Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ѕравознавство > ¬иди господарських товариств, њх характеристика


¬иди господарських товариств, њх характеристика

«а статтею 1 «акону ”крањни Ђѕро господарськ≥ товаристваї, до господарських товариств належать: акц≥онерн≥ товариства, товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю, товариства з додатковою в≥дпов≥дальн≥стю, повн≥ товариства, командитн≥ товариства.

јкц≥онерним визнаЇтьс¤ товариство, ¤ке маЇ статутний фонд, под≥лений на визначену к≥льк≥сть акц≥й р≥вноњ ном≥нальноњ вартост≥, ≥ несе в≥дпов≥дальн≥сть за зобов'¤занн¤ми т≥льки майном товариства.

јкц≥онери в≥дпов≥дають за зобов'¤занн¤ми товариства т≥льки в межах вартост≥ належних њм акц≥й. ” випадках, передбачених статутом, акц≥онери, ¤к≥ не повн≥стю оплатили акц≥њ, несуть в≥дпов≥дальн≥сть за зобов'¤занн¤ми товариства також у межах несплаченоњ суми.

«агальна ном≥нальна варт≥сть випущених акц≥й становить статутний фонд акц≥онерного товариства, ¤кий не може бути менше суми, екв≥валентноњ 1250 м≥н≥мальним зароб≥тним платам, виход¤чи ≥з ставки м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати, д≥ючоњ на момент створенн¤ акц≥онерного товариства

¬иди акц≥онерних товариств. ƒо акц≥онерних товариств належать:

Х в≥дкрите акц≥онерне товариство, акц≥њ ¤кого можуть розповсюджуватис¤ шл¤хом в≥дкритоњ п≥дписки та куп≥вл≥-продажу на б≥ржах;

Х закрите акц≥онерне товариство, акц≥њ ¤кого розпод≥л¤ютьс¤ м≥ж засновниками ≥ не можуть розповсюджуватис¤ шл¤хом п≥дписки, купуватис¤ та продаватис¤ на б≥рж≥.

«акрите акц≥онерне товариство може бути реорган≥зовано у в≥дкрите шл¤хом реЇстрац≥њ його акц≥й у пор¤дку, передбаченому законодавством про ц≥нн≥ папери ≥ фондову б≥ржу, ≥ внесенн¤м зм≥н до статуту товариства.

«асновниками акц≥онерного товариства можуть бути юридичн≥ особи та громад¤ни.

«асновники акц≥онерного товариства укладають м≥ж собою догов≥р, що визначаЇ пор¤док зд≥йсненн¤ ними сп≥льноњ д≥¤льност≥ по створенню акц≥онерного товариства, в≥дпов≥дальн≥сть перед особами, що п≥дписалис¤ на акц≥њ, ≥ трет≥ми особами.

«асновники несуть сол≥дарну в≥дпов≥дальн≥сть за зобов'¤занн¤ми, що виникли до реЇстрац≥њ акц≥онерного товариства.

ƒл¤ створенн¤ акц≥онерного товариства засновники повинн≥ зробити пов≥домленн¤ про нам≥р створити акц≥онерне товариство, зд≥йснити п≥дписку на акц≥њ, провести установч≥ збори ≥ державну реЇстрац≥ю акц≥онерного товариства в≥дпов≥дно до вимог «акону ”крањни Ђѕро господарськ≥ товаристваї.

“овариством з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю визнаЇтьс¤ товариство, що маЇ статутний фонд, розд≥лений на частки, розм≥р ¤ких визначаЇтьс¤ установчими документами.

”часники товариства несуть в≥дпов≥дальн≥сть в межах њх вклад≥в. ” випадках, передбачених установчими документами, учасники, ¤к≥ не повн≥стю внесли вклади, в≥дпов≥дають за зобов'¤занн¤ми товариства також у межах невнесеноњ частини вкладу.

” товариств≥ з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю створюЇтьс¤ статутний фонд, розм≥р ¤кого повинен становити не менше суми, екв≥валентноњ 100 м≥н≥мальним зароб≥тним платам, виход¤чи ≥з ставки м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати, д≥ючоњ на момент створенн¤ товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю.

ƒо моменту реЇстрац≥њ товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю кожен з учасник≥в зобов'¤заний внести до статутного фонду не менше «ќ в≥дсотк≥в вказаного в установчих документах вкладу. ¬несенн¤ до статутного фонду грошей п≥дтверджуЇтьс¤ документами, виданими банк≥вською установою.

”часник зобов'¤заний повн≥стю внести св≥й вклад не п≥зн≥ше року п≥сл¤ реЇстрац≥њ товариства, ” раз≥ невиконанн¤ цього зобов'¤занн¤ у визначений строк учасник, ¤кщо ≥нше не передбачено установчими документами, сплачуЇ за час прострочки 10 в≥дсотк≥в р≥чних з недовнесеноњ суми.

”часнику товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю, ¤кий повн≥стю вн≥с св≥й вклад, видаЇтьс¤ св≥доцтво товариства

“овариством з додатковою в≥дпов≥дальн≥стю визнаЇтьс¤ товариство, статутний фонд ¤кого под≥лений на частки визначених установчими документами розм≥р≥в. ”часники такого товариства в≥дпов≥дають за його боргами своњми внесками до статутного фонду, а при недостатност≥ цих сум - додатково належним њм майном в однаковому дл¤ вс≥х учасник≥в кратному розм≥р≥ до внеску кожного учасника.

√раничний розм≥р в≥дпов≥дальност≥ учасник≥в передбачаЇтьс¤ в установчих документах.

ѕовним визнаЇтьс¤ таке товариство, вс≥ учасники ¤кого займаютьс¤ сп≥льною п≥дприЇмницькою д≥¤льн≥стю ≥ несуть сол≥дарну в≥дпов≥дальн≥сть за зобов'¤занн¤ми товариства ус≥м своњм майном.

 омандитним товариством визнаЇтьс¤ товариство, в ¤кому разом з одним або б≥льше учасниками, ¤к≥ зд≥йснюють в≥д ≥мен≥ товариства п≥дприЇмницьку д≥¤льн≥сть ≥ несуть в≥дпов≥дальн≥сть за зобов'¤занн¤ми товариства вс≥м своњм майном, Ї один або б≥льше учасник≥в, в≥дпов≥дальн≥сть ¤ких обмежуЇтьс¤ вкладом у майн≥ товариства (вкладник≥в).

якщо у командитному товариств≥ беруть участь два або б≥льше учасник≥в з повною в≥дпов≥дальн≥стю, вони несуть сол≥дарну в≥дпов≥дальн≥сть за боргами товариства.

ѕри вибутт≥ ус≥х вкладник≥в учасники з повною в≥дпов≥дальн≥стю вправ≥ зам≥сть л≥кв≥дац≥њ товариства перетворити його в повне товариство. ” цьому випадку, ¤к ≥ у раз≥ л≥кв≥дац≥њ товариства, необх≥дно внести в≥дпов≥дн≥ зм≥ни до установчого договору ≥ державного реЇстру.

”становч≥ документи господарських товариств, њх зм≥ст.

јкц≥онерне товариство, товариство з обмеженою ≥ товариство з додатковою в≥дпов≥дальн≥стю створюютьс¤ ≥ д≥ють на п≥дстав≥ установчого договору ≥ статуту, повне ≥ командитне товариство - установчого договору. ”становч≥ документи товариства у випадках, передбачених законодавством, погоджуютьс¤ з јнтимонопольним ком≥тетом ”крањни.

”становч≥ документи повинн≥ м≥стити в≥домост≥ про вид товариства, предмет ≥ ц≥л≥ його д≥¤льност≥, склад засновник≥в та учасник≥в, найменуванн¤ та м≥сцезнаходженн¤, розм≥р та пор¤док утворенн¤ статутного фонду, пор¤док розпод≥лу прибутк≥в та збитк≥в, склад та компетенц≥ю орган≥в товариства та пор¤док прийн¤тт¤ ними р≥шень, включаючи перел≥к питань, по ¤ких необх≥дна одностайн≥сть або квал≥ф≥кована б≥льш≥сть голос≥в, пор¤док внесенн¤ зм≥н до установчих документ≥в та пор¤док л≥кв≥дац≥њ ≥ реорган≥зац≥њ товариства.

”становч≥ документи повинн≥ також м≥стити в≥домост≥, передбачен≥ статт¤ми 37, 51, 65, 67 ≥ 76 закону ”крањни Ђѕро господарськ≥ товаристваї.

ƒо установчих документ≥в можуть бути включен≥ ≥нш≥ умови, що не суперечать законодавству ”крањни.

Ќайменуванн¤ товариства повинно м≥стити зазначенн¤ виду товариства, дл¤ повних та командитних товариств - пр≥звища (найменуванн¤) учасник≥в товариства, а також ≥нш≥ необх≥дн≥ в≥домост≥.

Ќайменуванн¤ товариства м≥ститьс¤ в установчих документах товариства.

Ќайменуванн¤ товариства не може вказувати на належн≥сть товариства до в≥дпов≥дних м≥н≥стерств, в≥домств ≥ громадських орган≥зац≥й. ћ≥сцезнаходженн¤ (розташуванн¤) товариства повинно бути на ”крањн≥.

1

Ќазва: ¬иди господарських товариств, њх характеристика
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-17 (2397 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+ 'border=0 width=88 height=31>')//-->
the best rapper alive - loan cheap - sale for - hosting web - town houses - furniture discount - travel cheap
Page generation 0.104 seconds
Хостинг от uCoz