Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ѕол≥толог≥¤ > Ќац≥ональна ≥де¤ в д≥¤льност≥ украњнських парт≥й ≥ утворенн¤ молод≥жних парт≥й 19-20 ст


Ќац≥ональна ≥де¤ в д≥¤льност≥ украњнських парт≥й ≥ утворенн¤ молод≥жних парт≥й 19-20 ст

—тор≥нка: 1/3

”крањнц≥, аналог≥чно рос≥¤нам та ≥ншим народам ≥мпер≥њ, також поринули в пол≥тичну д≥¤льн≥сть, що характеризувала 1890-т≥ та початок 1900-х рок≥в. « одного
боку, це було њхн≥м реагуванн¤м на репрес≥њ 1880-х рок≥в, а з ≥ншого Ч перед ними
сто¤в надихаючий приклад нового пожвавленн¤ й св≥жих ≥дей, що зароджувалис¤
в середовищ≥ рос≥йських радикал≥в. ўе одним важливим стимулом стала по¤ва нового покол≥нн¤ украњнських д≥¤ч≥в, ¤к≥ вже не вагалис¤ щодо власноњ нац≥ональноњ належност≥ й гордо називали себе Ђнац≥ональне св≥домими украњнц¤миї, войовничо вимагаючи дл¤ свого народу нац≥ональних прав, пол≥тичноњ свободи й соц≥альноњ справедливост≥.

÷≥ Ђнов≥ї украњнц≥ були переважно студентами, й особист≥ контакти м≥ж собою вони зав'¤зували в г≥мназичному та ун≥верситетському кол≥, де й виникали погл¤ди, котр≥ згодом штовхали њх до активноњ опозиц≥њ царатов≥.  ар'Їра украњнського д≥¤ча звичайно ¤вл¤ла собою таку схему. —початку юнак, що навчавс¤ в г≥мназ≥њ, знайомивс¤ з Ђп≥дривнимиї ≥де¤ми, л≥беральне настроЇний викладач давав йому контрабандну л≥тературу й запрошував до участ≥ в таЇмних дискус≥йних гуртках. ¬ ун≥верситет≥ такий юнак вступав до украњнськоњ громади; де¤к≥ з них, наприклад кињвська чи петербурзька, нал≥чували сотн≥ член≥в. ” громад≥ студент ос¤гав ц≥лий р¤д ≥деолог≥й, входив до кола в≥домих д≥¤ч≥в ≥ нер≥дко починав займатис¤ нелегальною д≥¤льн≥стю, наприклад, публ≥кац≥Їю й поширенн¤м антицаристськоњ л≥тератури.

 онфл≥кти з ур¤дом дедал≥ б≥льше радикал≥зували студент≥в. “ак, у 1901 р. ур¤д силом≥ць в≥ддав у солдати 183-х студент≥в-актив≥ст≥в  ињвського ун≥верситету. ÷е викликало масов≥ страйки сол≥дарност≥ по вс≥й ”крањн≥ та призвело до виключенн¤ з ун≥верситету великого числа студент≥в, багато з ¤ких д≥йшли висновку, що Їдиним виходом дл¤ них було стати революц≥онерами. „имало студент≥в, зв≥сно, н≥коли не брали участ≥ в радикальн≥й д≥¤льност≥ або в≥дходили в≥д нењ, зак≥нчивши навчанн¤.

ќднак важко було знайти серед украњнських пол≥тичних пров≥дник≥в таких, хто не завоював соб≥ попул¤рност≥ спочатку ¤к студентський актив≥ст або не був членом студентських громад, що слугували первинним буд≥вельним матер≥алом дл¤ украњнських пол≥тичних орган≥зац≥й.

ѕерша орган≥зована по¤ва цих молодих Ђсв≥домихї украњнц≥в в≥дбулас¤ у 1891 р., коли група студент≥в на чол≥ з ≤ваном Ћипою, Ѕорисом √р≥нченком та ћиколою ћихновським з≥бралас¤ на могил≥ “араса Ўевченка й створила Ђбратство тарас≥вц≥вї.

«анепокоЇне тим, що краща украњнська молодь йде в рос≥йськ≥ революц≥йн≥ орган≥зац≥њ, братство вир≥шило створити украњнський рух ¤к альтернативу рос≥йському радикал≥зму ≥ рос≥йськ≥й культур≥ взагал≥. ¬оно зав'¤зало контакти з≥ студентськими групами в  иЇв≥, ќдес≥, ѕолтав≥ та „ерн≥гов≥ й почало орган≥зовувати лекц≥њ, постановку п'Їс, св¤та на честь “. Ўевченка. ƒе¤к≥ з цих груп приЇднувалис¤ до видавничого товариства, що складалос¤ з майже 80 ос≥б, переважно вчител≥в початкових шк≥л, основною метою ¤кого було поширенн¤ серед студент≥в ≥ сел¤н украњнськоњ л≥тератури. Ћипа та його однодумц≥, кр≥м того, закликали украњнських письменник≥в насл≥дувати у своњх творах Ївропейськ≥ зразки зам≥сть рос≥йських.

јле найвидатн≥шим дос¤гненн¤м братства стала публ≥кац≥¤ в 1893 р. у льв≥вськ≥й газет≥ Ђѕравдаї його славнозв≥сного кредо Ч Ђƒекларац≥њ в≥ри молодих украњнц≥вї. ÷ей р≥шучий документ, пройн¤тий наступальним нац≥онал≥змом, дошкульно критикував украњноф≥л≥в за њхню ≥нтелектуальну залежн≥сть в≥д рос≥йськоњ культури.

…ого автори впевнено проголошували про св≥й нам≥р стати тим, ким н≥коли
не було старше покол≥нн¤, тобто ≥стинно украњнською ≥нтел≥генц≥Їю. Ќа доказ своЇњ
Ђукрањнськост≥ї вони зобов'¤зувалис¤ розмовл¤ти виключно украњнською мовою, виховувати в Ђукрањнському дус≥ї своњх д≥тей, вимагати викладанн¤ в школах украњнськоњ мови й при кожн≥й нагод≥ боронити украњнську справу. ¬ царин≥ пол≥тики њхньою метою було ц≥лковите визнанн¤ украњнц≥в ¤к окремого народу в межах демократичноњ федеративноњ –ос≥њ. ќднак, попри вс≥ ц≥ см≥лив≥ ≥дењ та актив≥зац≥ю культурноњ д≥¤льност≥, братство домоглос¤ незначних конкретних результат≥в ≥ незабаром розчинилос¤ в ≥нших украњнських пол≥тичних угрупованн¤х.

”решт≥-решт глухий гом≥н невдоволенн¤, по¤ва новостворених груп, а також
зростанн¤ чисельност≥ учасник≥в громад змусили старших д≥¤ч≥в украњнського
руху по тривал≥й перерв≥ 1880-х рок≥в знову д≥¤ти. ” 1897 р. з ≥н≥ц≥ативи јнтоновича й  ониського вони вир≥шили утворити п≥дп≥льну орган≥зац≥ю, що об'Їднала б ус≥х украњнських актив≥ст≥в ≥мпер≥њ. ¬насл≥док цього постала Ђ”крањнська загальна орган≥зац≥¤ї (”«ќ), що ¤вл¤ла собою федерац≥ю близько 20 громад, багатьох студентських груп та окремих ос≥б на чол≥ з консультативним ком≥тетом у  иЇв≥. «а даними таЇмноњ пол≥ц≥њ, активних член≥в орган≥зац≥њ нал≥чувалос¤ близько 450, 100 з них д≥¤ли в  иЇв≥. як завжди, одним ≥з перших крок≥в ц≥Їњ орган≥зац≥њ стала спроба надрукувати у прес≥ Ђѕосланн¤ до украњнц≥вї. ÷е стало, зокрема, причиною заснуванн¤ в  иЇв≥ книговидавництва ”«ќ й книгарн≥. ¬она також улаштувала св¤ткуванн¤ р≥чниць народженн¤ “. Ўевченка та ≥нших видатних украњнських письменник≥в, що спри¤ло п≥днесенню морального духу украњнц≥в. ќсобливо знаменними були св¤ткуванн¤ юв≥лењв 1.  отл¤ревського в 1903 р. та ћ. Ћисенка у 1904 р., в ¤ких вз¤ли участь к≥лька тис¤ч представник≥в украњнськоњ ≥нтел≥генц≥њ, в тому числ≥ ≥з «ах≥дноњ ”крањни. ƒл¤ допомоги тим, хто зазнавав пересл≥дувань пол≥ц≥њ за украњнську патр≥отичну д≥¤льн≥сть, ”«ќ заснувала спец≥альний фонд. ѕо¤ва ”«ќ св≥дчила про те, що старше покол≥нн¤ украњнц≥в усв≥домлювало необх≥дн≥сть самоорган≥зац≥њ, проте характер њњ д≥¤льност≥ вказував на небажанн¤ в≥дмовитис¤ в≥д культурництва й перейти до пол≥тичноњ роботи. ¬≥дтак наприк≥нц≥ XIX ст. украњнц≥ все ще не мали того, що вже мали ≥нш≥ меншост≥, скаж≥мо, Їврењ та пол¤ки,Ч тобто пол≥тичноњ
парт≥њ.

–еволюц≥йна украњнська парт≥¤ (–”ѕ). ≤ знову саме в ’арков≥ ≥н≥ц≥ативу вз¤ла група студент≥в, до ¤коњ входили Ћ. ћатусевич, ёр≥й  оллард, ќ.  оваленко та сини к≥лькох старих украњноф≥л≥в Ч ƒмитро јнтонович, ћихайло –усов, ƒ. ѕознанський. ” с≥чн≥ 1900 р. вони заснували –еволюц≥йну украњнську парт≥ю Ч т≥сно згуртовану консп≥ративну групу. ћетою ц≥Їњ першоњ у —х≥дн≥й ”крањн≥ пол≥тичноњ парт≥њ було об'Їднанн¤ р≥зних покол≥нь ≥ клас≥в у боротьб≥ за нац≥ональн≥ права й соц≥альну революц≥ю. ќсобливо прихильно в≥дгукнулис¤ на ≥н≥ц≥ативу харк≥вськоњ групи студенти. ƒо 1902 р. д≥¤ло вже ш≥сть орган≥зац≥й Ч у  иЇв≥, ’арков≥, ѕолтав≥, Ћубнах, ѕрилуках ≥  атеринослав≥, координованих центральним ком≥тетом.

ƒо парт≥њ також входило багато менших груп студент≥в г≥мназ≥й та ун≥верситет≥в. ƒл¤ полегшенн¤ реал≥зац≥њ видавничоњ програми, що становила обов'¤зкову складову д≥¤льност≥ парт≥њ, були заснован≥ закордонн≥ бюро у Ћьвов≥ Ч в √аличин≥ та „ерн≥вц¤х Ч на Ѕуковин≥. –”ѕ публ≥кувала два пер≥одичних виданн¤ Ч Ђ√аслої та Ђ—ел¤нинї, ¤к≥ таЇмно провозилис¤ до –ос≥йськоњ ”крањни й ставили соб≥ за мету пол≥тизувати сел¤нство.

Ќезабаром парт≥¤ наштовхнулас¤ на перешкоди Ч власне тод≥, коли вона вдалас¤ до спроби ч≥тк≥ше сформулювати свою програму. « самого початку постала проблема: що з революц≥йноњ точки зору заслуговуЇ на б≥льшу увагу Ч нац≥ональне чи соц≥ально-економ≥чне питанн¤? —початку з опубл≥кованого парт≥Їю памфлету Ђ—амост≥йна ”крањнаї (автор Ч палкий нац≥онал≥ст ћикола ћ≥хновський) випливало, що нац≥ональне питанн¤ привертало до себе велику увагу њњ член≥в. ѕроте згодом, з метою поширенн¤ своњх вплив≥в поза меж≥ первинного ¤дра Ђсв≥домих украњнц≥вї на сел¤нство, –”ѕ дедал≥ част≥ше зверталас¤ до соц≥ально-економ≥чних питань.

ƒо того ж багато њњ член≥в стали на позиц≥њ марксизму, поступово перетворюючи парт≥ю на соц≥ально-демократичну орган≥зац≥ю.

” ход≥ цих зм≥н м≥ж членами –”ѕ виникла напружен≥сть. Ѕ≥льш≥сть на чол≥ з ћиколою ѕоршем ≥ його товаришами ¬олодимиром ¬инниченком та —имоном ѕетлюрою вважали, що ц¤ орган≥зац≥¤ маЇ бути нац≥ональною парт≥Їю, до ¤коњ входили б виключно украњнц≥ ≥ ¤ка поЇднувала б нац≥онал≥зм ≥з марксизмом. ≤нш≥ ж головним виразником њхн≥х погл¤д≥в виступав ћар'¤н ћеленевський) хот≥ли, щоб –”ѕ в≥дкинула свою нац≥ональну ор≥Їнтован≥сть, ставши автономною орган≥зац≥Їю –ос≥йськоњ соц≥ал-демократичноњ парт≥њ, що представл¤ла б ус≥х роб≥тник≥в ”крањни, незалежно в≥д њхньоњ нац≥ональност≥.

“епер сл≥д коротко зупинитис¤ на фракц≥¤х. –адикально настроЇна ≥нтел≥генц≥¤ вела запеклу боротьбу з царським самодержавством, ¤ке перешкоджало формуванню атмосфери толерантност≥, необх≥дноњ дл¤ в≥дкритого й спок≥йного обговоренн¤ р≥зноман≥тних думок. ÷¤ боротьба не давала розвинутис¤ таким зах≥дноЇвропейським засадам, ¤к мистецтво пол≥тичних компром≥с≥в ≥ правл≥нн¤ б≥льшост≥. ¬≥дтак на вс≥х д≥л¤нках революц≥йного руху поширеним ¤вищем стала фракц≥йн≥сть.  оли одна група революц≥онер≥в не погоджувалас¤ з ≥ншою, вона, ¤к правило, залишалась на своњх позиц≥¤х, фанатично звинувачуючи ≥деолог≥чних опонент≥в у кращому випадку в дурост≥, а в г≥ршому Ч в реакц≥йност≥. “од≥, впевнена в своњй правот≥, ц¤ група
рвала зв'¤зки з первинною орган≥зац≥Їю й засновувала власну фракц≥ю. „асто презирство до колишн≥х товариш≥в було таким же сильним, ¤к ≥ ненависть до царського режиму.

”крањнц≥ не ¤вл¤ли собою ¤когось вин¤тку в ц≥й тенденц≥њ, про що св≥дчать розколи, ¤к≥ виникли в –”ѕ. ” 1902 р. п≥д впливом нац≥онал≥стичних настроњв ћ≥хновського в≥д парт≥њ в≥дкололас¤ невелика група й заснувала крих≥тну за чисельн≥стю ”крањнську нац≥ональну парт≥ю. „ерез два роки з –”ѕ вийшла значна частина њњ член≥в, що п≥дтримували ћеленевського, й приЇдналас¤ до рос≥йських соц≥ал-демократ≥в. ‘ракц≥¤ ћеленевського (вона називалас¤ Ђ—п≥лкаї) мала за мету перетворитис¤ на марксистську парт≥ю на ”крањн≥ у склад≥ рос≥йськоњ орган≥зац≥њ. “≥, що лишилис¤ в –”ѕ, перейменували себе на ”крањнську соц≥ал-демократичну роб≥тничу парт≥ю й надал≥ намагалис¤ поЇднувати марксизм ≥ нац≥онал≥зм.

Ќазва: Ќац≥ональна ≥де¤ в д≥¤льност≥ украњнських парт≥й ≥ утворенн¤ молод≥жних парт≥й 19-20 ст
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-17 (2110 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+ 'border=0 width=88 height=31>')//-->
duties a - - cheap - christian debt - patio lane - - free debt consolidation companies
Page generation 0.147 seconds
Хостинг от uCoz