Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ѕ≥дприЇмництво >  ар'Їра у б≥знес≥


 ар'Їра у б≥знес≥

ѕ Ћ ј Ќ

ѕон¤тт¤ карТЇри. ≈тапи карТЇри.

ќсобист≥ вимоги до спец≥ал≥ст≥в-п≥дприЇмц≥в та њхн≥ д≥лов≥ риси.

ѕлануванн¤ карТЇри. ћехан≥зм дос¤гненн¤ карТЇри у б≥знес≥.

1. ” п≥дприЇмництв≥ пон¤тт¤ усп≥ху звТ¤зане насамперед з дос¤гненн¤м результату, оч≥куваного при започаткуванн≥ реал≥зац≥њ проекта або ≥дењ. «а цив≥л≥зованого розум≥нн¤ усп≥ху треба брати до уваги передовс≥м морально-етичн≥ його аспекти, а вже пот≥м ф≥нансове. ќтже п≥дприЇмницький усп≥х дл¤ правильного розум≥нн¤ його сут≥ маЇ бути оц≥нений х урахуванн¤м зд≥йсненн¤ власноњ ≥дењ, бажанн¤ самоствердженн¤ або намаганн¤ зм≥нити х≥д под≥й тощо. √рош≥, кап≥тал, прибуток, Ї важливими складовими усп≥ху, але не можуть виступати, ¤к його головна мета (самоц≥ль).

–ано стверджувати, що п≥дприЇмство на ”крањн≥ маЇ цив≥л≥зований характер. ѕроте не можна заперечувати на¤вност≥ де¤ких його позитивних про¤в≥в. ƒо останньоњ можна в≥днести :

поступову переор≥Їнтац≥ю п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ в ц≥лому на виробництво ≥ ефективне (не спекул¤тивне) посередництво;

визнанн¤ п≥дприЇмц¤ми здоровоњ конкуренц≥њ, ¤к нормальноњ економ≥чноњ ситуац≥њ на в≥тчизн¤ному ≥ св≥товому ринках;

усв≥домленн¤ необх≥дност≥ пошуку власноњ н≥ш≥ на ринку лише шл¤хом продукуванн¤ конкурентоспроможних (техн≥чно досконалих, високо¤к≥сних ≥ доступних за ц≥нах) вироб≥в ≥ добре орган≥зованоњ реклами;

намаганн¤ б≥льшост≥ п≥дприЇмц≥в опанувати м≥н≥мально необх≥дн≥ знанн¤ в галуз≥ економ≥ки ≥ орган≥зац≥њ насамперед малого б≥знесу, колективного ≥ державного п≥дприЇмства в ц≥лому п≥двищенн¤м квал≥ф≥кац≥њ ≥ перенавчанн¤м у в≥дпов≥дних навчальних закладах.

¬ наш≥й крањн≥ п≥дприЇмницьке середовище складаЇтьс¤ н≥бито з 2-х окремих сектор≥в. ѕерший репрезентують т≥, хто ставить соб≥ за мету заробл¤ти грош≥ будь-¤ким способом (таких, на жаль, зараз б≥льш≥сть). ƒруг≥ т≥, хто маЇ розроблену ≥ ч≥тко зар≥Їстровану програму д≥¤льност≥. “ак≥ п≥дприЇмц≥ також мр≥ють заробити Увелик≥ грош≥Ф, але при цьому не покладаютьс¤ на щасливий випадок, а розраховують дос¤гти мети реал≥зац≥Їю свого конкретного нового задуму. ¬они ≥ Ї представниками цив≥л≥зованого п≥дприЇмництва (благородного б≥знесу).

Ѕажано бути удачливим Ц одно ≥з основних природн≥х бажань людини, в силу чого зм≥стом вс≥х вид≥в людськоњ активност≥ Ї бажанн¤ дос¤гти усп≥ху. —аме за р≥внем дос¤гнутого усп≥ху оц≥нюють п≥дприЇмц¤, вибрану ним царину д≥¤льност≥.

ƒос¤гненн¤ в≥дзеркалюють результати будь-¤коњ д≥¤льност≥ (насамперед п≥дприЇмницькоњ), тобто њх можна вважати насл≥дком сусп≥льно-корисноњ прац≥ т≥Їњ або ≥ншоњ особистост≥. ѕон¤тт¤ д≥лового усп≥ху наш≥ п≥дприЇмц≥-початк≥вц≥ досить часто розум≥ють дуже своЇр≥дно. ƒл¤ них важить т≥льки дос¤гненн¤ своњх власних ц≥лей без огл¤ду на оц≥нку њх громадською думкою. ѕри цьому вони виход¤ть з того, що конкуренц≥¤ Ц це протиборство кожного з ус≥ма ≥ будь-¤кими засобами.

ѕроте дос¤гнутий усп≥х не можна вважати справжн≥м, ¤кщо в≥н зумовлений д≥¤ми, спр¤мованими проти когось. —правжн≥м (сусп≥льно ц≥нним) Ї усп≥х, дос¤гнутий через д≥њ не проти ≥нших, а сп≥льно з ≥ншими. ”сп≥х на шкоду ≥ншим Ц це пр¤ма невдача дл¤ п≥дприЇмц¤. Ќасамперед, за умов загального зубож≥нн¤ населенн¤ окрем≥ Уб≥знесмениФ вважають власним усп≥хом накопиченн¤ великих сум грошей. ј ¤к вони користуютьс¤ цими грошими ?  упують усе розк≥шн≥ш≥ автомоб≥л≥? програють у казино? ÷е звичайно особиста справа, але саме в цьому закладено в≥дпов≥дь на те, що можна вважати справжн≥м усп≥хом п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥.

–≥ч у тому, що певний усп≥х ≥н≥ц≥юЇтьс¤ р≥зними про нього у¤вленн¤ми (складниками усп≥ху). Ќасамперед у р≥зних сферах д≥¤льност≥ Ї б≥знесмени (п≥дприЇмц≥), котр≥ вважають за власний усп≥х практичну реал≥зац≥ю своЇњ ≥дењ, ≥нш≥ вважають господарсько-ф≥нансовим усп≥хом недопущенн¤ банкрутства своЇњ ф≥рми за будь-¤ку ц≥ну. ј це ≥нш≥ вважають усп≥хом своЇњ д≥¤льност≥ можлив≥сть розширити власне виробництво, зб≥льшити к≥льк≥сть потр≥бних сусп≥льству товар≥в ≥ послуг, створити нов≥ робоч≥ м≥сц¤.

ясна р≥ч, що т≥льки останнЇ може дати п≥дприЇмцю справжнЇ моральне задоволенн¤, визнанн¤ з боку сусп≥льства, а в≥дтак забезпечити справжн≥й ≥ тривалий д≥ловий усп≥х.

¬арто зазначити, що: на етап≥ формуванн¤ початкового кап≥талу можливий широкий д≥апазон вид≥в д≥¤льност≥, але в≥н буде визначати з нагромадженн¤м кап≥талу, поступово обмежуючись лише проф≥льними, або найб≥льше прибутковими. ” будь-¤кому випадку необх≥дно дуже хот≥ти дос¤гти п≥дприЇмницького усп≥ху.  онкретний шл¤х до цього залежить в≥д ум≥нн¤ самого п≥дприЇмц¤ вибрати свою власну д≥лову стратег≥ю ≥ в≥д тих умов, що в них розгортаЇтьс¤ д≥¤льн≥сть б≥знесмен≥в.

2. Ќеобх≥дною передумовою започаткуванн¤ ≥ зд≥йсненн¤ п≥дприЇмництва Ї на¤вн≥сть самих п≥дприЇмц≥в, тобто ос≥б, котр≥ самост≥йно приймають господарськ≥ та ≥нш≥ р≥шенн¤ з метою дос¤гненн¤ певного п≥дприЇмницького усп≥ху.

ѕ≥дприЇмець Ц Ї визначальною особист≥стю (центральною постаттю) у б≥знес≥. ѕ≥дприЇмцем прийн¤то вважати д≥лову людину, котра св≥домо наражаЇтьс¤ на економ≥чний ризик самост≥йним прийн¤тт¤м ≥новац≥йного р≥шенн¤, зм≥ст ¤кого зводитьс¤ до орган≥зац≥њ виробництва ≥ поставки на ринок товар≥в (послуг) з певним зиском дл¤ себе.

”сп≥х п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ залежить в≥д зд≥бностей ≥ таланту людини, ¤ка нею займаЇтьс¤. Ѕ≥знесмен повинен мати нахил до п≥дприЇмства ≥ певн≥ д≥лов≥ ¤кост≥ особистост≥ п≥дприЇмц¤. Ќайважлив≥ш≥ з них:

√отовн≥сть до пошуку нових можливостей та ≥н≥ц≥ативн≥сть у власному д≥л≥;

уперт≥сть ≥ наст≥йлив≥тсь у дос¤гненн≥ поставленоњ мети;

пост≥йна готовн≥сть до господарського ризику;

ор≥Їнтац≥¤ у б≥знесов≥й д≥¤льност≥ на ефективн≥сть виробництва ≥ високу ¤к≥сть товар≥в;

р≥шуч≥сть ≥ ц≥леспр¤мован≥сть у д≥¤льност≥;

намаганн¤ бути всеб≥чно ≥нформованим щодо вибраного напр¤мку б≥знесу;

планом≥рн≥сть ≥ гранична ч≥тк≥сть у робот≥, реал≥зац≥њ стратег≥њ ≥ тактики п≥дприЇмництва;

здатн≥сть переконувати партнер≥в ≥ встановлювати потр≥бн≥ господарськ≥ звТ¤зки;

незалежн≥сть ≥ впевнен≥сть у соб≥;

ум≥нн¤ протисто¤ти будь-¤кому тиску з зовн≥, шантажу, та ≥ншим протиправним д≥¤м.

ѕ≥дприЇмець маЇ бути впевненим у соб≥ та своњх зд≥бност¤х, проте варто стерегтис¤ того, щоб така д≥лова риса п≥дприЇмц¤ не перетворилась у самовпевнен≥сть. ” звТ¤зку з цим стаЇ обовТ¤зковою ще одна вимога до п≥дприЇмц¤: не треба н≥ посп≥шати з реал≥зац≥Їю новоњ ≥дењ, н≥ баритис¤ з цим. ¬их≥д з такоњ ситуац≥њ такий: будь-¤ка ≥де¤ маЇ дозр≥ти, треба добре њњ опрацювати ≥ побудувати детальну схему њњ реал≥зац≥њ. ÷¤ робота Ї дуже важлива, оск≥льки саме вона Ї запорукою майбутнього п≥дприЇмницького усп≥ху.

ѕ≥дприЇмницький усп≥х значною м≥рою залежатиме в≥д вм≥нн¤ п≥дприЇмц¤ розробити ¤к≥сний б≥знес-план, програму своњх под≥льших д≥й. ѕ≥дприЇмець майже н≥коли не може реал≥зувати нову ≥дею лише власними силами. ƒомогтис¤ усп≥ху зможе той, хто здатний створити необх≥дну команду однодумц≥в. ѕ≥дприЇмець маЇ швидко ≥ безкоштовно вир≥шити проблему пошуку ≥ прийн¤тт¤ на роботу спец≥ал≥ст≥в потр≥бного проф≥лю ≥ квал≥ф≥кованих роб≥тник≥в.

« усього вищесказаного можна зробити висновок, що п≥дприЇмець Ї людиною, з ¤скраво вираженими рисами л≥дера, з≥ здатн≥стю впливати на людей. ¬≥тчизн¤ний досв≥д св≥дчить, що поки що наш≥ п≥дприЇмц≥ працюють на невисокому профес≥йному р≥вн≥. ”крањна стала на малоефективний шл¤х п≥дприЇмництва, коли м≥ж виробниками ≥ споживачами д≥Ї невиправдана велика к≥льк≥сть п≥дприЇмц≥в-посередник≥в. ќбТЇктом п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ маЇ бути насамперед товар, продукт, послуга. ќтже нам треба форсувати розвиток благородного б≥знесу, котрий Ї основою будь-¤коњ цив≥льноњ економ≥ки.

1

Ќазва:  ар'Їра у б≥знес≥
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-17 (1070 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+ 'border=0 width=88 height=31>')//-->
sale mail - side effects adipex - equity consolidation - - companies insurance - songs - auto loan
Page generation 0.807 seconds
Хостинг от uCoz