Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ѕравознавство > ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ антимонопольного законодавства


¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ антимонопольного законодавства

«а статтею 50 закону Ђѕро захист економ≥чноњ конкуренц≥њї, порушенн¤ми законодавства про захист економ≥чноњ конкуренц≥њ Ї:

1) антиконкурентн≥ узгоджен≥ д≥њ;

2) зловживанн¤ монопольним (дом≥нуючим) становищем;

3) антиконкурентн≥ д≥њ орган≥в влади, орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, орган≥в адм≥н≥стративно-господарського. управл≥нн¤ та контролю;

4) невиконанн¤ р≥шенн¤, попереднього р≥шенн¤ орган≥в јнти монопольного ком≥тету ”крањни або њх виконанн¤ не в повному обс¤з≥;

5) зд≥йсненн¤ учасниками узгоджених д≥й - суб'Їктами господарюванн¤ д≥й, заборонених зг≥дно з частиною п'¤тою статт≥ 10 даного «акону;.

6) делегуванн¤ повноважень орган≥в влади чи орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ у випадках, заборонених зг≥дно ≥з статтею 16 цього «акону;

7) вчиненн¤ д≥й, заборонених зг≥дно ≥з статтею 17 вищеназваного «акону;

8) обмежувальна та дискрим≥нац≥йна д≥¤льн≥сть, заборонена зг≥дно ≥з частиною другою статт≥ 18, статт¤ми 19 ≥ 20 цього «акону;

9) обмежувальна д≥¤льн≥сть, заборонена зг≥дно ≥з частиною першою статт≥ 18 даного «акону;

10) недотриманн¤ умов, передбачених пунктом 2 частини третьоњ статт≥ 22 цього «акону;

11) порушенн¤ положень погоджених з органами јнтимонопольного ком≥тету ”крањни установчих документ≥в суб'Їкта господарюванн¤, створеного в результат≥ концентрац≥њ, ¤кщо це призводить до обмеженн¤ конкуренц≥њ;

12) концентрац≥¤ без отриманн¤ в≥дпов≥дного дозволу орган≥в јнтимонопольного ком≥тету ”крањни, у раз≥ ¤кщо на¤вн≥сть такого дозволу необх≥дна;

13) неподанн¤ ≥нформац≥њ јнтимонопольному ком≥тету ”крањни, його територ≥альному в≥дд≥ленню у встановлен≥ органами јнтимонопольного ком≥тету ”крањни, головою його територ≥ального в≥дд≥ленн¤ чи нормативно-правовими актами строки;

14) поданн¤ ≥нформац≥њ в неповному обс¤з≥ јнтимонопольному ком≥тету ”крањни, його територ≥альному в≥дд≥ленню у встановлен≥ органами јнтимонопольного ком≥тету ”крањни, головою його територ≥ального в≥дд≥ленн¤ чи нормативно-правовими актами строки;

15) поданн¤ недостов≥рноњ ≥нформац≥њ јнти монопольному ком≥тету ”крањни, його територ≥альному в≥дд≥ленню;

16) створенн¤ перешкод прац≥вникам јнтимонопольного ком≥тету ”крањни, його територ≥ального в≥дд≥ленн¤ у проведенн≥ перев≥рок, огл¤ду, вилученн≥ чи накладенн≥ арешту на майно, документи, предмети чи ≥нш≥ нос≥њ ≥нформац≥њ;

17) наданн¤ рекомендац≥й суб'Їктами господарюванн¤, об'Їднанн¤ми, органами влади, органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤, органами адм≥н≥стративно-господарського управл≥нн¤ та контролю, що схил¤ють до вчиненн¤ порушень законодавства про захист економ≥чноњ конкуренц≥њ чи спри¤ють вчиненню таких порушень;

18) обмеженн¤ в господарськ≥й д≥¤льност≥ суб'Їкта господарюванн¤ у в≥дпов≥дь на те, що в≥н звернувс¤ до јнтимонопольного ком≥тету ”крањни, його територ≥ального в≥дд≥ленн¤ ≥з за¤вою про порушенн¤ законодавства про захист економ≥чноњ конкуренц≥њ;

19) невиконанн¤ учасниками узгоджених д≥й, концентрац≥њ вимог ≥ зобов'¤зань, ¤кими було обумовлене р≥шенн¤ про наданн¤ дозволу на узгоджен≥ д≥њ, концентрац≥ю;

20) обмежувальна д≥¤льн≥сть об'Їднань, заборонена зг≥дно з≥ статтею 21 цього «акону.

ѕорушенн¤ законодавства про захист економ≥чноњ конкуренц≥њ т¤гне за собою в≥дпов≥дальн≥сть, встановлену законом.

Х ќргани јнтимонопольного ком≥тету ”крањни накладають . штрафи на об'Їднанн¤, суб'Їкт≥в господарюванн¤:

Х юридичних ос≥б;

Х ф≥зичних ос≥б;

Х групу суб'Їкт≥в господарюванн¤ - юридичних та/або ф≥зичних ос≥б, що в≥дпов≥дно до статт≥ 1 «акону Ђѕро захист економ≥чноњ конкуренц≥њї визнаЇтьс¤ суб'Їктом господарюванн¤.

«а порушенн¤, передбачен≥;

Х пунктами 1, 2 та 4 статт≥ 50 даного «акону, накладаютьс¤ штрафи у розм≥р≥ до дес¤ти в≥дсотк≥в доходу (виручки) суб'Їкта господарюванн¤ в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ (товар≥в, роб≥т, послуг) за останн≥й зв≥тний р≥к, що передував року, в ¤кому накладаЇтьс¤ "штраф. ” раз≥ на¤вност≥ незаконно одержаного прибутку, ¤кий перевищуЇ дес¤ть в≥дсотк≥в зазначеного доходу (виручки), штраф накладаЇтьс¤ у розм≥р≥, що не перевищуЇ потр≥йного розм≥ру незаконно одержаного прибутку. –озм≥р незаконно одержаного ! прибутку може бути обчислено оц≥ночним шл¤хом;

Х пунктами 5, 8, 10, 11, 12 та 19 статт≥ 50 цього «акону, накладаютьс¤ штрафи у розм≥р≥ до п'¤ти в≥дсотк≥в доходу, (виручки) суб'Їкта господарюванн¤ в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ, (товар≥в, роб≥т, послуг) за останн≥й зв≥тний р≥к, що передував року, в ¤кому накладаЇтьс¤ штраф;

Х пунктами 9, 13-16 та 18 статт≥ 50 «акону, накладаютьс¤ штрафи у розм≥р≥ до одного в≥дсотка доходу (виручки) суб'Їкта господарюванн¤ в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ (товар≥в, роб≥т, послуг) за останн≥й зв≥тний р≥к, що передував року, в ¤кому накладаЇтьс¤ штраф.

ƒоход (виручка) суб'Їкта господарюванн¤ в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ (товар≥в, роб≥т, послуг) визначаЇтьс¤ ¤к сумарна варт≥сть доходу (виручки) в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ (товар≥в, роб≥т, послуг) ус≥х юридичних та ф≥зичних ос≥б, що вход¤ть до групи, ¤ка визнаЇтьс¤ суб'Їктом господарюванн¤ в≥дпов≥дно до статт≥ 1 цього «акону.

” раз≥, коли дек≥лька юридичних та/або ф≥зичних ос≥б -суб'Їкт≥в господарюванн¤, ¤к≥ вход¤ть до групи, що визнаЇтьс¤ суб'Їктом господарюванн¤, вчинили д≥¤нн¤ (д≥њ, безд≥¤льн≥сть), ¤к≥ призвели до порушенн¤ законодавства про захист економ≥чноњ конкуренц≥њ зазначеним суб'Їктом господарюванн¤, та/або мають права, без ¤ких вчиненн¤ порушенн¤ було б неможливим, та/або отримали чи можуть отримати переваги у конкуренц≥њ чи ≥нш≥ вигоди, штраф накладаЇтьс¤ на суб'Їкт господарюванн¤ в особ≥ юридичних та/або ф≥зичних ос≥б, ¤к≥ вчинили наведен≥ д≥¤нн¤ (д≥њ, безд≥¤льн≥сть) або отримали чи можуть отримати наведен≥ вигоди. ѕ≥д вигодою вважаЇтьс¤, зокрема, можлив≥сть впливати на д≥¤льн≥сть ≥нших юридичних та/або ф≥зичних ос≥б - суб'Їкт≥в господарюванн¤, одержанн¤ частини њх прибутку.

якщо доходу (виручки) немаЇ або в≥дпов≥дач на вимогу орган≥в јнтимонопольного ком≥тету ”крањни, голови його територ≥ального в≥дд≥ленн¤ не надав розм≥р доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другоњ ц≥Їњ статт≥, накладаЇтьс¤ у розм≥р≥ до двадц¤ти тис¤ч неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в громад¤н; штраф, передбачений абзацом трет≥м частини другоњ ц≥Їњ статт≥, - у розм≥р≥ до дес¤ти тис¤ч неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в громад¤н; штраф, передбачений абзацом четвертим частини другоњ ц≥Їњ статт≥, - у розм≥р≥ до двох тис¤ч неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в громад¤н.

–≥шенн¤ про накладенн¤ штраф≥в у розм≥рах понад одну тис¤чу неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в громад¤н приймаютьс¤ виключно јнтимонопольним ком≥тетом ”крањни, адм≥н≥стративною колег≥Їю јнтимонопольного ком≥тету ”крањни на њх зас≥данн¤х.

” раз≥, ¤кщо суб'Їкт господарюванн¤ працював менше одного року, розм≥р штрафу обчислюЇтьс¤ в≥д доходу (виручки) суб'Їкта господарюванн¤ за весь час до прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про накладенн¤ штрафу.

якщо суб'Їкт господарюванн¤ зловживаЇ монопольним (дом≥нуючим) становищем на ринку, органи јнтимонопольного ком≥тету ”крањни мають право прийн¤ти р≥шенн¤ про примусовий "под≥л суб'Їкта господарюванн¤, що займаЇ монопольне (дом≥нуюче) становище.

ѕримусовий под≥л не застосовуЇтьс¤ у раз≥:

Х неможливост≥ орган≥зац≥йного або територ≥ального в≥докремленн¤ п≥дприЇмств, структурних п≥дрозд≥л≥в чи структурних одиниць;

Х на¤вност≥ т≥сного технолог≥чного зв'¤зку п≥дприЇмств, структурних п≥дрозд≥л≥в чи структурних одиниць (¤кщо обс¤г продукц≥њ, ¤ка вживаЇтьс¤ суб'Їктом господарюванн¤, перевищуЇ тридц¤ть в≥дсотк≥в валового обс¤гу продукц≥њ п≥дприЇмства, структурного п≥дрозд≥лу чи структурноњ одиниц≥).

«а правопорушенн¤, передбачен≥ пунктами 13-16 статт≥ 50 цього «акону, посадов≥ особи та ≥нш≥ прац≥вники суб'Їкт≥в господарюванн¤, прац≥вники орган≥в влади, орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, орган≥в адм≥н≥стративно-господарського управл≥нн¤ та контролю несуть адм≥н≥стративну в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно з законом.

«а правопорушенн¤, передбачен≥ пунктами 4, 13-16 статт≥ 50 «акону Ђѕро захист економ≥чноњ конкуренц≥њї, посадов≥ особи орган≥в влади, орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, орган≥в адм≥н≥стративно-господарського управл≥нн¤ та контролю несуть адм≥н≥стративну в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно з законом.

ќсоби, ¤ким запод≥¤но шкоду внасл≥док порушенн¤ законодавства про захист економ≥чноњ конкуренц≥њ, можуть звернутис¤ до суду, арб≥тражного суду ≥з за¤вою про њњ в≥дшкодуванн¤.

Ўкода, запод≥¤на порушенн¤ми законодавства про захист економ≥чноњ конкуренц≥њ, передбаченими пунктами 1,2, 5, 10, 12, 18, 19 статт≥ 50 названого «акону, в≥дшкодовуЇтьс¤ особою, що вчинила порушенн¤, у подв≥йному розм≥р≥ завданоњ шкоди.

1

Ќазва: ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ антимонопольного законодавства
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-17 (1070 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+ 'border=0 width=88 height=31>')//-->
loan debt - land for sale - com jackpot lottery ohio - weekly mortgage - cheap - quest map - adipex diet
Page generation 0.124 seconds
Хостинг от uCoz