Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ѕ≥дприЇмництво > –еклама у зовн≥шньоеконом≥чн≥й д≥¤льност≥


–еклама у зовн≥шньоеконом≥чн≥й д≥¤льност≥

—тор≥нка: 1/4

ѕлан

—кладов≥ ≥м≥джу ф≥рми

—тратег≥¤ ≥ тактика усп≥шного п≥дприЇмництва

–озвиток ринку реклами

ќсновн≥ показники рекламноњ д≥¤льност≥

 ласиф≥кац≥¤ реклами

ќсновн≥ засоби торговельноњ реклами


1. — Ћјƒќ¬≤ ≤ћ≤ƒ∆” ‘≤–ћ»



” комерц≥йн≥й практиц≥ сьогодн≥ велика увага прид≥л¤Їтьс¤ ум≥нню вести переговори, в≥д ¤ких багато в чому залежить усп≥х у д≥¤льност≥ ф≥рми.
ѕрацюючи на усп≥х свого п≥дприЇмства за рубежем, передус≥м задумайтес¤ над питанн¤м: ¤кий ≥м≥дж вашоњ крањни, галуз≥ економ≥ки, вашого окремого п≥дприЇмства чи орган≥зац≥њ. “ому що ≥м≥дж - це ¬аша точка в≥дл≥ку економ≥чного процв≥танн¤.

як вважаЇ ћаркое Ўиапан≥с, що очолюЇ консультативну ф≥рму "ћаркое Ўиапан≥с л≥м≥тед", на запитанн¤ "„ому окрем≥ нац≥њ не вм≥ють робити б≥знес?" ран≥ше завжди було готовим виправданн¤: мов, винувата система, умови тотал≥тарноњ несвободи. —правд≥, командно-адм≥н≥стративна система надм≥рно ≥н≥ц≥ативних ≥ заповз¤тливих просто в≥дкидала. «араз «ах≥д вважаЇ (можливо, ≥ не зовс≥м обірунтовано), що ц¤ система п≥шла або в≥дходить у минуле. ” будь-¤кому раз≥ тепер≥шн≥м б≥знесменам, п≥дприЇмц¤м у крањнах пострад¤нського простору необх≥дно в найкоротший терм≥н опанувати м≥жнародн≥ правила веденн¤ переговор≥в, пройти шл¤х через науку, практику до найвищого мистецтва управл≥нн¤.

Ќе менш важлива й ≥нша складова ≥м≥джу ф≥рми - ≥м≥дж њњ галуз≥.  оли, наприклад, нова французька ф≥рма розпочинаЇ випуск косметики, то вона маЇ велик≥ переваги. ¬исокий престиж французькоњ косметики, що здобувавс¤ роками, сьогодн≥ вже забезпечуЇ певний р≥вень, з ¤кого нова ф≥рма починаЇ формувати своњ ц≥л≥, свою пол≥тику, своњ р≥шенн¤. ѕерша велика перевага - це саме французька косметика. ƒруга перевага буде дос¤гнута, ¤кщо ц¤ ф≥рма зробить своњ парфуми ¤к≥сно, ≥ трет¤ - ¤кщо на високому р≥вн≥ буде маркетинг ф≥рми.

ќтже, вих≥д ф≥рм на закордонн≥ ринки можливий т≥льки через доведенн¤ того, що њхн¤ продукц≥¤ на високому р≥вн≥.
≤, нарешт≥, усп≥х справи багато в чому залежить в≥д ≥м≥джу ф≥рми.
√оловн≥ його ланки:
* в≥дпов≥дальн≥сть,
* швидк≥сть,
* результативн≥сть.
ѕричому ≥м≥дж - це насамперед гарне ≥м'¤ у себе вдома, а вже пот≥м - за кордоном.

Ќаприклад, у √рец≥њ ≥снуЇ висока думка про зах≥днон≥мецьк≥ легков≥ автомашини "ћерседес", "ќпель", Ѕћ¬, "‘ольксваген". ”с≥ ц≥ машини мають дуже високу репутац≥ю за рубежем. јле ще вищу репутац≥ю ц≥ марки мають у себе вдома. Ћише у вин¤ткових випадках р≥ч, що не маЇ високоњ репутац≥њ усередин≥ крањни, добре продаЇтьс¤ на закордонних ринках.
ѕрим≥ром, к≥лька рок≥в тому дуже добре продавалис¤ "командирськ≥ годинники" в усьому св≥т≥. јле в≥д цього вони не стали ¤к≥сн≥шими. ћинуло трохи часу, ≥ становище зм≥нилос¤. якщо р≥к тому годинники коштували 200 дол., то цього року - вже 50, тому що вони стали немодними. ¬одночас ц≥на на годинники таких швейцарських ф≥рм, ¤к "–оллекс" або "ќмега", не падаЇ дес¤тил≥тт¤ми.

Ќе ≥снуЇ жодноњ ф≥рми (≥ це не г≥потеза, а реальн≥сть), ≥м≥дж ¤коњ був би ор≥Їнтований вин¤тково на закордон. “ому, претендуючи на Ївропейський ≥ св≥товий р≥вень, кожне п≥дприЇмство повинне спочатку подбати про св≥й ≥м≥дж у себе в крањн≥.

‘≥рми часто використовують низьк≥ ц≥ни ¤к тактику виходу на зовн≥шн≥ ринки. ¬одночас тенденц≥Їю св≥тового ринку Ї пост≥йне зростанн¤ попиту на високо¤к≥сн≥ товари.

™диний шл¤х - робити ¤к≥сний товар ≥з гарними серв≥сом ≥ рекламою.
≤м≥дж трактора "Ѕеларусь" - м≥цного, але непривабливого - знаЇ весь св≥т. ѕопит на цей трактор невисокий. —пец≥ал≥сти вважають, що становище може зм≥нитис¤, ¤кщо це буде не "наддешевий", не в 2-3 рази дешевший за "‘≤ј“" або "‘ергюссон", а т≥льки на 20- 30 %, але водночас в≥н буде краще працювати, забезпечений п≥сл¤продажним серв≥сом, запасними частинами.
¬ажливо враховувати ≥ таку обставину. ” нас ≥снуЇ фетишизм на ≥мпортн≥ товари. “ому необх≥дно пост≥йно доводити, що ¤к≥сть нових наших товар≥в може бути не г≥ршою кращих ≥ноземних зразк≥в.
÷е важливо ще ≥ тому, що надм≥рна критика в≥тчизн¤ноњ продукц≥њ прот¤гом останн≥х рок≥в в≥дбилас¤ на ≥м≥дж≥ ус≥х в≥тчизн¤них товар≥в ≥ виробник≥в. ј сьогодн≥ вимогливому смаку зах≥дного споживача вже необх≥дн≥ т≥льки ¤к≥сн≥ показники “акими показниками Ї гарний дизайн ≥ стиль, гарна форма ≥ зовн≥шнЇ оформленн¤ виробу, престиж виробника ≥ прийн¤тний гарант≥йний терм≥н, простота в експлуатац≥њ товару ≥ безпереб≥йне забезпеченн¤ запчастинами, дешевий ремонт ≥ в≥дм≥нний серв≥с.

ƒосить часто ново¤влен≥ комерсанти або не дбають про все це, або неспроможн≥ цього дос¤гти . “акою Ї думка директора рос≥йсько-австр≥йськоњ зовн≥шньоторговельноњ ф≥рми ¬ольфганга ’ойЇра: "¬они можуть вести д≥алог ≥з б≥знесменами, пропонувати св≥й товар дл¤ продажу, але не замислюютьс¤ про його нев≥дпов≥дн≥сть св≥товому стандарту". “акий п≥дх≥д особливо стаЇ безперспективним в умовах, коли зовн≥шн≥й ринок переповнений конкуруючими ф≥рмами-постачальниками, ≥ по¤ва нового конкурента сприймаЇтьс¤, ¤кщо не вороже, то, принаймн≥, без особливого захопленн¤.

 омерц≥йний усп≥х п≥дприЇмства, а в к≥нцевому п≥дсумку взагал≥ його функц≥онуванн¤ повн≥стю залежать в≥д поверненн¤ вкладених кошт≥в через реал≥зац≥ю товару, в≥д ефективност≥ збутовоњ служби. ÷¤ служба мусить добре вивчити ринок, з'¤сувати, ¤к≥ аналог≥чн≥ товари там Ї, хто њх продаЇ, за ¤кими каналами ≥ законами ведетьс¤ торг≥вл¤ та ¤к≥ умови створен≥ дл¤ перепродажних послуг.
“ому б≥знесменам надзвичайно важливо знати де¤к≥ загальн≥ положенн¤, дл¤ того щоб продати або купити товар на «аход≥.

2. —“–ј“≈√≤я ≤ “ј “» ј ”—ѕ≤ЎЌќ√ќ ѕ≤ƒѕ–»™ћЌ»÷“¬ј

ƒиректор бюро маркетингу в јмстердам≥ √анна Ўандар, ¤ка спец≥ал≥зуЇтьс¤ на сп≥вроб≥тництв≥ з крањнами —х≥дноњ ™вропи, розробила 10 порад б≥знесмену.

1. ¬ипускайте те, що можете продати.

Ќе розпочинайте виробництво, поки не переконаЇтес¤, що зможете продати свою продукц≥ю. якщо на вашу продукц≥ю немаЇ попиту, немаЇ ≥ сенсу њњ випускати. ўо потр≥бно люд¤м? ѕро це можна д≥знатис¤, т≥льки вивчивши ринок. ƒл¤ цього потр≥бен час ≥ грош≥, але к≥лька тис¤ч долар≥в на вивченн¤ ринку стократ окупл¤тьс¤ в майбутньому. ƒ≥знайтес¤, на що ≥ де Ї попит. ¬итрачен≥ на це кошти завжди принесуть див≥денди.

2. ѕ≥дготовка.
« самого початку ви можете зайн¤тис¤ п≥дготовкою. ” своњй крањн≥ ви маЇте можлив≥сть одержати певний обс¤г ≥нформац≥њ про св≥тов≥ ринки. ¬ивч≥ть њњ перед тим, ¤к њхати за кордон. ƒуже важливо ¤сно у¤вл¤ти соб≥, що ви знаЇте ≥ про що хочете д≥знатис¤.

3. «в'¤зок ≥ сп≥лкуванн¤.
ѕриймаючи р≥шенн¤ про встановленн¤ контакт≥в ≥з зах≥дними партнерами, необх≥дно з'¤сувати, чи зможуть вони зв'¤затис¤ з вами. якщо у вас немаЇ телексу або телефаксу ≥ т≥льки одна телефонна л≥н≥¤, пост≥йно зайн¤та при цьому, в≥дмовтесь в≥д ц≥Їњ ≥дењ! “елефакс зараз коштуЇ близько 1000 дол. —Ўј.

4. ¬≥дпов≥дайте, в≥дпов≥дайте, в≥дпов≥дайте. «авжди негайно в≥дпов≥дайте на будь-¤кий про¤в за≥нтересованост≥. Ќав≥ть ¤кщо ви ще не прийн¤ли остаточного р≥шенн¤. ќдн≥Їю з основних проблем, принаймн≥ дл¤ жител≥в «ах≥дноњ ™вропи, Ї од≥озна складн≥сть зв'¤зку з крањнами —х≥дноњ ™вропи. јле нав≥ть коли вони зможуть зв'¤затис¤, њх часто збентежуЇ ¤вна в≥дсутн≥сть ≥нтересу в партнера. “акою Ї думка людей на «аход≥, ≥ не без п≥дстав. ƒовед≥ть, що ви можете працювати ≥накше, ≥ дайте в≥дпов≥дь прот¤гом двох д≥б. ѕам'¤таЇте, що доставка листа поштою потребуЇ пару тижн≥в, а в цей час ваш потенц≥йний партнер одержить сотн≥ пропозиц≥й в≥д ваших конкурент≥в.

5. —воЇ "обличч¤".
„и замислювалис¤ ви коли-небудь про те, ¤к би ви хот≥ли себе представити? який образ своЇњ ф≥рми створити? ¬и можете розпов≥сти про себе за допомогою ваших ф≥рмових бланк≥в, конверт≥в тощо. ¬и сам≥ намалювали зразок бланка вашоњ ф≥рми чи замовили його спец≥ал≥сту? —творенн¤ бланка - дуже специф≥чна робота, не варто недооц≥нювати впливу, що робить на одержувача зовн≥шн≥й вигл¤д вашого листа.
¬изначте м≥сце вашоњ ф≥рми, створ≥ть њњ ф≥рмовий стиль за допомогою бланк≥в, лист≥в, конверт≥в, в≥зитних карток тощо.
ѕом≥ркуйте про зовн≥шн≥й вигл¤д вашоњ кореспонденц≥њ ¬икористанн¤ забутоњ вже механ≥чноњ машинки св≥дчитиме про можливост≥ вашоњ компан≥њ. “ак можна втратити репутац≥ю ≤ кл≥Їнт≥в теж.
’то ви? „им займаЇтьс¤ ваша ф≥рма? „и Ї у вас брошури написан≥, перекладен≥ ≥ видан≥ профес≥оналами? „и ви маЇте нам≥р сам≥ сотн≥ раз≥в розпов≥дати про вашу ф≥рму лише дл¤ того, щоб вашу розпов≥дь забули?
’то у ваш≥й ф≥рм≥ в≥дпов≥даЇ на телефонн≥ дзвоники? ≤ ¤к? ўо ц¤ людина говорить? „и достатньо вона по≥нформована, щоб в≥дпов≥сти на запитанн¤, допомогти?

6. ƒоб≥р контрагент≥в.
¬ам можна додзвонитис¤ по телефону, передати ≥нформац≥ю з телексу, телефаксу. ¬и починаЇте одержувати запити. „и можете ви вир≥шити п≥сл¤ першоњ розмови, кого сприймати всерйоз? « ким ви повинн≥ вступити в д≥лов≥ стосунки? « будь-¤ким? « кожним?
Ќа «аход≥ вам за день ≥ за к≥лька сотень долар≥в надрукують в≥зитки, де буде зазначено, що ви "ƒиректор", зареЇструють вашу компан≥ю, дадуть дозв≥л на в≥дкритт¤ контори у ваш≥й власн≥й квартир≥, приймуть за¤ву на доставку вашоњ кореспонденц≥њ за найпрестижн≥шою адресою, установл¤ть телекс ≥ телефакс.

‘≥рма маЇ ≥снувати насправд≥, бути над≥йною, динам≥чною ≥ процв≥таючою. ѕроте ви можете ви¤витис¤ не наст≥льки досв≥дченими ≥ мати менше зв'¤зк≥в, н≥ж велик≥ й в≥дом≥ компан≥њ. «верн≥тьс¤ в банк. «а к≥лька сотень вони продадуть вам безц≥нну ≥нформац≥ю.

Ќазва: –еклама у зовн≥шньоеконом≥чн≥й д≥¤льност≥
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-17 (2485 прочитано)

–еклама



яндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+ 'border=0 width=88 height=31>')//-->
cheap phentermine - flights edinburgh - lenses contact - dantrolene action - travel cheap - education online - bad loan
Page generation 0.230 seconds
Хостинг от uCoz