умова формуванн¤ сусп≥льно корисних навичок ≥ звичок моральних норм повед≥нки. “≥льки за те повед≥нки людин може зовс≥м св≥домо в≥дпов≥дати перед сусп≥льством, колективом, ≥ншими людьми, значенн¤ ¤кого в≥н може зрозум≥ти й оц≥нити з погл¤ду сусп≥льноњ корист≥ ≥ необх≥дност≥.

“реба в≥дзначити, що в багатьох школ¤р≥в пом≥тне в≥дставанн¤ навичок ≥ звичок культурного повед≥нки в≥д знанн¤ в≥дпов≥дних правил. “ому в робот≥ з учн¤ми треба звертати увагу насамперед на виробленн¤ навичок ≥ звичок повед≥нки. ƒос¤гаЇтьс¤ це систематичним приученн¤м школ¤р≥в до виконанн¤ правил. ƒл¤ цього необх≥дна така орган≥зац≥¤ житт¤ в школ≥, щоб учн≥ пост≥йно накопичували досв≥д правильних моральних в≥дносин. ” робот≥ з молодшими школ¤рами можлив≥ проведенн¤ ≥ спец≥альн≥ вправи дл¤ планом≥рного в≥дпрацьовуванн¤ окремих навичок культурного повед≥нки. јле вправа Ч це не т≥льки просте повторенн¤. ƒл¤ того щоб повторенн¤ закр≥плювало ту чи ≥ншу д≥ю, звичку повед≥нки, необх≥дно, щоб воно п≥дкр≥плювалос¤ позитивними емоц≥¤ми, приЇмним переживанн¤м. ≤нод≥ це мовчазне схваленн¤ дорослого, заохоченн¤ колективу, товариш≥в. ѕовторенн¤ т≥льки тод≥ стаЇ вправою, коли сама дитина активно прагне до одержанн¤ визначеного результату у своњх д≥¤х, сам хоче надходити правильно. ≤ншими словами, вихованн¤ повинне бути зв'¤зане ≥з самовихованн¤м.

“≥сно зв'¤зане вихованн¤ культури повед≥нки з роботою над Ђ“иповими правилами дл¤ учн≥в I-III клас≥вї. ” правилах сформульован≥ основн≥ положенн¤ по вихованню в д≥т¤х основ морал≥. ” них Ї вимоги, що в≥днос¤тьс¤ до вихованн¤ в≥дпов≥дальност≥ (пункт 1), соц≥ал≥стичного гуман≥зму (пункти 2, 7, 8), працьовитост≥ й ощадливост≥ (пункти 1, 2, 3, 8), навичок культурного повед≥нки (пункти 1, 4, 7) ≥ т.д.

ќсновн≥ методи роботи над правилами Ч роз'¤сненн¤ ≥ приученн¤, орган≥зац≥¤ житт¤ д≥тей в≥дпов≥дно до вимог правил.


2. «м≥ст роботи по вихованню культури повед≥нки

” початков≥й школ≥ д≥ти повинн≥ засвоњти досить великий обс¤г знань про основн≥ правила культурного повед≥нки ≥ привчитис¤ усв≥домлено виконувати њх.  онкретних правил пристойност≥ ≥ повед≥нки багато, познайомити школ¤р≥в ≥з ус≥ма важко, так навр¤д чи це потр≥бно. ” житт≥ завжди може створитис¤ така ситуац≥¤, у ¤к≥й д≥ти ви¤вилис¤ вперше. “ому дуже важливо учити школ¤р≥в не т≥льки правилам повед≥нки, але й одночасно ум≥нню д≥¤ти в зв'¤зку з духом правил знаходити правильний спос≥б повед≥нки в нов≥й обстановц≥ на основ≥ уже в≥домих правил. ÷¤ задача складна, ≥ щоб усп≥шно дозволити њњ, необх≥дно наступне. ” робот≥ з д≥тьми треба учити њхньому виконанню правил повед≥нки в р≥зних ситуац≥¤х, з ¤кими найчаст≥ше вони зустр≥чаютьс¤: у школ≥, на вулиц≥, у громадських м≥сц¤х. ѕри цьому конкретн≥ правила обов'¤зково будуть повторюватис¤. ÷е необх≥дно дл¤ того, щоб дитина навчилас¤ виконувати те саме правило в р≥зних умовах. ¬арто пам'¤тати, що дл¤ молодшого школ¤ра перенос знань з одн≥Їњ ситуац≥њ в ≥ншу не завжди простий. Ќаприклад, дитина знаЇ, що в школ≥ треба здороватис¤ з ус≥ма дорослими, а не т≥льки з≥ своЇю вчителькою. Ќав≥ть першокласник досить швидко опановуЇ цим правилом. ” школ≥ в≥н завжди здороваЇтьс¤ з ус≥ма вчител¤ми ≥ з н¤нечкою, з п≥онерськими вожатими, батьками. ј от за межами школи, на вулиц≥ дитина може не виконувати це правило. ≤ зовс≥м не по злому чи нам≥р≥ безпам'¤тност≥. ѕросто в≥н не знаЇ, що, зустр≥вши на вулиц≥, у магазин≥, у к≥но знайомого (учител¤, вожатого, чи маму папу свого товариша й ≥н.), треба з ним обов'¤зково прив≥татис¤. „и ≥нший приклад, ƒ≥ти навчилис¤ поступатис¤ м≥сцем старшим у трамвањ, автобус≥, тролейбус≥ ≥ т.п. ¬они робл¤ть це -охоче, без нагадувань. јле от прийшла бабус¤ в школу. ”чень сидить, а бабус¤ коштуЇ, ≥нод≥ ще розмовл¤Ї з учнем. ≤ ой не догадаЇтьс¤ запропонувати њй с≥сти. ’лопчик привчений поступатис¤ м≥сцем л≥тн≥м т≥льки в транспорт≥.

 ультура повед≥нки в багатьох випадках т≥сно зв'¤зана ≥ з нормами моральност≥. “ак, в основ≥ багатьох конкретних правил ув≥чливост≥, уважност≥, такту, точност≥ лежить моральний принцип нашого сусп≥льства: соц≥ал≥стичний гуман≥зм, колектив≥зм, дружба, товариство, в≥дпов≥дальн≥сть за своњ вчинки ≥ повед≥нки. ƒитина поступово починаЇ усв≥домлювати й оц≥нювати необх≥дн≥сть виконанн¤ правил з погл¤ду моральност≥. ™дн≥сть знанн¤, навички ≥ звички спри¤Ї придбанню ст≥йкого повед≥нки, формуванню визначених ¤костей особистост≥. «авжди бути вв≥чливим, обов'¤зковим, точним Ч значить придбати так≥ ¤кост≥, ¤к ув≥члив≥сть, точн≥сть, обов'¤зков≥сть. ”св≥домленн¤ дитиною свого повед≥нки в≥дбуваЇтьс¤ поступово п≥д кер≥вництвом учител¤, п≥д впливом сусп≥льноњ думки колективу, що складаЇтьс¤.

”сю роботу з вихованн¤ культури повед≥нки варто будувати по визначен≥й програм≥. Ќижче ми приводимо таблицю, у ¤к≥й даЇтьс¤ тематика зан¤ть ≥ бес≥д з молодшими школ¤рами по культур≥ повед≥нки в IЧIII класах .

«разкова тематика зан¤ть по культур≥ повед≥нки

ќсновн≥ розд≥ли роботи

”чбова чверть

“ема зан¤тт¤ по класам

I

II

III

ќсобиста г≥г≥Їна, акуратн≥сть ≥

I

ƒруз≥ ћойдодира

 ожн≥й реч≥ Ц своЇ м≥сце

ƒогл¤д за од¤гом

¬ажлив≥сть ≥ культура слова

II

ћаг≥чн≥ слова

“и ≥ твоњ друз≥

як ти говориш

”важн≥сть, точн≥сть, обовТ¤зков≥сть

ѕравила повед≥нки на вулиц≥ ≥ в громадських м≥сц¤х

III

ѕамТ¤тай про других

ѕравила повед≥нки на вулиц≥

“римай своЇ слово

ѕравила повед≥нки в театр≥, к≥но

ѕравила, обовТ¤зков≥ дл¤ вс≥х

ѕравила повед≥нки в гост¤х

«аключн≥ бес≥ди ≥ гра

IV

ѕовед≥нка в школ≥

ѕовед≥нка дома

ѕовед≥нка на вулиц≥ ≥ в громадських м≥сц¤х

√ра Уподорож по крањн≥ ¬в≥чливост≥Ф

Ќазва: ¬ихованн¤ в молодших школ¤р≥в культури повед≥нки
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-17 (5047 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' 'target=_blank>liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤')//-->
loan debt - airfare - bargain airfare - wedding favor - hydrocodone addictions - human training - rv loan calculator
Page generation 0.158 seconds
Хостинг от uCoz