Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ѕ≥дприЇмництво > –оль б≥знес-проекту дл¤ розвитку компан≥њ. ∆иттЇвий цикл б≥знес-проекту


–оль б≥знес-проекту дл¤ розвитку компан≥њ. ∆иттЇвий цикл б≥знес-проекту

—тор≥нка: 1/2

ѕЋјЌ:

1. ѕон¤тт¤ життЇвого циклу проекту

2. ≤дентиф≥кац≥¤

1.ѕон¤тт¤ життЇвого циклу проекту

÷икл проекту (÷ѕ) Ї базовими елементом концепц≥њ проектного анал≥зу. ∆иттЇвий цикл проекту Ц це час в≥д першоњ затрати до останньоњ вигоди проекту. ¬≥н в≥дображаЇ розвиток проекту, роботи, ¤к≥ провод¤тьс¤ на р≥зних стад≥¤х п≥дготовки, реал≥зац≥њ та експлуатац≥њ проекту. ƒо пон¤тт¤ ÷ѕ входить визначенн¤ р≥зних стад≥й розробки й реал≥зац≥њ проекту.

÷ѕ ¤вл¤Ї собою певну схему або алгоритм, за допомогою ¤кого в≥дбуваЇтьс¤ встановленн¤ певноњ посл≥довност≥ д≥й при розробц≥ та впровадженн≥ проекту.

—туп≥нь детал≥зац≥њ ≥ терм≥нолог≥¤ опису в≥дпов≥дних процедур залежать в≥д характеру проекту, предметноњ культури, поставлених завдань, на¤вних ресурс≥в ≥, можливо, уподобань та смак≥в проектного анал≥тика.

√оловне в процес≥ вид≥ленн¤ фаз, стад≥й та етап≥в проекту пол¤гаЇ у позначенн≥ де¤ких контрольних точок, п≥д час проходженн¤ ¤ких використовуетьс¤ додаткова (зовн≥шн¤) ≥нформац≥¤ ≥ визначаютьс¤ або оц≥нюютьс¤ можлив≥ напр¤ми проекту. ¬ будь-¤кому раз≥, прийн¤тий под≥л в≥дображаЇ взаЇмод≥ю проекту з середовищем (д≥ючий механ≥зм регулюванн¤ економ≥ки крањни, пол≥тики держави, ≥снуюче становище в економ≥ц≥ тощо).

–еал≥зац≥¤ проекту вимагаЇ виконанн¤ певноњ к≥лькост≥ р≥зноман≥тних заход≥в ≥ роб≥т, ¤к≥ дл¤ зручност≥ розгл¤ду можна под≥лити на дв≥ групи: основна д≥¤льн≥сть ≥ д≥¤льн≥сть ≥з забезпеченн¤ проекту. “акий под≥л Ї под≥лом процесу реал≥зац≥њ проекту на фази ≥ стад≥њ, оск≥льки ц≥ д≥¤льност≥ часто збер≥гаютьс¤ в час≥.

ƒо основноњ д≥¤льност≥ звичайно в≥днос¤ть анал≥з проблеми, формуванн¤ ц≥лей проекту, базове та детальне проектуванн¤, виконанн¤ буд≥вельно-монтажних ≥ пусконалагоджувальних роб≥т, здаванн¤ проекту, експлуатац≥ю проекту, ремонт, обслуговуванн¤ та демонтаж обладнанн¤ тощо.

ƒ≥¤льн≥сть по забезпеченню проекту, в свою чергу, може бути под≥лена на орган≥зац≥йну, правову, кадрову, ф≥нансову, матер≥ально-техн≥чну, комерц≥йну та ≥нформац≥йну.

„≥ткого й однозначного розпод≥лу цих роб≥т у лог≥чн≥й посл≥довност≥ та у час≥ за можливою к≥льк≥стю проект≥в не ≥снуЇ (в≥дпов≥дно ≥ фаз та етап≥в виконанн¤ проекту), оск≥льки визначальними Ї ц≥л≥ й умови проекту.

” заруб≥жн≥й л≥тератур≥ з анал≥зу та управл≥нн¤ проектами використовуютьс¤ р≥зн≥ п≥дходи при под≥л≥ реал≥зац≥њ проекту на фази. “ак, у Ќ≥меччин≥ переважае п≥дх≥д, що грунтуетьтс¤ на основн≥й д≥¤льност≥, - анал≥з≥ проблем, розробц≥ концепц≥њ та детальному поданн≥ проекту, використанн¤ результат≥в його реал≥зац≥њ, л≥кв≥дац≥њ обТЇкт≥в проекту.

” публ≥кац≥¤х де¤ких рос≥йських автор≥в пропонуетьс¤ розгл¤дати три фази проекту Ц концептуальну, контрактну ≥ фазу реал≥зац≥њ проекту. « огл¤ду на запропоноване розр≥зненн¤ концептуальна фаза маЇ так≥ стад≥њ: розробка концепц≥њ проекту, оц≥нка життЇд≥¤льност≥ проекту, плануванн¤ проекту, розробка вимог до проекту, виб≥р ≥ придбанн¤ земельноњ д≥л¤нки.  онтрактна фаза включаЇ виробленн¤ квал≥ф≥кац≥йних вимог, п≥дготовку попереднього завданн¤ на проектуванн¤, за¤ву про нам≥ри, доб≥р потенц≥йних виконавц≥в, оформленн¤ контракту з обраними виконавц¤ми, виб≥р ≥ затвердженн¤ остаточного вар≥анту проекту. ‘аза реал≥зац≥њ проекту маЇ дв≥ стад≥њ Ц детальне проектуванн¤ та поставки; буд≥вництво або ≥нстал¤ц≥¤ .

ѕрограмою промислового розвитку ќќЌ (UNIDO) запропоновано своЇ баченн¤ проекту ¤к циклу, що складаЇтьс¤ з трьох окремих фаз Ц перед≥нвестиц≥йноњ, ≥нвестиц≥йноњ та експлуатац≥йноњ.

ѕеред≥нвестиц≥йна фаза маЇ так≥ стад≥њ: визначенн¤ ≥нвестиц≥йних можливостей, анал≥з альтернативних вар≥ант≥в ≥ попередн≥й виб≥р проекту Ц попереднЇ техн≥ко-економ≥чне обгрунтуванн¤, висновок по проекту ≥ р≥шенн¤ про ≥нвестуванн¤.

≤нвестиц≥йна фаза маЇ так≥ стад≥њ: встановленн¤ правовоњ, ф≥нансовоњ та орган≥зац≥йноњ основ дл¤ зд≥йсненн¤ проекту, придбанн¤ ≥ передача технолог≥й, детальне проектне опрацюванн¤ ≥ укладанн¤ контракт≥в, придбанн¤ земл≥, буд≥вельн≥ роботи ≥ встановленн¤ обладнанн¤, передвиробничий маркетинг, наб≥р ≥ навчанн¤ персоналу, здача в експлуатац≥ю та запуск.

‘аза експлуатац≥њ розгл¤даЇтьс¤ ¤к у довгостроковому, так ≥ в короткостроковому планах. ” короткострокому план≥ вивчаЇтьс¤ можливе виникненн¤ проблем, повТ¤заних ≥з застосуванн¤м обраноњ технолог≥њ, функц≥онуванн¤м обладнанн¤ або з квал≥ф≥кац≥Їю персоналу. ” довгостроковому план≥ до розгл¤ду беретьс¤ обрана стратег≥¤ та сукупн≥ витрати на виробництво ≥ маркетинг, а також надходженн¤ в≥д продажу.

”н≥версальним п≥дходом до визначенн¤ роб≥т, ¤к≥ в≥днос¤тьс¤ до р≥зних фаз ≥ стад≥й ÷ѕ, Ї п≥дх≥д ¬сесв≥тнього банку.

Ќа рис.1 показано ш≥сть стад≥й, ¤к≥ в≥д≥грають важливу роль у б≥льшост≥ проект≥в. ÷е ≥дентиф≥кац≥¤, розробка, експертиза, переговори, реал≥зац≥¤ та завершальна оц≥нка. ÷≥ стад≥њ обТЇднан≥ в дв≥ фази: фаза проектуванн¤ Ц перш≥ три стад≥њ; фаза впровадженн¤ Ц останн≥ три стад≥њ. –озгл¤немо њх докладн≥ше.

–ис.1. ÷икл проекту

ѕерша стад≥¤ циклу Ц ≥дентиф≥кац≥¤ Ц стосуЇтьс¤ вибору або генеруванн¤ таких грунтовних ≥дей, ¤к≥ можуть забезпечити виконанн¤ важливих завдань розвитку. Ќа ц≥й стад≥њ сл≥д скласти перел≥к ус≥х можливих ≥дей, придатних дл¤ дос¤гненн¤ ц≥лей економ≥чного розвитку. Ќа подальших стад≥¤х циклу проекту ц≥ та ≥нш≥ ≥дењ буде уточнено ≥ п≥ддано дедал≥ ретельн≥шому анал≥зов≥ в м≥ру просуванн¤ по стад≥¤х проекту з метою остаточного визначенн¤ т≥Їњ комб≥нац≥њ заход≥в, що найкращим чином забезпечить дос¤гненн¤ ц≥лей проекту. ≤дењ, в≥дображен≥ на перш≥й стад≥њ, повинн≥ в≥дпов≥дати де¤ким широким критер≥¤м здорового глузду, а саме умовам, що прибуток в≥д реал≥зац≥њ проекту перевищить витрати на його зд≥йсненн¤.

“аким чином, перша стад≥¤ циклу проекту виходить з ч≥ткого формулюванн¤ ц≥лей ≥ тим самим утворюе м≥сток пом≥ж анал≥зом зд≥йснимост≥ проекту. «авданн¤ анал≥зу економ≥чноњ пол≥тики пол¤гае у встановленн≥ пр≥оритетних ц≥лей економ≥чного розвитку та досл≥дженн≥ тих зм≥н у пол≥тиц≥ й кер≥вництв≥, ¤к≥ потр≥бн≥ дл¤ виконанн¤ цих завдань. јнал≥з можливост≥ зд≥йсненн¤ проекту передбачае оц≥нку цих завдань шл¤хом пор≥вн¤нн¤ альтернативних засоб≥в њх виконанн¤ та виб≥р найвиг≥дн≥ших вар≥ант≥в.

ѕ≥сл¤ того, ¤к проект пройшов першу стад≥ю циклу (≥дентиф≥кац≥ю), необх≥дно прийн¤ти р≥шенн¤, чи варто продовжувати розгл¤д ≥дењ. –озпочинаетьс¤ стад≥¤ розробки. ƒл¤ цього потр≥бне посл≥довне уточненн¤ проекту за вс≥ма його параметрами, а саме за його техн≥чними характеристиками, врахуванн¤ його впливу на довколишнЇ середовище, ефективност≥ та ф≥нансовоњ зд≥йснимост≥, прийн¤тност≥ з соц≥альних ≥ культурних м≥ркувань, а також масштабност≥ орган≥зац≥йних заход≥в.

–озробка проекту включаЇ звуженн¤ кола запропонованих на перш≥й стад≥њ циклу ≥дей шл¤хом детальн≥шого њх вивченн¤. ћожливе проведенн¤ к≥лькох тип≥в досл≥джень, у тому числ≥ попередне ≥нженерне проектуванн¤, анал≥з економ≥чноњ та ф≥нансовоњ зд≥йснимост≥, розгл¤д систем адм≥н≥стративного управл≥нн¤, ¤к≥ необх≥дн≥ дл¤ усп≥шного зд≥йсненн¤ проекту та подальшоњ його експлуатац≥њ, оц≥нка альтернативних вар≥ант≥в п≥д погл¤дом захисту навколишнього середовища, оц≥нка впливу проекту на м≥сцеве населенн¤ та його найвразлив≥ш≥ групи тощо. „им б≥льше ми знаЇмо про р≥зн≥ п≥дходи до управл≥нн¤ проектом, тим б≥льше можливост≥ маЇмо забракувати невдал≥ вар≥анти й приступити до детального вивченн¤ обраного проекту.

≈кстертиза забезпечуе остаточну оц≥нку вс≥х аспект≥в проекту перед запитом чи р≥шенн¤м про його ф≥нансуванн¤. Ќа заключному етап≥ розробки проекту готуетьс¤ детальне обгрунтуванн¤ його доц≥льност≥ та зд≥йснимост≥ ≥з зазначенн¤м тих компонент≥в проекту, ¤к≥ дадуть максимальний прибуток. Ќа стад≥њ експертизи увага, ¤к правило, зосереджуетьс¤ на оптимальному вар≥ант≥. ѕровадитьс¤ докладне вивченн¤ ф≥нансово-економ≥чноњ ефективност≥, фактор≥в невизначеност≥ й ризик≥в, а також окремих зм≥н у кер≥вництв≥ або пол≥тиц≥, ¤к≥ можуть вплинути на усп≥х зд≥йсненн¤ проекту.

12

Ќазва: –оль б≥знес-проекту дл¤ розвитку компан≥њ. ∆иттЇвий цикл б≥знес-проекту
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-17 (1339 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+ 'border=0 width=88 height=31>')//-->
casino casino - рефераты - york cheap - airlines thomas - insurance insurance - cheap utilities - canada mapquest
Page generation 0.251 seconds
Хостинг от uCoz