Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ѕравознавство > «аконодавство про суб'Їкти господарськоњ д≥¤льност≥


«аконодавство про суб'Їкти господарськоњ д≥¤льност≥

√осподарська д≥¤льн≥сть включаЇ в себе виробничу ≥ комерц≥йну д≥¤льн≥сть. «а ст. 1 «акону ”крањни Ђѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥стьї господарська д≥¤льн≥сть - це будь-¤ка д≥¤льн≥сть, в тому числ≥ п≥дприЇмницька, пов'¤зана з виробництвом ≥ обм≥ном матер≥альних та нематер≥альних благ, що виступають у форм≥ товару.

¬ навчальн≥й л≥тератур≥ пон¤тт¤ господарська д≥¤льн≥сть - це д≥¤льн≥сть, спр¤мована на виготовленн¤ та реал≥зац≥ю продукц≥њ, виконанн¤ роб≥т, наданн¤ послуг з метою одержанн¤ прибутку.

¬≥дносини м≥ж суб'Їктами господарюванн¤ ≥ органами управл≥нн¤, м≥ж тими, хто господарюЇ (п≥дприЇмствами ≥ п≥дприЇмц¤ми) ≥ споживачами продукц≥њ, роб≥т, послуг (державними ≥ громадськими орган≥зац≥¤ми), що складаютьс¤ в процес≥ орган≥зац≥њ ≥ зд≥йсненн¤ господарськоњ д≥¤льност≥ сл≥д назвати господарськими в≥дносинами.

√осподарське законодавство регулюЇ умови створенн¤ ≥ д≥¤льност≥ р≥зних вид≥в суб'Їкт≥в.  ожен вид маЇ законодавче визначен≥ назву ≥ правове становище.

ѕон¤тт¤ суб'Їкта господарськоњ д≥¤льност≥.

—уб'Їктом господарськоњ д≥¤льност≥ Ї господарськ≥ орган≥зац≥њ, ¤к≥ на основ≥ юридичне в≥докремленого майна в межах своЇњ господарськоњ компетенц≥њ, зареЇстрован≥ ¤к юридичн≥ особи безпосередньо зд≥йснюють господарську д≥¤льн≥сть ≥ використанн¤ њњ результат≥в; державн≥ ≥ недержавн≥ органи, ¤к≥ зд≥йснюють управл≥нн¤ економ≥кою(м≥н≥стерства, державн≥ ком≥тети тощо); структурн≥ п≥дрозд≥ли господарських орган≥зац≥й; ф≥зичн≥ особи, зареЇстрован≥ ¤к п≥дприЇмц≥.

ќсобливим суб'Їктом господарських в≥дносин Ї держава, в≥д ≥мен≥ ¤коњ д≥ють њњ органи.

ƒо суб'Їкт≥в господарськоњ д≥¤льност≥ сл≥д в≥днести орган≥зац≥њ будь-¤ких орган≥зац≥йно-правових форм та форм власност≥. —уб'Їкти господарськоњ д≥¤льност≥ можна под≥лити на комерц≥йн≥, мета ¤ких одержати прибуток ≥ некомерц≥йн≥ орган≥зац≥њ, д≥¤льн≥сть ¤ких не пов'¤зана з одержанн¤м прибутку, або прибуток, одержуваний в≥д такоњ д≥¤льност≥, використовуЇтьс¤ дл¤ реал≥зац≥њ завдань, передбачених установчими документами даних орган≥зац≥й.

ƒо перших сл≥д в≥днести п≥дприЇмства: приватн≥, колективн≥, державн≥, комунальн≥, господарськ≥ товариства, об'Їднанн¤ п≥дприЇмств, сел¤нськ≥ (фермерськ≥) господарства, страхов≥ компан≥њ, комерц≥йн≥ банки, а також ≥нш≥ комерц≥йн≥ орган≥зац≥њ, заснован≥ на прав≥ власност≥, повного господарського в≥данн¤ та оперативного управл≥нн¤.

Ќекомерц≥йними орган≥зац≥¤ми визнаютьс¤ установи, ¤к≥ ф≥нансуютьс¤ державою або ≥ншим власником, товарн≥ ≥ фондов≥ б≥рж≥, споживч≥ кооперативи, громадськ≥, рел≥г≥йн≥ орган≥зац≥њ, пол≥тичн≥ парт≥њ, благод≥йн≥ та ≥нш≥ фонди.

ѕрава та обов'¤зки суб'Їкт≥в господарюванн¤.

 ожен з вид≥в суб'Їкт≥в господарськоњ д≥¤льност≥ маЇ своњ певн≥ завданн¤. ѕ≥дприЇмство зд≥йснюЇ виробничо-господарську д≥¤льн≥сть, банк - кредитну, розрахункову та ≥ншу д≥¤льн≥сть, орган державноњ виконавчоњ влади - управл≥нську д≥¤льн≥сть в економ≥ц≥.

«авданн¤ суб'Їкт≥в господарського права врегульован≥ в њхн≥х установчих документах.

ёридичним засобом дос¤гненн¤ завдань ≥ ц≥лей суб'Їкта господарського права, визначених в статут≥ або в установчому договор≥, виступають його права, захист ¤ких гарантуЇ держава. ѕрава суб'Їкт≥в визначаютьс¤ господарським законодавством.

ѕрава суб'Їкт≥в можна класиф≥кувати в≥дпов≥дно до њхнього зм≥сту:

Х засновницьк≥ права - включають право на в≥льний виб≥р засновниками вид≥в д≥¤льност≥, право на виб≥р орган≥зац≥йно-правовоњ форми, право на прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про створенн¤ та припиненн¤ д≥¤льност≥ п≥дприЇмства;

Х права в галуз≥ управл≥нн¤ - самост≥йно визначати структуру п≥дприЇмства, приймати ≥ зм≥нювати установч≥ документи, затверджувати положенн¤ про структурн≥ п≥дрозд≥ли, формувати органи управл≥нн¤ ≥ контролювати њхню д≥¤льн≥сть, призначати посадових ос≥б тощо;

Х майнов≥ права - мати на п≥дстав≥ певного речового права основн≥ фонди, об≥гов≥ кошти, ≥нш≥ ц≥нност≥, варт≥сть ¤ких в≥дображаЇтьс¤ на самост≥йному баланс≥ п≥дприЇмства, вести господарську та комерц≥йну д≥¤льн≥сть, бути позивачем ≥ в≥дпов≥дачем у судових органах, розпор¤джатис¤ майном, набувати на законних п≥дставах майно.

ѕон¤тт¤ та зм≥ст п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥.

ѕон¤тт¤ п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ розкриваЇ ст. 1 «акону ”крањни Ђѕро п≥дприЇмництвої, за ¤кою п≥дприЇмництво - це безпосередн¤ самост≥йна, систематична, на власний ризик д≥¤льн≥сть по виробництву продукц≥њ, виконанню роб≥т, наданню послуг з метою отриманн¤ прибутку, ¤ка зд≥йснюЇтьс¤ ф≥зичними та юридичними особами, зареЇстрованими ¤к суб'Їкти п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ у пор¤дку, встановленому законодавством.

« даного визначенн¤ випливають певн≥ необх≥дн≥ правов≥ вимоги до п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥. ¬ першу чергу це безпосередн¤ самост≥йна ≥ систематична д≥¤льн≥сть ÷е означаЇ, що п≥дприЇмець починаЇ ≥ проводить свою д≥¤льн≥сть на св≥й розсуд, без будь-¤ких застережень. ѕ≥дприЇмницька д≥¤льн≥сть повинна носити пост≥йний характер.. ѕо-друге - п≥дприЇмницька д≥¤льн≥сть зд≥йснюЇтьс¤ на власний ризик п≥дприЇмц¤. ÷е означаЇ, що п≥дприЇмець приймаЇ на себе будь-¤к≥ насл≥дки п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ ¤к позитивн≥ так ≥ негативн≥. ѕо-третЇ - метою п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ Ї одержанн¤ прибутку. ƒл¤ цього ≥ починаЇ п≥дприЇмницьку д≥¤льн≥сть п≥дприЇмець. “обто, характерною ознакою п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ Ї њњ комерц≥йний характер.

—уб'Їкти п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥.

—уб'Їктами п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥4 (п≥дприЇмц¤ми) можуть бути:

Х громад¤ни ”крањни, ≥нших держав, особи без громад¤нства, не обмежен≥ законом у правоздатност≥ або д≥Їздатност≥;

Х юридичн≥ особи вс≥х форм власност≥, встановлених «аконом ”крањни "ѕро власн≥сть";

Х об'Їднанн¤ юридичних ос≥б, що зд≥йснюють д≥¤льн≥сть в ”крањн≥ на умовах угоди про розпод≥л продукц≥њ.

Ќе допускаЇтьс¤ зан¤тт¤ п≥дприЇмницькою д≥¤льн≥стю таких категор≥й громад¤н: в≥йськовослужбовц≥в, службових ос≥б орган≥в прокуратури, суду, державноњ безпеки, внутр≥шн≥х справ, господарського суду, державного нотар≥ату, а також орган≥в державноњ влади ≥ управл≥нн¤, ¤к≥ покликан≥ зд≥йснювати контроль за д≥¤льн≥стю п≥дприЇмств.

ќсоби, ¤ким суд заборонив займатис¤ певною д≥¤льн≥стю, не можуть бути зареЇстрован≥ ¤к п≥дприЇмц≥ з правом зд≥йсненн¤ в≥дпов≥дного виду д≥¤льност≥ до зак≥нченн¤ терм≥ну, встановленого вироком суду.

ќсоби, ¤к≥ мають непогашену судим≥сть за крад≥жки, хабарництво та ≥нш≥ корислив≥ злочини, не можуть бути зареЇстрован≥ ¤к п≥дприЇмц≥, не можуть виступати сп≥взасновниками п≥дприЇмницькоњ орган≥зац≥њ, а також займати в п≥дприЇмницьких товариствах та њх сп≥лках (об'Їднанн¤х) кер≥вн≥ посади ≥ посади, пов'¤зан≥ з матер≥альною в≥дпов≥дальн≥стю.

ќбмеженн¤ у зд≥йсненн≥ п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥.

—таттею 4 закону ”крањни Ђѕро п≥дприЇмництвої закр≥плене обмеженн¤ у зд≥йсненн≥ п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥. “ак, д≥¤льн≥сть, пов'¤зана з об≥гом наркотичних засоб≥в, психотропних речовин, њх аналог≥в ≥ прекурсор≥в, зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро об≥г в ”крањн≥ наркотичних засоб≥в, психотропних речовин, њх аналог≥в ≥ прекурсор≥в".

ƒ≥¤льн≥сть, пов'¤зана з виготовленн¤м ≥ реал≥зац≥Їю в≥йськовоњ зброњ та боЇприпас≥в до нењ, видобуванн¤м бурштину, охороною окремих особливо важливих об'Їкт≥в права державноњ власност≥, перел≥к ¤ких визначаЇтьс¤ у встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни пор¤дку, а також д≥¤льн≥сть, пов'¤зана з проведенн¤м крим≥нал≥стичних, судово-медичних, судово-псих≥атричних експертиз та розробленн¤м, випробуванн¤м, виробництвом та експлуатац≥Їю ракет-нос≥њв, у тому числ≥ з њх косм≥чними запусками ≥з будь-¤кою метою, може зд≥йснюватис¤ т≥льки державними п≥дприЇмствами та орган≥зац≥¤ми, а проведенн¤ ломбардних операц≥й - також ≥ повними товариствами.

ƒ≥¤льн≥сть, пов'¤зана з техн≥чним обслуговуванн¤м та експлуатац≥Їю первинних мереж (кр≥м м≥сцевих мереж) та супутникових систем телефонного зв'¤зку в мережах зв'¤зку загального користуванн¤ (кр≥м супутникових систем телефонного зв'¤зку б мережах загального користуванн¤, ¤к≥ мають наземну станц≥ю спр¤женн¤ на територ≥њ ”крањни та створюютьс¤ або розгортаютьс¤ за допомогою нац≥ональних ракет-нос≥њв або нац≥ональних косм≥чних апарат≥в), виплатою та доставкою пенс≥й, грошовоњ допомоги малозабезпеченим громад¤нам, зд≥йснюЇтьс¤ виключно державними п≥дприЇмствами ≥ об'Їднанн¤ми зв'¤зку.

ƒ≥¤льн≥сть, пов'¤зана з виробництвом бензин≥в моторних сум≥шевих (ј-76≈к, ј-80≈к, ј-92≈к, ј≤-93≈к, ј-95≈к, ј-98≈к) з вм≥стом не менш ¤к 5 в≥дсотк≥в високооктанових кисневм≥сних добавок - абсолютованого техн≥чного спирту та етил-трет-бутилового еф≥ру, зд≥йснюЇтьс¤ нафтопереробними п≥дприЇмствами, перел≥к ¤ких визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

ƒ≥¤льн≥сть, пов'¤зана з виробництвом зазначених у частин≥ четверт≥й ц≥Їњ статт≥ високооктанових кисневм≥сних добавок, зд≥йснюЇтьс¤ державними спиртовими заводами, перел≥к ¤ких визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

1

Ќазва: «аконодавство про суб'Їкти господарськоњ д≥¤льност≥
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-17 (1866 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+ 'border=0 width=88 height=31>')//-->
cheap book - dodge dodge - leasing disadvantages - cheap florida - consolidation reputable - cheap travel - debt low
Page generation 0.119 seconds
Хостинг от uCoz